Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak vybíráte své zaměstnance?

Jak vybíráte své zaměstnance?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Šudřichová
Šetření:01. 02. 2011 - 12. 02. 2011
Počet respondentů:9
Počet otázek (max/průměr):15 / 12.33
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:28,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tímto dotazníkem bych ráda zjistila, jak organizace v CR jsou spokojeni se svými dosavadními zaměstnanci a jaký styl mají např. i vysocí manažeři na výběr svého personálu, aby vše fungovalo jak má.

Tento výsledek bude součástí mé diplomové práce, kterou píšu na téma: "Jak dosadit správné lidi na správná místa".

Odpovědi respondentů

1. Do jaké společnosti se řadíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiný subjekt CR777,78 %77,78 %  
Restaurace222,22 %22,22 %  
finance111,11 %11,11 %  

Graf

2. Jak velká jste společnost?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední (21 - 100 zaměstnanců)444,44 %44,44 %  
Malá (do 20 zaměstnanců)333,33 %33,33 %  
Středně velká (21 - 250 zaměstnanců)111,11 %11,11 %  
Velká (nad 250 zaměstnanců)111,11 %11,11 %  

Graf

3. Jak hodnotíte své současné zaměstnance z hlediska jejich pracovního nasazení (produktivity)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
75% zaměstnanců pracuje na 100%666,67 %66,67 %  
50% zaměstnanců pracuje na 100%222,22 %22,22 %  
25% zaměstnanců pracuje na 100%111,11 %11,11 %  

Graf

4. Jste spokojeni se svým týmem? Z Vašeho osobního hlediska (jak se chovají, zda jsou komunikativní, ochotní atd.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dostatečně spokojen (na 80%)555,56 %55,56 %  
Spokojen, ale mohlo by to být lepší (na 50%)333,33 %33,33 %  
Nespokojen (na 30%)111,11 %11,11 %  

Graf

5. Střídají se u Vás často zaměstnanci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 6, NEotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE777,78 %77,78 %  
ANO222,22 %22,22 %  

Graf

6. Pokud ANO, tak na jaké pozici?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
administrativní dotazník150 %11,11 %  
hlavně provozní pozice150 %11,11 %  

Graf

7. Kolik % ze současných zaměstnanců je u Vás déle jak 3 roky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51 - 75%333,33 %33,33 %  
76 - 100%222,22 %22,22 %  
0 - 15 %222,22 %22,22 %  
16 - 30%111,11 %11,11 %  
31 - 50%111,11 %11,11 %  

Graf

8. Kolik současných zaměstnanců je u Vás déle jak 10 let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0666,67 %66,67 %  
4111,11 %11,11 %  
2111,11 %11,11 %  
200111,11 %11,11 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:22.89
Minimum:0
Maximum:200
Variační rozpětí:200
Rozptyl:4413.11
Směrodatná odchylka:66.43
Medián:0
Modus:0

Graf

9. Na kolik % jste úspěšní s výběrem svých budoucích zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
75%444,44 %44,44 %  
50%444,44 %44,44 %  
25%111,11 %11,11 %  

Graf

10. Pro výběrové řízení používáte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobní pohovor9100 %100 %  
Životopis777,78 %77,78 %  
Reference444,44 %44,44 %  
Dotazník (písemnou formou dotazování)333,33 %33,33 %  
praccovní psychodiagnostiku111,11 %11,11 %  
Odborný posudek111,11 %11,11 %  

Graf

11. Řídíte si výběrové řízení sami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 12, NEotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO888,89 %88,89 %  
NE111,11 %11,11 %  

Graf

12. Pokud ANO, měli byste zájem o výběr zaměstnanců specializovanou firmou?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne562,5 %55,56 %  
ano225 %22,22 %  
nevím112,5 %11,11 %  

Graf

13. Jestliže NE, můžete uvést, kdo Vám zabezpečuje výběr zaměstnanců?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ředitel1100 %11,11 %  

Graf

14. Jste spokojeni s touto společností?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE1100 %11,11 %  

Graf

15. Jakou funkci ve své organizaci zastáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Manažer555,56 %55,56 %  
Vedoucí444,44 %44,44 %  
Ředitel222,22 %22,22 %  
Personální manažer111,11 %11,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šudřichová, J.Jak vybíráte své zaměstnance? (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://jak-vybirate-sve-zamestnance.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.