Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak Vietnamci hodnotí Čechy z hlediska jejich chování?

Jak Vietnamci hodnotí Čechy z hlediska jejich chování?

Jak jste vybírali střední školu?
Na základě jakých kritérií jste (si) vybrali střední školu? Kde jste hledali informace?

(veřejné výsledky nejpozději 29. 12. 2022, vhodné pro studenty sš a rodiče studentů sš)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Růžičková
Šetření:07. 02. 2010 - 07. 03. 2010
Počet respondentů:4
Počet otázek (max/průměr):5 / 5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží jako průzkum k diplomové práci na téma Zvláštnosti podnikatelského prostředí Vietnamu. Dotazník má ukázat zda Vietnamci vnímají Čechy z hlediska jejich chování spíše pozitivně, či negativně

Odpovědi respondentů

1. Jak byste celkově zhodnotil/a chování Čechů? (oproti vietnamským zvyklostem)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

běloši co nic neumí a přitom nadávají na ostatní ...

Netolerantní, jako ke všemu ostatnímu.

prudsi, kriticti

ženy jsou daleko milejší než muži.

2. Jaká pozitiva byste vyzdvihl/a při jednání s Čechem? Z jakého důvodu Vám přijde toto jednání pozitivní, shoduje se s jednáním Vietnamců v podobných situacích? (Pokud máte obchodní zkušenosti, tak i z hlediska obchodního jednání, v čem se liší od vašeho přístupu k obchodování)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

a

Individuální, ne všichni Češi jsou stejní. Taky je zde faktor nálady. Pozitivum je u dětí, kteří vyrůstají v okolí Vietnamců - tam pak žádné problémy nejsou, ani z jedné strany.

možnost kompromisu

to nevím... xD

3. Naopak jaká jsou negativa chování Čechů z Vašeho hlediska? Proč je toto chování z Vašeho hlediska negativní, jak se liší od jednání Vietnamců v podobných situacích? (Opět pokud máte zkušenosti, tak i z hlediska chování při obchodním jednání)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

a

netrpělivost

nevím... xD

Obecně důchodci trhovce berou jako "podřadné" a nezdráhájí se jim tykat. Mladší generace jsou moc rozmanitá na obecné ohodnocení.

4. Co byste doporučil/a Čechům, aby svým chováním respektovali vietnamské hodnoty a zvyklosti?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

at si nevymysli zbytecne blbosti...

Hlavní hodnota ve vietnamské domácnosti je respekt vůči starším lidem a hlavně tedy rodinným příslušníkům. Zvyklosti žádné extrémení nejsou, aby si Češi museli zvykat. Mladí Vietnamci jsou plně integrováni a ostatní na sebe neupozorňují.

Jsme také jen lidi, a nejsme žádní otroci abyste s námi jedlanli takto...

trpělivost, seznámení se se základními hodnotami Vietnamců

5. Jaké vietnamské hodnoty a zvyklosti jsou chováním Čechů nejčastěji narušovány? (Opět pokud máte zkušenosti, tak i z hlediska chování při obchodním jednání)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

a

Naše řeč ani oči nejsou k smíchu!!! Kdybyste jeli k nám koukali naši lidé na vás také tak jako vy na nás?? :-o NE!!! koukali by uplně stejně protože my nepotřebujeme konflikty k životu!

soudržnost rodiny, nepomlouvání ostatních firem, dodržení postupů obchodního jednání ve vietnamu

Zatím sem se nikdy s ničím takovým nesetkal.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Nebyly nalezeny žádné vhodné segmentační otázky.

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Růžičková, M.Jak Vietnamci hodnotí Čechy z hlediska jejich chování? (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://jak-vnimaji-vietnamci-cechy-z-hlediska-jejich-chovani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.