Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak se vzdělávají všeobecné sestry?

Jak se vzdělávají všeobecné sestry?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jitka Eretová
Šetření:17. 12. 2013 - 24. 12. 2013
Počet respondentů:8
Počet otázek (max/průměr):21 / 21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Výzkumné šetření je věnováno registrovaným všeobecným sestrám. Zkoumám jaké mají možnosti celoživotního vzdělávání, jejich motivaci a překážky, stojící před splněním povinnosti neustále se vzdělávat. 

Odpovědi respondentů

1. Do kterého kraje spadá Váš zaměstnavatel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
moravskoslezsky225 %25 %  
jihomoravsky112,5 %12,5 %  
Plzeňský112,5 %12,5 %  
Jihočeský112,5 %12,5 %  
Pardubický112,5 %12,5 %  
Středočeský112,5 %12,5 %  
a kde jsou další????????????112,5 %12,5 %  

Graf

2. V jakém zařízení pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve státním zařízení675 %75 %  
V soukromém zařízení225 %25 %  

Graf

3. Vlastníte osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano562,5 %62,5 %  
ne337,5 %37,5 %  

Graf

4. Máte pocit, že pro svou současnou praxi potřebujete získávat stále nové poznatky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano562,5 %62,5 %  
spíše ne112,5 %12,5 %  
ne112,5 %12,5 %  
spíše ano112,5 %12,5 %  

Graf

5. Jak chápete celoživotní vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jako prostředek pro zlepšení kvality ošetřovatelské péče450 %50 %  
Jako demotivující prvek pro budoucí sestry337,5 %37,5 %  
Jako užitečné trávení volného času sester112,5 %12,5 %  

Graf

6. Jak by se dal charakterizovat Váš názor na povinnost celoživotního vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem s ním spokojen/a450 %50 %  
jsem s ním nespokojen/a337,5 %37,5 %  
jsem s ním spíše spokojen/a112,5 %12,5 %  

Graf

7. Jaký aspekt Vás nejvíce vede k celoživotnímu vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
povinnost, kterou vyžaduje samotná profese450 %50 %  
vlastní ambice získávat nové vědomosti337,5 %37,5 %  
předpoklad vyšší kvality ošetřovatelské péče prostřednictvím vzdělanosti ošetřovatelského personálu112,5 %12,5 %  

Graf

8. Jste spokojen/a s nabídkou vzdělávacích aktivit celoživotního vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano337,5 %37,5 %  
spíše ano225 %25 %  
ne225 %25 %  
spíše ne112,5 %12,5 %  

Graf

9. Jakých aktivit celoživotního vzdělávání využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odborné stáže, kvalifikační a inovační kurzy562,5 %62,5 %  
pasivní účasti na semináři, kongresu nebo konferenci450 %50 %  
e-learning450 %50 %  
aktivní účasti na semináři, kongresu nebo koferenci450 %50 %  
pedagogické činnosti450 %50 %  
publikační činnosti337,5 %37,5 %  
vědecko-výzkumné činnosti337,5 %37,5 %  
většinu z nich, abych splnil/a požadavky kreditního systému112,5 %12,5 %  

Graf

10. V jaké oblasti celoživotního vzdělávání prohlubujete své vědomosti nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
i v jiných oborech, chci mít všeobecný přehled562,5 %62,5 %  
v takových, které jsou zrovna k dispozici225 %25 %  
v takových, které po mě vyžaduje zaměstnavatel112,5 %12,5 %  

Graf

11. Podle čeho si aktivity celoživotního vzdělávání vybíráte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podle obsahu562,5 %62,5 %  
podle dostupnosti562,5 %62,5 %  
podle finanční náročnosti450 %50 %  
podle kreditního ohodnocení450 %50 %  

Graf

12. Co Vám nejvíce znepříjemňuje (nebo znemožňuje) účastnit se školící akce, o kterou máte zájem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracovní povinnosti337,5 %37,5 %  
finanční náročnost225 %25 %  
nemam zajem o skolici akce112,5 %12,5 %  
rodinné povinnosti112,5 %12,5 %  
nic z uvedeného112,5 %12,5 %  

Graf

13. Představuje pro vás zvyšování a prohlubování znalostí finanční zátěž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano337,5 %37,5 %  
spíše ne337,5 %37,5 %  
ne112,5 %12,5 %  
spíše ano112,5 %12,5 %  

Graf

14. Představuje pro Vás celoživotní vzdělávání časovou zátěž, která vás obtěžuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne337,5 %37,5 %  
spíše ano337,5 %37,5 %  
ano225 %25 %  

Graf

15. Jak Vás obohatilo celoživotní/postgraduální vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cítím větší jistotu při výkonu ošetřovatelské péče díky neustálému prohlubování svých vědomostí450 %50 %  
neobohatilo mě337,5 %37,5 %  
získal/a jsem takové vědomosti ze svého oboru, které nejsou součástí pregraduálního studia112,5 %12,5 %  

Graf

16. Jakým způsobem využíváte teoretické poznatky z celoživotního vzdělávání v praxi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v ošetřovatelské péči o nemocného675 %75 %  
ve spolupráci s lékaři562,5 %62,5 %  
v edukaci nemocných a jejich rodinných příslušníků450 %50 %  
nevyužívám225 %25 %  
Díky novým znalostem z chemie nyní mohu provádět neškodné experimenty na pacientech. Nikdo se to zatím naštěstí nedozvěděl, snad ani nedozví.112,5 %12,5 %  
qwertz112,5 %12,5 %  

Graf

17. Umožňuje Vám zaměstnavatel prohlubovat nebo zvyšovat své vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano337,5 %37,5 %  
ano337,5 %37,5 %  
ne225 %25 %  

Graf

18. Jak Vás zaměstnavatel podporuje v celoživotním vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nabízí osobní volno pro účast na vzdělávacích akcích675 %75 %  
nabízí a zajišťuje vzdělávací akce z mého oboru450 %50 %  
nepodporuje, všechny aktivity si zajišťuji sám/sama a realizuji ve svém volném čase225 %25 %  

Graf

19. Umožňuje Vám zaměstnavatel účastnit se všech vzdělávacích aktivit, které byste chtěl/a absolvovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano450 %50 %  
ne225 %25 %  
ano225 %25 %  

Graf

20. Jaké aktivity celoživotního vzdělávání Vám hradí zaměstnavatel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné z uvedených450 %50 %  
certifikované, kvalifikační a inovační kurzy450 %50 %  
odborné stáže450 %50 %  
publikační činnost337,5 %37,5 %  
odborné semináře, konference, kongresy337,5 %37,5 %  
vědecko-výzkumnou činnost225 %25 %  
e-learning225 %25 %  
specializační vzdělávání112,5 %12,5 %  

Graf

21. Uvažoval/a jste v rámci celoživotního vzdělávání o zvýšení svého vzdělání na univerzitě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezvyšuji337,5 %37,5 %  
nezvyšuji, ale chtěla bych225 %25 %  
ano, sám/sama ve svém volném čase zvyšuji své vzdělání (studuji na univerzitě)225 %25 %  
zvyšuji své vzdělání, ale ne ze svého přesvědčení112,5 %12,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Eretová, J.Jak se vzdělávají všeobecné sestry? (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://jak-se-vzdelavaji-vseobecne.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.