Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jaké používáte studijní zdroje?

Jaké používáte studijní zdroje?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Jůzová
Šetření:13. 04. 2010 - 20. 04. 2010
Počet respondentů:178
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.63
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěly bychom Vás poprosit o vyplnění krátkého dotazníku, jehož cílem je zjistit, jaké používáte studijní zdroje. Dotazník je zcela anonymní a nezabere Vám více jak jednu minutu. Jeho vyplněním nám pomůžete získat zápočet z předmětu "Knihovnické systémy.

Předem děkujeme za spolupráci, studentky Informačních studií a knihovnictví FF UK - Michaela Jůzová, Jana Klubalová, Marcela Řezáčová

Odpovědi respondentů

1. Používáte ke svému studiu studijní literaturu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi často11765,73 %65,73 %  
někdy5128,65 %28,65 %  
výjimečně105,62 %5,62 %  

Graf

2. Z jakých zdrojů tuto literaturu získáváte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z knih14883,15 %83,15 %  
z internetu14179,21 %79,21 %  
zápisky z hodin13374,72 %74,72 %  
z jiných2111,8 %11,8 %  
z žádných31,69 %1,69 %  

Graf

3. Dostáváte od pedagoga informace, kde studijní literaturu sehnat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou10257,3 %57,3 %  
výjimečně4424,72 %24,72 %  
vždy2614,61 %14,61 %  
nikdy63,37 %3,37 %  

Graf

4. Je pro Vás studijní literatura dostupná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou14279,78 %79,78 %  
vždy1810,11 %10,11 %  
výjimečně168,99 %8,99 %  
nikdy21,12 %1,12 %  

Graf

5. Používáte cizojazyčnou studijní literaturu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10458,43 %58,43 %  
ne7441,57 %41,57 %  

Graf

6. Pokud ano, v jakém jazyce?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
angličtina10492,86 %58,43 %  
němčina3127,68 %17,42 %  
francouzština98,04 %5,06 %  
jiný76,25 %3,93 %  
italština32,68 %1,69 %  
ruština32,68 %1,69 %  
španělština21,79 %1,12 %  

Graf

7. Jste spokojeni s úrovní informací získatelných na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano11262,92 %62,92 %  
spíše ne3821,35 %21,35 %  
ano2111,8 %11,8 %  
ne63,37 %3,37 %  
nevím10,56 %0,56 %  

Graf

8. Kolik si průměrně půjčíte publikací ze studijní literatury v knihovně? (myšlena jen odborná a populárně-naučná literatura)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 2 publikace měsíčně9050,56 %50,56 %  
2-4 publikace měsíčně4625,84 %25,84 %  
žádné2614,61 %14,61 %  
více než 5 publikací měsíčně168,99 %8,99 %  

Graf

9. Který ze zdrojů studijní literatury považujete za nejlepší, tzn. který podle Vašeho názoru obsahuje nejvíce správných informací?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
knihy4324,16 %24,16 %  
internet105,62 %5,62 %  
skripta95,06 %5,06 %  
učebnice63,37 %3,37 %  
kniha52,81 %2,81 %  
odborná literatura52,81 %2,81 %  
odborné publikace42,25 %2,25 %  
nevím31,69 %1,69 %  
zápisky z hodin31,69 %1,69 %  
odborné knihy31,69 %1,69 %  
ostatní odpovědi Knihovna
literatura
jstor
encyklopedie
google
z knih
žádný
knihy, odborné časopisy
vlastní poznánky z prednasek
knihy a skripta
odborná literatura, internet
spiegel.de
od pedagogu
učebnice, odborné knihy a časopisy
ja je setrim a potom je pouzivam
vědecké publikace
knihy (odbornost) a internet (aktuálnost)
studijní texty profesorů
kniha?
literatura - učebnice, skripta, ...
nepochopila otázku... knihy v knihovně a studovně
knihy, příp. některé odborné časopisy
moodle
vlastní výpisky
wikipedia.cz
odborná literatura napsaná vyučujícím předmětu
knížky
Zápisky z hodin, skripta
cizojazyčné knihy
Elektronické informační zdroje
odborne knihy, internet (ale proverit verohodnost)
knihy, zápisky z hodin
skripta k dané problematice
necyklopedie.cz
Wikipedie :-)
knihy, učebnice
vseborec
odborné učebnice a skripta, zápisky ze seminářů
odborné publikace z knihovny
studijní literatura z knihovny
odborne publikace profesoru,co je napsali
publikace v knihovně
odborné časopisy
databáze na internetu
Science Direct
Google Books, reálné knihy, odborná periodika atd.
studijní materiály psané vyučujícím
nerozumim otazce
odborná kniha
-
odborné knihy a časopisy
jstore
gigapedia
.....
elektronické inf. zdroje a plnotextové databáze
Univerzitni knihovna
http://new.mrkev.net/cvut/ a jiné
nedostupné materiály vyučujících z knihovny
aaaa
Odborná literatuta
kniha odborná
Knihy, odborné články
nechápu otázku
knihy, popř. zápisky
skripta a knihy z univerzitní knihovny
publikace
Odborné knihy od renomovaných autorů.
knihy, internet
od pedagoga
Ebsco online database
uisk.ff.cuni.cz
tu co nám doporučí:) publikované knihy
skriptum, učebnice
wikipedia ;-)
2
internet-google books a online knihovny s dig.text
Poznámky z přednášek
odborná literatura, skripta
8748,88 %48,88 % 

Graf

10. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena14078,65 %78,65 %  
muž3821,35 %21,35 %  

Graf

11. Jaký typ školy navštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14883,15 %83,15 %  
SŠ s maturitou2614,61 %14,61 %  
VOŠ42,25 %2,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Používáte cizojazyčnou studijní literaturu?

  • odpověď ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi němčina na otázku 6. Pokud ano, v jakém jazyce?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi angličtina na otázku 6. Pokud ano, v jakém jazyce?

6. Pokud ano, v jakém jazyce?

  • odpověď angličtina:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Používáte cizojazyčnou studijní literaturu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Používáte ke svému studiu studijní literaturu?

2. Z jakých zdrojů tuto literaturu získáváte?

3. Dostáváte od pedagoga informace, kde studijní literaturu sehnat?

4. Je pro Vás studijní literatura dostupná?

5. Používáte cizojazyčnou studijní literaturu?

6. Pokud ano, v jakém jazyce?

7. Jste spokojeni s úrovní informací získatelných na internetu?

8. Kolik si průměrně půjčíte publikací ze studijní literatury v knihovně? (myšlena jen odborná a populárně-naučná literatura)

9. Který ze zdrojů studijní literatury považujete za nejlepší, tzn. který podle Vašeho názoru obsahuje nejvíce správných informací?

10. Jaké je Vaše pohlaví?

11. Jaký typ školy navštěvujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Používáte ke svému studiu studijní literaturu?

2. Z jakých zdrojů tuto literaturu získáváte?

3. Dostáváte od pedagoga informace, kde studijní literaturu sehnat?

4. Je pro Vás studijní literatura dostupná?

5. Používáte cizojazyčnou studijní literaturu?

6. Pokud ano, v jakém jazyce?

7. Jste spokojeni s úrovní informací získatelných na internetu?

8. Kolik si průměrně půjčíte publikací ze studijní literatury v knihovně? (myšlena jen odborná a populárně-naučná literatura)

9. Který ze zdrojů studijní literatury považujete za nejlepší, tzn. který podle Vašeho názoru obsahuje nejvíce správných informací?

10. Jaké je Vaše pohlaví?

11. Jaký typ školy navštěvujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Jůzová, M.Jaké používáte studijní zdroje? (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://jake-pouzivate-studijni-zdroje.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.