Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak vnímáme tresty

Jak vnímáme tresty

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Denisa Knížková
Šetření:28. 03. 2012 - 06. 04. 2012
Počet respondentů:77
Počet otázek (max/průměr):20 / 10.52
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, jsem studentka VŠ a výsledky tohoto dotazníku bych ráda zpracovala ve své seminární práci týkající se názorů veřejnosti na trestání dětí.

Vše je anonymní, proto vás prosím o upřímnost. 

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6077,92 %77,92 %  
muž1722,08 %22,08 %  

Graf

2. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [méně než 15otázka č. 3, 15-19otázka č. 3, 20-39otázka č. 13, 40-59otázka č. 13, více než 60otázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-395368,83 %68,83 %  
15-191924,68 %24,68 %  
40-5933,9 %3,9 %  
méně než 1511,3 %1,3 %  
více než 6011,3 %1,3 %  

Graf

3. Žijete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s oběma rodiči1470 %18,18 %  
s matkou525 %6,49 %  
s otcem15 %1,3 %  

Graf

4. Považuješ za normální, že rodiče své děti někdy trestají? (jakýmkoli způsobem)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1680 %20,78 %  
nevím315 %3,9 %  
ne15 %1,3 %  

Graf

5. Trestali nebo trestají tě rodiče někdy? (ber v úvahu cokoli co ty sám nebo tvoji rodiče za trest považujete)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dříve ano, teď už méně nebo vůbec1155 %14,29 %  
ano, někdy525 %6,49 %  
ne, nikdy mě za nic nepotrestali315 %3,9 %  
ano, často15 %1,3 %  

Graf

6. Za které z těchto věcí by tě rodiče určitě potrestali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
záškoláctví1680 %20,78 %  
lhaní1575 %19,48 %  
kouření nebo pití alkoholu1155 %14,29 %  
neposlušnost (např. máš umýt nádobí nebo uklidit pokoj a neuděláš to, přijdeš domů později než jsi měl/a...)945 %11,69 %  
uhodíš (nebo jinak napadneš) menšího sourozence945 %11,69 %  
špatné známky735 %9,09 %  
problémy s chováním ve škole, stížnosti učitelů735 %9,09 %  
za nic z uvedených by mě nepotrestali15 %1,3 %  

Graf

7. Za kterou z těchto věcí by tě rodiče potrestali nejpřísněji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
záškoláctví735 %9,09 %  
kouření nebo pití alkoholu525 %6,49 %  
lhaní420 %5,19 %  
špatné známky15 %1,3 %  
neposlušnost (např. máš umýt nádobí nebo uklidit pokoj a neuděláš to, přijdeš domů později než jsi měl/a...)15 %1,3 %  
braní tvrdších drog, poškozování majetku jiné osoby15 %1,3 %  
...15 %1,3 %  

Graf

8. Co považuješ za nejhorší trest jaký ti můžou rodiče uložit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zákaz jiných oblíbených aktivit (např. sport)525 %6,49 %  
tělesný trest420 %5,19 %  
ignorace (rodiče s tebou nemluví)315 %3,9 %  
křik,vyhrožování, nadávky315 %3,9 %  
domácí vězení315 %3,9 %  
zákaz používání mobilu nebo počítače210 %2,6 %  

Graf

9. Pokud tě rodiče za něco potrestají snažíš se propříště to za co jsi byl potrestán nedělat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1575 %19,48 %  
ne525 %6,49 %  

Graf

10. Stalo se ti někdy, že se ti rodiče po tom co tě potrestali, omluvili, že byl trest příliš přísný?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1365 %16,88 %  
ano735 %9,09 %  

Graf

11. Myslíš si, že rodiče tě trestají, protože:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chtějí, abys žil a choval se správně1470 %18,18 %  
chtějí aby ses poučil1365 %16,88 %  
protože mají zlost (kdyby si to mohli déle rozmyslet, třeba by tě ani netrestali)525 %6,49 %  
aby okolí vidělo, že "s tím něco dělají"315 %3,9 %  
jiný důvod15 %1,3 %  
chtějí ti znepříjemnit život15 %1,3 %  

Graf

12. Měl jsi někdy pocit, že jsi trestán nepřiměřeně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1155 %14,29 %  
ano945 %11,69 %  

Graf

13. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou3764,91 %48,05 %  
1322,81 %16,88 %  
VOŠ35,26 %3,9 %  
35,26 %3,9 %  
11,75 %1,3 %  

Graf

14. Považujete za normální,že děti jsou svými rodiči někdy potrestány? (trestem, který rodiče uznají za vhodný)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5494,74 %70,13 %  
nevím23,51 %2,6 %  
ne11,75 %1,3 %  

Graf

15. Máte děti (i už dospělé)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4070,18 %51,95 %  
ano, jedno1221,05 %15,58 %  
ano, dvě nebo tři58,77 %6,49 %  

Graf

16. Trestáte své děti? (Berte prosím v úvahu cokoli, co vy sami nebo vaše děti považujete za trest)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, občas2950,88 %37,66 %  
ne, nikdy děti netrestám1526,32 %19,48 %  
když byli děti hodně malé tak ano, později stále méně nebo vůbec814,04 %10,39 %  
až když děti povyrostli, dokud byli malé nebylo to tolik potřeba35,26 %3,9 %  
ano, často23,51 %2,6 %  

Graf

17. Jaký je podle vašeho názoru nejhorší trest, který byste mohli vašemu dítěti uložit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ignorace1119,3 %14,29 %  
zákaz mobilu, počítače nebo televize1017,54 %12,99 %  
tělesný trest915,79 %11,69 %  
zákaz oblíbených aktivit (např. sport, hračka)814,04 %10,39 %  
křik, vyhrožování, nadávky814,04 %10,39 %  
domácí vězení47,02 %5,19 %  
musí dělat více domácích prací (umývat nádobí, klidit pokoj...47,02 %5,19 %  
nevím11,75 %1,3 %  
nemám děti11,75 %1,3 %  
vyhodit ho z domu11,75 %1,3 %  

Graf

18. Co považujete u dětí za nejhorší prohřešek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lhaní2238,6 %28,57 %  
kouření, pití alkoholu...1729,82 %22,08 %  
neposlušnost (např. pozdní příchody, neplnění svých povinností...)712,28 %9,09 %  
záškoláctví35,26 %3,9 %  
záškoláctví,lhaní11,75 %1,3 %  
násilí k ostatním11,75 %1,3 %  
vše uvedené, pokud to překročí jistou mez únosnosti11,75 %1,3 %  
asi když někomu nadává, ubližuje, krade, taky to kouření a pití11,75 %1,3 %  
kombinace výše uvedeného11,75 %1,3 %  
ohrožení života, zdraví nebo majetku11,75 %1,3 %  
špatné chování ve škole (stížnosti učitelů...)11,75 %1,3 %  
kouření, pití alkoholu a krádež11,75 %1,3 %  

Graf

19. Poučí se děti z trestů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy ano, někdy ne4273,68 %54,55 %  
ano, příště si dají větší pozor712,28 %9,09 %  
ne, opakovaně jsou trestány za stejné prohřešky47,02 %5,19 %  
těžko říct11,75 %1,3 %  
nevím11,75 %1,3 %  
nemám děti11,75 %1,3 %  
nemám zkušenosti11,75 %1,3 %  

Graf

20. Stalo se vám někdy, že jste potrestali své dítě a později toho litovali (ať už trestu samotného nebo jeho intenzity)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2136,84 %27,27 %  
ne1933,33 %24,68 %  
nevím1729,82 %22,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaký je váš věk?

 • odpověď 15-19:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi kouření nebo pití alkoholu na otázku 6. Za které z těchto věcí by tě rodiče určitě potrestali?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Považuješ za normální, že rodiče své děti někdy trestají? (jakýmkoli způsobem)
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi záškoláctví na otázku 6. Za které z těchto věcí by tě rodiče určitě potrestali?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Pokud tě rodiče za něco potrestají snažíš se propříště to za co jsi byl potrestán nedělat?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi lhaní na otázku 6. Za které z těchto věcí by tě rodiče určitě potrestali?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi chtějí aby ses poučil na otázku 11. Myslíš si, že rodiče tě trestají, protože:

6. Za které z těchto věcí by tě rodiče určitě potrestali?

 • odpověď záškoláctví:
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi kouření nebo pití alkoholu na otázku 6. Za které z těchto věcí by tě rodiče určitě potrestali?

9. Pokud tě rodiče za něco potrestají snažíš se propříště to za co jsi byl potrestán nedělat?

 • odpověď ano:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 12. Měl jsi někdy pocit, že jsi trestán nepřiměřeně?

15. Máte děti (i už dospělé)?

 • odpověď ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, nikdy děti netrestám na otázku 16. Trestáte své děti? (Berte prosím v úvahu cokoli, co vy sami nebo vaše děti považujete za trest)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Jaký je váš věk?

3. Žijete:

4. Považuješ za normální, že rodiče své děti někdy trestají? (jakýmkoli způsobem)

5. Trestali nebo trestají tě rodiče někdy? (ber v úvahu cokoli co ty sám nebo tvoji rodiče za trest považujete)

6. Za které z těchto věcí by tě rodiče určitě potrestali?

9. Pokud tě rodiče za něco potrestají snažíš se propříště to za co jsi byl potrestán nedělat?

10. Stalo se ti někdy, že se ti rodiče po tom co tě potrestali, omluvili, že byl trest příliš přísný?

11. Myslíš si, že rodiče tě trestají, protože:

12. Měl jsi někdy pocit, že jsi trestán nepřiměřeně?

13. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

14. Považujete za normální,že děti jsou svými rodiči někdy potrestány? (trestem, který rodiče uznají za vhodný)

15. Máte děti (i už dospělé)?

16. Trestáte své děti? (Berte prosím v úvahu cokoli, co vy sami nebo vaše děti považujete za trest)

17. Jaký je podle vašeho názoru nejhorší trest, který byste mohli vašemu dítěti uložit?

18. Co považujete u dětí za nejhorší prohřešek?

19. Poučí se děti z trestů?

20. Stalo se vám někdy, že jste potrestali své dítě a později toho litovali (ať už trestu samotného nebo jeho intenzity)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Jaký je váš věk?

3. Žijete:

4. Považuješ za normální, že rodiče své děti někdy trestají? (jakýmkoli způsobem)

5. Trestali nebo trestají tě rodiče někdy? (ber v úvahu cokoli co ty sám nebo tvoji rodiče za trest považujete)

6. Za které z těchto věcí by tě rodiče určitě potrestali?

9. Pokud tě rodiče za něco potrestají snažíš se propříště to za co jsi byl potrestán nedělat?

10. Stalo se ti někdy, že se ti rodiče po tom co tě potrestali, omluvili, že byl trest příliš přísný?

11. Myslíš si, že rodiče tě trestají, protože:

12. Měl jsi někdy pocit, že jsi trestán nepřiměřeně?

13. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

14. Považujete za normální,že děti jsou svými rodiči někdy potrestány? (trestem, který rodiče uznají za vhodný)

15. Máte děti (i už dospělé)?

16. Trestáte své děti? (Berte prosím v úvahu cokoli, co vy sami nebo vaše děti považujete za trest)

17. Jaký je podle vašeho názoru nejhorší trest, který byste mohli vašemu dítěti uložit?

18. Co považujete u dětí za nejhorší prohřešek?

19. Poučí se děti z trestů?

20. Stalo se vám někdy, že jste potrestali své dítě a později toho litovali (ať už trestu samotného nebo jeho intenzity)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Knížková, D.Jak vnímáme tresty (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://jak-vnimame-tresty.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.