Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak vnímáte neziskové organizace?

Jak vnímáte neziskové organizace?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Rezková
Šetření:21. 02. 2010 - 05. 03. 2010
Počet respondentů:128
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.75
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Zdravím :)

Prosím Vás o vyplnění krátkého dotazníku, který se týká vnímání neziskových organizací veřejností. Výzkum dělám v rámci své bakalářské práce a měl by pomoci pochopit vnímání neziskových organizací veřejností a tomu následně přizpůsobit jejich propagaci, zejm. public relations.

Předem děkuji všem respondentům a doufám, že výsledky výzkumu budou zajímavé i pro Vás.

Odpovědi respondentů

1. Znáte některé neziskové organizace nebo nadační fondy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kapka naděje11892,19 %92,19 %  
Konto BARIÉRY11892,19 %92,19 %  
Světluška10985,16 %85,16 %  
Nadace Leontinka2721,09 %21,09 %  
Fórum dárců86,25 %6,25 %  
Neznám žádné43,13 %3,13 %  
Člověk v tísni21,56 %1,56 %  
máme otevřeno?10,78 %0,78 %  
Jahoda10,78 %0,78 %  
Podpora samostatnosti OSA...10,78 %0,78 %  
a mnoho dalších z oblasti kultury, sportu atd.10,78 %0,78 %  
Český svaz jachtingu10,78 %0,78 %  
slunečnice, paraple, naděje10,78 %0,78 %  
Prosaz10,78 %0,78 %  
paraple10,78 %0,78 %  
Bílá pastelka10,78 %0,78 %  
Život dětem10,78 %0,78 %  
YMCA10,78 %0,78 %  
Liga proti rakovině10,78 %0,78 %  
ADRA,Clovek v tisni, 10,78 %0,78 %  
mnoho dalších, které se zabývají ochranou zvířat10,78 %0,78 %  
Svoboda zvířat10,78 %0,78 %  
Paraple, Člověk v tísni10,78 %0,78 %  
mnoho desítek... nemá cenu vyjmenovávat10,78 %0,78 %  
APPN o.s. pro neslyšící10,78 %0,78 %  
a mnoho dalších neziskových organizací: 10,78 %0,78 %  
YMCA, Junák, Portus, Diakonie ČCE, Adra, Letní dům10,78 %0,78 %  
Sokol, Okamžik, Hestia, ad.10,78 %0,78 %  
Nadace Partnerství10,78 %0,78 %  
Amnesty International10,78 %0,78 %  
člověk v tísni, Agra10,78 %0,78 %  

Graf

2. Registrujete některé neziskové organizace (tzn. slyšíte o nich, všímáte si jejich prezentace, akcí, sbírek...)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANO, neziskové organizace jsou veřejně vidětotázka č. 3, ANO, neziskové organizace jsou vidět, ale jenom když víte, kde je hledat (tzn. specializované webové stránky apod.)otázka č. 3, ANO, ale sama/sám se o ně nezajímámotázka č. 3, NE, neziskové organizace nejsou vidět nebo jsou vidět nedostatečněotázka č. 4, NE, nezajímám se o neziskové organizaceotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO, neziskové organizace jsou veřejně vidět6752,34 %52,34 %  
ANO, ale sama/sám se o ně nezajímám3325,78 %25,78 %  
ANO, neziskové organizace jsou vidět, ale jenom když víte, kde je hledat (tzn. specializované webové stránky apod.)2317,97 %17,97 %  
NE, nezajímám se o neziskové organizace32,34 %2,34 %  
NE, neziskové organizace nejsou vidět nebo jsou vidět nedostatečně21,56 %1,56 %  

Graf

3. Kde si neziskových organizací všímáte nejčastěji?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Veřejné sbírky na dobročinné účely8569,11 %66,41 %  
Benefiční akce přenášené prostřednictvím TV8468,29 %65,63 %  
Reklama v TV5544,72 %42,97 %  
Veřejně pořádané akce neziskovými organizacemi (např. u obchodních center, v centru města apod.)5141,46 %39,84 %  
Reklama a články v tisku4133,33 %32,03 %  
Propagace na webových stránkách2117,07 %16,41 %  
Reklama na BIGboardech ve městech nebo u silnic a dálnic1915,45 %14,84 %  
pracuji v oboru10,81 %0,78 %  
Mláděž postávající u metra s kasičkami10,81 %0,78 %  
přes známé lidi, kteří se v NNO angažují10,81 %0,78 %  
Rádio10,81 %0,78 %  

Graf

4. Podporujete některé neziskové organizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANO, pravidelněotázka č. 5, ANO, ale spíše nepravidelně, nárazověotázka č. 5, NE, nepodporuji neziskové organizaceotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO, ale spíše nepravidelně, nárazově8364,84 %64,84 %  
NE, nepodporuji neziskové organizace2519,53 %19,53 %  
ANO, pravidelně2015,63 %15,63 %  

Graf

5. Jakým způsobem neziskové organizace podporujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dárcovské SMS6160,4 %47,66 %  
Veřejné sbírky (např. prodej drobných předmětů dobrovolníky v centru města apod.)5251,49 %40,63 %  
Nákup věcí, z jejichž celkové ceny je část posílána vybraným neziskovým organizacím3837,62 %29,69 %  
Osobní pomoc (dobrovolníci apod.)2322,77 %17,97 %  
Finanční dary prostřednictvím složenek zasílaných neziskovými organizacemi1514,85 %11,72 %  
Účast na benefičních akcích32,97 %2,34 %  
nehmotně, pracuji v oboru10,99 %0,78 %  
Finanční dar prostřednictvím převodu na účet10,99 %0,78 %  
trvalý příkaz z bankovního účtu10,99 %0,78 %  

Graf

6. Důvěřujete neziskovým organizacím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO, ale jen některým11085,94 %85,94 %  
ANO, plně neziskovým organizacím důvěřuji86,25 %6,25 %  
NE, nevěřím, že se peníze dostanou k potřebným75,47 %5,47 %  
NE, myslím si, že je to skrytý "business" založený na důvěřivosti a soucitu lidí32,34 %2,34 %  

Graf

7. Zvyšuje podle Vás důvěryhodnost neziskových organizací např. její propagace známou osobností nebo záštita známou společností (firmou)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO, mám pak pocit větší jistoty, že nezisková organizace pracuje poctivě4736,72 %36,72 %  
NE, je to jen promyšlená propagace obou stran4232,81 %32,81 %  
MOŽNÁ3628,13 %28,13 %  
NEVÍM32,34 %2,34 %  

Graf

8. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9070,31 %70,31 %  
Muž3829,69 %29,69 %  

Graf

9. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22 - 30 let6550,78 %50,78 %  
41 - 55 let1914,84 %14,84 %  
15 - 21 let1814,06 %14,06 %  
31 - 40 let1612,5 %12,5 %  
55 a více let107,81 %7,81 %  

Graf

10. Vaše vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské6450 %50 %  
středoškolské s maturitou5744,53 %44,53 %  
základní43,13 %3,13 %  
středoškolské s výučním listem32,34 %2,34 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte některé neziskové organizace nebo nadační fondy?

2. Registrujete některé neziskové organizace (tzn. slyšíte o nich, všímáte si jejich prezentace, akcí, sbírek...)?

3. Kde si neziskových organizací všímáte nejčastěji?

4. Podporujete některé neziskové organizace?

5. Jakým způsobem neziskové organizace podporujete?

6. Důvěřujete neziskovým organizacím?

7. Zvyšuje podle Vás důvěryhodnost neziskových organizací např. její propagace známou osobností nebo záštita známou společností (firmou)?

8. Jste:

9. Váš věk:

10. Vaše vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte některé neziskové organizace nebo nadační fondy?

2. Registrujete některé neziskové organizace (tzn. slyšíte o nich, všímáte si jejich prezentace, akcí, sbírek...)?

3. Kde si neziskových organizací všímáte nejčastěji?

4. Podporujete některé neziskové organizace?

5. Jakým způsobem neziskové organizace podporujete?

6. Důvěřujete neziskovým organizacím?

7. Zvyšuje podle Vás důvěryhodnost neziskových organizací např. její propagace známou osobností nebo záštita známou společností (firmou)?

8. Jste:

9. Váš věk:

10. Vaše vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Rezková, K.Jak vnímáte neziskové organizace? (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://jak-vnimate-neziskove-organizace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.