Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak se v ČR žije Slovákům

Jak se v ČR žije Slovákům

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Úradníčková
Šetření:19. 11. 2013 - 01. 12. 2013
Počet respondentů:23
Počet otázek (max/průměr):21 / 21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:36,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím Vás, abyste vyplnili náš dotazník ohledně toho, jak se žije Slovákům u nás v České republice. Prosím tedy, ať vyplňují jen Slováci.

Děkuji, Eva.

Odpovědi respondentů

1. Jaké máte pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1565,22 %65,22 %  
muž834,78 %34,78 %  

Graf

2. Jak dlouho žijete v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 2 roky1878,26 %78,26 %  
1 – 2 roky313,04 %13,04 %  
méně než 3 měsíce28,7 %8,7 %  

Graf

3. Proč jste se přestěhoval/a ze Slovenska do České republiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kvůli zaměstnání939,13 %39,13 %  
jiný důvod, uveďte730,43 %30,43 %  
za rodinou313,04 %13,04 %  
kvůli lepšímu bydlení28,7 %8,7 %  
kvůli příteli/přítelkyni28,7 %8,7 %  

Graf

4. Máte v České republice v zaměstnání v průměru více peněz než v průměru na Slovensku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, mám1669,57 %69,57 %  
ne, nemám417,39 %17,39 %  
můj plat (mzda) se v průměru rovná platu (mzdě) na Slovensku313,04 %13,04 %  

Graf

5. Máte české státní občanství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nemám730,43 %30,43 %  
ano, mám730,43 %30,43 %  
nemám, ale rád/a bych ho měl/a521,74 %21,74 %  
nemám a ani ho nechci mít417,39 %17,39 %  

Graf

6. Setkal/a jste se někdy v minulosti v České republice s diskriminací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nesetkal/a1669,57 %69,57 %  
ano, setkal/a730,43 %30,43 %  

Graf

7. Přemýšlel/a jste někdy v minulosti, že byste se vrátil/a zpět na Slovensko?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nepřemýšlel/a1252,17 %52,17 %  
ano, přemýšlel/a1147,83 %47,83 %  

Graf

8. Myslíte si, že je v České republice na veřejném prostranství větší čistota než na Slovensku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
myslím si, že se to prakticky vyrovná čistotě na Slovensku1356,52 %56,52 %  
ano, myslím si to834,78 %34,78 %  
ne, nemyslím si to28,7 %8,7 %  

Graf

9. Myslíte si, že je v České republice menší kriminalita než na Slovensku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je přibližně stejná1669,57 %69,57 %  
ano, myslím si to730,43 %30,43 %  

Graf

10. Uvažujete o změně zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, neuvažuji1773,91 %73,91 %  
ano, uvažuji626,09 %26,09 %  

Graf

11. Doporučil/a byste Slovenským občanům odstěhovat se právě do České republiky

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1147,83 %47,83 %  
ano, doporučil/a834,78 %34,78 %  
ne, nedoporučil/a417,39 %17,39 %  

Graf

12. Byla pro Vás Slovenština někdy v minulosti v České republice jazykovou bariérou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nebyla1565,22 %65,22 %  
ano, byla834,78 %34,78 %  

Graf

13. Myslíte si, že je v České republice větší nezaměstnanost než na Slovensku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, není1460,87 %60,87 %  
nevím521,74 %21,74 %  
ano, je417,39 %17,39 %  

Graf

14. Cítíte se v České republice jako doma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, cítím2086,96 %86,96 %  
ne, necítím313,04 %13,04 %  

Graf

15. Stýská se Vám po Slovensku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, stýská1460,87 %60,87 %  
ne, nestýská730,43 %30,43 %  
nevím28,7 %8,7 %  

Graf

16. Setkal/a jste se někdy v minulosti s nevraživostí mezi Čechy a Slováky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nesetkal/a1252,17 %52,17 %  
ano, setkal/a1147,83 %47,83 %  

Graf

17. Připadáte se v České republice jako menšina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nepřipadám1878,26 %78,26 %  
ano, připadám521,74 %21,74 %  

Graf

18. V jakém městě, obci či vesnici žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v Praze1043,48 %43,48 %  
jinde, uveďte kde…………………………521,74 %21,74 %  
v Brně521,74 %21,74 %  
v Ostrově28,7 %8,7 %  
v Plzni14,35 %4,35 %  

Graf

19. Máte děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nemám1565,22 %65,22 %  
ano, mám834,78 %34,78 %  

Graf

20. Jste věřící?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nejsem1773,91 %73,91 %  
ano, jsem626,09 %26,09 %  

Graf

21. Udržujete rodinné vztahy s rodinou na Slovensku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, udržuji23100 %100 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Úradníčková, E.Jak se v ČR žije Slovákům (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://jak-se-v-cr-zije-slovakum.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.