Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak vnímáte archeologii?

Jak vnímáte archeologii?

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavel Kacl
Šetření:01. 03. 2010 - 16. 03. 2010
Počet respondentů:136
Počet otázek (max/průměr):21 / 20.08
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Rád bych zjistil, jaký panuje společenský postoj k archeologii coby vědní disciplíně a jaká fakta jsou o ní rozšířena.

Prosím, nevyplňujte tento dotazník, pokud se archeologií profesionálně zabýváte nebo pokud ji studujete na vysoké škole. Došlo by tak ke značnému zkreslení.

Děkuji za Váš čas!

Odpovědi respondentů

1. O tom, co je archeologie…

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
…toho vím „tak středně“.7454,01 %54,41 %  
…toho vím celkem málo.5036,5 %36,76 %  
…toho vím poměrně hodně.139,49 %9,56 %  

Graf

2. Jaké filmové archeology znáte nebo jste o nich slyšeli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Indiana Jones12691,97 %92,65 %  
Lara Croft7957,66 %58,09 %  
jiný3626,28 %26,47 %  
Rick O’Connell 2518,25 %18,38 %  

Graf

3. Které ze tří etnik, doložených na našem území písemnými prameny, je Vám nejsympatičtější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Keltové8259,85 %60,29 %  
Slované4734,31 %34,56 %  
Germáni85,84 %5,88 %  

Graf

4. Archeologie se podle Vašeho názoru zabývá:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bádáním o minulém lidském světě na základě archeologických pramenů.6748,91 %49,26 %  
Hledáním a bádáním o pozůstatcích minulého světa (dinosaurech, pokladech, hrobech…)3727,01 %27,21 %  
Určováním etnicity starých lidských výrobků (archeologických pramenů), které se dochovaly v zemi.2216,06 %16,18 %  
Vykopáváním předmětů z dob před psanými zprávami, jejich popisem a vystavováním v muzeích.85,84 %5,88 %  
Nevím.32,19 %2,21 %  

Graf

5. Myslíte si, že je archeologie důležitá?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12490,51 %91,18 %  
nevím107,3 %7,35 %  
ne32,19 %2,21 %  

Graf

6. Připadá Vám archeologie zajímavá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12893,43 %94,12 %  
Ne96,57 %6,62 %  

Graf

7. Co je podle Vás na archeologii nejpřitažlivější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poznání minulosti10279,69 %75 %  
Touha po velkých objevech1310,16 %9,56 %  
Estetická hodnota starých artefaktů75,47 %5,15 %  
Romantika43,13 %2,94 %  
Jiný důvod21,56 %1,47 %  

Graf

8. Jaké zaměření archeologie Vám připadá atraktivní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Klasická archeologie (Řecko, Řím, starověké státy)3426,56 %25 %  
Egyptologie3325,78 %24,26 %  
Středověká archeologie2721,09 %19,85 %  
Pravěká archeologie1914,84 %13,97 %  
Paleontologie (trilobiti, dinosauři atd.)107,81 %7,35 %  
Jiné53,91 %3,68 %  

Graf

9. Uvažujete o tom, že v budoucnu půjdete studovat archeologii?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10682,81 %77,94 %  
ano129,38 %8,82 %  
nevím107,81 %7,35 %  

Graf

10. Myslíte si, že věnovat se archeologii je v dnešní době perspektivní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím5943,07 %43,38 %  
ne5137,23 %37,5 %  
ano2719,71 %19,85 %  

Graf

11. Na kolika univerzitách je podle Vás v ČR možno ji studovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na 1–3.11382,48 %83,09 %  
Na 4–6.2417,52 %17,65 %  

Graf

12. Účastnili jste se někdy terénního výzkumu (vykopávek)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11886,13 %86,76 %  
ano1913,87 %13,97 %  

Graf

13. Myslíte si, že by archeologie měla při stavbách domů a komunikací nebo při těžbě ustoupit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ne, vznikla by nenahraditelná škoda a ztráta informací.10878,83 %79,41 %  
Ano, archeologové by ale měli mít zajištěn přístup k odtěžené zemině.1611,68 %11,76 %  
Nevím.128,76 %8,82 %  
Ano, naprosto. Archeologové stavby neúměrně zdržují.10,73 %0,74 %  

Graf

14. Znáte ve svém okolí někoho (příp. vy sám/sama), kdo se amatérsky věnuje nebo věnoval archeologickým výzkumům (chodil hledat kovové předměty s detektorem, prováděl výkopy na hradech nebo jinde, sbíral střepy na polích atd.)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7051,09 %51,47 %  
ne6345,99 %46,32 %  
nevím42,92 %2,94 %  

Graf

15. Myslíte si, že každý má právo si své vlastní archeologické výzkumy provádět?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale podle zákona musí nálezy předat muzeu.4633,58 %33,82 %  
Ne, šlo by o nelegální činnost a poškození vědy. Povolení mají jen vybrané instituce a jedinci.4029,2 %29,41 %  
Nevím.3727,01 %27,21 %  
Ano, podle zákona má na takovou činnost právo každý svobodný občan.1410,22 %10,29 %  

Graf

16. Informace o archeologii se k Vám dostávají ponejvíce:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zprávami z médií (televize, noviny, časopisy)8058,39 %58,82 %  
Návštěvami muzeí, archeologických skanzenů, naučných stezek7756,2 %56,62 %  
Populárně naučnou či odbornou literaturou5237,96 %38,24 %  
Jinak2417,52 %17,65 %  
Žádné se ke mně nedostávají107,3 %7,35 %  

Graf

17. Vadilo by Vám bydlet na místě, kde byly při stavbě odkryty lidské hroby?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6749,26 %49,26 %  
nevím3626,47 %26,47 %  
ano3324,26 %24,26 %  

Graf

18. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7554,74 %55,15 %  
Muž6245,26 %45,59 %  

Graf

19. Váš věk je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21–30 let7957,66 %58,09 %  
15–20 let2216,06 %16,18 %  
31–40 let1611,68 %11,76 %  
41–50 let118,03 %8,09 %  
14 let či méně53,65 %3,68 %  
51–60 let32,19 %2,21 %  
61 let a více10,73 %0,74 %  

Graf

20. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola s maturitou6345,99 %46,32 %  
Vysoká škola (Mgr. a vyšší)3727,01 %27,21 %  
Vysoká škola (Bc.)1510,95 %11,03 %  
Základní škola1510,95 %11,03 %  
Střední škola bez maturity42,92 %2,94 %  
Vyšší odborná škola32,19 %2,21 %  

Graf

21. Váš komentář k tématu nebo dotazníku:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Amatérské archeologické výzkumy jsou pomerně nebezpečné, ale na druhou stranu mohou pomoci k objevení dalších nalezišť, takže názor na ně mám oboustraný. Jinak archeologie je velice důležitá a potřebná věda, bohužel si to mnozí neuvědomují a na archeology se dívají jako na "ošklivý tajtrlíky co se jim štvou do stavby tý krásný dálničky, co ji chtěj mít za baráčkem". Apropo přijdou mi těžko dostupné informace o zahraniční archeologii. Tedy jestli nějaké někde jsou obyčejnému nearcheologickému smrtelníkovi dostupné.

archelogie musí být vzrušující, ale zároveň děsná piplačka, člověk musí být strašně trpělivý myslím...

Archeologii je nutne udrzovat a rozsirovat, jednou to bude veda o nas samotnych.

archeologům fandím

at se Vam dari!

Dobrý den, na některé otázky nelze určit jednoznačnou odpověď - třeba otázka perspektivity archeologie - podle mého z hlediska podání informací o minulosti perspektivní je, z hlediska finančního ohodnocení bych si, byť laik, dovolila pochybovat...Dále zájem člověka o archeologii - tady bych klidně zaškrtla všechny nabízené možnosti. Pokud se dostanu k nějaké literatuře, se zájmem si ji přečtu, není jednoznačné, že to je jen tato část nebo jiná, kolikrát mě zaujme i něco z jiného soudku.... Nicméně jsem zaškrtla to, co mě zajímá nejvíce. :-) ..... Hodně vyplněných dotazníků.:-) Kateřina Poláková

Chtěla jsem bejt archeoložka :)

Jako malá jsem toužila stát se archeoložkou, proto chovám k tomuto povolání zvláštní respekt a zajímá mě vše, co souvisí s historií. Jezdila jsem do okolí Třísova v jižních Čechách sbírat úlomky keltského nádobí. Touha po "vykopávkách" mě neopustila, bohužel nevím, zda je laické veřejnosti povolen přístup na místa, kde je prováděn archeologickýn výzkum. Nevíte o tom něco? Děkuji a přeji mnoho úspěchů ve Vaší práci. Lenka Chadimová

Miluju všechny dotazníky, děkuji za možnost se vyjádřit! :-))) Téma velmi zajímavé, navíc... k historii vůbec a archeologii mám velmi kladný vztah a moc mě to zajímá, ovšem nemám na to čas se tím blíže zabývat.

Někde bych i odpověděl více možnostmi, ale chápu, že by to pak bylo o dost složitější s hodnocením...:)

Obdivuji práci archeologů a mají mou plnou podporu :-)

Pan Pavel se mi líbí, má pěkné fousky..

S přáním, aby archeologie nezůstala popelkou.

Stále se o sobě dozvídáme nové a překvapivé informace.Nikdy mně nenapadlo,že vyplním dotazník o archeologii.

V bodě 13 bych volila ráda méně rezolutní postoj, myslím, že by archeologický výzkum měl mít přednost, ale ne časově neomezeně, myslím, že v praxi se vykopávky na stavbách velmi vlečou snad z nedostatku lidí nebo peněz, a že být investorem stavby, který je časově limitován a každý den prodlevy je pro něj finanční ztráta,tak bych byla dost nešťastná (nebo spíše vzteklá). Jsem pro dohodu s určitou zákonnou podporou výzkumu, protože poznání minulosti je nadčasovější než nové shoping parky. Jinak se mi dotazník celkem líbí. Zdravím Vás.Marcela

Velmi zajímavé téma.

Zajímavě zpracovaný dotazník, přeju hodně štěstí

Zajímavý obor, který je však stále pomocnou vědou, sám o sobě, bez aplikace na současnost, nemá pro "lidstvo", použiji-li tento odporný termín, skoro žádný přínos.

žádnej:)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

16. Informace o archeologii se k Vám dostávají ponejvíce:

  • odpověď Populárně naučnou či odbornou literaturou:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Uvažujete o tom, že v budoucnu půjdete studovat archeologii?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. O tom, co je archeologie…

2. Jaké filmové archeology znáte nebo jste o nich slyšeli?

3. Které ze tří etnik, doložených na našem území písemnými prameny, je Vám nejsympatičtější?

4. Archeologie se podle Vašeho názoru zabývá:

5. Myslíte si, že je archeologie důležitá?

6. Připadá Vám archeologie zajímavá?

7. Co je podle Vás na archeologii nejpřitažlivější?

8. Jaké zaměření archeologie Vám připadá atraktivní?

9. Uvažujete o tom, že v budoucnu půjdete studovat archeologii?

10. Myslíte si, že věnovat se archeologii je v dnešní době perspektivní?

11. Na kolika univerzitách je podle Vás v ČR možno ji studovat?

12. Účastnili jste se někdy terénního výzkumu (vykopávek)?

13. Myslíte si, že by archeologie měla při stavbách domů a komunikací nebo při těžbě ustoupit?

14. Znáte ve svém okolí někoho (příp. vy sám/sama), kdo se amatérsky věnuje nebo věnoval archeologickým výzkumům (chodil hledat kovové předměty s detektorem, prováděl výkopy na hradech nebo jinde, sbíral střepy na polích atd.)?

15. Myslíte si, že každý má právo si své vlastní archeologické výzkumy provádět?

16. Informace o archeologii se k Vám dostávají ponejvíce:

17. Vadilo by Vám bydlet na místě, kde byly při stavbě odkryty lidské hroby?

18. Jste:

19. Váš věk je:

20. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. O tom, co je archeologie…

2. Jaké filmové archeology znáte nebo jste o nich slyšeli?

3. Které ze tří etnik, doložených na našem území písemnými prameny, je Vám nejsympatičtější?

4. Archeologie se podle Vašeho názoru zabývá:

5. Myslíte si, že je archeologie důležitá?

6. Připadá Vám archeologie zajímavá?

7. Co je podle Vás na archeologii nejpřitažlivější?

8. Jaké zaměření archeologie Vám připadá atraktivní?

9. Uvažujete o tom, že v budoucnu půjdete studovat archeologii?

10. Myslíte si, že věnovat se archeologii je v dnešní době perspektivní?

11. Na kolika univerzitách je podle Vás v ČR možno ji studovat?

12. Účastnili jste se někdy terénního výzkumu (vykopávek)?

13. Myslíte si, že by archeologie měla při stavbách domů a komunikací nebo při těžbě ustoupit?

14. Znáte ve svém okolí někoho (příp. vy sám/sama), kdo se amatérsky věnuje nebo věnoval archeologickým výzkumům (chodil hledat kovové předměty s detektorem, prováděl výkopy na hradech nebo jinde, sbíral střepy na polích atd.)?

15. Myslíte si, že každý má právo si své vlastní archeologické výzkumy provádět?

16. Informace o archeologii se k Vám dostávají ponejvíce:

17. Vadilo by Vám bydlet na místě, kde byly při stavbě odkryty lidské hroby?

18. Jste:

19. Váš věk je:

20. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kacl, P.Jak vnímáte archeologii? (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://jak-vnimate-archeologii.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.