Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak vnímá společnost handicapované?

Jak vnímá společnost handicapované?

Užití cizích jazyků v českých reklamách
Jak na Vás působí anglický nebo německý slogan v české reklamě? Zúčastněte se průzkumu k diplomové práci.

(veřejné výsledky 23. 7. 2019)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kamila Matouchová
Šetření:16. 11. 2013 - 24. 11. 2013
Počet respondentů:153
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.82
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

studujeme na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze. Obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který je součástí naší semestrální práce na téma „Jak vnímá společnost handicapované?“. Děkujeme Vám za spolupráci.

Jitka Koudelková a Kamila Matouchová

Odpovědi respondentů

1. Uměli byste definovat handicapovanou osobu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12682,35 %82,35 %  
ne2717,65 %17,65 %  

Graf

2. Jak?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

asi osoba s handicapem, ne?:-)

Človek ako každý iný. Má akurát nejaké znevýhodnenie telesného, zdravotného, senzorického, mentálneho, psychického alebo psychiatrického rázu - keby však bola spoločnosť otvorenejšia, nemuseli by mať žiadne znevýhodnenie, bola by to len inakosť ako každá iná...

Člověk oproti ostatním trvale znevýhodněný z hlediska zdravotního - ať už mentálně nebo fyzicky.

Člověk s fyzickým či psychickým limitem

člověk s nějakým druhem fyzického postižení, ať už vrozeným nebo získaným

Člověk s nějakým tělesným nebo mentálním znevýhodněním.

člověk s omezením fyzickým či psychickým

Člověk z biologického důvodu neodstranitelně znevýhodněný oproti ostatním lidem.

Člověk, který má nějaké omezení, které mu dělá problémy v běžném životě

člověk, který má nějaké zdravotní, tělesné, duševní či sociální omezení /postižení

Člověk, který má sníženou pohyblivost či omezený nějaký základní smysl.

Člověk, který se něčím liší od ostatních a tato odlišnost ho omezuje o možnosti, které mají lidé bez handicapu.

Člověk, který se nemůže spolehnout sám na sebe a nějakým způsobem a do určité míry odkázán na pomoc druhých.

Člověk, který trpí nějakou vrozenou vadou a snaží se s ní žít tak, jako normální lidé.

člověk,který má nějaká omezení,která mu ztěžují každodenní fungování

d

fyzicky nebo (a) psychicky nemocná osoba

Handicap je definováno jako znevýhodnění v dané situaci oproti ostatním. Handicap se nerovná postižení!

Handicapovana osoba je clovek s urcitym omezenim, at uz fyzickym, ci psychickym.

Handicapovana osoba je osoba, ktera ma nejakou ,,vadu¨ci nedostatek, kterou se odlisuje od vetsiny (od zdravych).

Handicapovaná osoba má tělesné, mentální, nebo obojí postižení

handicapovaná osoba se vymyká normám...at už viditelně fyzicky nebo psychicky..její handicap je přítěží ve vykonávání pro ostatní normálních činností

Chybí-li někomu ruka či noha je zjevně v některých aspektech života omezen.

Jde o osobu nejakym zpusobem indisponovanou at uz k pohybu ci mysleni.

je člověk, který má nějaké omezení, jak sluchové, zrakové, tělesné,..

je na voziku popr. jinak postizena, ma asistenta

je něčím odlišný, nemůže udělat to co jiný ano

je nějakým způsobem znevýhodněna oproti ostatním lidem

Je ta osoba která má zdravotní nebo psychický hendikep.

Je to člověk, který má nějaký nedostatek, ať už psychický či fyzický a jeho postižení mu neumožňuje povětšinou dělat věci stejné a stejně jako průměrnému zdravému člověku.

Je to osoba, která je tělesně nebo duševně postižená nebo jinak znevýhodněná.

Je toho spousta, člověk, který má různé bariery, například pohybuje se na vozíku

Jedinec,který je z nějakého důvodu určitým způsobem znevýhodněn (omezen) narozdíl od ostatních.

Jedná se o osobu zdravotně tělesně nebo psychicky postiženou.

Jedna se o osobu.ktera je zdravotne postizena.

Jsou to nějak tělesně či duševně postižení lidé, kterým jejich postižení brání v "normálním" životě.

lidé na vozíku, lidé zrakově či sluchově postížení, nevidomí... zkrátka lidé s nějakým zdravotní omezením

lidé s omezením

Ma namontované kolečka nebo hůlčičky

má nějaké fyzické nebo psychické omezení

ma ztizene uplatneni ve spolecnosti

neschopna bez pomoci cizí osoby samostatného života, tzn. mentálně podprůměrná s neschopností rozeznat hodnotu peněz, věcí, neschopnou samoobsluhy, fyzicky proti ostatním nějak znevýhodněna (např. porucha hybnosti končetiny) ...

normalne

omezení pohyblivosti, slepota, vozíček, berle, někdy i neslyšící, obtížná mluva atd

osoba která je nějakým způsobem znevýhodněná - např. fyzicky

Osobá která není schopná vykonávat činnosti, které jsou běžnou součástí života nepostižených.

osoba která se něčím liší od většiny lidí a to něco jí brání žít plnohodnotný život

osoba ktora ma fyzicke alebo mentalne obmedzenie oproti zdravym ludom

osoba má určitý zdravotní problém, jímž se liší od zcela zdravých lidí

osoba mentálně či zdravotně postižená nebo omezená

Osoba nějakým způsobem ochuzená o normální život tím, že je v nějakém směru omezená (smysly, pohyb, mentálně) a pro život tak potřebuje více pochopení, ohledu a pomoci než zdraví jedinci.

Osoba nějakým způsobem zdravotně či sociálně znevýhodněná.

Osoba neschopná využít všechny běžné funkce lidského těla či průměrného intelektu z různých důvodů.

osoba s abnormálním tělesným stavem omezujícím její život

Osoba s fyzickým či psychickým a mentálním handicapem a omezením vykonávat veškeré činnosti spojené se samostatnou a nezávislou existencí člověka ve společnosti.

Osoba s fyzickým či psychickým deficitem, který danou osobu nějak znevýhodňuje.

Osoba s horší pohyblivostí, osoba s mentálním či fyzickým postižením

osoba s jakym koliv postizenim. napr. nevidomy,ochrnuty atd...

Osoba s mentální či psychickou retardací, omezením, ochrnutím, postižením, ale i osoby, které přišli o část svého těla (končetinu) v průběhu svého života nebo se jim stala jiná tragická událost, která je na nějaký ten pátek omezila v jakékoliv činnosti.

Osoba s mentálním nebo fyzickým postižením, nebo s obojím

Osoba s mentálním, fyzickým či kombinovaným postižením.

Osoba s nějakým problémem, která jej omezuje. Např. vozíčkáři, mentálně postižení, slepí, hluchý, koktavý člověk, atp.

Osoba s omezenými schopnostmi pohybu nebo vnímání a rozhodování

Osoba s postižením tělesným nebo smyslovým.

osoba s potížemi

osoba s tělesnou nebo duševní vadou.

osoba s tělesným nebo psychickým znevýhodněním

osoba s tělesným postižením

osoba s tělesným, smyslovým nebo mentálním znevýhodněním

osoba s určitým omezením - např. chůze

Osoba s určitým postižením - ať už fyzickým či jiným

Osoba s určitým psychickým nebo fyzickým omezením.

osoba s určitým zdravotním postižením

Osoba s viditelným nebo neviditelným postizenim

Osoba se smyslovým,pohybovým nebo mentálním omezením.

Osoba se sníženou možností poznat své okolí - omezení pohybu, zraku, chování,....

osoba se sníženou schopností pohybu, smyslového vnímání, nebo jinak pro život znevýhodněná osoba.

osoba se speciálními potřebami

Osoba se stíženým společenským uplatněním, např. na vozíku, hluchoněmí lidé atp.

Osoba se zdravotním či mentálním postižením

osoba se zdravotním postižením či jinak znevýhodněná

Osoba se zhoršenými pohybovými nebo komunikačními schopnostmi v takovém rozsahu, že může potřebovat pomoc druhých.

Osoba so specialnymi vychovnovzdelavacimi potrebami, s mentalnym telesnym postihnutim, alebo osoba s poruchamy..

osoba tělesně či psychicky postižená

osoba tělesně nebo duševně postižená, má určitá omezení ve svém životě

osoba zdravotně postižená

osoba znevýhodněná, často fyzickými možnostmi

osoba, jejíž dlouhodobý zdravotní stav ji omezuje v běžném životě

Osoba, jenž kvůli zdravotním potížím nemůže vést život bez přímé pomoci druhých lidí.

osoba, která je nějakým způsobem znevýhodněna oproti ostatním (fyzicky, mentálně..)

Osoba, která je nějakým způsobem znevýhodněná oproti ostatním.

Osoba, která je nějakým způsobem znevýhodněná oproti společnosti - fyzicky, psychicky

Osoba, která je postižena nějakým zdravotním handicepem.

osoba, která je ze zdravotních důvodů znevýhodněná v běžných činnostech

osoba, která kvůli mentálnímu či fyzickému defektu, aktivně a bez omezení účastnit v běžném denním životě bez pomoci (osobní či mechanické)

osoba, která kvůli psychické nebo fyzické poruše není schopna vykonávat stejné věci jako osoba zdravá

osoba, která má handicap. Tedy fyzické nebo psychické postižení, uvažoval bych i o handicapu např. sociálním atd...

Osoba, která má nějaký zdravotní problém

osoba, která má nevýhodu pramenící ze zdravotního/fyzického stavu

osoba, která má oproti ostatním nějakou nedostatečnost fyzickou nebo psychickou

Osoba, která má v některé běžné činnosti výrazně nižší schopnosti než průměrná populace, zpravidla vinou zranění či nemoci

Osoba, která mé stížené uplětnění ve společnosti, práci kvůli fyzickým či psychickým nedostatkům

osoba, která není schopna se o sebe v určitých případech sama postarat nemusí mít vyvynuty všechny smysly

Osoba, která vyžaduje nějaká zohlednění k nějaké činnosti. Často člověk s postižením, ale ne každý člověk s postižením má handicap při konkrétní činnosti

osoba,která je poškozená jakýmkoliv způsobem,který jí neumožňuje život s plným nasazením,se všemi klady i zápory

Osoba,ktere jeji zdravotni stav,ztezuje moznosti uplatneni ve spolecnosti.

Podle viditelných atributů - má pohybové omezení, nevidí, neslyší, apod.

Pokud je postižený mentálně, má svůj svět a myslím, že mu to nevadí. Pokud fyzicky, je to horší

postihnuta

postizeny

specifické postižení

společensky znevýhodněná osoba

ta,která má omezené schopnosti

Tato osoba má nějakou psychickou nebo fyzickou poruchu.

Tělesné omezení, mentální projev

tělesně, duševně nebo obojím způsobem postiženou osobu

Určité fyzické či mentální omezení či nedostatek, vrozené, či získané

vrozená vada ?

Zdravotně fyzicky nebo i duševně postižená, určitá omezenost v pohybu a možnosti jednání proti běžně zdravým osobám bez omezení.

zdravotně postižená osoba

zdravotně postižení, ať už fyzicky nebo psychicky.

Zdravotně postižený člověk, většinou pobírá invalidní důchod.

zdravotně znevýhodněná osoba

znevýhodněná ososba

zrakově, sluchově, mentálně, telesně postižení, hyperaktivita, cikáni, přidružené a kombinované poruchy, či nemoci, ...

3. Setkali jste se někdy se zdravotně postiženými lidmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15299,35 %99,35 %  
ne10,65 %0,65 %  

Graf

4. Při jaké příležitosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v práci/ ve škole10367,76 %67,32 %  
v místě bydliště7750,66 %50,33 %  
v rodině2919,08 %18,95 %  
na ulici31,97 %1,96 %  
OS Asistence10,66 %0,65 %  
v metru10,66 %0,65 %  
v laznich10,66 %0,65 %  
vycvik asistencnich psu10,66 %0,65 %  
různě, v MHD, ve městě...10,66 %0,65 %  
sama mám handicap10,66 %0,65 %  
v běžném životě10,66 %0,65 %  
Zdravotně postižený byl můj dědeček i babička a můj přítel je také zdravotně postižený.10,66 %0,65 %  
na zastavce, v obchode, ...10,66 %0,65 %  
na cestách 10,66 %0,65 %  
u přátel10,66 %0,65 %  
v koupelich10,66 %0,65 %  
při návštěvách center pro zdravotně postižené10,66 %0,65 %  
sestra, kamarád10,66 %0,65 %  
mezi kamarády10,66 %0,65 %  
u rodičů v práci10,66 %0,65 %  
tak trochu jsem postižený i já...10,66 %0,65 %  
společná zájem10,66 %0,65 %  
Při práci dobrovolníka10,66 %0,65 %  
téměř všude10,66 %0,65 %  
ve školce10,66 %0,65 %  
kamarádi10,66 %0,65 %  
tábor pro postižené10,66 %0,65 %  
sama spadám do tejto kategórie10,66 %0,65 %  
V organisaci Rytmus10,66 %0,65 %  
na veřenosti10,66 %0,65 %  
všude možně10,66 %0,65 %  
V lázních se člověk potká se spousta životních příběhů dětí s handicepem.10,66 %0,65 %  
všude včetně pobytu např. na dovolené10,66 %0,65 %  
v chráněných dílnách10,66 %0,65 %  
v autobuse10,66 %0,65 %  
sama jsem 10,66 %0,65 %  

Graf

5. Jaké je pro Vás setkání s handicapovanou osobou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přirozené9662,75 %62,75 %  
nepříjemné2214,38 %14,38 %  
Zprvu zvláštní, pak už ne.10,65 %0,65 %  
nevím, jak se k takovému člověku chovat, abych ho neurazali a zároveň mu byla co nejvíc nápomocná10,65 %0,65 %  
Spíše někdy vtipné, i když by nemělo.10,65 %0,65 %  
člověk někdy neví jak se má chovat,spíš jde o to aby působil přirozeně a jednal s tou osobou rovnocenně10,65 %0,65 %  
pozitivne zvlastni, pomahaji mi uvedomit si, co je ve skutecnosti dulezite10,65 %0,65 %  
neprijemne,ale v tom,ze mi je takovych lidi lito10,65 %0,65 %  
Jak kdy. Občas nevím, jak reagovat v určitých situacích. Nepříjemné to ale není. 10,65 %0,65 %  
rozpačité - nevím, jak se chovat10,65 %0,65 %  
neutrální10,65 %0,65 %  
Když mě nechají na pokoji, tak jsem ok10,65 %0,65 %  
zálež na druhu postižení, ale občas se cítím nesvá10,65 %0,65 %  
spíše nepříjemné, nejsem zvyklá a nevím jak mám reagovat10,65 %0,65 %  
celkem přirozené, nezařadím se ani do jedné z odpovědí10,65 %0,65 %  
s fyzicky relativne normalne, ale s mentalne neprijemne10,65 %0,65 %  
Hodně záleží na příležitosti setkání.10,65 %0,65 %  
záleží na handicapu10,65 %0,65 %  
v dětství nepřirozené - nevěděla jsem, jak se chovat10,65 %0,65 %  
snažím se k němu chovat hezky, ale také k jakékoliv jiné osobě10,65 %0,65 %  
snažím se nemít vůči nim předsudky, záleží na míře postižení, většina svůj handicap kompenzuje zdatností v jiném směru (např. kreativita, paměť, vysoká emoční inteligence, vysoké iq, hravost,...)10,65 %0,65 %  
bolí mne to10,65 %0,65 %  
Záleží na okolnostech a druhu postižení10,65 %0,65 %  
zvláštní10,65 %0,65 %  
Pokud onoho člověk již znám - bez problémů. Pokud ne, mívám někdy strach, jaký ten člověk má vztah ke svému handicapu - je nad věcí, v depresi apod. - to se pak odráží v tom, jak bych se k němu chtěla chovat.10,65 %0,65 %  
záleží jaký mají oni sami přístup k věci, můžu je vnímat pozitivně a obdivovat je nebo naopak je litovat10,65 %0,65 %  
je viac prirodzene ale stale mam v hlave ten handicap, napriklad aby som nepovedala nieco co by sa dotycneho dotklo10,65 %0,65 %  
tak i tak, záleží na typu postižení10,65 %0,65 %  
proč bych to měla řešit ?10,65 %0,65 %  
mám smíšené pocity10,65 %0,65 %  
nemám rád mentálně postižené a cigány, zbytek no problem10,65 %0,65 %  
dle postižení10,65 %0,65 %  
jak kdy + jak moc handicapovaná10,65 %0,65 %  
mám strach, abych se chovala způsobem, který je neurazí10,65 %0,65 %  
studoval jsem spec.pedagogiku, nepovažuji to za nepřirozené10,65 %0,65 %  
je mi líto té osoby10,65 %0,65 %  
rozpačité10,65 %0,65 %  

Graf

6. Vadilo by Vám setkávat se na pracovišti či ve škole se zdravotně postiženou osobou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14192,16 %92,16 %  
ano127,84 %7,84 %  

Graf

7. Myslíte si, že jsou u nás handicapovaní diskriminováni?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7649,67 %49,67 %  
nevím4328,1 %28,1 %  
ne3422,22 %22,22 %  

Graf

8. Co byste udělali kdyby se Vám narodilo postižené dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nechal/a bych si ho6643,14 %43,14 %  
dal/a bych ho do ústavu159,8 %9,8 %  
nevím106,54 %6,54 %  
Záleží na typu postižení21,31 %1,31 %  
nechci mít děti21,31 %1,31 %  
zaleží na psotižení10,65 %0,65 %  
neumím si představit, jaké to je rozhodování10,65 %0,65 %  
člověk nikdy neví, jak by se v této situaci zachoval10,65 %0,65 %  
Nevím. Asi by záleželo na míře postižení.10,65 %0,65 %  
záleží na rozsahu a povaze postižení10,65 %0,65 %  
na takovou otazku nedokazu odpovedet10,65 %0,65 %  
kdyby bylo v mých silách mu zajistit štastný život bez pomoci ústavu a podobných zařízení, samozřejmě bych si ho nechala. Je to moje dítě. 10,65 %0,65 %  
záleželo by na druhu a rozsahu postižení10,65 %0,65 %  
záleží na stupni postižení a mých možnostech kvalitně se o něj postarat10,65 %0,65 %  
nedokážu odpovědět10,65 %0,65 %  
kdybych to vedela dopredu tak bych ho nechtela10,65 %0,65 %  
pečovala bych o něho10,65 %0,65 %  
Kdybych věděla, že bude nějak postižené, asi bych šla na potrat. Nebude se trápit to dítě ani já :).10,65 %0,65 %  
záleží na konkrétní situaci, ráda bych si postižené dítě nechala, ale někdy není možné mu tak poskytnout potřebnou péči10,65 %0,65 %  
podle druhu postižení, pokud by mohlo chodit na zš, sš popř vš a pracovat, uživit se v dospělosti tak bych si ho nechala, pokud by mělo takové postižení, které ho vylučuje z běžného života (musí být pod dohledem, niikdy se o sebe sám nepostará atd),tak ne10,65 %0,65 %  
Potrat (myslím to vážně, proč ho trápit?)10,65 %0,65 %  
nevím - záleželo by na vážnosti postižení, ale obávám se, že bych to nezvládla10,65 %0,65 %  
nevim, nikdo předem nezná odpověď na otázku coby kdyby10,65 %0,65 %  
bohužel nevím dopředu jak bych se zachovala10,65 %0,65 %  
netuším10,65 %0,65 %  
nepřemýšlím o tom10,65 %0,65 %  
těžko říct záleželo by na druhu postižení a finanční situaci 10,65 %0,65 %  
Malé dítě bych vychovávala, ve starším věku kombinace domácí s ústavní péčí. Samozřejmě záleží na míře postižení.10,65 %0,65 %  
to je blbá otázka... opravdu nevím. 10,65 %0,65 %  
nechala bych si ho, potřebovala bych ale pomoc okolí nebo společnosti 10,65 %0,65 %  
Člověk nikdy nezná na tuto otázku přesnou odpověď, dokud se do této situace nedostane.10,65 %0,65 %  
nevím. záleželo by na typu postižení.10,65 %0,65 %  
pokud by se to zjistilo už na ultrazvuku, nenechala bych si ho... pokud by se mi narodilo, nevím10,65 %0,65 %  
nevím, nejsem si jist10,65 %0,65 %  
tezko rici, asi zalezi na mire postizeni10,65 %0,65 %  
podle stupně postižení, prioritně bych volil nechat dítě v rodinném prostředí10,65 %0,65 %  
pokud bych to věděla, šla bych na potrat10,65 %0,65 %  
záleží na tom, jak moc by bylo postižené10,65 %0,65 %  
vůbec netuším ale pokud bych se to dozvěděla včas tak bych nedovolila aby se vůbec narodilo10,65 %0,65 %  
samozřejmě mu věnujeme veškerou potřebnou péči10,65 %0,65 %  
nevím,záleželo by na druhu postižení10,65 %0,65 %  
Určitě bych se o něj starala, ale pokud by nějaký pobyt v zařízení měl prospět zdravotně, tak ano - ale určitě ne se ho zbavit a nechat ho, ať se o něj postará někdo jiný. 10,65 %0,65 %  
pokud bych věděla předem, že bude postižené raději bych se rozhodla ho nemít, pokud by se narodilo postižené nečekaně záleželo by na druhu postižení10,65 %0,65 %  
Volil bych eutanázii, i když je to kruté, nedokázal bych se celý život na své vlastní dítě dívat jak trpí. I když všichni říkají, že i handicapovaný člověk může být v životě opravdu šťastný, podle mě to není pravda a něco takového řekli zdraví lidé.10,65 %0,65 %  
záleželo by na závažnosti10,65 %0,65 %  
nepokladám správne a adekvátne pokladať otázku s nejakou voľbou v tomto prípade, pretože sa jedná o dieťa ako každé iné10,65 %0,65 %  
Minimalizace rizika; Prenatální screening; záeželo by od okolností a aktuální situace10,65 %0,65 %  
Když jsem to nezažila, nevim, co odpovědět10,65 %0,65 %  
preplakala par dni a postavila sa tomu celom, ziadne odkladanie dietata10,65 %0,65 %  
myslím, že většinou se to zdá zjistit dostatečně včas na přerušení těhotenství. Nechtěla bych postižené dítě, mělo by v této společnosti hrozný život a jen by se trápilo.10,65 %0,65 %  
nevím, záleželo by na postižení10,65 %0,65 %  
až to bude, tak vám odpovím10,65 %0,65 %  
nemohu zatím posoudit10,65 %0,65 %  
asi bych se zbláznila10,65 %0,65 %  
jako ve Spartě10,65 %0,65 %  
záleželo by, jak moc postižené- jakou péči by potřebovalo, zda bych to zvládala...10,65 %0,65 %  
neumím si to představit, byť jsem pro takový případ teoreticky připraven (viz moje profese)10,65 %0,65 %  
samozřejmě záleží na velikosti postižení, pokud by bylo takové, aby jsme to zvládli jako rodina samozřejmě by jsme si ho nechali, pokud by vyžadovalo lékařský dozor myslím že bych jsme ho dali do ústavu10,65 %0,65 %  
nevím, ze současného hlediska bych ho dala nejspíš do ústavu, ale předpokládám, že mateřské pudy by rozhodly o opaku10,65 %0,65 %  
v případě včasného zjištění bych si dítě nechala vzít již v těhotenství10,65 %0,65 %  
záleží na druhu postižení10,65 %0,65 %  
nedovolila bych takové dítě porodit10,65 %0,65 %  
rozhodla bych se až v té situaci10,65 %0,65 %  

Graf

9. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12179,08 %79,08 %  
muž3220,92 %20,92 %  

Graf

10. Vaše věková skupina:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-259864,05 %64,05 %  
26- 353321,57 %21,57 %  
46- 60117,19 %7,19 %  
36- 45106,54 %6,54 %  
61- více10,65 %0,65 %  

Graf

11. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou6945,1 %45,1 %  
vysokoškolské6441,83 %41,83 %  
středoškolské bez maturity106,54 %6,54 %  
základní85,23 %5,23 %  
vyšší odborné21,31 %1,31 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Uměli byste definovat handicapovanou osobu?

3. Setkali jste se někdy se zdravotně postiženými lidmi?

4. Při jaké příležitosti?

5. Jaké je pro Vás setkání s handicapovanou osobou?

6. Vadilo by Vám setkávat se na pracovišti či ve škole se zdravotně postiženou osobou?

7. Myslíte si, že jsou u nás handicapovaní diskriminováni?

8. Co byste udělali kdyby se Vám narodilo postižené dítě?

9. Pohlaví:

10. Vaše věková skupina:

11. Nejvyšší dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Uměli byste definovat handicapovanou osobu?

3. Setkali jste se někdy se zdravotně postiženými lidmi?

4. Při jaké příležitosti?

5. Jaké je pro Vás setkání s handicapovanou osobou?

6. Vadilo by Vám setkávat se na pracovišti či ve škole se zdravotně postiženou osobou?

7. Myslíte si, že jsou u nás handicapovaní diskriminováni?

8. Co byste udělali kdyby se Vám narodilo postižené dítě?

9. Pohlaví:

10. Vaše věková skupina:

11. Nejvyšší dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Matouchová, K.Jak vnímá společnost handicapované? (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://jak-vnima-spolecnost-handica.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.