Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jaký člověk se vám vybaví když si představíte bezdomovce v ČR?

Jaký člověk se vám vybaví když si představíte bezdomovce v ČR?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:David Šopko
Šetření:09. 12. 2012 - 11. 12. 2012
Počet respondentů:57
Počet otázek (max/průměr):6 / 5.86
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den tento průzkum je určen pro potřeby školní práce.Potřebuji se dozvědět koho si zhruba člověk vybaví když se řekne slovo bezdomovec.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví bezdomovce

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž5494,74 %94,74 %  
žena35,26 %5,26 %  

Graf

2. vzdělání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
základní3462,96 %59,65 %  
žádné712,96 %12,28 %  
vysokoškolské712,96 %12,28 %  
střední611,11 %10,53 %  

Graf

3. Kde(jestli) osoba pracuje

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezaměstnaná osoba5087,72 %87,72 %  
zaměstnaná osoba47,02 %7,02 %  
důchodce23,51 %3,51 %  
žena v domácnosti11,75 %1,75 %  

Graf

4. náboženské vyznání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné(ateista)4178,85 %71,93 %  
křestan713,46 %12,28 %  
Islám23,85 %3,51 %  
jiné (jedi)11,92 %1,75 %  
judaismus11,92 %1,75 %  

Graf

5. V jakém kraji si myslíte že je nejvíce bezdomvců

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha4070,18 %70,18 %  
Středočeský kraj58,77 %8,77 %  
Moravskoslezský kraj47,02 %7,02 %  
Ústecký kraj35,26 %5,26 %  
Liberecký kraj23,51 %3,51 %  
Jihomoravský kraj11,75 %1,75 %  
Vysočina11,75 %1,75 %  
Olomoucký kraj11,75 %1,75 %  

Graf

6. V jakém kraji si naopak myslíte že je bezdomovců nejméně

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jihočeský kraj1119,3 %19,3 %  
Jihomoravský kraj814,04 %14,04 %  
Praha58,77 %8,77 %  
Moravskoslezský kraj58,77 %8,77 %  
Karlovarský kraj58,77 %8,77 %  
Liberecký kraj58,77 %8,77 %  
Zlínský kraj47,02 %7,02 %  
Pardubický kraj35,26 %5,26 %  
Plzeňský kraj35,26 %5,26 %  
Olomoucký kraj35,26 %5,26 %  
Středočeský kraj23,51 %3,51 %  
Královéhradecký kraj23,51 %3,51 %  
Ústecký kraj11,75 %1,75 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví bezdomovce

2. vzdělání

3. Kde(jestli) osoba pracuje

4. náboženské vyznání

5. V jakém kraji si myslíte že je nejvíce bezdomvců

6. V jakém kraji si naopak myslíte že je bezdomovců nejméně

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví bezdomovce

2. vzdělání

3. Kde(jestli) osoba pracuje

4. náboženské vyznání

5. V jakém kraji si myslíte že je nejvíce bezdomvců

6. V jakém kraji si naopak myslíte že je bezdomovců nejméně

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šopko, D.Jaký člověk se vám vybaví když si představíte bezdomovce v ČR? (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://jaky-clovek-se-vam-vybavi-kd.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.