Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak vnímáte emoce?

Jak vnímáte emoce?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marek Hladík
Šetření:26. 02. 2010 - 27. 02. 2010
Počet respondentů:4
Počet otázek (max/průměr):30 / 30
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

dovolujeme si Vás požádat o krátkou spolupráci formou vyplnění dotazníku pro výzkumnou studii na téma „emoční inteligence“, kterou realizují studenti oboru psychologie na Univerzitě Karlově v Praze v rámci předmětu Psychologická metodologie. Dotazník je anonymní a jeho výsledky budou použity pouze k výzkumně-studijním účelům.

 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Následuje seznam výroků týkajících se pojmu emoční inteligence, u nichž bude Vašim jediným úkolem zaškrtnout tu míru souhlasu, která nejlépe vystihuje Vaše mínění. Nad odpověďmi nemusíte příliš přemýšlet, neexistuje žádná „správná“ odpověď, nejlepší je ta, která nejvíce odpovídá Vašim představám. Zaškrtněte vždy pouze jednu možnost.

Odpovědi respondentů

1. Emoční inteligence je opakem inteligence akademické (tedy IQ):

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím375 %75 %  
nevím125 %25 %  

Graf

2. Součástí emoční inteligence je schopnost rozumět nonverbální komunikaci:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím375 %75 %  
spíše souhlasím125 %25 %  

Graf

3. Emoční inteligence se dá změřit: 

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím250 %50 %  
nesouhlasím125 %25 %  
spíše souhlasím125 %25 %  

Graf

4. Součástí emoční inteligence je schopnost vnímat a rozeznávat emoce ostatních lidí:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4100 %100 %  

Graf

5. Výše emoční inteligence závisí na výši akademické inteligence (tedy „IQ“):

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím250 %50 %  
spíše nesouhlasím250 %50 %  

Graf

6. Emoční inteligence se dá změřit:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím250 %50 %  
nesouhlasím125 %25 %  
souhlasím125 %25 %  

Graf

7. Lidé pracující v pomáhajících profesích mají rozvinutější emoční inteligenci než lidé ostatní:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím375 %75 %  
nesouhlasím125 %25 %  

Graf

8. Součástí emoční inteligence je schopnost vnímat a rozeznávat vlastní emoce:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím375 %75 %  
nevím125 %25 %  

Graf

9. Určitou míru emoční inteligence má každý člověk:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím250 %50 %  
spíše souhlasím125 %25 %  
nevím125 %25 %  

Graf

10. Emoční inteligence je mimo jiné schopnost analyzovat emoce:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím375 %75 %  
souhlasím125 %25 %  

Graf

11. Míra emoční inteligence je dědičná:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím375 %75 %  
spíše nesouhlasím125 %25 %  

Graf

12. Emočně inteligentní člověk je ve společnosti zpravidla nadprůměrně oblíbený:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím250 %50 %  
spíše souhlasím125 %25 %  
souhlasím125 %25 %  

Graf

13. Emoční inteligence slouží k lepšímu poznání sebe sama:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím250 %50 %  
souhlasím125 %25 %  
nevím125 %25 %  

Graf

14. 14. Emoční inteligence je důležitá pro to, abychom dobře vycházeli s ostatními:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím375 %75 %  
nevím125 %25 %  

Graf

15. Emočně inteligentní člověk dokáže interpretovat emoce a pocity ostatních:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím375 %75 %  
souhlasím125 %25 %  

Graf

16. Emoční inteligence je mimo jiné schopnost adekvátně reagovat na emoce druhých lidí:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím375 %75 %  
nevím125 %25 %  

Graf

17. Emočně inteligentní člověk lépe zvládá vypjaté a extrémní situace než člověk „emočně neinteligentní“:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím125 %25 %  
souhlasím125 %25 %  
nesouhlasím125 %25 %  
nevím125 %25 %  

Graf

18. Součástí emoční inteligence je schopnost empatie:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4100 %100 %  

Graf

19. Emoční inteligence zahrnuje také dovednost kontrolovat vlastní emoční projevy:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím375 %75 %  
nesouhlasím125 %25 %  

Graf

20. Emoční inteligence je umění zacházet s emocemi:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím250 %50 %  
spíše souhlasím125 %25 %  
nesouhlasím125 %25 %  

Graf

21. Emoční inteligence se dá v průběhu života rozvíjet:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím375 %75 %  
spíše souhlasím125 %25 %  

Graf

22. Emoční inteligenci můžeme využívat ke svému osobnímu rozvoji:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím375 %75 %  
spíše souhlasím125 %25 %  

Graf

23. Emočně inteligentní člověk dokáže interpretovat vlastní pocity a emoce:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím250 %50 %  
nevím250 %50 %  

Graf

24. Emoční inteligence je důležitější než inteligence akademická:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím250 %50 %  
spíše nesouhlasím125 %25 %  
spíše souhlasím125 %25 %  

Graf

25. Emočně inteligentní člověk není schopen ponížení jiného člověka:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím375 %75 %  
spíše souhlasím125 %25 %  

Graf

26. Ženy jsou emočně inteligentnější než muži:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím250 %50 %  
souhlasím125 %25 %  
nesouhlasím125 %25 %  

Graf

27. Emočně inteligentní člověk dokáže lépe řešit mezilidské konflikty než člověk „emočně neinteligentní“:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím250 %50 %  
spíše souhlasím125 %25 %  
spíše nesouhlasím125 %25 %  

Graf

28. Emočně inteligentní člověk je psychicky vyrovnaný člověk:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím125 %25 %  
spíše souhlasím125 %25 %  
nesouhlasím125 %25 %  
nevím125 %25 %  

Graf

29. Schopnost emoční inteligence se dá zneužít:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím375 %75 %  
spíše souhlasím125 %25 %  

Graf

30. Emočně inteligentní člověk je v životě úspěšnější než člověk „emočně neinteligentní“:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím250 %50 %  
spíše nesouhlasím125 %25 %  
spíše souhlasím125 %25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Hladík, M.Jak vnímáte emoce? (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://jak-vnimate-emoce.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.