Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak žijete ve světě výher?

Jak žijete ve světě výher?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlína Ondráčková
Šetření:22. 11. 2010 - 28. 11. 2010
Počet respondentů:76
Počet otázek (max/průměr):13 / 11.14
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

jsem studentkou Vysoké školy ekonomické v Praze a výsledky z tohoto dotazníku budou sloužit jako podkladový materiál v mé seminární práci, která se zabývá psychologickým vlivem výher. Tyto výhry jsou dnes všude okolo nás. V obchodech, na potravinách i u čerpacích stanic. Kdekoliv můžete vyhrát nějaké ceny. Jaký je ale skutečný význam těchto soutěží a jak je vnímáte vy?

 

Budu velice ráda, když i vy přispějete svými odpověďmi. U dotazníku prosím předpokládejme, že se jedná o soutěže na obalech výrobků, které se neúčastníte formou sbírání bodů, ale formou zasílání kodů či odpovědí.

 

Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Sledujete soutěže na obalech výrobků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4660,53 %60,53 %  
ano3039,47 %39,47 %  

Graf

2. Myslíte si, že jsou tyto soutěže na obalech výrobků, zbytečné a obtěžující?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2350 %30,26 %  
ne2350 %30,26 %  

Graf

3. Máte zkušenosti se soutěžemi u koupených výrobků? Resp. soutěžili jste někdy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4153,95 %53,95 %  
ano3546,05 %46,05 %  

Graf

4. Vyhráli jste někdy některou z hlavních cen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2982,86 %38,16 %  
ano617,14 %7,89 %  

Graf

5. V jaké cenové relaci se hodnota hlavní výhry pohybovala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 2000350 %3,95 %  
2001 - 5000233,33 %2,63 %  
5001 - 10 000116,67 %1,32 %  

Graf

6. Vyhrál někdo z vašeho okolí některou z hlavních cen?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3951,32 %51,32 %  
nevím2228,95 %28,95 %  
ano1519,74 %19,74 %  

Graf

7. Zajímá vás, kdo výhru v dané soutěži vyhrál?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5876,32 %76,32 %  
ano1823,68 %23,68 %  

Graf

8. Myslíte si, že ceny v těchto obalových soutěžích jsou reálné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5065,79 %65,79 %  
ne2634,21 %34,21 %  

Graf

9. Přiláká Vás koupě nepotřebného výrobku za účelem výhry?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7294,74 %94,74 %  
ano45,26 %5,26 %  

Graf

10. Když se rozhodujete mezi dvěma výrobky, který si koupit, může být pro vás rozhodujícím faktorem možnost soutěže?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5572,37 %72,37 %  
ano2127,63 %27,63 %  

Graf

11. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4964,47 %64,47 %  
muž2735,53 %35,53 %  

Graf

12. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 266382,89 %82,89 %  
27 - 651215,79 %15,79 %  
65 a více11,32 %1,32 %  

Graf

13. Bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velkoměsto3343,42 %43,42 %  
Město2634,21 %34,21 %  
Vesnice1722,37 %22,37 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Sledujete soutěže na obalech výrobků?

  • odpověď ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Myslíte si, že jsou tyto soutěže na obalech výrobků, zbytečné a obtěžující?
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Myslíte si, že jsou tyto soutěže na obalech výrobků, zbytečné a obtěžující?

3. Máte zkušenosti se soutěžemi u koupených výrobků? Resp. soutěžili jste někdy?

  • odpověď ano:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Vyhráli jste někdy některou z hlavních cen?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Sledujete soutěže na obalech výrobků?

2. Myslíte si, že jsou tyto soutěže na obalech výrobků, zbytečné a obtěžující?

3. Máte zkušenosti se soutěžemi u koupených výrobků? Resp. soutěžili jste někdy?

4. Vyhráli jste někdy některou z hlavních cen?

6. Vyhrál někdo z vašeho okolí některou z hlavních cen?

7. Zajímá vás, kdo výhru v dané soutěži vyhrál?

8. Myslíte si, že ceny v těchto obalových soutěžích jsou reálné?

9. Přiláká Vás koupě nepotřebného výrobku za účelem výhry?

10. Když se rozhodujete mezi dvěma výrobky, který si koupit, může být pro vás rozhodujícím faktorem možnost soutěže?

11. Pohlaví:

12. Věk:

13. Bydliště:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Sledujete soutěže na obalech výrobků?

2. Myslíte si, že jsou tyto soutěže na obalech výrobků, zbytečné a obtěžující?

3. Máte zkušenosti se soutěžemi u koupených výrobků? Resp. soutěžili jste někdy?

4. Vyhráli jste někdy některou z hlavních cen?

6. Vyhrál někdo z vašeho okolí některou z hlavních cen?

7. Zajímá vás, kdo výhru v dané soutěži vyhrál?

8. Myslíte si, že ceny v těchto obalových soutěžích jsou reálné?

9. Přiláká Vás koupě nepotřebného výrobku za účelem výhry?

10. Když se rozhodujete mezi dvěma výrobky, který si koupit, může být pro vás rozhodujícím faktorem možnost soutěže?

11. Pohlaví:

12. Věk:

13. Bydliště:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Ondráčková, P.Jak žijete ve světě výher? (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://jak-zijete-ve-svete-.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.