Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak rodiče ovlivňují své děti při užívání Internetu?

Jak rodiče ovlivňují své děti při užívání Internetu?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Břicháčková
Šetření:04. 07. 2018 - 10. 09. 2018
Počet respondentů:105
Počet otázek (max/průměr):16 / 13.83
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

děkuji, že jste se rozhodli zúčastnit se výzkumu k mé diplomové práci.

 

Dotazník je zcela anonymní a veškeré Vámi vyplněné údaje budou považovány za důvěrné a využity pouze pro účely mé diplomové práce na Pedagogické Fakultě Univerzity J.E.Purkyně.

 

V dotazníku neexistují správné nebo špatné odpovědi. Pozorně si přečtěte všechny otázky a odpovídejte spontánně podle pravdy.

 

Mnohokrát děkuji.
Petra Břicháčková

 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Pro rodiče žáků na 1. stupni ZŠ

Prosím vyplňte pro každé dítě zvlášť.

Odpovědi respondentů

1. Vaše dítě je...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dívka5451,43 %51,43 %  
chlapec5148,57 %48,57 %  

Graf

2. Jak staré je Vaše dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10-12 let4038,1 %38,1 %  
6-7 let3937,14 %37,14 %  
8-9 let2624,76 %24,76 %  

Graf

3. V jaké obci žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
větší obec (více než 1 000 obyvatel)3331,43 %31,43 %  
větší město ( více než 20 000 obyvatel)3230,48 %30,48 %  
menší obec (méně než 1 000 obyvatel)2321,9 %21,9 %  
menší město (méně než 20 000 obyvatel)1716,19 %16,19 %  

Graf

4. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání matky dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské4845,71 %45,71 %  
střední s maturitou4542,86 %42,86 %  
střední bez maturity/vyučena98,57 %8,57 %  
základní32,86 %2,86 %  

Graf

5. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání otce dítěte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou4139,05 %39,05 %  
vysokoškolské3937,14 %37,14 %  
střední bez maturity/vyučen2220,95 %20,95 %  
základní32,86 %2,86 %  

Graf

6. Navštěvuje Vaše dítě nějaký kroužek, sportovní klub nebo se věnuje jiné zájmové činnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9085,71 %85,71 %  
ne1514,29 %14,29 %  

Graf

7. Kolik času vaše dítě věnuje této zájmové činnosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více jak 3 hodiny týdně4752,81 %44,76 %  
2-3 hodiny týdně3539,33 %33,33 %  
1 hodina týdně77,87 %6,67 %  

Graf

8. Kde nejčastěji využívá Vaše dítě přístupu na Internet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doma na počítači4643,81 %43,81 %  
ve svém mobilním telefonu4240 %40 %  
na tabletu3331,43 %31,43 %  
ve škole na počítači1413,33 %13,33 %  
Internet nepoužívá.1211,43 %11,43 %  
na televizi10,95 %0,95 %  
Na nevlastním telefonu10,95 %0,95 %  
telefon rodičů 10,95 %0,95 %  

Graf

9. Máte přehled o tom, kolik času věnuje Vaše dítě užívání Internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9489,52 %89,52 %  
ne1110,48 %10,48 %  

Graf

10. Kolik času denně věnuje Vaše dítě užívání Internetu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než hodinu4044,94 %38,1 %  
1-2 hodiny3235,96 %30,48 %  
3-4 hodiny1112,36 %10,48 %  
více než 4 hodiny66,74 %5,71 %  

Graf

11. Máte přehled o tom, které webové stránky Vaše dítě na Internetu navštěvuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8681,9 %81,9 %  
ne1918,1 %18,1 %  

Graf

12. K čemu nejčastěji využívá Vaše dítě Internet?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sledování nebo stahování videí4655,42 %43,81 %  
hraním her4250,6 %40 %  
poslechem nebo stahováním hudby2934,94 %27,62 %  
vyhledáváním informací2024,1 %19,05 %  
komunikací s přáteli1720,48 %16,19 %  
O víkendu pokud není program je na internet déle cca. 3hod11,2 %0,95 %  
děti nemám mám neter11,2 %0,95 %  
sledování pohádek, filmů11,2 %0,95 %  
sledování pohádek11,2 %0,95 %  
sledováním pohádek11,2 %0,95 %  
prohlížení obrázků11,2 %0,95 %  

Graf

13. Využíváte programy rodičovské kontroly na Internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, i když tyto programy znám.4946,67 %46,67 %  
Ne, ani tyto programy neznám.3533,33 %33,33 %  
Ano, využívám je.2120 %20 %  

Graf

14. Máte nějakou špatnou zkušenost s Internetem týkající se Vašeho dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 15, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8782,86 %82,86 %  
ano1817,14 %17,14 %  

Graf

15. O jaký typ problému se jednalo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevhodný obsah internetových stránek950 %8,57 %  
nadměrné užívání Internetu738,89 %6,67 %  
závislost na Internetu316,67 %2,86 %  
jiný15,56 %0,95 %  
kyberšikana15,56 %0,95 %  
Sdělit svoje přístupové heslo ke hře neznámému v dobře víře a ten mu celektronické vybavení herní postavičku ukradl15,56 %0,95 %  
I pohádky - pořady určené pro děti - mají někdy nevhodný obsah.15,56 %0,95 %  
obtěžování dítěte prostřednictvím Internetu15,56 %0,95 %  

Graf

16. Jak jste tento problém řešil(a) ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyřešil(a) jsem situaci vlastními silami.1266,67 %11,43 %  
Problém jsem neřešil(a).211,11 %1,9 %  
Obrátil(a) jsem se na příbuzné nebo přátele.15,56 %0,95 %  
Požádal(a) jsem o pomoc při řešení problému vedení školy nebo učitele.15,56 %0,95 %  
Bylo to pro syna poucne.budoval postavičku znova.15,56 %0,95 %  
Vyhledal (a) jsem odbornou pomoc.15,56 %0,95 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

14. Máte nějakou špatnou zkušenost s Internetem týkající se Vašeho dítěte?

  • odpověď ano:
    • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyřešil(a) jsem situaci vlastními silami. na otázku 16. Jak jste tento problém řešil(a) ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše dítě je...

2. Jak staré je Vaše dítě?

3. V jaké obci žijete?

4. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání matky dítěte?

5. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání otce dítěte?

6. Navštěvuje Vaše dítě nějaký kroužek, sportovní klub nebo se věnuje jiné zájmové činnosti?

7. Kolik času vaše dítě věnuje této zájmové činnosti?

8. Kde nejčastěji využívá Vaše dítě přístupu na Internet?

9. Máte přehled o tom, kolik času věnuje Vaše dítě užívání Internetu?

10. Kolik času denně věnuje Vaše dítě užívání Internetu?

11. Máte přehled o tom, které webové stránky Vaše dítě na Internetu navštěvuje?

12. K čemu nejčastěji využívá Vaše dítě Internet?

13. Využíváte programy rodičovské kontroly na Internetu?

14. Máte nějakou špatnou zkušenost s Internetem týkající se Vašeho dítěte?

16. Jak jste tento problém řešil(a) ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše dítě je...

2. Jak staré je Vaše dítě?

3. V jaké obci žijete?

4. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání matky dítěte?

5. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání otce dítěte?

6. Navštěvuje Vaše dítě nějaký kroužek, sportovní klub nebo se věnuje jiné zájmové činnosti?

7. Kolik času vaše dítě věnuje této zájmové činnosti?

8. Kde nejčastěji využívá Vaše dítě přístupu na Internet?

9. Máte přehled o tom, kolik času věnuje Vaše dítě užívání Internetu?

10. Kolik času denně věnuje Vaše dítě užívání Internetu?

11. Máte přehled o tom, které webové stránky Vaše dítě na Internetu navštěvuje?

12. K čemu nejčastěji využívá Vaše dítě Internet?

13. Využíváte programy rodičovské kontroly na Internetu?

14. Máte nějakou špatnou zkušenost s Internetem týkající se Vašeho dítěte?

16. Jak jste tento problém řešil(a) ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Břicháčková, P.Jak rodiče ovlivňují své děti při užívání Internetu? (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://jak-rodice-ovlivnuji-sve-det.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.