Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jaké mýty a informace má společnost o domácím násilí

Jaké mýty a informace má společnost o domácím násilí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Járová
Šetření:03. 05. 2011 - 10. 05. 2011
Počet respondentů:65
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj,

studuji druhým rokem VOŠ a ráda bych vás poprosila o vyplnění mého dotazníku na téma domácí násilí, které mi pomůže ke zpracování ročníkové práce. Dotazník je zcela anonymní.

Předem vám děkuji za pomoc a přeji hezký den.

Lucie Járová

Odpovědi respondentů

1. Víte, co si představit pod pojmem domácí násilí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano65100 %100 %  

Graf

2. Kde jste se o domácím násilím dozvěděl/a nebo setkal/a s informacemi o něm?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V televizi, radiu4467,69 %67,69 %  
Na internetu3960 %60 %  
Ve škole3553,85 %53,85 %  
V literatuře, tisku3147,69 %47,69 %  
V letácích, brožurách2233,85 %33,85 %  
Od přátel, rodinných příslušníků2132,31 %32,31 %  
Doma1523,08 %23,08 %  

Graf

3. Kdo si myslíte, že se může stát obětí domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6396,92 %96,92 %  
Dítě5787,69 %87,69 %  
Senior5178,46 %78,46 %  
Mentálně postižený5076,92 %76,92 %  
Muž5076,92 %76,92 %  

Graf

4. Lze domácí násilí považovat za celospolečenský problém?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5584,62 %84,62 %  
ne1015,38 %15,38 %  

Graf

5. Domníváte se, že současná právní úprava v České republice poskytuje obětem domácího násilí dostatečnou ochranu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne2741,54 %41,54 %  
Ne1827,69 %27,69 %  
Spíše ano1827,69 %27,69 %  
Ano23,08 %3,08 %  

Graf

6. Je domácí násilí ošetřeno v tresním zákoníku jako samostatný trestný čin?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3655,38 %55,38 %  
ne2944,62 %44,62 %  

Graf

7. Policie ČR může vykázat násilnou osobu na dobu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 dnů3046,15 %46,15 %  
Neomezeně2538,46 %38,46 %  
5 dnů1015,38 %15,38 %  

Graf

8. Jakou formu domácího násilí považujete v České republice za nejčastější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Psychické (ponižování, zesměšňování, vyhrožování, křik, kontrolování.....) 4670,77 %70,77 %  
Fyzické (kopání, bití, fyzické útoky....)1726,15 %26,15 %  
Sociální (izolace, zákaz styku s rodinou a přáteli, zákaz chodit do zaměstnání...)23,08 %3,08 %  

Graf

9. Setkal/a jste se ve svém okolí nebo rodině s domácím násilím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy2944,62 %44,62 %  
Ano2132,31 %32,31 %  
Občas1523,08 %23,08 %  

Graf

10. Byl/a nebo stále jste Vy sám/sama obětí domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ne, nic takového bych si nenechal/a líbit5483,08 %83,08 %  
Možná, nejsem si jistý/á, jestli to bylo domácí násilí913,85 %13,85 %  
Ano, opakovaně23,08 %3,08 %  

Graf

11. Pokud byste se stal/a obětí domácího násilí, na koho byste se obrátil/a o pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Policie2741,54 %41,54 %  
Přítel/kyně2538,46 %38,46 %  
Anonymní telefonická linka1320 %20 %  

Graf

12. Je pravda,že k domácímu násilí dochází jen v nižších společenských vrstvách?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6295,38 %95,38 %  
ano34,62 %4,62 %  

Graf

13. Je pravda, že osoby, kteří se dopuštějí domácího násilí za to nemohou, ale že je vyprovokovala oběť?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6295,38 %95,38 %  
ano34,62 %4,62 %  

Graf

14. Domníváte se, že domácí násilí je pouze soukromý problém, který by si členové rodiny měli vyřídit sami a nezatahovat do něj okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5280 %80 %  
Spíše ne812,31 %12,31 %  
Spíše ano57,69 %7,69 %  

Graf

15. Vyjmenujte některé organizace či sdružení zabývající se problematikou domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NEVÍM1828,13 %27,69 %  
neznám46,25 %6,15 %  
Bílý kruh bezpečí46,25 %6,15 %  
Linka bezpeci23,13 %3,08 %  
koordona23,13 %3,08 %  
linka bezpečí23,13 %3,08 %  
-23,13 %3,08 %  
ROSA, KOORDONA11,56 %1,54 %  
policie11,56 %1,54 %  
řádné neznám11,56 %1,54 %  
ostatní odpovědi azylový dům
Dona linka
Dona linka, Linka bezpečí, Bílý kruh bezpečí
Avon proti domácímu násilí
ROSA, ACORUS
http://www.icm.cz/domaci-nasili-adresar-organizaci
Pastelka
žádné neznám, ale věřím, že jsou
z hlavy mě nenapadá ani jedna
Policie ČR, Acorus, Balance
bílý kruh,spirála - krizové centrum ÚL,Dona centru
la strada, pomoc dětem- člověk v tísni
linak bezpečí opravdu netušim..
Žena v tísni, ROSA
rosa
Bílý kruh bezpečí, Aliance proti domácímu násilý..
Člověk v tísni
adra, kapka
bílý kruh
OSPOD, Linka Bezpečí
adra
fff
na internetu jich jistě pár bude
nevím z hlavy
STOP Násilí
Bílý kruh, Naše dítě, Klokánek, Linka Bezpečí
Bílý kruh bezpečí, Dětské krizové centrum
2742,19 %41,54 % 

Graf

16. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5076,92 %76,92 %  
Muž1523,08 %23,08 %  

Graf

17. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
211929,23 %29,23 %  
221116,92 %16,92 %  
201015,38 %15,38 %  
2634,62 %4,62 %  
2834,62 %4,62 %  
3034,62 %4,62 %  
1923,08 %3,08 %  
1823,08 %3,08 %  
2423,08 %3,08 %  
2523,08 %3,08 %  
ostatní odpovědi 23
41
16
32
13
38
17
812,31 %12,31 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:22.22
Minimum:18
Maximum:30
Variační rozpětí:12
Rozptyl:8.31
Směrodatná odchylka:2.88
Medián:21
Modus:21

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Kde jste se o domácím násilím dozvěděl/a nebo setkal/a s informacemi o něm?

  • odpověď Na internetu:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi V letácích, brožurách na otázku 2. Kde jste se o domácím násilím dozvěděl/a nebo setkal/a s informacemi o něm?
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi V literatuře, tisku na otázku 2. Kde jste se o domácím násilím dozvěděl/a nebo setkal/a s informacemi o něm?
  • odpověď V literatuře, tisku:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi V letácích, brožurách na otázku 2. Kde jste se o domácím násilím dozvěděl/a nebo setkal/a s informacemi o něm?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, co si představit pod pojmem domácí násilí?

2. Kde jste se o domácím násilím dozvěděl/a nebo setkal/a s informacemi o něm?

3. Kdo si myslíte, že se může stát obětí domácího násilí?

4. Lze domácí násilí považovat za celospolečenský problém?

5. Domníváte se, že současná právní úprava v České republice poskytuje obětem domácího násilí dostatečnou ochranu?

6. Je domácí násilí ošetřeno v tresním zákoníku jako samostatný trestný čin?

7. Policie ČR může vykázat násilnou osobu na dobu?

8. Jakou formu domácího násilí považujete v České republice za nejčastější?

9. Setkal/a jste se ve svém okolí nebo rodině s domácím násilím?

10. Byl/a nebo stále jste Vy sám/sama obětí domácího násilí?

11. Pokud byste se stal/a obětí domácího násilí, na koho byste se obrátil/a o pomoc?

12. Je pravda,že k domácímu násilí dochází jen v nižších společenských vrstvách?

13. Je pravda, že osoby, kteří se dopuštějí domácího násilí za to nemohou, ale že je vyprovokovala oběť?

14. Domníváte se, že domácí násilí je pouze soukromý problém, který by si členové rodiny měli vyřídit sami a nezatahovat do něj okolí?

15. Vyjmenujte některé organizace či sdružení zabývající se problematikou domácího násilí?

16. Pohlaví

17. Kolik je vám let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, co si představit pod pojmem domácí násilí?

2. Kde jste se o domácím násilím dozvěděl/a nebo setkal/a s informacemi o něm?

3. Kdo si myslíte, že se může stát obětí domácího násilí?

4. Lze domácí násilí považovat za celospolečenský problém?

5. Domníváte se, že současná právní úprava v České republice poskytuje obětem domácího násilí dostatečnou ochranu?

6. Je domácí násilí ošetřeno v tresním zákoníku jako samostatný trestný čin?

7. Policie ČR může vykázat násilnou osobu na dobu?

8. Jakou formu domácího násilí považujete v České republice za nejčastější?

9. Setkal/a jste se ve svém okolí nebo rodině s domácím násilím?

10. Byl/a nebo stále jste Vy sám/sama obětí domácího násilí?

11. Pokud byste se stal/a obětí domácího násilí, na koho byste se obrátil/a o pomoc?

12. Je pravda,že k domácímu násilí dochází jen v nižších společenských vrstvách?

13. Je pravda, že osoby, kteří se dopuštějí domácího násilí za to nemohou, ale že je vyprovokovala oběť?

14. Domníváte se, že domácí násilí je pouze soukromý problém, který by si členové rodiny měli vyřídit sami a nezatahovat do něj okolí?

15. Vyjmenujte některé organizace či sdružení zabývající se problematikou domácího násilí?

16. Pohlaví

17. Kolik je vám let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Járová, L.Jaké mýty a informace má společnost o domácím násilí (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://jake-myty-a-informace-ma-spo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.