Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jaký je Váš postoj ke sportu?

Jaký je Váš postoj ke sportu?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Bubáková
Šetření:04. 11. 2009 - 26. 11. 2009
Počet respondentů:192
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosim o vyplnění dotazníku, který se zabývá otázkou: "Jaký je Váš postoj ke sportu?" Dotazník slouží k vypracování seminární práce z předmětu aplikovaná statistika. Prosim zaškrtněte jednu odpověd. Předem děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš celkový postoj ke sportu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kladný7036,46 %36,46 %  
velmi kladný6634,38 %34,38 %  
neutrální3618,75 %18,75 %  
záporný136,77 %6,77 %  
velmi záporný73,65 %3,65 %  

Graf

2. Jak často sportujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2x či 3x za týden7237,5 %37,5 %  
1x či 2x za 14 dní4020,83 %20,83 %  
méně než 1x za měsíc3618,75 %18,75 %  
více než 3x za týden2513,02 %13,02 %  
1x za měsíc199,9 %9,9 %  

Graf

3. Důvod proč sportujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
baví mě to10152,6 %52,6 %  
chci zhubnout / chci se udržovat v kondici5227,08 %27,08 %  
nesportuji2714,06 %14,06 %  
jiný důvod94,69 %4,69 %  
živím se tím31,56 %1,56 %  

Graf

4. Máte raději letní nebo zimní sporty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
letní9348,44 %48,44 %  
obojí stejně6232,29 %32,29 %  
zimní2311,98 %11,98 %  
ani letní, ani zimní147,29 %7,29 %  

Graf

5. Ze sportu máte raději?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
individuální sporty, (sporty, kde se spolehám sám na sebe)9951,56 %51,56 %  
kolektivní sporty7539,06 %39,06 %  
nesportuji189,38 %9,38 %  

Graf

6. Jste spíše aktivní nebo líní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
líní9851,04 %51,04 %  
aktivní6232,29 %32,29 %  
nevím3216,67 %16,67 %  

Graf

7. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11459,38 %59,38 %  
muž7840,63 %40,63 %  

Graf

8. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 až 34 let13067,71 %67,71 %  
méně než 203518,23 %18,23 %  
35 až 50 let2010,42 %10,42 %  
nad 50 let73,65 %3,65 %  

Graf

9. Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou9247,92 %47,92 %  
vysokoškolské6232,29 %32,29 %  
základní2412,5 %12,5 %  
výuční list84,17 %4,17 %  
vyšší odborné63,13 %3,13 %  

Graf

10. Jaký je Váš stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný (též rozvedený), nezadaný9147,4 %47,4 %  
svobodný (též rozvedený), zadaný7237,5 %37,5 %  
vdaná/ženatý2513,02 %13,02 %  
svobodný, nezadaný21,04 %1,04 %  
svobodný, zadaný21,04 %1,04 %  

Graf

11. Máte děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16485,42 %85,42 %  
ano2814,58 %14,58 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jak často sportujete?

 • odpověď méně než 1x za měsíc:
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesportuji na otázku 3. Důvod proč sportujete?

3. Důvod proč sportujete?

 • odpověď nesportuji:
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesportuji na otázku 5. Ze sportu máte raději?

6. Jste spíše aktivní nebo líní?

 • odpověď líní:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi záporný na otázku 1. Jaký je Váš celkový postoj ke sportu?

8. Kolik je Vám let?

 • odpověď méně než 20:
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 9. Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je Váš celkový postoj ke sportu?

2. Jak často sportujete?

3. Důvod proč sportujete?

4. Máte raději letní nebo zimní sporty?

5. Ze sportu máte raději?

6. Jste spíše aktivní nebo líní?

7. Jakého jste pohlaví?

8. Kolik je Vám let?

9. Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

10. Jaký je Váš stav?

11. Máte děti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je Váš celkový postoj ke sportu?

2. Jak často sportujete?

3. Důvod proč sportujete?

4. Máte raději letní nebo zimní sporty?

5. Ze sportu máte raději?

6. Jste spíše aktivní nebo líní?

7. Jakého jste pohlaví?

8. Kolik je Vám let?

9. Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

10. Jaký je Váš stav?

11. Máte děti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Bubáková, P.Jaký je Váš postoj ke sportu? (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://jaky-je-vas-postoj-ke-sportu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.