Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak si pomáháme - tendence k prosociálnímu chování

Jak si pomáháme - tendence k prosociálnímu chování

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Helebrantová
Šetření:07. 12. 2010 - 25. 12. 2010
Počet respondentů:223
Počet otázek (max/průměr):34 / 34
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milí přátelé,
děkuji, že jste si udělali čas na vyplnění dotazníku o mezilidském pomáhání. Jsem studentka 3. ročníku psychologie na FF UK a tento dotazník vznikl v rámci předmětu Teorie psychodiagnostiky a psychometrie. Dotazník čítá 31 otázek. Nejsou zde správné či špatné odpovědi a dotazník je anonymní. Přečtěte si otázku či tvrzení a vyberte odpověď, která nejvíce vystihuje vaše chování nebo jednání. U každé otázky či tvrzení je možné vybrat si maximálně jednu odpověď. Všechny otázky je nutné vyplnit pro zdárné dokončení dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Když vidíte ženu s kočárkem, pomůžete jí? (při nástupu do autobusu, ze schodů apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas8337,22 %37,22 %  
často7131,84 %31,84 %  
vždy4520,18 %20,18 %  
nikdy2410,76 %10,76 %  

Graf

2. Uvolňujete v dopravním prostředku místo člověku, který to zřetelně potřebuje? (např. starý člověk, těhotná žena, zdravotně postižený)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vždy11752,47 %52,47 %  
často6328,25 %28,25 %  
občas3917,49 %17,49 %  
nikdy41,79 %1,79 %  

Graf

3. Pomáhal/a jste v posledních dvou letech cizímu člověku oficiálně jako dobrovolník?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne19286,1 %86,1 %  
max. 20 hodin měsíčně125,38 %5,38 %  
max 5 hodin měsíčně125,38 %5,38 %  
více než 21 hodin měsíčně73,14 %3,14 %  

Graf

4. Přispěl/a jste finančně v posledních dvou letech do charitativních projektů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 krát až 2 krát8136,32 %36,32 %  
ne6328,25 %28,25 %  
3 krát až 6 krát4620,63 %20,63 %  
pravidelně přispívám na tyto akce3314,8 %14,8 %  

Graf

5. Daroval/a jste v posledních dvou letech nějaký věcný dar potřebným lidem? (oblečení, hračky, jídlo a pití sociálně slabým rodinám, lidem postiženým povodněmi apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11350,67 %50,67 %  
1krát až 2krát6428,7 %28,7 %  
pravidelně dávám těmto lidem věcné dary2410,76 %10,76 %  
3krát až 6 krát229,87 %9,87 %  

Graf

6. Přispěl/a jste v posledních dvou letech finančním darem či stravenkou lidem žebrajícím na ulici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13761,43 %61,43 %  
1 krát až 2 krát5725,56 %25,56 %  
3 krát až 6 krát219,42 %9,42 %  
pravidelně přispívám těmto lidem83,59 %3,59 %  

Graf

7. Pomáháte často řešit někomu cizímu jeho problém? (ztracenému turistovi, řidiči s rozbitým automobilem, nevidomému apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano9743,5 %43,5 %  
spíše ne6730,04 %30,04 %  
určitě ano4520,18 %20,18 %  
určitě ne146,28 %6,28 %  

Graf

8. Když kolega v práci či spolužák ve škole nerozumí pracovnímu/ školnímu úkolu, pomáháte mu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často9643,05 %43,05 %  
vždy7433,18 %33,18 %  
občas5022,42 %22,42 %  
nikdy31,35 %1,35 %  

Graf

9. V mém okolí je hodně lidí, které umím v jejich náročných situacích psychicky podpořit (např. po smrti jejich blízké osoby, po vážném úrazu, ztrátě zaměstnání, ale i v méně náročných situacích).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano10245,74 %45,74 %  
spíše ne5725,56 %25,56 %  
určitě ano4821,52 %21,52 %  
určitě ne167,17 %7,17 %  

Graf

10. Moji blízcí, přátelé se na mě mohou v jejich náročných životních situacích spolehnout co se týče poskytnutí psychické, fyzické i finanční pomoci. (např. po ztrátě zaměstnání, povodně, nemoci apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano10346,19 %46,19 %  
určitě ano9743,5 %43,5 %  
spíše ne167,17 %7,17 %  
určitě ne73,14 %3,14 %  

Graf

11. S řešením složitého domácího úkolu jsem se ve škole se spolužáky, kteří úkol nevyřešili, podělil/a.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často11049,33 %49,33 %  
vždy5424,22 %24,22 %  
občas5022,42 %22,42 %  
nikdy94,04 %4,04 %  

Graf

12. Nabídl/a jste v posledním roce někomu spolupráci ? (v jakékoli oblasti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano8236,77 %36,77 %  
spíše ano8136,32 %36,32 %  
spíše ne4218,83 %18,83 %  
určitě ne188,07 %8,07 %  

Graf

13. Když jste ve škole (práci) řešil/a problém stejný jako ostatní studenti (kolegové), dal/a jste přednost společnému řešení problému?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano10547,09 %47,09 %  
spíše ne5524,66 %24,66 %  
určitě ano4017,94 %17,94 %  
určitě ne2310,31 %10,31 %  

Graf

14. Když na ulici potkáte nevidomého, nabídnete mu pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas9542,6 %42,6 %  
nikdy6328,25 %28,25 %  
často4620,63 %20,63 %  
vždy198,52 %8,52 %  

Graf

15. Ve svém životě jsem daroval krev.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy16875,34 %75,34 %  
pravidelně daruji krev219,42 %9,42 %  
jednou198,52 %8,52 %  
2 krát až 3 krát156,73 %6,73 %  

Graf

16. Při nástupu imobilní nebo velmi špatně mobilní osoby do dopravního prostředku jí pomáhám.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas11852,91 %52,91 %  
nikdy4921,97 %21,97 %  
často3515,7 %15,7 %  
vždy219,42 %9,42 %  

Graf

17. Se slabšími, méně výkonnými žáky/spolupracovníky jsem přijal/a spolupráci na daném projektu, problému.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas11652,02 %52,02 %  
nikdy4218,83 %18,83 %  
často4017,94 %17,94 %  
vždy2511,21 %11,21 %  

Graf

18. Když můj kamarád řešil své osobní problémy (např. problémy v rodině, práci, s bydlením apod.) a nevěděl si rady, snažil/a jsem se mu pomoci najít nějaké řešení.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vždy9643,05 %43,05 %  
často7131,84 %31,84 %  
občas4921,97 %21,97 %  
nikdy73,14 %3,14 %  

Graf

19. Když můj příbuzný, kamarád v posledních dvou letech prožíval smutek, byl/a jsem schopen/na mu naslouchat (poslouchat jeho problémy, co ho trápí, jak se cítí apod.).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vždy12455,61 %55,61 %  
často6428,7 %28,7 %  
občas3113,9 %13,9 %  
nikdy41,79 %1,79 %  

Graf

20. Když jsem trávil čas se svými kamarády a došlo k situaci, kdy byl nějaký neznámý člověk ohrožen či potřeboval pomoci, inicioval/a jsem pomoc první.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas10446,64 %46,64 %  
nikdy5524,66 %24,66 %  
často4721,08 %21,08 %  
vždy177,62 %7,62 %  

Graf

21. Když moje okolí (včetně neznámých lidí) potřebovalo moje dovednosti, znalosti, vzdělání (právní rady, psychologická pomoc, znalosti v oblasti vaření, elektroniky apod.), bezplatně jsem je poskytl/a.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vždy8538,12 %38,12 %  
často7232,29 %32,29 %  
občas5424,22 %24,22 %  
nikdy125,38 %5,38 %  

Graf

22. Podělil/a jste se v posledních dvou měsících ve škole, na výletě či v práci se spolužáky/spolupracovníky o svačinu, sladkosti, pití apod. Nebo jste jim to aspoň nabídl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vždy8939,91 %39,91 %  
často7734,53 %34,53 %  
občas4218,83 %18,83 %  
ne156,73 %6,73 %  

Graf

23. V případě, že najdu ztracenou věc (cenné věci jako mobilní telefon, peněženku apod.) a je to v mých silách a možnostech, snažím se ji vrátit.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano12756,95 %56,95 %  
spíše ano6730,04 %30,04 %  
spíše ne208,97 %8,97 %  
určitě ne94,04 %4,04 %  

Graf

24. Když pracuji ve skupině, snažím se plnit skupinové cíle víc než mé zájmy osobní.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často9241,26 %41,26 %  
občas7533,63 %33,63 %  
vždy4319,28 %19,28 %  
nikdy135,83 %5,83 %  

Graf

25. Při společné činnosti mi jde hlavně o úspěch celé skupiny než o můj vlastní úspěch. (nesnažím se vyniknout individuálně)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano11752,47 %52,47 %  
určitě ano5625,11 %25,11 %  
spíše ne3515,7 %15,7 %  
určitě ne156,73 %6,73 %  

Graf

26. Když si můj kamarád na rozdíl ode mne nemůže určitou věc (např. jet na dovolenou, koupit si elektroniku) z finančních či jiných důvodů dopřát, soucítím s ním a nemluvím před ním o tom.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím10547,09 %47,09 %  
souhlasím8839,46 %39,46 %  
spíše nesouhlasím219,42 %9,42 %  
nesouhlasím94,04 %4,04 %  

Graf

27. Když v rámci své pracovní náplně můžu udělat pro zákazníka/klienta něco nad rámec svých povinností, snažím se mu věnovat čas, i když to není mojí povinností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často9341,7 %41,7 %  
občas8136,32 %36,32 %  
vždy3616,14 %16,14 %  
nikdy135,83 %5,83 %  

Graf

28. Raději se uskromním sám, aby měli více ostatní.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano10245,74 %45,74 %  
spíše ne6529,15 %29,15 %  
určitě ano3214,35 %14,35 %  
určitě ne2410,76 %10,76 %  

Graf

29. Když bych viděl, že se někdo dostal do situace ohrožující jeho život (např. tonoucí, těžce zraněný), snažil/a bych se mu pomoci (např. zavoláním odborné pomoci, poskytnutí první lékařské pomoci apod.).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano16875,34 %75,34 %  
spíše ano5022,42 %22,42 %  
určitě ne52,24 %2,24 %  

Graf

30. Když vím, že to někomu pomůže, jsem schopný/a se věnovat i pro mě velmi nepříjemné aktivitě. (např. velmi nerad uklízím, ale pro nemocnou sousedku to udělám)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano13259,19 %59,19 %  
určitě ano5625,11 %25,11 %  
spíše ne3013,45 %13,45 %  
určitě ne52,24 %2,24 %  

Graf

31. Když přijde hromadným emailem na váš email prosba o pomoc (např. poskytnutí nějaké informace, zaslání dokumentu), většinou na něj odpovídáte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy9040,36 %40,36 %  
občas7433,18 %33,18 %  
často4520,18 %20,18 %  
vždy146,28 %6,28 %  

Graf

32. Jste žena nebo muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena17176,68 %76,68 %  
muž5223,32 %23,32 %  

Graf

33. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou10948,88 %48,88 %  
7634,08 %34,08 %  
2812,56 %12,56 %  
SŠ bez maturity73,14 %3,14 %  
Vyšší odborné31,35 %1,35 %  

Graf

34. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 25 let9944,39 %44,39 %  
26 - 45 let4921,97 %21,97 %  
15 - 19 let4319,28 %19,28 %  
46 - 60 let208,97 %8,97 %  
61 - 75 let114,93 %4,93 %  
více než 76 let10,45 %0,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Přispěl/a jste v posledních dvou letech finančním darem či stravenkou lidem žebrajícím na ulici?

 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 24. Když pracuji ve skupině, snažím se plnit skupinové cíle víc než mé zájmy osobní.

16. Při nástupu imobilní nebo velmi špatně mobilní osoby do dopravního prostředku jí pomáhám.

 • odpověď nikdy:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 1. Když vidíte ženu s kočárkem, pomůžete jí? (při nástupu do autobusu, ze schodů apod.)

19. Když můj příbuzný, kamarád v posledních dvou letech prožíval smutek, byl/a jsem schopen/na mu naslouchat (poslouchat jeho problémy, co ho trápí, jak se cítí apod.).

 • odpověď vždy:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vždy na otázku 18. Když můj kamarád řešil své osobní problémy (např. problémy v rodině, práci, s bydlením apod.) a nevěděl si rady, snažil/a jsem se mu pomoci najít nějaké řešení.

23. V případě, že najdu ztracenou věc (cenné věci jako mobilní telefon, peněženku apod.) a je to v mých silách a možnostech, snažím se ji vrátit.

 • odpověď určitě ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 61 - 75 let na otázku 34. Jaký je Váš věk?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Když vidíte ženu s kočárkem, pomůžete jí? (při nástupu do autobusu, ze schodů apod.)

2. Uvolňujete v dopravním prostředku místo člověku, který to zřetelně potřebuje? (např. starý člověk, těhotná žena, zdravotně postižený)

3. Pomáhal/a jste v posledních dvou letech cizímu člověku oficiálně jako dobrovolník?

4. Přispěl/a jste finančně v posledních dvou letech do charitativních projektů?

5. Daroval/a jste v posledních dvou letech nějaký věcný dar potřebným lidem? (oblečení, hračky, jídlo a pití sociálně slabým rodinám, lidem postiženým povodněmi apod.)

6. Přispěl/a jste v posledních dvou letech finančním darem či stravenkou lidem žebrajícím na ulici?

7. Pomáháte často řešit někomu cizímu jeho problém? (ztracenému turistovi, řidiči s rozbitým automobilem, nevidomému apod.)

8. Když kolega v práci či spolužák ve škole nerozumí pracovnímu/ školnímu úkolu, pomáháte mu:

9. V mém okolí je hodně lidí, které umím v jejich náročných situacích psychicky podpořit (např. po smrti jejich blízké osoby, po vážném úrazu, ztrátě zaměstnání, ale i v méně náročných situacích).

10. Moji blízcí, přátelé se na mě mohou v jejich náročných životních situacích spolehnout co se týče poskytnutí psychické, fyzické i finanční pomoci. (např. po ztrátě zaměstnání, povodně, nemoci apod.)

11. S řešením složitého domácího úkolu jsem se ve škole se spolužáky, kteří úkol nevyřešili, podělil/a.

12. Nabídl/a jste v posledním roce někomu spolupráci ? (v jakékoli oblasti)

13. Když jste ve škole (práci) řešil/a problém stejný jako ostatní studenti (kolegové), dal/a jste přednost společnému řešení problému?

14. Když na ulici potkáte nevidomého, nabídnete mu pomoc?

15. Ve svém životě jsem daroval krev.

16. Při nástupu imobilní nebo velmi špatně mobilní osoby do dopravního prostředku jí pomáhám.

17. Se slabšími, méně výkonnými žáky/spolupracovníky jsem přijal/a spolupráci na daném projektu, problému.

18. Když můj kamarád řešil své osobní problémy (např. problémy v rodině, práci, s bydlením apod.) a nevěděl si rady, snažil/a jsem se mu pomoci najít nějaké řešení.

19. Když můj příbuzný, kamarád v posledních dvou letech prožíval smutek, byl/a jsem schopen/na mu naslouchat (poslouchat jeho problémy, co ho trápí, jak se cítí apod.).

20. Když jsem trávil čas se svými kamarády a došlo k situaci, kdy byl nějaký neznámý člověk ohrožen či potřeboval pomoci, inicioval/a jsem pomoc první.

21. Když moje okolí (včetně neznámých lidí) potřebovalo moje dovednosti, znalosti, vzdělání (právní rady, psychologická pomoc, znalosti v oblasti vaření, elektroniky apod.), bezplatně jsem je poskytl/a.

22. Podělil/a jste se v posledních dvou měsících ve škole, na výletě či v práci se spolužáky/spolupracovníky o svačinu, sladkosti, pití apod. Nebo jste jim to aspoň nabídl/a?

23. V případě, že najdu ztracenou věc (cenné věci jako mobilní telefon, peněženku apod.) a je to v mých silách a možnostech, snažím se ji vrátit.

24. Když pracuji ve skupině, snažím se plnit skupinové cíle víc než mé zájmy osobní.

25. Při společné činnosti mi jde hlavně o úspěch celé skupiny než o můj vlastní úspěch. (nesnažím se vyniknout individuálně)

26. Když si můj kamarád na rozdíl ode mne nemůže určitou věc (např. jet na dovolenou, koupit si elektroniku) z finančních či jiných důvodů dopřát, soucítím s ním a nemluvím před ním o tom.

27. Když v rámci své pracovní náplně můžu udělat pro zákazníka/klienta něco nad rámec svých povinností, snažím se mu věnovat čas, i když to není mojí povinností.

28. Raději se uskromním sám, aby měli více ostatní.

29. Když bych viděl, že se někdo dostal do situace ohrožující jeho život (např. tonoucí, těžce zraněný), snažil/a bych se mu pomoci (např. zavoláním odborné pomoci, poskytnutí první lékařské pomoci apod.).

30. Když vím, že to někomu pomůže, jsem schopný/a se věnovat i pro mě velmi nepříjemné aktivitě. (např. velmi nerad uklízím, ale pro nemocnou sousedku to udělám)

31. Když přijde hromadným emailem na váš email prosba o pomoc (např. poskytnutí nějaké informace, zaslání dokumentu), většinou na něj odpovídáte.

32. Jste žena nebo muž?

33. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

34. Jaký je Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Když vidíte ženu s kočárkem, pomůžete jí? (při nástupu do autobusu, ze schodů apod.)

2. Uvolňujete v dopravním prostředku místo člověku, který to zřetelně potřebuje? (např. starý člověk, těhotná žena, zdravotně postižený)

3. Pomáhal/a jste v posledních dvou letech cizímu člověku oficiálně jako dobrovolník?

4. Přispěl/a jste finančně v posledních dvou letech do charitativních projektů?

5. Daroval/a jste v posledních dvou letech nějaký věcný dar potřebným lidem? (oblečení, hračky, jídlo a pití sociálně slabým rodinám, lidem postiženým povodněmi apod.)

6. Přispěl/a jste v posledních dvou letech finančním darem či stravenkou lidem žebrajícím na ulici?

7. Pomáháte často řešit někomu cizímu jeho problém? (ztracenému turistovi, řidiči s rozbitým automobilem, nevidomému apod.)

8. Když kolega v práci či spolužák ve škole nerozumí pracovnímu/ školnímu úkolu, pomáháte mu:

9. V mém okolí je hodně lidí, které umím v jejich náročných situacích psychicky podpořit (např. po smrti jejich blízké osoby, po vážném úrazu, ztrátě zaměstnání, ale i v méně náročných situacích).

10. Moji blízcí, přátelé se na mě mohou v jejich náročných životních situacích spolehnout co se týče poskytnutí psychické, fyzické i finanční pomoci. (např. po ztrátě zaměstnání, povodně, nemoci apod.)

11. S řešením složitého domácího úkolu jsem se ve škole se spolužáky, kteří úkol nevyřešili, podělil/a.

12. Nabídl/a jste v posledním roce někomu spolupráci ? (v jakékoli oblasti)

13. Když jste ve škole (práci) řešil/a problém stejný jako ostatní studenti (kolegové), dal/a jste přednost společnému řešení problému?

14. Když na ulici potkáte nevidomého, nabídnete mu pomoc?

15. Ve svém životě jsem daroval krev.

16. Při nástupu imobilní nebo velmi špatně mobilní osoby do dopravního prostředku jí pomáhám.

17. Se slabšími, méně výkonnými žáky/spolupracovníky jsem přijal/a spolupráci na daném projektu, problému.

18. Když můj kamarád řešil své osobní problémy (např. problémy v rodině, práci, s bydlením apod.) a nevěděl si rady, snažil/a jsem se mu pomoci najít nějaké řešení.

19. Když můj příbuzný, kamarád v posledních dvou letech prožíval smutek, byl/a jsem schopen/na mu naslouchat (poslouchat jeho problémy, co ho trápí, jak se cítí apod.).

20. Když jsem trávil čas se svými kamarády a došlo k situaci, kdy byl nějaký neznámý člověk ohrožen či potřeboval pomoci, inicioval/a jsem pomoc první.

21. Když moje okolí (včetně neznámých lidí) potřebovalo moje dovednosti, znalosti, vzdělání (právní rady, psychologická pomoc, znalosti v oblasti vaření, elektroniky apod.), bezplatně jsem je poskytl/a.

22. Podělil/a jste se v posledních dvou měsících ve škole, na výletě či v práci se spolužáky/spolupracovníky o svačinu, sladkosti, pití apod. Nebo jste jim to aspoň nabídl/a?

23. V případě, že najdu ztracenou věc (cenné věci jako mobilní telefon, peněženku apod.) a je to v mých silách a možnostech, snažím se ji vrátit.

24. Když pracuji ve skupině, snažím se plnit skupinové cíle víc než mé zájmy osobní.

25. Při společné činnosti mi jde hlavně o úspěch celé skupiny než o můj vlastní úspěch. (nesnažím se vyniknout individuálně)

26. Když si můj kamarád na rozdíl ode mne nemůže určitou věc (např. jet na dovolenou, koupit si elektroniku) z finančních či jiných důvodů dopřát, soucítím s ním a nemluvím před ním o tom.

27. Když v rámci své pracovní náplně můžu udělat pro zákazníka/klienta něco nad rámec svých povinností, snažím se mu věnovat čas, i když to není mojí povinností.

28. Raději se uskromním sám, aby měli více ostatní.

29. Když bych viděl, že se někdo dostal do situace ohrožující jeho život (např. tonoucí, těžce zraněný), snažil/a bych se mu pomoci (např. zavoláním odborné pomoci, poskytnutí první lékařské pomoci apod.).

30. Když vím, že to někomu pomůže, jsem schopný/a se věnovat i pro mě velmi nepříjemné aktivitě. (např. velmi nerad uklízím, ale pro nemocnou sousedku to udělám)

31. Když přijde hromadným emailem na váš email prosba o pomoc (např. poskytnutí nějaké informace, zaslání dokumentu), většinou na něj odpovídáte.

32. Jste žena nebo muž?

33. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

34. Jaký je Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Helebrantová, P.Jak si pomáháme - tendence k prosociálnímu chování (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://jak-si-pomahame-tend.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.