Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak vnímá společnost seniora

Jak vnímá společnost seniora

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Divišová Dana
Šetření:29. 01. 2009 - 05. 02. 2009
Počet respondentů:120
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.81
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:42 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem dotazníku je, zjistit jak je vnímán senior dnešní společností.

Dotazník je součástí mé diplomové práce na téma Senior očima dnešní společnosti.

Předem Vám velmi děkuji za vyplnění dotazníku a přeji hezký zbytek dne.

 

Odpovědi respondentů

1. Máte v rodině seniora?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10285 %85 %  
Ne1815 %15 %  

Graf

2. Pokud Ano, jak s ním vycházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Máme dobré vztahy7573,53 %62,5 %  
Vycházíme spolu velmi dobře2524,51 %20,83 %  
Nevídáme se, jsme rozhádaní21,96 %1,67 %  

Graf

3. Dal/a byste rodiče do domova důchodců?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pokud by byl nesoběstačný a já se o něj nemohl/a starat6859,13 %56,67 %  
Ne, nikdy bych to neudělal/a4740,87 %39,17 %  

Graf

4. Jste ohleduplní k seniorům ve společnosti?(např. pouštíte je sednout v dopravních prostředcích...)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9780,83 %80,83 %  
nevím1310,83 %10,83 %  
ne108,33 %8,33 %  

Graf

5. Byl/a jste svědkem ponižování (vysmívání, vulgární gesta) staršího občana?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, viděl/a jsem posměch ze strany mládeže5949,17 %49,17 %  
Ne, nebyl/a jsem svědkem5646,67 %46,67 %  
ze strany zdravotniku10,83 %0,83 %  
naopak10,83 %0,83 %  
viděla jsem obrácenou situaci, S ponižoval dítě10,83 %0,83 %  
nevhodné narážky ze strany starších obačanů10,83 %0,83 %  
jen pomlouvání10,83 %0,83 %  

Graf

6. Jaký přínos pro společnost senior má?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mají, pracovali na nás8066,67 %66,67 %  
nemají, ubírají státu peníze1512,5 %12,5 %  
obě možnosti10,83 %0,83 %  
může nám předat svou celoživotní zkušenost10,83 %0,83 %  
poskytování zkušeností mladším generacím10,83 %0,83 %  
dávájí nám zkušenosti, hlídají děti-.10,83 %0,83 %  
jak kteří10,83 %0,83 %  
---10,83 %0,83 %  
je to dobrý rádce pro život10,83 %0,83 %  
pomoc, svým dětem, moudrpst, životní zkušenosti10,83 %0,83 %  
Stejny, jako kazdy jiny clovek.10,83 %0,83 %  
debilně položená otázka!10,83 %0,83 %  
předávají osobní informace o komunismu, nacismu10,83 %0,83 %  
nejsou přínosem, ale musime se o ne postarat10,83 %0,83 %  
podíleli/jí se na spoluvytváření současných hodnot10,83 %0,83 %  
utrácejí své důchody - ;)10,83 %0,83 %  
cenné zkušenosti10,83 %0,83 %  
pamet, zkusenost, milovat vnoucata10,83 %0,83 %  
netuším10,83 %0,83 %  
je to starší generace, od které se můžeme učit10,83 %0,83 %  
můžou nápřwkvapit pomocí tam, kde bysme to nečekal10,83 %0,83 %  
staří lidé jsou kořeny společnosti10,83 %0,83 %  
nemá jinou možnos, také v tomto věku budeme10,83 %0,83 %  
moudrost, rozvážnost10,83 %0,83 %  
nevím10,83 %0,83 %  
předání zkušeností, mouder10,83 %0,83 %  
Spoustu toho zažili,můžeme se od nich hodně naučit10,83 %0,83 %  

Graf

7. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 25 let9579,17 %79,17 %  
26 - 45 let1815 %15 %  
46 - 65 let43,33 %3,33 %  
méně než 15 let32,5 %2,5 %  

Graf

8. Dosažený stupeň vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední odborné5243,33 %43,33 %  
Základní2924,17 %24,17 %  
Vysokoškolské2823,33 %23,33 %  
Vyučen/a65 %5 %  
Středoškolské54,17 %4,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte v rodině seniora?

2. Pokud Ano, jak s ním vycházíte?

3. Dal/a byste rodiče do domova důchodců?

4. Jste ohleduplní k seniorům ve společnosti?(např. pouštíte je sednout v dopravních prostředcích...)

5. Byl/a jste svědkem ponižování (vysmívání, vulgární gesta) staršího občana?

6. Jaký přínos pro společnost senior má?

7. Jaký je Váš věk?

8. Dosažený stupeň vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte v rodině seniora?

2. Pokud Ano, jak s ním vycházíte?

3. Dal/a byste rodiče do domova důchodců?

4. Jste ohleduplní k seniorům ve společnosti?(např. pouštíte je sednout v dopravních prostředcích...)

5. Byl/a jste svědkem ponižování (vysmívání, vulgární gesta) staršího občana?

6. Jaký přínos pro společnost senior má?

7. Jaký je Váš věk?

8. Dosažený stupeň vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Dana, D.Jak vnímá společnost seniora (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://jak-vnima-spolecnost-seniora.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.