Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jaké je informovanost a jaký je postoj občanů ČR ke squattingu?

Jaké je informovanost a jaký je postoj občanů ČR ke squattingu?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Judita Vedlová
Šetření:26. 11. 2011 - 29. 11. 2011
Počet respondentů:56
Počet otázek (max/průměr):25 / 18.84
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážení občané, dostává se Vám do ruky dotazník jehož cílem je zjistit, jaké informace o squattingu lidé získávají, jaký postoj k tomuto hnutí zastávají, a jak squatteři na veřejnost působí.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

 Pozorně si přečtěte každou otázku a navrhované odpovědi. Odpovězte pravdivě na každou otázku. U otázek je možná jen jedna správná odpověď, pokud by tomu bylo jinak, budete o tom u dané otázky informováni.

Odpovědi respondentů

1. 1)Jaké jsou podle Vás v dnešní době podmínky pro bydlení mladých lidí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše špatné2137,5 %37,5 %  
spíše dobré1526,79 %26,79 %  
špatné916,07 %16,07 %  
dobré610,71 %10,71 %  
strašné58,93 %8,93 %  

Graf

2. Měli jste někdy problém se seháněním bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nikdy1526,79 %26,79 %  
Ano, jednou1425 %25 %  
Ano, občas1119,64 %19,64 %  
Nikdy jsem bydlení nesháněl1119,64 %19,64 %  
Ano, vždy58,93 %8,93 %  

Graf

3. Pokud by vznikl problém s bydlením, jak byste ho řešili ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Za pomoci rodiny4580,36 %80,36 %  
Za pomoci přátel2035,71 %35,71 %  
Jiné712,5 %12,5 %  
Půjčkou712,5 %12,5 %  
Prostřednictvím města/státu35,36 %5,36 %  

Graf

4. Pokud jste v předchozí otázce odpověděli jiné, doplňte, prosím, jiný zdroj

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastními silami - našetřím si116,67 %1,79 %  
Vlastním úsilím116,67 %1,79 %  
to by záleželo, o jaký problém by konkrétně šlo116,67 %1,79 %  
právní cestou116,67 %1,79 %  
pronajem - cena (nejlevnejsi nabidka)116,67 %1,79 %  
už bych nebydlela sama ale musela bych do podnájmu116,67 %1,79 %  

Graf

5. Slyšeli jste někdy o squattingu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5496,43 %96,43 %  
Ne11,79 %1,79 %  
Nepamatuji si11,79 %1,79 %  

Graf

6. Co je podle Vás squatting?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je obsazování prázdných domů a jejich obydlování a využívání pro kulturní a společenské aktivity, často spojené s politickým protestem4783,93 %83,93 %  
porušování zákona712,5 %12,5 %  
bezdomovectví11,79 %1,79 %  
lenost mladých lidí11,79 %1,79 %  

Graf

7. Vaše informovanost na téma nelegálního užívání cizí nemovitosti (squattingu) pramení především: (můžete vybrat jednu i více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z medií4580,36 %80,36 %  
od přátel2137,5 %37,5 %  
z osobní zkušennosti916,07 %16,07 %  
ve škole610,71 %10,71 %  
jiné47,14 %7,14 %  

Graf

8. Pokud jste v předchozí otázce uvedli řešení jiné, prosím, dopňte

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet150 %1,79 %  
zákon150 %1,79 %  

Graf

9. Při jaké příležitosti jste se se squattingem setkali poprvé

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
při obsazení prázdného domu squattery1832,14 %32,14 %  
jiné1526,79 %26,79 %  
při vyklízení squattu1221,43 %21,43 %  
při konání nějaké demonstrace1119,64 %19,64 %  

Graf

10. Pokud jste v předchozí otázce odpověděli jiné, prosím, doplňte

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobně jse se nesetkala16,67 %1,79 %  
přes squattujícího kamaráda16,67 %1,79 %  
při debatě z přátely o drogově závyslých 16,67 %1,79 %  
Přes média16,67 %1,79 %  
zprostředkovaně16,67 %1,79 %  
Informace od přátel16,67 %1,79 %  
koncerty a kulturní akce ve squatu16,67 %1,79 %  
obtěžující chování squatterů v okolí - agres. psi16,67 %1,79 %  
rozhovory s přáteli16,67 %1,79 %  
návštěva akce pořádané squattery16,67 %1,79 %  
ostatní odpovědi Osobní setkání s příznivcem squatingu
Média
na Miladě na koncertě
náhodné setkání v opuštěném městském objektu
jen z vyprávění
533,33 %8,93 % 

Graf

11. Kdo jsou podle Vás squatteři?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lidé, kteří chtějí žít po svém2748,21 %48,21 %  
Hnutí mladých lidí, které bojuje s bytovou politikou916,07 %16,07 %  
Skupina bezdomovců, kteří obsadili cizí byt/dům916,07 %16,07 %  
Výtržníci porušující zákon712,5 %12,5 %  
jiné47,14 %7,14 %  

Graf

12. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli jiné, zde ,prosím, napište svůj názor

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

adolescenti, kteří se hledají - chtějí žít v kumnutě, přitom svobodně, volají po toleranci a přitom ji porušují... proto to nemůže fungovat dlouhodobě nemohou mít svobodu, která vzniká porušováním svobody jiných

Líní lidé, kteří svou lenost skrývají pod rouškou životního postoje

Meli by být hnutím mladých lidí, které bojuje s bytovou politikou, častěji jsou to však spíše jen lidé, kteří chtějí žít po svém. A v mnoha případech bohužel jen skupina bezdomovců kteří obsadili cizí byt/dům, který ještě více zničijou a znečistijou.

Můžou to být volnomyšlenkářští protestující teenageři, ale také pitomí vandalové.

13. Jak jste zhodnotili squatting při získání prvních informací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Negativně, neviděl jsem v tom,žádná pozitiva2442,86 %42,86 %  
Nezajímalo mě to.1526,79 %26,79 %  
Hnutí mě zaujalo.1017,86 %17,86 %  
Jiné712,5 %12,5 %  

Graf

14. Pokud jste v předchozí otázce vybrali kolonku jiné, prosím, zde vyplňte

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

moc mě squatting nebere...ale pokud tam mají nějakou tu kulturní snahu

Na jedné straně majitelé domů se o ně nestarají a nechávají chátrat a na straně druhé chybí sociální bydlení a není prostor pro komunitní bydlení.

říkala jsem si, že mi to není cizí - žít někde v komunitě... ale to ostatní už ano

Squatting je útok na soukromý majetek.

Vzala jsem to na vědomí, nehodnotila jsem.

zajímavá alternativa bydlení, v Čechách neproveditelná

15. V čem spatřujete největší problém squattingu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pobyt v cizím majetku2951,79 %51,79 %  
Higienu1119,64 %19,64 %  
Drogy1017,86 %17,86 %  
Jiné610,71 %10,71 %  

Graf

16. Pokud Vaše odpověď v předchozí otázce byla jiné, zde, prosím, napište svůj názor

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Drogy, higienu a pobyt v cizím majetku

HYGIENA

hygiena je s ypsilon po h

hygienu

omezování svobody dalších lidí (pobyt v cizí budově)

rozpadající se domy, možná narušená statika, nebezpečí úrazů, hygienické podmínky na velmi špatné úrovni

více předchozích možností

17. Jak si myslíte, že se squatteři živí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mají brigády, náhodně si přivydělávají dle potřeby4071,43 %71,43 %  
Pobírají sociální dávky2137,5 %37,5 %  
Nevydělávají si, kradou1933,93 %33,93 %  
Nevydělávají si, žebrají1832,14 %32,14 %  
Nevydělávají si, vybírají kontajnery1628,57 %28,57 %  
Mají stálou práci35,36 %5,36 %  

Graf

18. Odkud podle vašeho názoru squatteři pocházejí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z řad studentů3358,93 %58,93 %  
Z řad narkomanů2748,21 %48,21 %  
Z řad bezdomovců2137,5 %37,5 %  
Jiné916,07 %16,07 %  
Z řad pracujících a lidí žijících spořádaným životem712,5 %12,5 %  
Jsou to cizinci a přistěhovalci712,5 %12,5 %  
Z bohatých rodin58,93 %8,93 %  

Graf

19. Pokud jste v předchozí otázce označili odpověď jiné, zde ,prosím, dopište

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Bez komentáře

Co squatter, to jiný původ

je to různé od narkomanů, bezdomovců po studenty

nestudující, ale mladí lidé ve věku studentů

nevím odkud pocházejí

Z kterékoliv výše uvedené skupiny, nejčastěji z řad mladých lidí, studentů...

z rodin se špatným zázemím

20. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3969,64 %69,64 %  
Muž1730,36 %30,36 %  

Graf

21. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 253358,93 %58,93 %  
41- 50814,29 %14,29 %  
26 - 3058,93 %8,93 %  
16 - 2047,14 %7,14 %  
31 - 3523,57 %3,57 %  
36 - 4023,57 %3,57 %  
51 - 6011,79 %1,79 %  
61 a více let11,79 %1,79 %  

Graf

22. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou2951,79 %51,79 %  
Vysokoškolské1730,36 %30,36 %  
Vyšší odborné610,71 %10,71 %  
Středoškolské bez maturity23,57 %3,57 %  
Základní23,57 %3,57 %  

Graf

23. Pocházím z města

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha1933,93 %33,93 %  
Zlín35,36 %5,36 %  
Jindřichův Hradec35,36 %5,36 %  
Karlovy Vary23,57 %3,57 %  
jindřichův zdarec11,79 %1,79 %  
Třinec,Praha11,79 %1,79 %  
česká lípa11,79 %1,79 %  
Svratka11,79 %1,79 %  
Krnov11,79 %1,79 %  
ústí nad orlicí11,79 %1,79 %  
ostatní odpovědi Kopřivnice
Bohumilice (vesnice) - u Vimperka
Vojkovice
Benešov
Jistebník
Mladá Boleslav
Teplice
Poprad
hl.m.Praha
Opava
brandýs nad labem
louny
okresní město
Beroun
Přerov
Břilice
Liberec
Chomutov
kraslice
Most
brno
Hodonín
Karviná
2341,07 %41,07 % 

Graf

24. Žiji ve městě

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha2850 %50 %  
Brno35,36 %5,36 %  
Jindřichův Hradec23,57 %3,57 %  
totéž11,79 %1,79 %  
česká lípa11,79 %1,79 %  
Svratka11,79 %1,79 %  
Ostrava11,79 %1,79 %  
Zlín11,79 %1,79 %  
České Velenice11,79 %1,79 %  
Kroměříž11,79 %1,79 %  
ostatní odpovědi Vojkovice
Benešov
Jistebník
Ústí nad Labem
Teplice
hl.m.Praha
brandýs nad labem
louny
okresní město
Vyškov
Břilice
Karlovy Vary
Chomutov
čr
Londýn
Olomouc
1628,57 %28,57 % 

Graf

25. Pracuji

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem student2442,86 %42,86 %  
Jako zaměstananec2239,29 %39,29 %  
Jako státní zaměstnanec58,93 %8,93 %  
Podnikám47,14 %7,14 %  
Jsem na mateřské dovolené11,79 %1,79 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

24. Žiji ve městě

  • odpověď Praha:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Praha na otázku 23. Pocházím z města

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. 1)Jaké jsou podle Vás v dnešní době podmínky pro bydlení mladých lidí?

2. Měli jste někdy problém se seháněním bydlení?

3. Pokud by vznikl problém s bydlením, jak byste ho řešili ?

5. Slyšeli jste někdy o squattingu?

6. Co je podle Vás squatting?

7. Vaše informovanost na téma nelegálního užívání cizí nemovitosti (squattingu) pramení především: (můžete vybrat jednu i více odpovědí)

9. Při jaké příležitosti jste se se squattingem setkali poprvé

11. Kdo jsou podle Vás squatteři?

13. Jak jste zhodnotili squatting při získání prvních informací?

15. V čem spatřujete největší problém squattingu?

17. Jak si myslíte, že se squatteři živí?

18. Odkud podle vašeho názoru squatteři pocházejí?

20. Pohlaví

21. Věk

22. Nejvyšší dosažené vzdělání

23. Pocházím z města

24. Žiji ve městě

25. Pracuji

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. 1)Jaké jsou podle Vás v dnešní době podmínky pro bydlení mladých lidí?

2. Měli jste někdy problém se seháněním bydlení?

3. Pokud by vznikl problém s bydlením, jak byste ho řešili ?

5. Slyšeli jste někdy o squattingu?

6. Co je podle Vás squatting?

7. Vaše informovanost na téma nelegálního užívání cizí nemovitosti (squattingu) pramení především: (můžete vybrat jednu i více odpovědí)

9. Při jaké příležitosti jste se se squattingem setkali poprvé

11. Kdo jsou podle Vás squatteři?

13. Jak jste zhodnotili squatting při získání prvních informací?

15. V čem spatřujete největší problém squattingu?

17. Jak si myslíte, že se squatteři živí?

18. Odkud podle vašeho názoru squatteři pocházejí?

20. Pohlaví

21. Věk

22. Nejvyšší dosažené vzdělání

23. Pocházím z města

24. Žiji ve městě

25. Pracuji

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vedlová, J.Jaké je informovanost a jaký je postoj občanů ČR ke squattingu? (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://jake-je-informovanost-a-jaky.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.