Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kritéria uděleného občanství zaúčelem co nej.integrace nových migrantů

Kritéria uděleného občanství zaúčelem co nej.integrace nových migrantů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Šárka Vachalová
Šetření:17. 04. 2018 - 01. 05. 2018
Počet respondentů:106
Počet otázek (max/průměr):21 / 21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:52,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.14:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,
obracím se na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku, který je součástí

Diplomové práce na téma:

Kritéria nově uděleného občanství za účelem co nejvyšší integrace nově příchozích migrantů

Jedná se o zjištění názoru lidí, jaké jsou a jestli existují třecí plochy mezi přistěhovalci a Čechy, jaká je nálada ve spllečnosti.
Práce vychází z knih autorů Huntingtona a Fukuyamy.

Práce bude analyzovat integrační potřebu u nově příchozích cizinců na základě rozdílnosti civilizačních hodnot vůči stávající české společnosti. Zjištěné změny v integrační potřebě pak budou rozloženy na časové ose integračního procesu budoucích občanů ČR tak, aby hodnotové sjednocení bylo v souladu s majoritní společností. Snažím se objasnit kritéria uplatnitelnosti nově uděleného občanství dle českých civilizačních hodnot a vymezit jakým způsobem je specifikovaná koncepce integrace cizinců v ČR, jeli tento způsob integrace dostatečný a vyhovující z hlediska účelu pobytu cizinců v nové společnosti.

Dovoluji si rovněž požádat o přesné a pravdivé vyplnění dotazníku. V případě, že se Váš názor shoduje s více nabízenými možnostmi, prosím označte více odpovědí, popřípadě přidejte odpověď vlastní.

Čas k vyplnění dotazníku zabere přibližně 10 minut (21 otázek)

Odpovědi respondentů

1. Jak vnímáte cizince žijící v prostoru vaší vlasti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Představují sociální zátěž, často jsou součástí „šedé ekonomiky“4239,62 %39,62 %  
Jsou obohacením a přínosem pro českou kulturu2523,58 %23,58 %  
Nevadí mi jejich přítomnost, ale další už bych v okolí nechtěl/a2119,81 %19,81 %  
Vyměnil/a bych je za Čechy ze zahraniční, mám rád českou národnost1514,15 %14,15 %  
Mám nedůvěru vůči cizinectví1514,15 %14,15 %  
Ohrožují náš způsob života1413,21 %13,21 %  
Přispívají k řešení problému se stárnutím populace1211,32 %11,32 %  
O cizince se nezajímám87,55 %7,55 %  
Je mi úplně jedno, jestli je dotyčný čech nebo cizinec, pokud je to slušný člověk.10,94 %0,94 %  
nemám žádný problém10,94 %0,94 %  
Já je tedy beru spíš jako výzvu než jako "problém" nebo "obohacení10,94 %0,94 %  
respektuji je, rozlišuji cizince od cizince - někteří jsou přínosem, jiní v lepším případě součástí šedé ekonomiky10,94 %0,94 %  
Stejně jako Čechy - příjemným člověk je fajn, idiot je idiot 10,94 %0,94 %  
Často jsou součástí šedé ekonomiky. Šedá ekonomika nemusí nutně znamenat sociální zátěž, jen může být komplikací pro systém státu jako takový.10,94 %0,94 %  
záleží na původu10,94 %0,94 %  
Je to velmi individuální, těžké paušalizovat10,94 %0,94 %  
je to prilezitost pre nas aj pre nich posunut sa dalej10,94 %0,94 %  
Záleží na konkrétních případech.10,94 %0,94 %  
jako každé jiné lidi10,94 %0,94 %  
Narušení křesťanství a rozpad instituce rodiny10,94 %0,94 %  
jde o jejich rasu, národnost, náboženství.10,94 %0,94 %  
Každý cizinec je jiný, na takto položenou otázku není rozumná odpověď - většina bodů se vztahuje k některé skupině cizinců10,94 %0,94 %  
naprosto záměrně manipulovatelné odpovědi: jen jedna (a půl) z odpovědí je kladně položená !!!10,94 %0,94 %  
Většinu cizinců v mém okolí vidím jako špínu a lůžku. Ale bohužel jen vlivem jejich chování a projevu. Tak jako ostatní lidi. Buď se chováš slušně ať jsi číňan Čech Mongolsko a nebo se chováš jako dobytek. 10,94 %0,94 %  
Někdy jsou rizikem a někdy přínosem.10,94 %0,94 %  
nijak, beru je stejně jako "necizince"10,94 %0,94 %  
Cizinci mi nevadí, pokud se přizpůsobí a chovají se slušně, dle zvyklostí a zákonů ČR10,94 %0,94 %  
Nevidím problém, pokud se naučí jazyk a sami se postarají o své živobytí, dodržují zákony a respektují náš způsob života.10,94 %0,94 %  
Nevadí mi cizinci, kteří zde chtějí žít, a tudíž se i přizpůsobí našim právům a povinnostem a naší kultuře. 10,94 %0,94 %  

Graf

2. Jaké vlastnosti musí mít člověk, aby ho Češi nevnímali jako cizince?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Legálně pracovat v ČR, slušně žít6258,49 %58,49 %  
Schopnost se dorozumět česky5249,06 %49,06 %  
Důležité je, aby projevil alespoň snahu, že tady chce žít a že tady chce být s námi.3633,96 %33,96 %  
Účastnit se společenského života a akcí v okolí bydliště, uznat náboženství, tradice3230,19 %30,19 %  
Mít státní občanství1716,04 %16,04 %  
Mít v ČR rodinu (vzít si Čecha)109,43 %9,43 %  
Pobývat na území ČR více než 10 let109,43 %9,43 %  
Jiné_________________________________________32,83 %2,83 %  
Byl Čech od narození v ČR10,94 %0,94 %  
Bílá plet10,94 %0,94 %  
Za sebe bych dala domluvit se česky, protože na občanství se nikdo neptá. Obecně? Jmenovat se Jan Novák, být bílý a nadávat na cizince10,94 %0,94 %  
nějakého Afroameričana těžko kdy bude někdo vnímat za Čecha, zcela mi tu tak chybí "evropský vzhled", pak musí být skvělá znalost češtiny (to je podmíněné dlouhodobým pobytem v ČR), následně účast na společenském životě10,94 %0,94 %  
Být bílý - bělocha, co se přistěhoval před týdnem bude mít za cizince míň lidí než černocha, co se tu narodil 10,94 %0,94 %  
Narodit se v Čechách českým rodicum s českými koreny10,94 %0,94 %  
Žádné nechci je tady10,94 %0,94 %  
Národnost česká nikoli česky obcan10,94 %0,94 %  
Ctít zákony, mluvit česky, nevnucovat nám svoje zvyky a potřeby, přizpůsobit se10,94 %0,94 %  
Nechodít pres Schengen do CR10,94 %0,94 %  
myslím, že ať cizinec udělá cokoliv, budou ho lidé vnímat stále jako cizince10,94 %0,94 %  
Narodit se zde10,94 %0,94 %  
Těžko říct, občas mám pocit, že Čechům není nikdo dostatečně dobrý.10,94 %0,94 %  

Graf

3. Koho jste ochotni přijmout do ČR z ciziny nastálo, co je pro vás nejdůležitější předpoklad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen ty, které lze rovnou začlenit do života profesně, kulturně, jazykově a motivačně5652,83 %52,83 %  
Socio-kulturně neodlišné obyvatelstvo3432,08 %32,08 %  
Křesťanské náboženství2220,75 %20,75 %  
Vzdělání a kvalifikace2119,81 %19,81 %  
Rodiny s dětmi98,49 %8,49 %  
Světla barva pleti87,55 %7,55 %  
Studenty65,66 %5,66 %  
slušné lidi (pracovití, hodní, čistotní)10,94 %0,94 %  
Kohokoli, kdo projeví zájem stát se občanem ČR a opravdu se snaží, naučí se česky a najde si zde práci10,94 %0,94 %  
ty kteří tu chtějí být10,94 %0,94 %  
ateismus10,94 %0,94 %  
dodržuvat místní pravidla (zákonná a kulturní), schopnost se sám uživit10,94 %0,94 %  
To, ze tady skutecne chteji zit a uvedomuji si, jak nase spolecnost funguje10,94 %0,94 %  
kohokoliv10,94 %0,94 %  
kohokoli10,94 %0,94 %  
Kohokoliv, kdo chce10,94 %0,94 %  
Nepřijede opadavý výbušninou, není stihaný 10,94 %0,94 %  
nemám problém s válečnými uprchlíky jakéhokoliv typu, ale fakt to musí být uprchlíci, kteří se budou snažit začlenit - v tomto ohledu jsou pak nejjistější rodiny s dětmi10,94 %0,94 %  
Člověka, který splňuje zákonem daná pravidla o udělení občanství/trvalého pobytu10,94 %0,94 %  
Přiměřené jazykové dovednosti (čeština, angličtina). Tolerance a respektování základních lidských práv.10,94 %0,94 %  
Ty, kdo jsou schopni se integrovat, respektovat nasi kulturu, zvyky, nauci se jazyk a nenuti nam to sve10,94 %0,94 %  
vsetkych bez rozdielu10,94 %0,94 %  
lidi, co dodržují zákony a respektují místní zvyky a tradice a nezatěžují sociální systém10,94 %0,94 %  
Ne mafiánské praktiky10,94 %0,94 %  
viz odpověď výše10,94 %0,94 %  
Pro mě je asi nejdůležitější ta slušnost. Když tu chce člověk žít, měl by projevit snahu naučit se jazyk, přisvojit si zvyky a začlenit se do společnosti. Nesmí čekat, že se většina bude přizpůsobovat jemu a nutit své zvyky okolí a musí počítat, že to bude mít těžké a makat o to víc a né čekat úlevy na úkor místních. 10,94 %0,94 %  
Pracovitost a slušnost, jako u Vietů.10,94 %0,94 %  
stejné či podobné hodnoty10,94 %0,94 %  
respekt k českým zákonům10,94 %0,94 %  
Seniory a sirotky to 3let 10,94 %0,94 %  
kohokoliv kromě občanů postsovětských států, radši 30 muslimů než 1 Ukroše10,94 %0,94 %  

Graf

4. Má mít partner cizí státní příslušnosti po sňatku s občanem/občankou ČR automaticky nárok na české státní občanství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, mohlo by to být lehce zneužitelné5753,77 %53,77 %  
Ano, urychlí se proces s dokumenty2725,47 %25,47 %  
Nevím1816,98 %16,98 %  
záleží na původu10,94 %0,94 %  
ano, pokud chce v ČR zůstat10,94 %0,94 %  
Účelovym sňatkům snad uz umíme zabránit nebo jsiu vnitrni společenské procesy nastaveny tak, aby bylo vyhověno protistrane? Občanství je na prodej? 10,94 %0,94 %  
Nelze 10,94 %0,94 %  
+ minimálně dva roky pobytu, práce, čistý rejstřík, zkouška z jazyka10,94 %0,94 %  
ANO, bez dalších podmínek s urychlením procesů s dokumenty. Mmch. co to je "proces s dokumenty"10,94 %0,94 %  

Graf

5. Má dítě cizinců automaticky získat nárok na občanství, pokud se narodí na území našeho státu, ačkoliv rodiče nemají občanství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6056,6 %56,6 %  
Ano3028,3 %28,3 %  
Nevím1312,26 %12,26 %  
automatické občanství dle rodičů10,94 %0,94 %  
No to snad ani neni možné?10,94 %0,94 %  
Ano pokud jsou zde rodiče legálně.10,94 %0,94 %  
Záleží na tom, zda se rodiče sami chtějí stát občany a snaží se o integraci do naší společnosti.10,94 %0,94 %  
Má mít nárok buď na české občanství, nebo na občanství svých rodičů. Ne obojí.10,94 %0,94 %  
Pokud zde rodiče žijí několik let, pak klidně ano, ale na požádání.10,94 %0,94 %  

Graf

6. Měla by existovat povinnost nějakého státu udělit občanství tomu, kdo přijde na jeho území a je bez občanství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, mohlo by dojít k tomu, že například Vietnamci zbaví hromadné občanství všechny vietnamské obyvatele, kteří jsou ve světě, a od země, kde by zrovna byli, by museli povinně dostat občanství5753,77 %53,77 %  
Zvýhodnil/a bych jen žádost o občanství pro děti, které byly vychovávány v kultuře země jejich rezidence2624,53 %24,53 %  
Ano, zákony by se měly uzpůsobit tak, aby se počet lidí bez státní příslušnosti zmenšoval1514,15 %14,15 %  
Asi ne, každý musí mít dohledatelné původní občanství10,94 %0,94 %  
zároveň mi přijde nemožné aby byl někdo bez státního občanství - jak se to může stát...? 10,94 %0,94 %  
Tezko muze nekdo neco narizovat statu10,94 %0,94 %  
Jak může být bez občanství?10,94 %0,94 %  
co je tohle za otázku??? všichni mají nějaké občanství od narození, že to zapírají a nezřídka nemají doklady neznamená, že žádné nemají, někde se narodit museli10,94 %0,94 %  
Zájem státu a občana vůči sobě nelze nastavit nekompromisně.10,94 %0,94 %  
rodinné příslušníky10,94 %0,94 %  
Nedokážu z odpovědí vybrat. Zajímalo by mě, proč je někdo bez občanství a k jakému státu by se potenciálně přihlásil.10,94 %0,94 %  
ne, občanství má mít pouze rodilý občan nebo ten, kdo má zájem v daném státě žít a pracovat10,94 %0,94 %  
Na SK je možné byt občanem a koupit si občanský průkaz. Občanství na prodej, hurá prodali jsme nasi zem10,94 %0,94 %  
ne, je to naprostá absurdita!10,94 %0,94 %  
Ne (příklad u odpovědi ne by mě ani nenapadl jako problém, proto využívám možnosti vlastní odpovědi)10,94 %0,94 %  
Nikdo nemůže mít povinnost přijmou do rodiny toho, koho do ní nechce.10,94 %0,94 %  
Ne, takový člověk by měl mít možnost zažádat o trvalý pobyt a posléze o občanství, ale nesouhlasím s tím, aby stát měl povinnost toto občanství udělit.10,94 %0,94 %  

Graf

7. U koho očekáváte, že integrace do české společnosti bude přinášet problémy a nechtěli byste tyto cizince za sousedy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muslimové a cizinci z arabského světa6864,15 %64,15 %  
Cizinci z dálného východu2624,53 %24,53 %  
Obyvatelé bývalého SSSR1716,04 %16,04 %  
Kritické národy ___________________________________1716,04 %16,04 %  
Cizinci ze západní Evropy a USA65,66 %5,66 %  
Japonci32,83 %2,83 %  
Vetsina africkych zemi10,94 %0,94 %  
Myslím si, že to je o lidech konkrétně a ne o tom, ze které jsou země.10,94 %0,94 %  
U nikoho na základě národnosti neočekávám automaticky potíže10,94 %0,94 %  
Takto problém s nikým nemám, nezáleží na tom odkud člověk je, ale jak se zde chová10,94 %0,94 %  
domnívám se, že nejde o "vzdálenost/rasu/náboženství", ale spíš o konkrétní jedince...10,94 %0,94 %  
Nevadi mi jednotlive narody, ale ucelene/uzavrene komunity cizincu10,94 %0,94 %  
Plosne nikdo takovy neni10,94 %0,94 %  
u lidí nežijících na tomto území a zíksávajícíh toto občnaství jen formálně10,94 %0,94 %  
nelze říct10,94 %0,94 %  
Problémy to přinášet bude, ale to není důvod nechtít je za sousedy, pokud jde o osobní zkušenost mí noví muslimští sousedé jesou o třídu lepší než mí noví doudedé z Brna... O Francouzích, co se nastěhovali ke kamarádce nemluvě.10,94 %0,94 %  
Co jsou kritické národy? Za sousedy nechci pouze ty, kdo hlučí a nemají rádi kočky, bez ohledu na narodnost10,94 %0,94 %  
kde máte např. primitivní národy Afriky?10,94 %0,94 %  
? 10,94 %0,94 %  
Asi přesně nerozumím otázce. Předem očekávám problémy ve všem. Ale problémy jsou od toho, aby se řešily.10,94 %0,94 %  
nechci nikoho z USA10,94 %0,94 %  
Afričané10,94 %0,94 %  
Opět těžké paušalizovat, protože je to individuální, ale dá se očekávat, že některé kultury budou mít větší potíž se integrovat.10,94 %0,94 %  
neocakavam ze nejaky specificky narod by mal byt viac problemovy, vzdy ide o individualnych ludi ktori potrebuju miesto pre zivot a pracu10,94 %0,94 %  
národy s výrazně odlišnou kulturou a ekonomickou a sociální situací10,94 %0,94 %  
Všichni kromě V410,94 %0,94 %  
subsaharští afričané10,94 %0,94 %  
Nekrestanske hodnoty 10,94 %0,94 %  
Afrika, Arabové, Eskymáci a podobně nekompatibilní!10,94 %0,94 %  
Nevzdělaní.10,94 %0,94 %  
myslím, že problematičnost zapojení do společnosti není spjatá se zemí původu, ale s charakteristickými vlastnostmi každého člověka. Opět snaha o manipulaci dotazníku !!! Automaticky se očekává, že integrace bude přinášet problémy. Zamyslete se nad stylem, jakým otázky pokládáte.10,94 %0,94 %  
není to o národnosti, ale o osobnosti dotyčného imigranta10,94 %0,94 %  
Záleží na lidech. Kultura, ze které jsou, je druhotná, když jsou slušní. 10,94 %0,94 %  
Žádné problémy neočekávám10,94 %0,94 %  
Individuální, nezáleží na národnosti10,94 %0,94 %  
Tohle je jedinec od jedince, původ to neovlivní.10,94 %0,94 %  
Izraelci10,94 %0,94 %  
Ne všichni muslimové nás ohrožují. V ČR máme i Syřany, kteří jsou i muslimové, kteří zde žijí už několik generací. 10,94 %0,94 %  

Graf

8. Je pro vás přípustné, aby cizinci dlouhodobě usazení v ČR mohli volit a být voleni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podmínit dobou rezidence- Pokud jsou cizinci, ať nemají práva, pokud jsou čeští občané, ať mají práva3936,79 %36,79 %  
Podporuji nabytí občanství a nabytí stejných práv2523,58 %23,58 %  
Ne, volím jen ty strany, které berou na vědomí nebezpečí islámu a jsou proti imigrantské2422,64 %22,64 %  
Ne, obávám se, že by mohli mít segment voličů, který potřebují k přeměně této republiky2119,81 %19,81 %  
Mám spíše obavy ze zakládání nepolitických spolků109,43 %9,43 %  
ano10,94 %0,94 %  
české občanství získané za standardních podmínek (což není jen délka pobytu)10,94 %0,94 %  
pokud mají zájem v ČR zůstat a pracovat a respektují zákony10,94 %0,94 %  
Ne, je to další absurdita, vedoucí do pekel10,94 %0,94 %  
Kdo nemá občanství, nemůže volit.10,94 %0,94 %  
pokud mají české občanství, tak nevidím důvod, proč by nemohli volit a být voleni10,94 %0,94 %  

Graf

9. Máte obavu z konkurence na trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, většina migrantů spadá do kategorie méně lákavé a hůře placené práce6056,6 %56,6 %  
Spíše ne, nerozumím jim a raději bych měl/měla kolegy z ČR1211,32 %11,32 %  
Ano, obávám se, že cizinci obsazují nejlepší pracovní místa87,55 %7,55 %  
Spíše ano, nemám dobré zkušenosti s chováním a vystupováním kolegů ze zahraničí87,55 %7,55 %  
Ne43,77 %3,77 %  
Ne, na mou praci vetsinou nejsou kvalifikovani10,94 %0,94 %  
Nemám obavu (výše uvedené možnosti neodpovídají)10,94 %0,94 %  
Ne - práce je dost10,94 %0,94 %  
spíš mám obavu z obecně podhodnocené práce, takže strach z toho že mi "cizinec" sebere práci nemám 10,94 %0,94 %  
Ne, je mi to uplne jedno, at tu praci dela ten, kdo je pro ni nejlepsi10,94 %0,94 %  
ne, ale jen momentálně. 10,94 %0,94 %  
Mám obavu z jakékoliv konkurence na trhu práce;)10,94 %0,94 %  
ne, mám co nabídnout10,94 %0,94 %  
Ne.10,94 %0,94 %  
nemam je to volny trh10,94 %0,94 %  
nemyslím si, že by chtěli pracovat10,94 %0,94 %  
zdravá konkurence je dobrá- bez pozitivní/negativní diskriminace10,94 %0,94 %  
Ne, ti o kterých se bavíme, makat nikdy nebudou, Vietnamci nás budou v budoucnu léčit, jsou jich plné LF, UKčka dělaj vesměs na černo, takže průser na trhu práce jsou Rumuni, Balkán skoro celý, Mongolové, Slováci, ale většinou nemigrují, ale rvou je sem prašivé agentury10,94 %0,94 %  
Obavu spíše nemám, ale se žádnou z odpovědí se v druhé půlce plně nestotožňuji, proto volím odpověď vlastní.10,94 %0,94 %  
Kdyby přišli tací, co jsou mi schopni konkurovat, uvítal bych je i s kyticí.10,94 %0,94 %  
ne, většina migrantů pracovat stejně nechce10,94 %0,94 %  
Nemám obavy z konkurence na trhu práce. Naopak si myslím, že pracovní prostředí v ČR mohou obohatit. Už třetí otázka která automaticky vyvolává negativní a hostilní odpověď. Tento dotazník nelze brát jako relevantní zdroj informací !!10,94 %0,94 %  
Ne, mají větší bariéry při uplatnění na trhu než Češi10,94 %0,94 %  
Nemám, cením si vlastních zkušeností v oboru10,94 %0,94 %  
Ne, nezáleží na národnosti ale na schopnostech10,94 %0,94 %  
Cizinci pracují za mzdu, za kterou Čech rodinu neuživí. Znehodnocují tím trh práce.10,94 %0,94 %  
Volných pracovních pozic je mnoho10,94 %0,94 %  
Ne. Pokud něco umí lépe než Čech, je fér, když tu pozici získá. Toto není konkurence.10,94 %0,94 %  
Nemám obavu, že by mne cizinec připravil o moje pracovní místo. Pokud svou práci odvádím dobře.10,94 %0,94 %  
Ne, nezáleží na tom, jestli můj konkurent je Čech nebo cizinec, pokud pracoviště přijímá zaměstnance na zálkadě dovedností, zkušeností atd.10,94 %0,94 %  
ne, kdo je schopný, dokáže se prosadit, kdo se nedokáže prosadit, svádí to na vše možné, třeba cizince10,94 %0,94 %  

Graf

10. Akceptovali byste v českých školách nošení tradičního muslimského šátku,vykonávání denní náboženské potřeby a další vykonávání islámských zvyků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5854,72 %54,72 %  
Spíše ne, nechci na školách multikulturní výchovu1615,09 %15,09 %  
Ano, respektuji prvky jiného náboženství1514,15 %14,15 %  
Spíše ano, nepodporuji diskriminaci98,49 %8,49 %  
spíš ne, ale naopak multikulturní výchova by se mi velmi líbila... složitá odpověd protože stav českého školství není úplně růžový10,94 %0,94 %  
Ano, pokud se bude jednat o jednotlivce a nebude to mit vliv na vyuku zbytku studentu10,94 %0,94 %  
Ano, pokud by to nenarusovalo vyuku10,94 %0,94 %  
Já jsem v zásadě sekulární, ale zakázat je je v současnosti větší zlo10,94 %0,94 %  
ne, šátek s sebou přináší diskriminaci, další zvyky jako žádné zkoušky při ramadánu, uvolňovat na modlitby apod., jdou proti zájmu celku (např. menší efektivita v práci atd.)10,94 %0,94 %  
Oblečení u nás není překážkou, aby dítě chodilo do školy. "Náboženské rituály" ponechat pouze na školách, kde je to součást předem daných osnov (např. Katolické gymnázium).10,94 %0,94 %  
skolstvi a urady maji zustat sekularni10,94 %0,94 %  
je mi to úplně jedno10,94 %0,94 %  
šátek a oděvy ano - jsou-li v souladu se slušnými mravy, náboženství stejně jako politika do škol nepatří10,94 %0,94 %  
Nikoli, uz jsem se s tim setkala a nelíbí se mi to10,94 %0,94 %  
V Německu to mají, ve Švédsku a Anglii take je to tragedie tohle u nas prosim ne10,94 %0,94 %  
Až budou v SA akceptovat ve školách minisukně!10,94 %0,94 %  
Ano, ale nesmí být nucená a nijak omezit probíhající výuku ostatních dětí.10,94 %0,94 %  
Všeho s mírou - do stejné míry jako u zde usedlých náboženství10,94 %0,94 %  
toto bych vůbec neřešil10,94 %0,94 %  
ČR je sekulární stát, žádné náboženství nepatří do výuky10,94 %0,94 %  
Ne, pokud se nejedná o církevní školu. Ve veřejném školství nemá víra co dělat.10,94 %0,94 %  
Šátky ať nosí, ty výuku nijak nenaruší. Zbytek spíš ne.10,94 %0,94 %  
Šátek ano, zbytek ne. 10,94 %0,94 %  

Graf

11. Jste pro zavedení osnov ve školách postavených na vyučování kulturních rozličností ve všech předmětech, aby se tak děti nově příchozích zde narozené cítily jako plnoprávní občané?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, mohlo by to mít katastrofální následky na vzdělání českých dětí4138,68 %38,68 %  
Nevím, místo abychom migrantským dětem učili kultuře české, učíme české děti kultuře imigrantské3129,25 %29,25 %  
Ano, pomohlo by jim to integrovat se do české společnosti, aniž by se vzdávali svého náboženství2119,81 %19,81 %  
všichni by měli něco málo vědět o jiných kulturách10,94 %0,94 %  
Spíše bych zařadila do společenských věd pár hodin multikulturalismu, hodila by se i debata10,94 %0,94 %  
viz předchozí otázka - české školství by samo potřebovalo berličku... každopádně ukazovat dětem pravou českou kulturu je fajn - zároven je dobré jim ukazovat i jiné věci...10,94 %0,94 %  
neměl by být rozdíl ve vzdělání čecha a cizince10,94 %0,94 %  
Ne, neverim pozitivni diskriminaci10,94 %0,94 %  
Absolutne nechapu, na co se otazka pta10,94 %0,94 %  
ano, jenže pochybuji, že by toho byli kvalifikovaně naši učitelé schopni. 10,94 %0,94 %  
ne10,94 %0,94 %  
stačí stávající multikulturní výchova jako průřezové téma; menšina se má přizpůsobit většině, ne naopak 10,94 %0,94 %  
Tak nějak ale nemám představu, jak se tohle aplikuje v matematice, chemii, fyzice, biologii... To mají v cizině jiné konstanty? 10,94 %0,94 %  
To už tuším v určité formě v osnovách je, ale přesně nevím.10,94 %0,94 %  
Ne, ale neviděl bych v tom katastrofální následky10,94 %0,94 %  
předměty se mají učit na základě faktů, ne kultírního pojetí. Ale ukázky kultur jsou nepochybně přínosné10,94 %0,94 %  
Mne se to libi postaru a hlavně křesťanství učit pojmum typu opat, farář, kněz a kostel 10,94 %0,94 %  
A co bude priste? Asistenti pedagogů dvojjazyčni? 10,94 %0,94 %  
Ne, znám multikulturní výchovu, je to zlo! Taktéž na rozdíl od většiny blbů znám multikulturní psychologii, tudíž limity možné či nemožné enkulturace přivandrovalců10,94 %0,94 %  
Ne, jak jsem psal výše, cizinci by se měli snažit přizpůsobit místní kultůře/tradici, proto bych byl spíše pro opak, t.j. zavedení předmětu, který by speciálně pomáhal s integrací. (+ ideálně i placené kurzy pro dospělé)10,94 %0,94 %  
Když někdo opouští svou vlast, musí opustit i její kulturu.10,94 %0,94 %  
Ne, české osnovy jsou pro všechny stejné, bez rozdílu jejich "původu"10,94 %0,94 %  
Ne. Daleko větší problém vidím v zastaralosti osnov z hlediska požadovaných znalostí, ne témat.10,94 %0,94 %  
Jsem pro kulturní přehled pouze z pohledu dějin.10,94 %0,94 %  
Proč pořád mluvíte jen o náboženství? ne všichni cizinci, kteří mají zájem zde žít, jsou muslimové. Co VIetnamci, Američané, lidé původem Češi?10,94 %0,94 %  

Graf

12. Ve vašem okolí se vystavěla muslimská mešita nebo minaret svolávající muslimy k pravidelnému vzývání Alláha. Je to pro vás důvod ke stěhování tam, kde nehrozí výstavba mešity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano, nevěřím přizpůsobivosti islámských migrantů3533,02 %33,02 %  
Ne, nebojím se islámské víry2523,58 %23,58 %  
Ano, mohl by to být jen začátek hromadných modliteb atp.2018,87 %18,87 %  
Spíše ne, jsou to zbytečné obavy1917,92 %17,92 %  
Ne, již několik let bydlím poblíž mešity a nemám s ní žádný problém. 10,94 %0,94 %  
Ne, nebojim se viry. Pokud bych smerem od komunity (jakekoli) citil nebezpeci pro cleny rodiny odesel bych10,94 %0,94 %  
Pokud by nerušili "noční klid"10,94 %0,94 %  
he??? jestli by mi vadilo ječení každý den v pět ráno? asi jako sousedův věčně štěkající pes, kvůli kterému nemůžu spát. tohle není důvod ke stěhování, jsou jiná řešení10,94 %0,94 %  
Pokud se nesvolávají o půlnoci a nebudí mě... 10,94 %0,94 %  
Nemám na toto názor.10,94 %0,94 %  
Spíš bych se snažil, aby se vůbec nepostavila.10,94 %0,94 %  
pokud to nenarušuje můj spánek, je mi to jedno10,94 %0,94 %  
V Německu pro nas klíčovém sousedů to existuje a je to horor10,94 %0,94 %  
zasazoval bych se o uzavření mešity10,94 %0,94 %  
Žádné mešity budou se stavět kostely, uz tahle je zde mnoho obchodních center, fotbal stadionu, budov apod.10,94 %0,94 %  
Ano, je to začátek konce10,94 %0,94 %  
Pokud mě to nebude nějak omezovat (hluk, pohyb po veřejném prostranství,...), tak co si dělají uvnitř je mi jedno.10,94 %0,94 %  
Lépe je začít proti té mešitě bojovat.10,94 %0,94 %  
protestoval bych10,94 %0,94 %  
Důvod ke stěhování ne, ale nelíbí se mi to.10,94 %0,94 %  
Spíše ne, ale nevěřím přizpůsobivosti islámských migrantů. Jen bych se kvůli tomu nestěhovala.10,94 %0,94 %  
Co to je okolí ? cca 4 km od bydliště je modlitebna muslimů, ne nemám obavy. 10,94 %0,94 %  

Graf

13. Měli byste strach nastoupit v pozdních večerních hodinách do veřejného dopravního prostředku, když by tam byla větší skupina cizích lidí? Která skupina by Vám vadila?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bezdomovci, opilci, závislí6460,38 %60,38 %  
Muslimové4138,68 %38,68 %  
Afričani3835,85 %35,85 %  
Rusové2018,87 %18,87 %  
Česká národnostní menšina1816,98 %16,98 %  
Neřeším,kdo je kolem mně1110,38 %10,38 %  
Jiné43,77 %3,77 %  
Jakakoli divna skupina mi vadi10,94 %0,94 %  
žádná10,94 %0,94 %  
muži;)10,94 %0,94 %  
záleží na chování skupinky - takže prostě jakákoliv hlučná, agresivní skupina by mi nebyla příjemná - a to jsou většinou "většinoví" teenageři10,94 %0,94 %  
mám s nimi špatnou zkušenost10,94 %0,94 %  
Romové10,94 %0,94 %  
Česká národnostní menšina? LOL10,94 %0,94 %  
Nejel bych radsi vubec v noci veřejnou dopravou10,94 %0,94 %  
Mam zkušenost z saliny, radeji ani nenastoupim10,94 %0,94 %  
Přečtěte si krimi zprávy, či statistiky. Jen magor a masochista strká hlavu do oprátky. 10,94 %0,94 %  
Podkad skupinu mužů v nočních hodinách není nikdy příjemné a vyvolá to obavy. Na národnosti při tom nezáleží.10,94 %0,94 %  
Agresivní a na pohled nebezpeční10,94 %0,94 %  
Party mužů na rozlučce se svobodou- i britové10,94 %0,94 %  
Sám bych tam nastoupil, s dítětem pravděpodobně ne.10,94 %0,94 %  
Tento průzkum je silně rasistický, už jenom proto, že zmiňujete konkrétní národnosti. Měli byste uvést jen místo pro názor daného vyplňovatele. 10,94 %0,94 %  

Graf

14. Bránili byste na území ČR oběti násilí, když by šlo o lidi z jiné etnické skupiny stejně tak jako českého řadového občana ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, je to člověk jako každý jiný4643,4 %43,4 %  
Spíše ano, hlavně dítě2826,42 %26,42 %  
Spíše ne, tyto potyčky bývají účelové1615,09 %15,09 %  
Ne, co když se za rohem objeví další a já to pak odnesu1110,38 %10,38 %  
nejsem street fighter a nikoho bych reálně ubránit nedokázala. 10,94 %0,94 %  
Problém je, že bych se bála, že jednu dostanu bez ohledu na to, jakého původu je napadený 10,94 %0,94 %  
Záleží na okolnostech.10,94 %0,94 %  
Ne, viz aktuální případ odsouzení člověka, který v Chomutově zastavil teroristu najíždějícího autem do obyvatel sídliště a soudruzi soudci ho "odměnili" 12.5 roky vězení.10,94 %0,94 %  
Prát se neumím, tak bych nebránil nikoho10,94 %0,94 %  
Rozhodne ne, zažil jsem to, nemotam se do niceho10,94 %0,94 %  
Kdokoli do vyřizuje úcty, nemicham se do toho10,94 %0,94 %  
Rozhodne ne vlezu mezi bitku cikánů, Rusů apso10,94 %0,94 %  
ono je o kejhák i bránit občana stejné etnické skupiny. A to i kvůli legislativě a justici v ČR10,94 %0,94 %  
Bez komentáře10,94 %0,94 %  
záleží na konkrétní situaci10,94 %0,94 %  
záleží na situaci10,94 %0,94 %  
Jen dítě a seniora10,94 %0,94 %  
Volam policii at uz se jedna o jakoukoliv barvu pleti,ale nezasahuji,10,94 %0,94 %  

Graf

15. Žili byste v obci nebo ve čtvrti, kde je více cizinců než Čechů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, časem to nebude vypadat jako v Čechách a nechci být menšina3835,85 %35,85 %  
Ne, chci si kupovat české kvalitní produkty a potkávat české matky s obvyklým počtem dětí, které nejsou zahaleny3129,25 %29,25 %  
Ne, ve školách by mohla nastat situace 1 české dítě a ostatní cizinci2624,53 %24,53 %  
Ano, každá kultura má pro mě stejnou hodnotu a chování nově příchozích bude přizpůsobivé2018,87 %18,87 %  
Ano, hodně cestuji a domnívám se, že by propojení kultur mohlo fungovat1514,15 %14,15 %  
Ano, zlepší se ekonomika a situace obce21,89 %1,89 %  
ano21,89 %1,89 %  
Spise ne, zalezelo by na zkusenostech ze souziti10,94 %0,94 %  
??? kde máte třeba "pokud bych neměla na výběr"10,94 %0,94 %  
Je mi to jedno. Nemám jednoznačný názor.10,94 %0,94 %  
tohle nemůže nikdy fungovat10,94 %0,94 %  
Klidně, záleželo by na skladbě lidí a na atmosféře čtvrti. V ghettu jistě žít nechci.10,94 %0,94 %  
ano i ne, částečně je mi to jedno, ale chci i sousedy se stejným jazykem a znalostí české kulturněhistorické oblasti10,94 %0,94 %  
Myslím, že jsou příjemnější způsoby, jak se nominovat na Darwinovu cenu10,94 %0,94 %  
Vzniku takových čtvrtí je nutno bránit všemi možnými prostředky.10,94 %0,94 %  
V naší ulici bydlí hodně cizinců a není s tím problém.10,94 %0,94 %  
Spíše ano, nezáleží totiž na původu/národnosti lidí jako na jejich osobnostních charakterech10,94 %0,94 %  
ANO, bez dalších podmínek a podsouvání neřečeného10,94 %0,94 %  
proč se pořád upíráte na muslimy? Ne všichni přistěhovalci nosí hidžáb a já osobně bych neměla problém poslat dítě do školy, kam chodí převážně přistěhovalci z Kanady. 10,94 %0,94 %  

Graf

16. Narušuje Vám pocit bezpečí a klidu současná situace migračních trendů a porodnosti natolik, že by se bílí Evropané mohli stát etnickou menšinou do konce tohoto tisíciletí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, současný vládní systém Evropské unie velké naděje neskýtá4643,4 %43,4 %  
Masivní migrační vlny povedou k další světové válce2826,42 %26,42 %  
Ano, bude zde nové pestrobarevné obyvatelstvo podporované od soudnictví přes školství po státní úřady2422,64 %22,64 %  
Ne, Evropa si zachová prvky své kultury, civilizace a náboženství2018,87 %18,87 %  
Ne, jsem v optimistické pohodě a civilizačním sebevědomí1514,15 %14,15 %  
Nevím, věřím v dobro a podporuji touhu po svobodném životě1312,26 %12,26 %  
Nevím, mám pocit, že nemáme problém podat ruku nepříteli32,83 %2,83 %  
Ano. Evropa je rozdelena na staty s kolonialni historii anglie, francie, nemecko, holandsko plus svedi a spanelsko kterym diky historii toto velmi vazne hrozi. Polsko, cr, sk, madari jsou narodnostne homogenni staty a historicky (200let) pro ne neni prirozene velke komunity cizincu prijmat. V tomto pohledu neexistuje evropa jako celek. 10,94 %0,94 %  
Ne, krom toho, kdyby se bily Evropane stali mensinou, cemu by to konkretne vadilo?10,94 %0,94 %  
Tak budou bílí Evropané menšinou, to mě jako má rozrušovat? Proč?10,94 %0,94 %  
vrrrr, každý, kdo sleduje demograficko-migrační proudy musí vědět, že určitá obměna obyvatelstva prostě bude, a není to kvůli EU, ale spíš z rozhodnutí národních států, kdy např. ve Francii je současný stav daný politikou de Gaulla, který pozval nabral do země Turky apod. na původně krátkodobé práce, a pak je nechal v zemi usadit10,94 %0,94 %  
Pokud jde ovšem o zachování "evropské kultury", co s tím má společného bílá rasa? Kultura a barva pleti není pevně spojená, a definice "bílé" také ne - viz USA, kde ještě na začátku minulého století nebyly za bílé považováni Irové nebo slovani 10,94 %0,94 %  
obavam sa ze Europa sa sama dobrovolne vzdava svojich kulturnych korenov.. ak prevladne moslimska viera nebude to preto ze by ich bolo viac, ale preto ze my sme sa vzdali krestanstva v honbe za kapitalistickym "pokrokom"10,94 %0,94 %  
bude to daleko rychlejší, bude to kdo s koho. Záleží na tom, kdy se to začne mydlit10,94 %0,94 %  
Stěhování národů již tady bylo. A vždy bylo devastující proti původnímu obyvatelstvu. 10,94 %0,94 %  
Některé země EU se příliš příchozím podbízejí a lákají je štědrými podporami.10,94 %0,94 %  
?????? odkud je tato konspirační teorie 10,94 %0,94 %  
Mám obavy, ale myslím, že některé věci jsou nevyhnutelné, když je tak nízká porodnost10,94 %0,94 %  
Nenarušuje, věřím, že se tak stane, ale vzhledem k délce života člověka mi to bude jedno, protože už budu mrtvá.10,94 %0,94 %  

Graf

17. Dodnes nahání hrůzu koncentrační tábory. Nahání Vám hrůzu nacionalistické politické strany a jejich příznivci odhodlaní udělat se židy, cikány a přistěhovalci z východu a jinými tzv. „pořádek“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, to se nesmí opakovat5350 %50 %  
Obávám se spíše genocidy evropského obyvatelstva4138,68 %38,68 %  
Ne, to se už opakovat nikdy nebude1211,32 %11,32 %  
Nevím43,77 %3,77 %  
Ano, stejne jako vsechny vyhranene nebo populisticke strany10,94 %0,94 %  
nahání mi hůrzu protirosmké hnutí, jinak nic, Romové již v de facto koncentrácích zde žýáijí, a nejsou toho pachatelé extrémistických politických skupin, ale kupř. i ČSSD či Piorátů! 10,94 %0,94 %  
Mě to nenahání hrůzu, mě se to hnusí...10,94 %0,94 %  
neskutečně neobjektivní, podbízivá otázka, proč tam sakra je ten úvod o koncentračních táborech??? Jestli má někdo strach z extrémistů??? tohle má být otázka: "Jaký postoj zaujímáte k lidem, kteří prosazují konečné řešení v otázce menšin, jako jsou Židé, Romové, případně i muslimové?10,94 %0,94 %  
Vadí, ale je potřeba mít opozici, tedy i extremistické strany. Rozběhnuté společenské mechanismy stejně v určité fázi ovlinit příliš nelze a zákaz těchto stran vede jen k většímu extremismu.10,94 %0,94 %  
Spíše se dívám na nacionalistické strany jako na produkt něčeho, co již ve společnosti je...10,94 %0,94 %  
my skončíme v koncentrákách, pošle nás tam neomarxistická mládež10,94 %0,94 %  
Směšovat německý útok na židy s muslimským útokem na nemuslimy není fér.10,94 %0,94 %  

Graf

18. Jaký máte názor na migranty v ČR, kteří hovoří jazykem, kterému nerozumíte nebo mají zvyky a způsoby života, hodnoty, normy a potřeby, které nechápete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jejich jinakost mi nepřekáží, pokud nevstoupí do mého života a nechtějí, abych byl jako oni5047,17 %47,17 %  
Měly by je podporovat státy, ze kterých přišli stejně, aby se vrátili zpět, stejně tak my bychom měli podporovat naše občany v cizině, aby se sem vrátili2927,36 %27,36 %  
V ČR bych je za sousedy nechtěl/nechtěla2220,75 %20,75 %  
Jejich přítomnost uvítám krátkodobě na sezónní práci či jako turisty1514,15 %14,15 %  
Jednotlivci nevadi, vetsi komunity vadi10,94 %0,94 %  
Je mi to fuk, pokud to nezpusobuje potize10,94 %0,94 %  
nemám problém s komunikací a z toho plynu nulové nepochopení pro odlišnosti. Stále to jsou lidé jako jsem já nebop vy. 10,94 %0,94 %  
tohle je typická škálová otázka od "nevadí mi - respektuji je - jejich přítomnost vítám"10,94 %0,94 %  
kdyz tu chteji zit, at se integruji a to plne10,94 %0,94 %  
Prosim pryc, zesílit ochranu hranic, zrusit schengen10,94 %0,94 %  
Trojský kůň, časovaná bomba, mor 10,94 %0,94 %  
Nevadí mi, pokud projevují ochotu se přizpůsobit a počeštit.10,94 %0,94 %  
Respektuji je, pokud oni respektují mě10,94 %0,94 %  
Pokud se naučí česky a začlení se do společnosti, nevidím žádný problém.10,94 %0,94 %  
Že bych nerozuměl jejich zvykům a způsobům života a nechápal je, se mi vzhledem k tomu, co vše jsem procestoval, stát nemůže. Velmi manipulativní až rasistická otázka... Takže za mě: klidně je beru za sousedy (mmch. už jsem takové sousedy měl...)10,94 %0,94 %  
Naši obyvatelé odešli do ciziny, protože zde nebyli spokojeni. Museli bychom komplet překopat náš stát, aby se sem chtěli vrátit. 10,94 %0,94 %  

Graf

19. Žadatelé o pobyt na území ČR se vyčleňují obvykle zevnějškem, rituály, symboly, příslušností, norem chování a možná nepochopením zákona. Dáte jim šanci zapadnout do české společnosti, přijmete je za sousedy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne, menšiny chtějí mít stejná práva jako doma3734,91 %34,91 %  
Případ od případu3432,08 %32,08 %  
Spíše ano, postupně rád/a navážu nové vztahy a obchodní příležitosti2624,53 %24,53 %  
Nepodporuji národnostní menšiny uvnitř země, narušují pocit bezpečí1615,09 %15,09 %  
Ano, je potřeba změna společnosti a přizpůsobit se trendům1413,21 %13,21 %  
ano10,94 %0,94 %  
záleží na původu10,94 %0,94 %  
Mam rodinu v Německu nikdy tohle tady10,94 %0,94 %  
Martina Tankveje , Tomia Okamuru, no i Andreje Babiše jo10,94 %0,94 %  
Záleží na skupině, z níž pocházejí - na jejích kulturně spolčenských a náboženských normách.10,94 %0,94 %  
Dávat šanci, ale při porušování zdejšího práva vyhošťovat10,94 %0,94 %  
ANo, bez dalších podsouvajících podmínek, které lze vykládat jakkoliv10,94 %0,94 %  

Graf

20. Když by neziskové organizace přišly s výukou češtiny a měly své kavárničky ve vaší obci, kde by se setkávali migranti, byli byste ochotní přijít a poznávat se navzájem? Mluvit o fotbale nebo o tom, co je ve vaší obci k vidění, o vaření, kam lze jít na procházku apod.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nechci3331,13 %31,13 %  
Ano, integrace se odehrává nikoli v jednacích sálech v Bruselu, ale v jednotných lokálních prostorech (obec, město, ulice, dům)3129,25 %29,25 %  
Nevím, kdybych měl dostatek volného času tak možná ano2523,58 %23,58 %  
Ano, každá kultura má pro mě stejnou hodnotu1816,98 %16,98 %  
Ne. Integrace se odehrava v beznem zivote.10,94 %0,94 %  
domn ívám se, že o výuku češtiny by se měl postart stát! 10,94 %0,94 %  
jakou motivaci mi jako rodilé Češce dá kurz češtiny? proč bych tam měla chodit? 10,94 %0,94 %  
Opět, mám problém přijít poznávat se s kýmkoli, jsem hrozně introvertní10,94 %0,94 %  
Kam čert nemůže, tam nastrčí neziskovou organizaci. A já abych ji platila ze svých daní.10,94 %0,94 %  
ano,ale asi ne pravidelně, nicméně by to mohlo být zajímavé10,94 %0,94 %  
Ne, to se tváři liberálně a pak nas pohltí svými zákony a způsobem zivota10,94 %0,94 %  
Opravdu nikdy, poslat domu10,94 %0,94 %  
Nikdy radeji pujdu do dětských domovu nebo do domu za seniory podpořit Čechy v ohrožení 10,94 %0,94 %  
V zologické taky nelezu tygrovi do klece10,94 %0,94 %  
Ne, nejsem příliš společenský typ a nevyhledávám tento typ nezávázného pokecu.10,94 %0,94 %  
Fotbal mne nezajímá.10,94 %0,94 %  
záleží na původu10,94 %0,94 %  
Doposavad vidíme jak se migrantake obyvatelstvo chová nezakládá kavarnicky a podobně kratochvíle jako mi inteligentní bytosti. Ale bohužel mezi jejích oblíbené činnosti patří znásilňování vodní všech kdo se jim zelí i. 10,94 %0,94 %  
Asi ne, na takové "družící" akce nejsem, ale při běžném setkávání se s nimi klidně bavit budu.10,94 %0,94 %  

Graf

21. Domníváte se, že je důležité, aby ČR pěstovala kontakty se svými krajany v zahraničí namísto přijímání nových imigrantů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, bohužel to ale nefunguje, krajany v cizině ČR nepodporuje a nevrací se zpět3331,13 %31,13 %  
Nevím, myslí si, že ČR zahraniční Čechy ignoruje2927,36 %27,36 %  
Klíčové je, komunikovat a podpořit důvěru mezi zahraničními Čechy a zdejší vládou namísto podpory migrace2119,81 %19,81 %  
Ano, měla by se efektivně nastavit spolupráce Čechů ze zahraničí s orgány republiky1413,21 %13,21 %  
ne21,89 %1,89 %  
nevím21,89 %1,89 %  
Oboje10,94 %0,94 %  
stát by se do toho neměl montovat10,94 %0,94 %  
V tom neni spojitost. Cesi v zahranici chteji zit. A nekdo jiny chce zit zase tady.10,94 %0,94 %  
Nevidim souvislost mezi moznostmi. Spoluprace s krajany je otresna a mela by se rozhodne zlepsit, ale absolutne nesouvisi s prijimanim imigrantu10,94 %0,94 %  
ČR nepěstuje ani kontakty se svými sousedy. Bylo by dobré, kdybychom měli jiná mainstreamová média. 10,94 %0,94 %  
Proč tu není možnost ne?10,94 %0,94 %  
Proč by se ČR měla starat o někoho, kdo dobrovolně žije jinde?10,94 %0,94 %  
Otázku nechápu 10,94 %0,94 %  
proč zase podbízíte odpovědi, kdy pak nemůžu zvolit ani jednu možnost10,94 %0,94 %  
Tyto věci se nevylučují 10,94 %0,94 %  
Češi v zahraničí jsou mi lhostejní10,94 %0,94 %  
Záleží, jestli lidi, co odešli, mají vůbec zájem o nějaký větší kontakt. Navíc dneska snad není problém být v kontaktu pro každého, kdo chce.10,94 %0,94 %  
nie namiesto.. oboje by malo byt podporovane10,94 %0,94 %  
Ne, Češi v zahraničí ať si dělají co chtějí10,94 %0,94 %  
Ne namísto přijímání migrantů. Přistěhovalce si vybírat. Dát šanci, ale posuzovat natolik přísně, aby nám nepřerostli přes hlavu10,94 %0,94 %  
určitě ne10,94 %0,94 %  
Nevím, spíše oboje10,94 %0,94 %  
NE, přestal bych okamžitě vydávat desítky milionů na krajanské festivaly v USA a Austrálii pro "krajánky", kteří ani nevědí, kde ČR je a kldině vám odpoví, že "přeci někde v Evropě mezi Paříží a Moskvou, děda to tak říkal." (vlastní zkušenost)10,94 %0,94 %  
Češi v zahraničí odešli z nějakého důvodu. Dnes už jsou více danou národností než Čechy. Prostě jim vyhovuje jiný stát, i přestože mají jinoou národnostní příslušnost, ale také proto existuje možnost dvojího občanství. 10,94 %0,94 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Nebyly nalezeny žádné vhodné segmentační otázky.

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 11 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Má mít partner cizí státní příslušnosti po sňatku s občanem/občankou ČR automaticky nárok na české státní občanství?

 • odpověď Ne, mohlo by to být lehce zneužitelné:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ohrožují náš způsob života na otázku 1. Jak vnímáte cizince žijící v prostoru vaší vlasti?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne, menšiny chtějí mít stejná práva jako doma na otázku 19. Žadatelé o pobyt na území ČR se vyčleňují obvykle zevnějškem, rituály, symboly, příslušností, norem chování a možná nepochopením zákona. Dáte jim šanci zapadnout do české společnosti, přijmete je za sousedy?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, volím jen ty strany, které berou na vědomí nebezpečí islámu a jsou proti imigrantské na otázku 8. Je pro vás přípustné, aby cizinci dlouhodobě usazení v ČR mohli volit a být voleni?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, nechci na otázku 20. Když by neziskové organizace přišly s výukou češtiny a měly své kavárničky ve vaší obci, kde by se setkávali migranti, byli byste ochotní přijít a poznávat se navzájem? Mluvit o fotbale nebo o tom, co je ve vaší obci k vidění, o vaření, kam lze jít na procházku apod.?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Klíčové je, komunikovat a podpořit důvěru mezi zahraničními Čechy a zdejší vládou namísto podpory migrace na otázku 21. Domníváte se, že je důležité, aby ČR pěstovala kontakty se svými krajany v zahraničí namísto přijímání nových imigrantů?

5. Má dítě cizinců automaticky získat nárok na občanství, pokud se narodí na území našeho státu, ačkoliv rodiče nemají občanství?

 • odpověď Ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyměnil/a bych je za Čechy ze zahraniční, mám rád českou národnost na otázku 1. Jak vnímáte cizince žijící v prostoru vaší vlasti?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, co když se za rohem objeví další a já to pak odnesu na otázku 14. Bránili byste na území ČR oběti násilí, když by šlo o lidi z jiné etnické skupiny stejně tak jako českého řadového občana ?

6. Měla by existovat povinnost nějakého státu udělit občanství tomu, kdo přijde na jeho území a je bez občanství?

 • odpověď Ne, mohlo by dojít k tomu, že například Vietnamci zbaví hromadné občanství všechny vietnamské obyvatele, kteří jsou ve světě, a od země, kde by zrovna byli, by museli povinně dostat občanství:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ohrožují náš způsob života na otázku 1. Jak vnímáte cizince žijící v prostoru vaší vlasti?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, co když se za rohem objeví další a já to pak odnesu na otázku 14. Bránili byste na území ČR oběti násilí, když by šlo o lidi z jiné etnické skupiny stejně tak jako českého řadového občana ?

7. U koho očekáváte, že integrace do české společnosti bude přinášet problémy a nechtěli byste tyto cizince za sousedy?

 • odpověď Muslimové a cizinci z arabského světa:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne, tyto potyčky bývají účelové na otázku 14. Bránili byste na území ČR oběti násilí, když by šlo o lidi z jiné etnické skupiny stejně tak jako českého řadového občana ?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi V ČR bych je za sousedy nechtěl/nechtěla na otázku 18. Jaký máte názor na migranty v ČR, kteří hovoří jazykem, kterému nerozumíte nebo mají zvyky a způsoby života, hodnoty, normy a potřeby, které nechápete?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muslimové na otázku 13. Měli byste strach nastoupit v pozdních večerních hodinách do veřejného dopravního prostředku, když by tam byla větší skupina cizích lidí? Která skupina by Vám vadila?

10. Akceptovali byste v českých školách nošení tradičního muslimského šátku,vykonávání denní náboženské potřeby a další vykonávání islámských zvyků?

 • odpověď Ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepodporuji národnostní menšiny uvnitř země, narušují pocit bezpečí na otázku 19. Žadatelé o pobyt na území ČR se vyčleňují obvykle zevnějškem, rituály, symboly, příslušností, norem chování a možná nepochopením zákona. Dáte jim šanci zapadnout do české společnosti, přijmete je za sousedy?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne, nerozumím jim a raději bych měl/měla kolegy z ČR na otázku 9. Máte obavu z konkurence na trhu práce?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, mohl by to být jen začátek hromadných modliteb atp. na otázku 12. Ve vašem okolí se vystavěla muslimská mešita nebo minaret svolávající muslimy k pravidelnému vzývání Alláha. Je to pro vás důvod ke stěhování tam, kde nehrozí výstavba mešity?

13. Měli byste strach nastoupit v pozdních večerních hodinách do veřejného dopravního prostředku, když by tam byla větší skupina cizích lidí? Která skupina by Vám vadila?

 • odpověď Bezdomovci, opilci, závislí:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kritické národy ___________________________________ na otázku 7. U koho očekáváte, že integrace do české společnosti bude přinášet problémy a nechtěli byste tyto cizince za sousedy?

14. Bránili byste na území ČR oběti násilí, když by šlo o lidi z jiné etnické skupiny stejně tak jako českého řadového občana ?

 • odpověď Ano, je to člověk jako každý jiný:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, jsem v optimistické pohodě a civilizačním sebevědomí na otázku 16. Narušuje Vám pocit bezpečí a klidu současná situace migračních trendů a porodnosti natolik, že by se bílí Evropané mohli stát etnickou menšinou do konce tohoto tisíciletí?

16. Narušuje Vám pocit bezpečí a klidu současná situace migračních trendů a porodnosti natolik, že by se bílí Evropané mohli stát etnickou menšinou do konce tohoto tisíciletí?

 • odpověď Ano, současný vládní systém Evropské unie velké naděje neskýtá:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ohrožují náš způsob života na otázku 1. Jak vnímáte cizince žijící v prostoru vaší vlasti?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, ve školách by mohla nastat situace 1 české dítě a ostatní cizinci na otázku 15. Žili byste v obci nebo ve čtvrti, kde je více cizinců než Čechů?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, volím jen ty strany, které berou na vědomí nebezpečí islámu a jsou proti imigrantské na otázku 8. Je pro vás přípustné, aby cizinci dlouhodobě usazení v ČR mohli volit a být voleni?

17. Dodnes nahání hrůzu koncentrační tábory. Nahání Vám hrůzu nacionalistické politické strany a jejich příznivci odhodlaní udělat se židy, cikány a přistěhovalci z východu a jinými tzv. „pořádek“?

 • odpověď Ano, to se nesmí opakovat:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, hodně cestuji a domnívám se, že by propojení kultur mohlo fungovat na otázku 15. Žili byste v obci nebo ve čtvrti, kde je více cizinců než Čechů?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, respektuji prvky jiného náboženství na otázku 10. Akceptovali byste v českých školách nošení tradičního muslimského šátku,vykonávání denní náboženské potřeby a další vykonávání islámských zvyků?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neřeším,kdo je kolem mně na otázku 13. Měli byste strach nastoupit v pozdních večerních hodinách do veřejného dopravního prostředku, když by tam byla větší skupina cizích lidí? Která skupina by Vám vadila?
 • odpověď Obávám se spíše genocidy evropského obyvatelstva:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne, nerozumím jim a raději bych měl/měla kolegy z ČR na otázku 9. Máte obavu z konkurence na trhu práce?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, co když se za rohem objeví další a já to pak odnesu na otázku 14. Bránili byste na území ČR oběti násilí, když by šlo o lidi z jiné etnické skupiny stejně tak jako českého řadového občana ?

18. Jaký máte názor na migranty v ČR, kteří hovoří jazykem, kterému nerozumíte nebo mají zvyky a způsoby života, hodnoty, normy a potřeby, které nechápete?

 • odpověď Jejich jinakost mi nepřekáží, pokud nevstoupí do mého života a nechtějí, abych byl jako oni:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím, věřím v dobro a podporuji touhu po svobodném životě na otázku 16. Narušuje Vám pocit bezpečí a klidu současná situace migračních trendů a porodnosti natolik, že by se bílí Evropané mohli stát etnickou menšinou do konce tohoto tisíciletí?

20. Když by neziskové organizace přišly s výukou češtiny a měly své kavárničky ve vaší obci, kde by se setkávali migranti, byli byste ochotní přijít a poznávat se navzájem? Mluvit o fotbale nebo o tom, co je ve vaší obci k vidění, o vaření, kam lze jít na procházku apod.?

 • odpověď Ne, nechci:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, co když se za rohem objeví další a já to pak odnesu na otázku 14. Bránili byste na území ČR oběti násilí, když by šlo o lidi z jiné etnické skupiny stejně tak jako českého řadového občana ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak vnímáte cizince žijící v prostoru vaší vlasti?

2. Jaké vlastnosti musí mít člověk, aby ho Češi nevnímali jako cizince?

3. Koho jste ochotni přijmout do ČR z ciziny nastálo, co je pro vás nejdůležitější předpoklad?

4. Má mít partner cizí státní příslušnosti po sňatku s občanem/občankou ČR automaticky nárok na české státní občanství?

5. Má dítě cizinců automaticky získat nárok na občanství, pokud se narodí na území našeho státu, ačkoliv rodiče nemají občanství?

6. Měla by existovat povinnost nějakého státu udělit občanství tomu, kdo přijde na jeho území a je bez občanství?

7. U koho očekáváte, že integrace do české společnosti bude přinášet problémy a nechtěli byste tyto cizince za sousedy?

8. Je pro vás přípustné, aby cizinci dlouhodobě usazení v ČR mohli volit a být voleni?

9. Máte obavu z konkurence na trhu práce?

10. Akceptovali byste v českých školách nošení tradičního muslimského šátku,vykonávání denní náboženské potřeby a další vykonávání islámských zvyků?

11. Jste pro zavedení osnov ve školách postavených na vyučování kulturních rozličností ve všech předmětech, aby se tak děti nově příchozích zde narozené cítily jako plnoprávní občané?

12. Ve vašem okolí se vystavěla muslimská mešita nebo minaret svolávající muslimy k pravidelnému vzývání Alláha. Je to pro vás důvod ke stěhování tam, kde nehrozí výstavba mešity?

13. Měli byste strach nastoupit v pozdních večerních hodinách do veřejného dopravního prostředku, když by tam byla větší skupina cizích lidí? Která skupina by Vám vadila?

14. Bránili byste na území ČR oběti násilí, když by šlo o lidi z jiné etnické skupiny stejně tak jako českého řadového občana ?

15. Žili byste v obci nebo ve čtvrti, kde je více cizinců než Čechů?

16. Narušuje Vám pocit bezpečí a klidu současná situace migračních trendů a porodnosti natolik, že by se bílí Evropané mohli stát etnickou menšinou do konce tohoto tisíciletí?

17. Dodnes nahání hrůzu koncentrační tábory. Nahání Vám hrůzu nacionalistické politické strany a jejich příznivci odhodlaní udělat se židy, cikány a přistěhovalci z východu a jinými tzv. „pořádek“?

18. Jaký máte názor na migranty v ČR, kteří hovoří jazykem, kterému nerozumíte nebo mají zvyky a způsoby života, hodnoty, normy a potřeby, které nechápete?

19. Žadatelé o pobyt na území ČR se vyčleňují obvykle zevnějškem, rituály, symboly, příslušností, norem chování a možná nepochopením zákona. Dáte jim šanci zapadnout do české společnosti, přijmete je za sousedy?

20. Když by neziskové organizace přišly s výukou češtiny a měly své kavárničky ve vaší obci, kde by se setkávali migranti, byli byste ochotní přijít a poznávat se navzájem? Mluvit o fotbale nebo o tom, co je ve vaší obci k vidění, o vaření, kam lze jít na procházku apod.?

21. Domníváte se, že je důležité, aby ČR pěstovala kontakty se svými krajany v zahraničí namísto přijímání nových imigrantů?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak vnímáte cizince žijící v prostoru vaší vlasti?

2. Jaké vlastnosti musí mít člověk, aby ho Češi nevnímali jako cizince?

3. Koho jste ochotni přijmout do ČR z ciziny nastálo, co je pro vás nejdůležitější předpoklad?

4. Má mít partner cizí státní příslušnosti po sňatku s občanem/občankou ČR automaticky nárok na české státní občanství?

5. Má dítě cizinců automaticky získat nárok na občanství, pokud se narodí na území našeho státu, ačkoliv rodiče nemají občanství?

6. Měla by existovat povinnost nějakého státu udělit občanství tomu, kdo přijde na jeho území a je bez občanství?

7. U koho očekáváte, že integrace do české společnosti bude přinášet problémy a nechtěli byste tyto cizince za sousedy?

8. Je pro vás přípustné, aby cizinci dlouhodobě usazení v ČR mohli volit a být voleni?

9. Máte obavu z konkurence na trhu práce?

10. Akceptovali byste v českých školách nošení tradičního muslimského šátku,vykonávání denní náboženské potřeby a další vykonávání islámských zvyků?

11. Jste pro zavedení osnov ve školách postavených na vyučování kulturních rozličností ve všech předmětech, aby se tak děti nově příchozích zde narozené cítily jako plnoprávní občané?

12. Ve vašem okolí se vystavěla muslimská mešita nebo minaret svolávající muslimy k pravidelnému vzývání Alláha. Je to pro vás důvod ke stěhování tam, kde nehrozí výstavba mešity?

13. Měli byste strach nastoupit v pozdních večerních hodinách do veřejného dopravního prostředku, když by tam byla větší skupina cizích lidí? Která skupina by Vám vadila?

14. Bránili byste na území ČR oběti násilí, když by šlo o lidi z jiné etnické skupiny stejně tak jako českého řadového občana ?

15. Žili byste v obci nebo ve čtvrti, kde je více cizinců než Čechů?

16. Narušuje Vám pocit bezpečí a klidu současná situace migračních trendů a porodnosti natolik, že by se bílí Evropané mohli stát etnickou menšinou do konce tohoto tisíciletí?

17. Dodnes nahání hrůzu koncentrační tábory. Nahání Vám hrůzu nacionalistické politické strany a jejich příznivci odhodlaní udělat se židy, cikány a přistěhovalci z východu a jinými tzv. „pořádek“?

18. Jaký máte názor na migranty v ČR, kteří hovoří jazykem, kterému nerozumíte nebo mají zvyky a způsoby života, hodnoty, normy a potřeby, které nechápete?

19. Žadatelé o pobyt na území ČR se vyčleňují obvykle zevnějškem, rituály, symboly, příslušností, norem chování a možná nepochopením zákona. Dáte jim šanci zapadnout do české společnosti, přijmete je za sousedy?

20. Když by neziskové organizace přišly s výukou češtiny a měly své kavárničky ve vaší obci, kde by se setkávali migranti, byli byste ochotní přijít a poznávat se navzájem? Mluvit o fotbale nebo o tom, co je ve vaší obci k vidění, o vaření, kam lze jít na procházku apod.?

21. Domníváte se, že je důležité, aby ČR pěstovala kontakty se svými krajany v zahraničí namísto přijímání nových imigrantů?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Vachalová, Š.Kritéria uděleného občanství zaúčelem co nej.integrace nových migrantů (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://jakeho-imigranta-byste-bral.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.