Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak si vybíráte vysokou školu?

Jak si vybíráte vysokou školu?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Prokůpková
Šetření:22. 06. 2016 - 27. 06. 2016
Počet respondentů:15
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.87
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:18,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vybíráte si (nebo jste si nedávno vybírali) na jakou VŠ se po maturitě vydat?

Pokud ano, prosíme vás o chvilku času na vyplnění našeho dotazníku.

 

Předem díky za pomoc.

Odpovědi respondentů

1. Co / kdo vás nejvíce ovlivňuje při výběru vysoké školy?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
kamarádi7.93312.196
učitelé710.267
rodina8.68.107
reklama9.415.307
reputace a image školy5.612.373
výše školného7.613.707
nabízené obory421.067
dostupnost školy (její poloha vůči bydlišti)4.93311.129
mimoškolní aktivity (např. sportovní kurzy, semináře a konference s lidmi z oboru)6.87.227
zahraniční stáže/ programy (Erasmus, AIESEC, double degree)810.4
studium v cizím jazyce6.73317.129
vybavení školy (moderní budovy, technické zázemí, dostupnost studijních materiálů)6.86710.249
vstřícnější / individuální přístup profesorů8.611.44

Graf

2. Chcete studovat na státní/veřejné nebo soukromé VŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [raději na státní VŠotázka č. 3, raději na soukromé VŠotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
raději na státní VŠ15100 %100 %  

Graf

3. Z jakého důvodu preferujete státní/veřejnou VŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

dfdf

dostupné pro každého, v ČR nemá většina soukromých škol dobrou pověst

Je kvalitnější

Levnější

menší cena

Menší finanční náklady a zda se mi ze na státních školách uci vzdělanější lidé

Moc penez

nabízí obory, o které mám zájem

neplatí se školné

neplatím školné

veřejná je zdarma

Větší prestiž, předpoklad lepší úrovně (samozřejmě záleží, o jakou školu se jedná...), bez školného

Většina soukromých škol které znám přes své známé nemá žádnou úroveň, studenti si připlácejí pokusy u zkoušek, jinde je počet pokusu neomezený apod. Proto raději státní, kde má každý stejné možnosti bez ohledu na peníze.

Většinou lepší úroveň vyučované látky. Vyšší prestiž školy. Neplatí se za studium.

Z důvodu financí

4. Z jakého důvodu preferujete soukromou VŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

5. Co je pro vás hlavní bariéra pro studium na soukromé VŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
školné746,67 %46,67 %  
kvalita výuky640 %40 %  
školné + to co jsem zmínila v předchozí otázce16,67 %6,67 %  
Hlavně něco mít16,67 %6,67 %  

Graf

6. Co očekáváte od studia na VŠ?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

bude ze mě specialistka na zvolený obor

Dosažení vyššího vzdělání. Důkladnější zaměření v oboru. Naučit se "makat" - učení je opravdu hodně Poznání nových kamarádů

e

kvalitní přípravu na budoucí povolání, zlepšení postavení na trhu práce

Kvalitni přípravu pro budoucí povoláni

Nezapomenutelné zážitky a nové přátele, zkušenosti, zábavu, nadchnutí se pro obor...

rozšíření obzorů, lepší kvalifikaci v oboru, možnost studia v zahraničí

Titul

titul

získání titulu, praxe, zkušeností, vědomostí a mnoho dřiny vedoucí k cíli

získání vědomostí

Získávání nových znalostí

Znalosti

že se naučím věci hodící se mi v oboru

7. Máte již vybrané zaměření, co chcete na VŠ studovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1493,33 %93,33 %  
ne16,67 %6,67 %  

Graf

8. Máte již vybraný obor, který chcete na VŠ studovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14100 %93,33 %  

Graf

9. Uvažujete při výběru zaměření/oboru o tom, jaké budete mít po ukončení studia uplatnění na trhu práce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1280 %80 %  
ne320 %20 %  

Graf

10. Rodiče mají vliv na volbu VŠ

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím640 %40 %  
spíše nesouhlasím426,67 %26,67 %  
nesouhlasím320 %20 %  
souhlasím213,33 %13,33 %  

Graf

11. Kdo má rozhodující slovo při výběru VŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze já1173,33 %73,33 %  
já a rodiče (platí školné)426,67 %26,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Prokůpková, K.Jak si vybíráte vysokou školu? (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://jak-si-vybirate-vysokou-skol.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.