Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jaké se vám zdají sny?

Jaké se vám zdají sny?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Skokanová
Šetření:22. 01. 2014 - 26. 01. 2014
Počet respondentů:296
Počet otázek (max/průměr):9 / 9.03
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:90,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je pro podklady k mému projektu na AMAVET, za vyplnění předem děkuji :)

Odpovědi respondentů

1. Zdají se vám sny:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
barevné27592,59 %92,91 %  
barevné, ale v jiných barvách, než je skutečnost93,03 %3,04 %  
v jedné/dvou barvách72,36 %2,36 %  
černobílé62,02 %2,03 %  

Graf

2. Obsahují vaše sny zvuky, rozhovory aj.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano27291,58 %91,89 %  
nevím144,71 %4,73 %  
ne113,7 %3,72 %  

Graf

3. Mluvíte ve svých snech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano24883,5 %83,78 %  
nevím268,75 %8,78 %  
ne237,74 %7,77 %  

Graf

4. Cítíte ve svých snech:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hmatové vjemy18963,64 %63,85 %  
něco jiného7826,26 %26,35 %  
chutě7525,25 %25,34 %  
vůně6923,23 %23,31 %  
nic z uvedeného6521,89 %21,96 %  

Graf

5. Slyšeli jste někdy pojem lucidní sny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne18963,64 %63,85 %  
ano10836,36 %36,49 %  

Graf

6. Stává se vám někdy, že si ve snu uvědomíte, že sníte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18562,29 %62,5 %  
ne11237,71 %37,84 %  

Graf

7. Dokážete se vlastní vůlí probudit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16756,23 %56,42 %  
ano13043,77 %43,92 %  

Graf

8. Dokážete ve snu ovlivňovat jeho děj nebo své konání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15451,85 %52,03 %  
ano14348,15 %48,31 %  

Graf

9. Co se vám ve snech zdá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
naprosto neskutečné fantaskní výjevy20268,01 %68,24 %  
obyčejné události ze života - pozměněné17859,93 %60,14 %  
plnění tajných přání14047,14 %47,3 %  
obyčejné události ze života12241,08 %41,22 %  
obyčejné události ze života - zažité7424,92 %25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Co se vám ve snech zdá?

  • odpověď obyčejné události ze života - pozměněné:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi obyčejné události ze života - zažité na otázku 9. Co se vám ve snech zdá?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zdají se vám sny:

2. Obsahují vaše sny zvuky, rozhovory aj.?

3. Mluvíte ve svých snech?

4. Cítíte ve svých snech:

5. Slyšeli jste někdy pojem lucidní sny?

6. Stává se vám někdy, že si ve snu uvědomíte, že sníte?

7. Dokážete se vlastní vůlí probudit?

8. Dokážete ve snu ovlivňovat jeho děj nebo své konání?

9. Co se vám ve snech zdá?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zdají se vám sny:

2. Obsahují vaše sny zvuky, rozhovory aj.?

3. Mluvíte ve svých snech?

4. Cítíte ve svých snech:

5. Slyšeli jste někdy pojem lucidní sny?

6. Stává se vám někdy, že si ve snu uvědomíte, že sníte?

7. Dokážete se vlastní vůlí probudit?

8. Dokážete ve snu ovlivňovat jeho děj nebo své konání?

9. Co se vám ve snech zdá?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Skokanová, M.Jaké se vám zdají sny? (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://jake-se-vam-zdaji-sny.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.