Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak se připravíte na přijímací pohovor?

Jak se připravíte na přijímací pohovor?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikola Märzová
Šetření:25. 02. 2012 - 08. 03. 2012
Počet respondentů:120
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou 3. ročníku Vyšší odborné školy v Mostě a ráda bych vás požádala o vyplnění dotazníku, který je součástí mé absolventské práce. Dotazník je zaměřen na přijímací pohovor, konkrétně na přípravu před přijímacím pohovorem a je anonymní.


 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena11091,67 %91,67 %  
Muž119,17 %9,17 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 25 let9276,67 %76,67 %  
26 - 35 let1512,5 %12,5 %  
36 - 50 let1210 %10 %  
51 - 65 let10,83 %0,83 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské4335,83 %35,83 %  
Střední odborné s maturitou3730,83 %30,83 %  
Střední všeobecné s maturitou2621,67 %21,67 %  
Vyšší odborné75,83 %5,83 %  
Základní65 %5 %  
Střední odborné s výučním listem10,83 %0,83 %  

Graf

4. Zúčastnil/a jste se již přijímacího pohovoru?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10083,33 %83,33 %  
ne2016,67 %16,67 %  

Graf

5. Jaký význam přikládáte přípravě před přijímacím pohovorem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Důležitý6755,83 %55,83 %  
Velmi důležitý4537,5 %37,5 %  
Nepříliš důležitý75,83 %5,83 %  
Není vůbec důležitý10,83 %0,83 %  

Graf

6. Zjistíte si všeobecné informace o firmě, o poskytovaných službách či výrobcích, jaké jsou cíle, hodnoty a poslání firmy, apod.?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11898,33 %98,33 %  
ne21,67 %1,67 %  

Graf

7. Považujete za užitečné přečtení si odborných publikací, které pomáhají s přípravou na přijímací pohovor?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6554,17 %54,17 %  
nevím3025 %25 %  
ne2520,83 %20,83 %  

Graf

8. Víte, jakou barvu a styl oblečení, popřípadě jaké doplňky zvolit na přijímací pohovor?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9982,5 %82,5 %  
ne2117,5 %17,5 %  

Graf

9. Podstoupíte před přijímacím pohovorem drobné kosmetické úpravy (např. návštěva kadeřníka, úprava nehtů, apod.)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7965,83 %65,83 %  
ano4134,17 %34,17 %  

Graf

10. Nacvičíte si uvolňující cvičení (např. dechové cvičení, obličejové cvičení a-e-i-o-u), která jsou jedním ze způsobů, jak zvládat trému?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10083,33 %83,33 %  
ano108,33 %8,33 %  
nevím108,33 %8,33 %  

Graf

11. Připravíte si předem odpovědi na potenciální otázky u přijímacího pohovoru?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10184,17 %84,17 %  
nevím108,33 %8,33 %  
ne97,5 %7,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Zúčastnil/a jste se již přijímacího pohovoru?

5. Jaký význam přikládáte přípravě před přijímacím pohovorem?

6. Zjistíte si všeobecné informace o firmě, o poskytovaných službách či výrobcích, jaké jsou cíle, hodnoty a poslání firmy, apod.?

7. Považujete za užitečné přečtení si odborných publikací, které pomáhají s přípravou na přijímací pohovor?

8. Víte, jakou barvu a styl oblečení, popřípadě jaké doplňky zvolit na přijímací pohovor?

9. Podstoupíte před přijímacím pohovorem drobné kosmetické úpravy (např. návštěva kadeřníka, úprava nehtů, apod.)?

10. Nacvičíte si uvolňující cvičení (např. dechové cvičení, obličejové cvičení a-e-i-o-u), která jsou jedním ze způsobů, jak zvládat trému?

11. Připravíte si předem odpovědi na potenciální otázky u přijímacího pohovoru?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Zúčastnil/a jste se již přijímacího pohovoru?

5. Jaký význam přikládáte přípravě před přijímacím pohovorem?

6. Zjistíte si všeobecné informace o firmě, o poskytovaných službách či výrobcích, jaké jsou cíle, hodnoty a poslání firmy, apod.?

7. Považujete za užitečné přečtení si odborných publikací, které pomáhají s přípravou na přijímací pohovor?

8. Víte, jakou barvu a styl oblečení, popřípadě jaké doplňky zvolit na přijímací pohovor?

9. Podstoupíte před přijímacím pohovorem drobné kosmetické úpravy (např. návštěva kadeřníka, úprava nehtů, apod.)?

10. Nacvičíte si uvolňující cvičení (např. dechové cvičení, obličejové cvičení a-e-i-o-u), která jsou jedním ze způsobů, jak zvládat trému?

11. Připravíte si předem odpovědi na potenciální otázky u přijímacího pohovoru?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Märzová, N.Jak se připravíte na přijímací pohovor? (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://jak-se-pripravite-na-prijima.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.