Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak Vietnamci hodnotí Čechy z hlediska jejich chování?

Jak Vietnamci hodnotí Čechy z hlediska jejich chování?

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Růžičková
Šetření:07. 02. 2010 - 07. 03. 2010
Počet respondentů:4
Počet otázek (max/průměr):5 / 5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží jako průzkum k diplomové práci na téma Zvláštnosti podnikatelského prostředí Vietnamu. Dotazník má ukázat zda Vietnamci vnímají Čechy z hlediska jejich chování spíše pozitivně, či negativně

Odpovědi respondentů

1. Jak byste celkově zhodnotil/a chování Čechů? (oproti vietnamským zvyklostem)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

běloši co nic neumí a přitom nadávají na ostatní ...

Netolerantní, jako ke všemu ostatnímu.

prudsi, kriticti

ženy jsou daleko milejší než muži.

2. Jaká pozitiva byste vyzdvihl/a při jednání s Čechem? Z jakého důvodu Vám přijde toto jednání pozitivní, shoduje se s jednáním Vietnamců v podobných situacích? (Pokud máte obchodní zkušenosti, tak i z hlediska obchodního jednání, v čem se liší od vašeho přístupu k obchodování)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

a

Individuální, ne všichni Češi jsou stejní. Taky je zde faktor nálady. Pozitivum je u dětí, kteří vyrůstají v okolí Vietnamců - tam pak žádné problémy nejsou, ani z jedné strany.

možnost kompromisu

to nevím... xD

3. Naopak jaká jsou negativa chování Čechů z Vašeho hlediska? Proč je toto chování z Vašeho hlediska negativní, jak se liší od jednání Vietnamců v podobných situacích? (Opět pokud máte zkušenosti, tak i z hlediska chování při obchodním jednání)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

a

netrpělivost

nevím... xD

Obecně důchodci trhovce berou jako "podřadné" a nezdráhájí se jim tykat. Mladší generace jsou moc rozmanitá na obecné ohodnocení.

4. Co byste doporučil/a Čechům, aby svým chováním respektovali vietnamské hodnoty a zvyklosti?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

at si nevymysli zbytecne blbosti...

Hlavní hodnota ve vietnamské domácnosti je respekt vůči starším lidem a hlavně tedy rodinným příslušníkům. Zvyklosti žádné extrémení nejsou, aby si Češi museli zvykat. Mladí Vietnamci jsou plně integrováni a ostatní na sebe neupozorňují.

Jsme také jen lidi, a nejsme žádní otroci abyste s námi jedlanli takto...

trpělivost, seznámení se se základními hodnotami Vietnamců

5. Jaké vietnamské hodnoty a zvyklosti jsou chováním Čechů nejčastěji narušovány? (Opět pokud máte zkušenosti, tak i z hlediska chování při obchodním jednání)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

a

Naše řeč ani oči nejsou k smíchu!!! Kdybyste jeli k nám koukali naši lidé na vás také tak jako vy na nás?? :-o NE!!! koukali by uplně stejně protože my nepotřebujeme konflikty k životu!

soudržnost rodiny, nepomlouvání ostatních firem, dodržení postupů obchodního jednání ve vietnamu

Zatím sem se nikdy s ničím takovým nesetkal.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Nebyly nalezeny žádné vhodné segmentační otázky.

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Růžičková, M.Jak Vietnamci hodnotí Čechy z hlediska jejich chování? (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://jak-vnimaji-vietnamci-cechy-z-hlediska-jejich-chovani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.