Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak vyhledáváte na Internetu?

Jak vyhledáváte na Internetu?

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:pavel synek
Šetření:19. 10. 2009 - 22. 10. 2009
Počet respondentů:80
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.2
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:50,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Tento dotazník je součástí školního projektu studentů VŠE v Praze, jehož tématem je vytvoření Příručky efektivního vyhledávání na Internetu

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student/-ka5568,75 %68,75 %  
muž3645 %45 %  
žena3442,5 %42,5 %  
pracující2632,5 %32,5 %  

Graf

2. Myslíte, že umíte informace vyhledávat efektivně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6783,75 %83,75 %  
ne1316,25 %16,25 %  

Graf

3. Jaký typ informací na internetu primárně hledáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odborné5771,25 %71,25 %  
zábava4860 %60 %  
aktuality2936,25 %36,25 %  
nákup zboží2936,25 %36,25 %  
vsetko11,25 %1,25 %  

Graf

4. Jakým způsobem vyhledáváte informace na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Základní hledání (1-3 klíčová slova)6682,5 %82,5 %  
Rozšířené vyhledávání4050 %50 %  
Speciální operátory1721,25 %21,25 %  

Graf

5. Vyhledáváte informace v komerčních databázích?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5062,5 %62,5 %  
ano3037,5 %37,5 %  

Graf

6. Pokud ano, jakým způsobem k nim přistupujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
škola1545,45 %18,75 %  
práce824,24 %10 %  
knihovna412,12 %5 %  
nevyhledávám13,03 %1,25 %  
doma13,03 %1,25 %  
kobinace škola, páce13,03 %1,25 %  
domov13,03 %1,25 %  
škola nebo VPN13,03 %1,25 %  
nechápu13,03 %1,25 %  

Graf

7. Vyhledáváte informace v sociálních sítích a fórech?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5771,25 %71,25 %  
ne2328,75 %28,75 %  

Graf

8. Jaký internetový vyhledávač používáte nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Google6075 %75 %  
Seznam1620 %20 %  
Nigma11,25 %1,25 %  
ya.ru11,25 %1,25 %  
pro Čj Seznam, pro Aj Yahoo11,25 %1,25 %  
google a seznam nastejno11,25 %1,25 %  

Graf

9. Uvítali byste existenci příručky, která by vám pomohla vyhledávat efektivně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4353,75 %53,75 %  
ano3746,25 %46,25 %  

Graf

10. Jste-li student/-ka, myslíte, že vaše škola dostatečně propaguje vyhledávání v komerčních databázích?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4571,43 %56,25 %  
ano1828,57 %22,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Vyhledáváte informace v komerčních databázích?

  • odpověď ano:
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi škola na otázku 6. Pokud ano, jakým způsobem k nim přistupujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Myslíte, že umíte informace vyhledávat efektivně?

3. Jaký typ informací na internetu primárně hledáte?

4. Jakým způsobem vyhledáváte informace na internetu?

5. Vyhledáváte informace v komerčních databázích?

6. Pokud ano, jakým způsobem k nim přistupujete?

7. Vyhledáváte informace v sociálních sítích a fórech?

8. Jaký internetový vyhledávač používáte nejvíce?

9. Uvítali byste existenci příručky, která by vám pomohla vyhledávat efektivně?

10. Jste-li student/-ka, myslíte, že vaše škola dostatečně propaguje vyhledávání v komerčních databázích?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Myslíte, že umíte informace vyhledávat efektivně?

3. Jaký typ informací na internetu primárně hledáte?

4. Jakým způsobem vyhledáváte informace na internetu?

5. Vyhledáváte informace v komerčních databázích?

6. Pokud ano, jakým způsobem k nim přistupujete?

7. Vyhledáváte informace v sociálních sítích a fórech?

8. Jaký internetový vyhledávač používáte nejvíce?

9. Uvítali byste existenci příručky, která by vám pomohla vyhledávat efektivně?

10. Jste-li student/-ka, myslíte, že vaše škola dostatečně propaguje vyhledávání v komerčních databázích?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

synek, p.Jak vyhledáváte na Internetu? (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://jak-vyhledavate-na-internetu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.