Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak se osobně angažujete v problematice domácího násilí?

Jak se osobně angažujete v problematice domácího násilí?

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Karolina Ulitzkova
Šetření:25. 02. 2010 - 07. 03. 2010
Počet respondentů:75
Počet otázek (max/průměr):19 / 18.28
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milí respondenti,

jmenuji se Karolina Ulitzková, studuji třetím rokem Slezskou univerzitu v Opavě obor Sociální patologie a prevence.

V současnosti se připravuji na Statní závěrečné zkoušky, ke kterým patří bakalářská práce. Jako téma této práce jsem si zvolila: "Domácí násilí mezi partnery a postavení společnosti k dané problematice."

Cílem této práce je v teoretické části popsat tuto problematiku a v praktické části zjistit postoj společnosti k ní.

Proto se obracím na Vás, protože naši společnosti představujete. Díky Vám si totiž budu moci odpovědět na důležité otázky, které během psaní bakalářské práce pro mě vyvstaly.

První dotazník, který jsem strukturovala mi neposkytl dostatek informací a proto jej vytvářím znovu.

Dotazník Vám zabere max. 10. minut. Na položené otázky je každá odpověď správná, protože každý člověk má své individuální pocity, názory a postoje.

Tento dotazník je anonymní, nikde nejsou zaznamenávána jména nebo IP adresy respondentů.

Již nyní Vám mockrát děkuji za vyplnění tohoto dotazníků a vůbec děkuji všem těm, kteří dostali tak skvělý nápad a vytvořili tuto stránku.

 

Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Zajímáte se o problémy soudobého světa?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5978,67 %78,67 %  
ne1621,33 %21,33 %  

Graf

2. Zajímáte se o problematiku domácího / partnerského násilí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3445,33 %45,33 %  
ne3141,33 %41,33 %  
nevím1013,33 %13,33 %  

Graf

3. Je Vám problematika domácího násilí blízká?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4762,67 %62,67 %  
ano1925,33 %25,33 %  
nevím912 %12 %  

Graf

4. Máte alespoň základní informace o problematice domácího násilí, možnostech řešení daného problému a existujících organizací věnující se této problematice?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5877,33 %77,33 %  
ne1114,67 %14,67 %  
nevím68 %8 %  

Graf

5. Vyhledal/a jste si někdy pro sebe informace o domácím násilí, abyste se o této problematice dozvěděl/a více?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4661,33 %61,33 %  
ano2938,67 %38,67 %  

Graf

6. Víte, jak byste se zachovali v případu domácího násilí ve svém blízkém okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím, zatím jsem o tom nepřemýšlel/a.3040 %40 %  
Ano, mám dostatek informací jak se v takové situaci zachovat.2634,67 %34,67 %  
Ne, doufám že nikdy takovou situaci nebudu muset řešit.1418,67 %18,67 %  
Ano, již jsem se setkala s případem domácího násilí a poskytl/a jsem pomoc.56,67 %6,67 %  

Graf

7. Setkali jste se již s případem domácího násilí ve svém okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5472 %72 %  
Ano2128 %28 %  

Graf

8. V případě, že jste se s takovýmto případem setkali, jak jste zareagovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné628,57 %8 %  
Nedělal/a jsem ze strachu nic.419,05 %5,33 %  
Snažil/a jsem se poskytnout informace a možnosti řešení postiženému.314,29 %4 %  
Snažil/a jsem se poskytnou informace a možnosti řešení postiženému.29,52 %2,67 %  
Poradil/a jsem se s kamarádem, co mám dělat.29,52 %2,67 %  
Uvědomil/a jsem policii ČR.29,52 %2,67 %  
Vyhledal/a jsem si informace, a posléze jsem situaci dále řešil/a. (např. Zavolání policie, instituce zabývající se DN)14,76 %1,33 %  
Nedělal/a jsem nic, protože domácí násilí je soukromou věcí.14,76 %1,33 %  

Graf

9. Zakročili byste do případu domácího násilí, kde by byl obětí muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, i muž může být obětí domácího násilí.3445,33 %45,33 %  
Nevím, nikdy jsem o tom nepřemýšlel/a.1722,67 %22,67 %  
Spíše ano, ale poskytl/a bych jenom informace o daném problému a možnosti řešení.1317,33 %17,33 %  
Ne, muž se umí bránit sám protože je fyzicky zdatnější než žena.79,33 %9,33 %  
Spíše ne, nebudu vědět co si o takovém případu myslet.45,33 %5,33 %  

Graf

10. Zasáhli jste, nebo jste pomohli v případu domácího násilí, kde byl obětí muž?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6485,33 %85,33 %  
ano1114,67 %14,67 %  

Graf

11. Snažili byste se řešit případ domácího násilí i přesto, že by Vás oběť o to nežádala, nebo Vás výslovně požádala, abyste do jejich soukromí nezasahovali?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím4458,67 %58,67 %  
ne1824 %24 %  
ano1317,33 %17,33 %  

Graf

12. Ovlivňují Vás v pomoci obětem mýty (stereotypy), které se k této problematice váží? (Oběť je domácí "puťka". Stává se to jen v nižších společenských vrstvách. Příčinou, že muž bije svou ženu je alkoholismus).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3040 %40 %  
Spíše ne1824 %24 %  
Nevím1418,67 %18,67 %  
Spíše ano912 %12 %  
Ano45,33 %5,33 %  

Graf

13. Pracujete (pracovali) jste, nebo jste vypomáhali v některé z institucí, uvedených níže, zabývající se problematikou domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nikdy jsem v žádné organizaci zabývající se domácím násilím nepracoval/a.5978,67 %78,67 %  
Jiné1317,33 %17,33 %  
Policie ČR11,33 %1,33 %  
DONA linka11,33 %1,33 %  
Manželské poradny11,33 %1,33 %  

Graf

14. Chtěli byste pomáhat obětem domácího násilí prostřednictvím některých organizací zabývající se domácím násilím?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3141,33 %41,33 %  
nevím2938,67 %38,67 %  
ano1520 %20 %  

Graf

15. Jste členem, pracovníkem nebo dobrovolníkem nějaké instituce, která se jakkoliv zaměřuje na pomoc lidem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5472 %72 %  
ano2128 %28 %  

Graf

16. Uveďte prosím pohlaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena 4965,33 %65,33 %  
Muž2634,67 %34,67 %  

Graf

17. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-253952 %52 %  
26-392533,33 %33,33 %  
40-5579,33 %9,33 %  
56-7034 %4 %  
nad 7011,33 %1,33 %  

Graf

18. Vyberte kraj, ze kterého pocházíte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Moravskoslezský3648 %48 %  
Praha1216 %16 %  
Jihomoravský68 %8 %  
Pardubický45,33 %5,33 %  
Středočeský45,33 %5,33 %  
Slovensko34 %4 %  
Plzeňský22,67 %2,67 %  
Vysočina22,67 %2,67 %  
Ústecký22,67 %2,67 %  
Olomoucký11,33 %1,33 %  
Liberecký11,33 %1,33 %  
Jihočeský11,33 %1,33 %  
Zlínský11,33 %1,33 %  

Graf

19. V současné době jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnaný/á3344 %44 %  
Student/ka3040 %40 %  
Nezaměstnaný/á45,33 %5,33 %  
Důchodce / důchodkyně45,33 %5,33 %  
Mateřská dovolená45,33 %5,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Vyhledal/a jste si někdy pro sebe informace o domácím násilí, abyste se o této problematice dozvěděl/a více?

  • odpověď ne:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 12. Ovlivňují Vás v pomoci obětem mýty (stereotypy), které se k této problematice váží? (Oběť je domácí "puťka". Stává se to jen v nižších společenských vrstvách. Příčinou, že muž bije svou ženu je alkoholismus).

17. Kolik je Vám let?

  • odpověď 15-25:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student/ka na otázku 19. V současné době jste:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímáte se o problémy soudobého světa?

2. Zajímáte se o problematiku domácího / partnerského násilí?

3. Je Vám problematika domácího násilí blízká?

4. Máte alespoň základní informace o problematice domácího násilí, možnostech řešení daného problému a existujících organizací věnující se této problematice?

5. Vyhledal/a jste si někdy pro sebe informace o domácím násilí, abyste se o této problematice dozvěděl/a více?

6. Víte, jak byste se zachovali v případu domácího násilí ve svém blízkém okolí?

7. Setkali jste se již s případem domácího násilí ve svém okolí?

9. Zakročili byste do případu domácího násilí, kde by byl obětí muž?

10. Zasáhli jste, nebo jste pomohli v případu domácího násilí, kde byl obětí muž?

11. Snažili byste se řešit případ domácího násilí i přesto, že by Vás oběť o to nežádala, nebo Vás výslovně požádala, abyste do jejich soukromí nezasahovali?

12. Ovlivňují Vás v pomoci obětem mýty (stereotypy), které se k této problematice váží? (Oběť je domácí "puťka". Stává se to jen v nižších společenských vrstvách. Příčinou, že muž bije svou ženu je alkoholismus).

13. Pracujete (pracovali) jste, nebo jste vypomáhali v některé z institucí, uvedených níže, zabývající se problematikou domácího násilí?

14. Chtěli byste pomáhat obětem domácího násilí prostřednictvím některých organizací zabývající se domácím násilím?

15. Jste členem, pracovníkem nebo dobrovolníkem nějaké instituce, která se jakkoliv zaměřuje na pomoc lidem?

16. Uveďte prosím pohlaví.

17. Kolik je Vám let?

18. Vyberte kraj, ze kterého pocházíte.

19. V současné době jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímáte se o problémy soudobého světa?

2. Zajímáte se o problematiku domácího / partnerského násilí?

3. Je Vám problematika domácího násilí blízká?

4. Máte alespoň základní informace o problematice domácího násilí, možnostech řešení daného problému a existujících organizací věnující se této problematice?

5. Vyhledal/a jste si někdy pro sebe informace o domácím násilí, abyste se o této problematice dozvěděl/a více?

6. Víte, jak byste se zachovali v případu domácího násilí ve svém blízkém okolí?

7. Setkali jste se již s případem domácího násilí ve svém okolí?

9. Zakročili byste do případu domácího násilí, kde by byl obětí muž?

10. Zasáhli jste, nebo jste pomohli v případu domácího násilí, kde byl obětí muž?

11. Snažili byste se řešit případ domácího násilí i přesto, že by Vás oběť o to nežádala, nebo Vás výslovně požádala, abyste do jejich soukromí nezasahovali?

12. Ovlivňují Vás v pomoci obětem mýty (stereotypy), které se k této problematice váží? (Oběť je domácí "puťka". Stává se to jen v nižších společenských vrstvách. Příčinou, že muž bije svou ženu je alkoholismus).

13. Pracujete (pracovali) jste, nebo jste vypomáhali v některé z institucí, uvedených níže, zabývající se problematikou domácího násilí?

14. Chtěli byste pomáhat obětem domácího násilí prostřednictvím některých organizací zabývající se domácím násilím?

15. Jste členem, pracovníkem nebo dobrovolníkem nějaké instituce, která se jakkoliv zaměřuje na pomoc lidem?

16. Uveďte prosím pohlaví.

17. Kolik je Vám let?

18. Vyberte kraj, ze kterého pocházíte.

19. V současné době jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Ulitzkova, K.Jak se osobně angažujete v problematice domácího násilí? (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://jak-se-osobne-angazujete-v-problematice-domaciho-nasili.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.