Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak se učíme cizí jazyky?

Jak se učíme cizí jazyky?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Horák
Šetření:04. 04. 2016 - 09. 04. 2016
Počet respondentů:89
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.56
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, rád bych Vás poprosil o vyplnění krátkého dotazníku, který se týka způsobů studia cizích jazyků.

Předem Vám děkuji za strávený čas!

Odpovědi respondentů

1. Učíte se cizí jazyky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8393,26 %93,26 %  
Ne66,74 %6,74 %  

Graf

2. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6477,11 %71,91 %  
Muž1922,89 %21,35 %  

Graf

3. Váš věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
221417,5 %15,73 %  
24911,25 %10,11 %  
2178,75 %7,87 %  
2067,5 %6,74 %  
2367,5 %6,74 %  
2556,25 %5,62 %  
2945 %4,49 %  
1945 %4,49 %  
2633,75 %3,37 %  
2733,75 %3,37 %  
ostatní odpovědi 31
14
38
18
28
15
30
44
11100
52
42
41
32
1923,75 %21,35 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:24.14
Minimum:18
Maximum:41
Variační rozpětí:23
Rozptyl:20.37
Směrodatná odchylka:4.51
Medián:23
Modus:22

Graf

4. Kolik let se již učíte cizí jazyky?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
121113,25 %12,36 %  
101012,05 %11,24 %  
1378,43 %7,87 %  
1567,23 %6,74 %  
1667,23 %6,74 %  
1467,23 %6,74 %  
1756,02 %5,62 %  
2056,02 %5,62 %  
1144,82 %4,49 %  
1833,61 %3,37 %  
ostatní odpovědi 8
7
22
19
25
34
11000
23
9
46
32
24
30
6
1
2024,1 %22,47 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:14.57
Minimum:8
Maximum:30
Variační rozpětí:22
Rozptyl:18.84
Směrodatná odchylka:4.34
Medián:14
Modus:12

Graf

5. Kolik času strávíte týdně studiem cizích jazyků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 60 minut3643,37 %40,45 %  
1 až 3 hodiny2125,3 %23,6 %  
3 až 5 hodin910,84 %10,11 %  
Více jak 7h910,84 %10,11 %  
5 až 7 hodin89,64 %8,99 %  

Graf

6. Jak je podle Vás efektivní daná metoda učení (1 nejméně; 7 nejvíce)?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Z Internetu (samouk)3.6992.379
Z učebnice (samouk)3.6751.786
Skupinový kurz v ČR (český lektor)4.2052.187
Skupinový kurz v ČR (rodilý mluvčí)5.2052.669
Skupinový kurz v zahraničí5.6512.661
Soukromé lekce v ČR (český lektor)4.8312.285
Soukromé lekce v ČR (rodilý mluvčí)5.6272.764
Soukromé lekce v zahraničí5.9882.663
Výuka na českých školách3.4462.825
Poslechem z filmu, rádia apod.4.532.032
Čtením knihy4.7112.615
V praxi (práce, rodina, přátelé)5.7472.454

Graf

7. Jak důležitý je podle vás daný jazyk pro obyvatele ČR (1 nejméně; 7 nejvíce)?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Angličtina6.5661.089
Němčina5.5781.882
Španělština3.6871.998
Ruština4.6272.379
Francouzština3.6272.041
Italština3.0361.722
Arabština2.2532.165
Polština3.2412.761
Maďarština2.2891.916
Řečtina1.9281.85
Asijské jazyky2.7712.827
Severské jazyky2.1451.762

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Jak je podle Vás efektivní daná metoda učení (1 nejméně; 7 nejvíce)?

 • odpověď Soukromé lekce v zahraničí=7:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Soukromé lekce v ČR (rodilý mluvčí)=7 na otázku 6. Jak je podle Vás efektivní daná metoda učení (1 nejméně; 7 nejvíce)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Čtením knihy=7 na otázku 6. Jak je podle Vás efektivní daná metoda učení (1 nejméně; 7 nejvíce)?

7. Jak důležitý je podle vás daný jazyk pro obyvatele ČR (1 nejméně; 7 nejvíce)?

 • odpověď Maďarština=1:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Polština=1 na otázku 7. Jak důležitý je podle vás daný jazyk pro obyvatele ČR (1 nejméně; 7 nejvíce)?
 • odpověď Řečtina=1:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Italština=1 na otázku 7. Jak důležitý je podle vás daný jazyk pro obyvatele ČR (1 nejméně; 7 nejvíce)?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Maďarština=1 na otázku 7. Jak důležitý je podle vás daný jazyk pro obyvatele ČR (1 nejméně; 7 nejvíce)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Učíte se cizí jazyky?

2. Vaše pohlaví?

3. Váš věk?

4. Kolik let se již učíte cizí jazyky?

5. Kolik času strávíte týdně studiem cizích jazyků?

6. Jak je podle Vás efektivní daná metoda učení (1 nejméně; 7 nejvíce)?

7. Jak důležitý je podle vás daný jazyk pro obyvatele ČR (1 nejméně; 7 nejvíce)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Učíte se cizí jazyky?

2. Vaše pohlaví?

3. Váš věk?

4. Kolik let se již učíte cizí jazyky?

5. Kolik času strávíte týdně studiem cizích jazyků?

6. Jak je podle Vás efektivní daná metoda učení (1 nejméně; 7 nejvíce)?

7. Jak důležitý je podle vás daný jazyk pro obyvatele ČR (1 nejméně; 7 nejvíce)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Horák, J.Jak se učíme cizí jazyky? (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://jak-se-ucime-cizi-jazyky.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.