Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jaký je charakter českého národa

Jaký je charakter českého národa

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavel Korec
Šetření:10. 09. 2009 - 17. 09. 2009
Počet respondentů:64
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:27,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Krátce po roku 1989 se v Praze sešli někteří naši význační intelektuálové (historik, teolog, filosof...), aby diskutovali na téma charakteru českého národa. Jací vlastně jsme? Co je naší nejcharakterističtější vlastností? Co myslíte vy?

 

NEJVLASTNĚJŠÍM CHARAKTEREM ČESKÉHO NÁRODA JE.....

Odpovědi respondentů

1. Beránčí slovanská povaha.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1929,69 %29,69 %  
spíše nesouhlasím1828,13 %28,13 %  
nesouhlasím1117,19 %17,19 %  
nevím1117,19 %17,19 %  
souhlasím57,81 %7,81 %  

Graf

2. Duchovní hloubka (v duchovních věcech nejsme povrchní)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2031,25 %31,25 %  
nesouhlasím1523,44 %23,44 %  
spíše souhlasím1421,88 %21,88 %  
nevím1015,63 %15,63 %  
souhlasím57,81 %7,81 %  

Graf

3. Nepoučitelnost: Mimořádná schopnost bezprostředně poté - co jsme vyvázli z vážných potíží - upadat do nových.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3148,44 %48,44 %  
souhlasím2234,38 %34,38 %  
spíše nesouhlasím710,94 %10,94 %  
nevím34,69 %4,69 %  
nesouhlasím11,56 %1,56 %  

Graf

4. Obstát a zazářit ve světě - ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2031,25 %31,25 %  
souhlasím1929,69 %29,69 %  
spíše nesouhlasím1218,75 %18,75 %  
nevím710,94 %10,94 %  
nesouhlasím69,38 %9,38 %  

Graf

5. Mimořádná hádavost (hádající se politici dnes, za první republiky i národního obrození )

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2132,81 %32,81 %  
souhlasím2031,25 %31,25 %  
spíše nesouhlasím1218,75 %18,75 %  
nevím710,94 %10,94 %  
nesouhlasím46,25 %6,25 %  

Graf

6. Závist

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3453,13 %53,13 %  
spíše souhlasím2132,81 %32,81 %  
nevím69,38 %9,38 %  
spíše nesouhlasím34,69 %4,69 %  

Graf

7. Schopnost probudit se a obstát v nejtíživější situaci národa

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2234,38 %34,38 %  
spíše souhlasím1929,69 %29,69 %  
souhlasím1117,19 %17,19 %  
nevím710,94 %10,94 %  
nesouhlasím57,81 %7,81 %  

Graf

8. Znevažování vlastních hrdinů (bojovníků za svobodu, demokracii, národní emancipaci)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1726,56 %26,56 %  
spíše souhlasím1625 %25 %  
souhlasím1320,31 %20,31 %  
nevím1218,75 %18,75 %  
nesouhlasím69,38 %9,38 %  

Graf

9. Tendence přimykat se k velkým národům.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2234,38 %34,38 %  
souhlasím1320,31 %20,31 %  
spíše nesouhlasím1117,19 %17,19 %  
nesouhlasím914,06 %14,06 %  
nevím914,06 %14,06 %  

Graf

10. Lidskost a humanismus

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2031,25 %31,25 %  
spíše souhlasím1828,13 %28,13 %  
nevím1421,88 %21,88 %  
nesouhlasím710,94 %10,94 %  
souhlasím57,81 %7,81 %  

Graf

11. věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 24 let4468,75 %68,75 %  
25-34 let914,06 %14,06 %  
35-44 let69,38 %9,38 %  
45-54 let34,69 %4,69 %  
nad 55 let23,13 %3,13 %  

Graf

12. pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4367,19 %67,19 %  
muž2132,81 %32,81 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Beránčí slovanská povaha.

2. Duchovní hloubka (v duchovních věcech nejsme povrchní)

3. Nepoučitelnost: Mimořádná schopnost bezprostředně poté - co jsme vyvázli z vážných potíží - upadat do nových.

4. Obstát a zazářit ve světě - ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY

5. Mimořádná hádavost (hádající se politici dnes, za první republiky i národního obrození )

6. Závist

7. Schopnost probudit se a obstát v nejtíživější situaci národa

8. Znevažování vlastních hrdinů (bojovníků za svobodu, demokracii, národní emancipaci)

9. Tendence přimykat se k velkým národům.

10. Lidskost a humanismus

11. věk

12. pohlaví

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Beránčí slovanská povaha.

2. Duchovní hloubka (v duchovních věcech nejsme povrchní)

3. Nepoučitelnost: Mimořádná schopnost bezprostředně poté - co jsme vyvázli z vážných potíží - upadat do nových.

4. Obstát a zazářit ve světě - ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY

5. Mimořádná hádavost (hádající se politici dnes, za první republiky i národního obrození )

6. Závist

7. Schopnost probudit se a obstát v nejtíživější situaci národa

8. Znevažování vlastních hrdinů (bojovníků za svobodu, demokracii, národní emancipaci)

9. Tendence přimykat se k velkým národům.

10. Lidskost a humanismus

11. věk

12. pohlaví

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Korec, P.Jaký je charakter českého národa (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://jaky-je-charakter-ceskeho-naroda.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.