Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoj české společnosti k domácímu násilí

Postoj české společnosti k domácímu násilí

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Pelčáková
Šetření:01. 04. 2009 - 06. 04. 2009
Počet respondentů:219
Počet otázek (max/průměr):30 / 23.26
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:54,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Drazí respondenti,

     jmenuji se Hana Pelčáková a studuji HTF na Univerzitě Karlově v Praze, obor psychosociální vědy.
    V současné době píši svou diplomovou práci na téma "Problematika domácího násilí" a mou snahou je zjistit  postoj populace k domácímu násilí v České republice. Jedná se v pořadí o druhý dotazník (první nakonec nebyl pro studijní účely použit), který obsahuje, jak věřím, zajímavé otázky lépe cílené k problematice.

     Vaše odpovědi jsou pro mě velmi důležité a váš čas strávený vyplněním dotazníku znamená pro mou diplomovou práci velký přínos. Dotazník Vám zabere maximálně 20 minut. Na položené otázky je každá odpověď správná. Zajímají mě vaše upřímné názory, postoje a pocity s ohledem na danou problematiku.

     Tento průzkum je zcela anonymní, tedy nikde nejsou zaznamenávána jména nebo IP adresy respondentů.

Odpověď NEVÍM použivejte v případě, že nechcete odpovědět na otázku nebo ji nedokážete posoudit.

 

Díky.

Odpovědi respondentů

1. Víte, co si představit pod pojmem „Domácí násilí“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, mám dostatek informacíotázka č. 2, Ano, uvítal/a bych ještě dalšíotázka č. 2, Ne, uvítal/a bych dalšíotázka č. 2, Ne, nezajímá mě to → konec dotazníku, Nevímotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, mám dostatek informací14164,38 %64,38 %  
Ano, uvítal/a bych ještě další 7433,79 %33,79 %  
Ne, uvítal/a bych další31,37 %1,37 %  
Ne, nezajímá mě to10,46 %0,46 %  

Graf

2. Kolikrát jste se za posledních 12 měsíců setkal/a s pojmem „Domácí násilí“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Méně než 10 xotázka č. 3, 10 x až 50 xotázka č. 3, 50 x až 100 xotázka č. 3, 100 x až 300 xotázka č. 3, Více než 300 xotázka č. 3, Vůbec neotázka č. 10, Neumím posouditotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 x až 50 x8338,07 %37,9 %  
Méně než 10 x5625,69 %25,57 %  
50 x až 100 x2913,3 %13,24 %  
Neumím posoudit2611,93 %11,87 %  
Vůbec ne156,88 %6,85 %  
100 x až 300 x94,13 %4,11 %  

Graf

3. Odkud jste se o pojmu domácí násilí dozvěděl / setkal/a s informacemi „Domácí násilí“? V případě více odpovědí vyberte jednu, odkud vás domácí násilí nejvíc zasáhlo nebo zanechalo nejvíce informací.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Z televizeotázka č. 10, Z internetuotázka č. 10, Z tiskuotázka č. 10, Od přátel / kolegů / známýchotázka č. 10, Z letáku nebo informačních brožurotázka č. 10, Ve škole nebo v práciotázka č. 10, V rodiněotázka č. 10, Mám s domácím násilím osobní zkušenost (oběť, násilník, svědek)otázka č. 4, Neumím posouditotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z televize8642,36 %39,27 %  
Z internetu3416,75 %15,53 %  
Z tisku3014,78 %13,7 %  
Mám s domácím násilím osobní zkušenost (oběť, násilník, svědek)2110,34 %9,59 %  
Ve škole nebo v práci136,4 %5,94 %  
Z letáku nebo informačních brožur62,96 %2,74 %  
V rodině62,96 %2,74 %  
Od přátel / kolegů / známých41,97 %1,83 %  
Neumím posoudit31,48 %1,37 %  

Graf

4. Můžete prosím uvést jakou máte osobní zkušenost? Připomínám anonymitu dotazníku.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Svědekotázka č. 6, Oběťotázka č. 5, Násilníkotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Oběť1780,95 %7,76 %  
Svědek419,05 %1,83 %  

Graf

5. Dochází v současné době ještě k násilí ve vztahu s partnerem/kou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, odešel/la jsem ze vztahu1588,24 %6,85 %  
Ano, setrvávám se stejným partnerem/kou15,88 %0,46 %  
Ne, dlouhodobě se situace zlepšila15,88 %0,46 %  

Graf

6. Jednalo se o násilí trvající asi:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Déle než 5 let838,1 %3,65 %  
1 - 3 roky628,57 %2,74 %  
Kratší dobu než 1 rok314,29 %1,37 %  
Neumím posoudit29,52 %0,91 %  
3 - 5 let29,52 %0,91 %  

Graf

7. Jednalo se o násilí, které bylo stále častější?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1571,43 %6,85 %  
Neumím posoudit314,29 %1,37 %  
Ne314,29 %1,37 %  

Graf

8. K jaké formě násilí mezi partnery nejčastěji docházelo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Psychickému1780,95 %7,76 %  
Fyzickému1257,14 %5,48 %  
Ekonomickému419,05 %1,83 %  
Sexuálnímu314,29 %1,37 %  
Sociálnímu29,52 %0,91 %  
Jiné14,76 %0,46 %  

Graf

9. Jaké bylo celkové zajištění domácnosti, ve které se odehrálo násilí

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Průměrně zajištěni1571,43 %6,85 %  
Solidně zajištěni314,29 %1,37 %  
Špatně zajištěni29,52 %0,91 %  
Neumím posoudit14,76 %0,46 %  

Graf

10. Souhlasíte s názorem: „Domácí násilí mezi dospělými osobami je vážný netolerovatelný problém, který by měl řešit stát?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě souhlasím10749,08 %48,86 %  
Spíše souhlasím7634,86 %34,7 %  
Nemohu posoudit2210,09 %10,05 %  
Spíše nesouhlasím104,59 %4,57 %  
Určitě nesouhlasím31,38 %1,37 %  

Graf

11. Domníváte se, že se obětí domácího násilí obvykle stávají „puťky“ nebo „bačkory“, které si nechají všechno líbit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano9844,95 %44,75 %  
Spíše ne6730,73 %30,59 %  
Určitě ne4219,27 %19,18 %  
Určitě ano115,05 %5,02 %  

Graf

12. Víte, jak se zachovat tváří v tvář domácímu násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, mám dostatek informacíotázka č. 13, Ano, ale uvítal bych dalšíotázka č. 13, Ne, ale uvítal bych informaceotázka č. 13, Ne, nezajímá mě tootázka č. 16, Neuměl/a bych tootázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale uvítal bych další10246,79 %46,58 %  
Ano, mám dostatek informací6429,36 %29,22 %  
Ne, ale uvítal bych informace4219,27 %19,18 %  
Neuměl/a bych to83,67 %3,65 %  
Ne, nezajímá mě to20,92 %0,91 %  

Graf

13. Víte o nové právní úpravě ochrany osob před domácím násilím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 14, Neotázka č. 15, Neumím posouditotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10347,69 %47,03 %  
Ano9041,67 %41,1 %  
Neumím posoudit2310,65 %10,5 %  

Graf

14. Vidíte přínos v nové právní úpravě ochrany osob před domácím násilím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, ochrana oběti je dostatečnáotázka č. 15, Ano, ochrana oběti potřebuje zlepšitotázka č. 15, Ne, ochrana oběti je nedostatečnáotázka č. 15, Ne, nezajímá mě tootázka č. 16, Nemohu posouditotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ochrana oběti potřebuje zlepšit4550 %20,55 %  
Ne, ochrana oběti je nedostatečná2325,56 %10,5 %  
Ano, ochrana oběti je dostatečná1112,22 %5,02 %  
Nemohu posoudit1011,11 %4,57 %  
Ne, nezajímá mě to11,11 %0,46 %  

Graf

15. Z následujících institucí vyberte DVĚ, které se podle Vás NEJVÍCE zasazují o řešení problémů domácího násilí. Pokud nevíte, vyberte "Nedovedu posoudit".

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedovedu posoudit9443,72 %42,92 %  
Bílý kruh bezpečí7434,42 %33,79 %  
Policie ČR4822,33 %21,92 %  
Psychoterapeutické poradny3214,88 %14,61 %  
Aliance proti domácímu násilí2913,49 %13,24 %  
DONA linka188,37 %8,22 %  
Městská policie156,98 %6,85 %  
Manželské poradny146,51 %6,39 %  
Občanské sdružení ROSA125,58 %5,48 %  
Občanské sdružení ACORUS41,86 %1,83 %  
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR31,4 %1,37 %  
Ministerstvo vnitra ČR31,4 %1,37 %  
Spondea20,93 %0,91 %  
Nesehnutí20,93 %0,91 %  

Graf

16. Setkal jste se v poslední době s nějakou kampaní proti domácímu násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, několikrátotázka č. 17, Anootázka č. 17, Ne, nevzpomínám siotázka č. 18, Ne, nezajímá mě tootázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9443,12 %42,92 %  
Ne, nevzpomínám si7936,24 %36,07 %  
Ano, několikrát4319,72 %19,63 %  
Ne, nezajímá mě to20,92 %0,91 %  

Graf

17. Kde jste se setkal s kampaní proti domácímu násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Televize5640,88 %25,57 %  
Bill boardy5540,15 %25,11 %  
Tisk3122,63 %14,16 %  
Internet3021,9 %13,7 %  
Informační letáky, brožury2921,17 %13,24 %  
Jinde107,3 %4,57 %  
Radio75,11 %3,2 %  
Soubor akcí - přednášky, výstavy apod.64,38 %2,74 %  

Graf

18. Říká vám něco „Avon proti domácímu násilí“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, vím oč se jednáotázka č. 19, Ano, ale chtěl/a bych více informacíotázka č. 19, Ne, ale zaslechl/a jsem tootázka č. 19, Ne, nezajímá mě tootázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, ale zaslechl/a jsem to7735,32 %35,16 %  
Ano, vím oč se jedná6931,65 %31,51 %  
Ano, ale chtěl/a bych více informací4118,81 %18,72 %  
Ne, nezajímá mě to3114,22 %14,16 %  

Graf

19. Myslíte si, že je kampaň Avonu užitečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, obě varianty výše stejně5931,55 %26,94 %  
Neumím posoudit5831,02 %26,48 %  
Ano, vyvolává veřejnou diskuzi3719,79 %16,89 %  
Ano, pomáhá obětem začít řešit domácí násilí2111,23 %9,59 %  
Ne, opakuje jen dávno známé věci105,35 %4,57 %  
Ne, je to naprosto k ničemu21,07 %0,91 %  

Graf

20. Souhlasíte s názorem: „Pro nezúčastněnou osobu (příbuzní, přátelé, sousedé) je často těžké rozpoznat domácí násilí od méně závažných rodinných potyček/sporů."

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím10447,71 %47,49 %  
Určitě souhlasím4621,1 %21 %  
Spíše nesouhlasím3315,14 %15,07 %  
Neumím posoudit2913,3 %13,24 %  
Určitě nesouhlasím62,75 %2,74 %  

Graf

21. Souhlasíte s názorem: „Lidé mají být shovívaví k domácímu násilí, protože to je soukromá věc a rodina si ji vyřeší stejně sama.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě nesouhlasím13963,76 %63,47 %  
Spíše nesouhlasím6228,44 %28,31 %  
Neumím posoudit94,13 %4,11 %  
Spíše souhlasím62,75 %2,74 %  
Určitě souhlasím20,92 %0,91 %  

Graf

22. Bylo toho poslední dobou na něj/ní moc. Není divu, že mu prostě ´ujela ruka´! Tato častá fráze omlouvá nepřiměřené chování. Ke které reakci na tuto frázi se přikláníte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
„Stres není omluva za agresivní chování.“20091,74 %91,32 %  
Nepřikláním se k žádné, neumím to posoudit.125,5 %5,48 %  
„To se přece může stát každému.“62,75 %2,74 %  

Graf

23. Souhlasíte s názorem: „Domácího násilí se dopouštějí jen lidé s nízkými příjmy, nebo bez vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě nesouhlasím14968,35 %68,04 %  
Spíše nesouhlasím4420,18 %20,09 %  
Spíše souhlasím104,59 %4,57 %  
Neumím posoudit94,13 %4,11 %  
Určitě souhlasím62,75 %2,74 %  

Graf

24. Jste tolerantní k domácímu násilí, protože se nechcete vměšovat do cizích záležitostí? (zamyslete se nad svými pocity a aktuálním chováním)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne9744,5 %44,29 %  
Určitě ne8639,45 %39,27 %  
Spíše ano3315,14 %15,07 %  
Určitě ano20,92 %0,91 %  

Graf

25. Uveďte prosím pohlaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena15470,64 %70,32 %  
Muž6429,36 %29,22 %  

Graf

26. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 3912758,26 %57,99 %  
15 - 255022,94 %22,83 %  
40 - 553817,43 %17,35 %  
Nad 5531,38 %1,37 %  

Graf

27. Uveďte Vaše dokončené vzdělání (např. student střední školy má dokončené základní vzdělání)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou10246,79 %46,58 %  
Vysokoškolské8338,07 %37,9 %  
Vyšší odborné198,72 %8,68 %  
Základní73,21 %3,2 %  
Střední bez maturity41,83 %1,83 %  
Vyučen/a20,92 %0,91 %  
Nedokončené základní vzdělání10,46 %0,46 %  

Graf

28. Váš rodinný stav:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodný/á10548,17 %47,95 %  
Ženatý/Vdaná/Registrované partnerství9443,12 %42,92 %  
Rozvedený/á177,8 %7,76 %  
Vdova/Vdovec20,92 %0,91 %  

Graf

29. V jak velké obci bydlíte? Velikost podle počtu obyvatel. (odhadem, pokud nevíte)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 500 0009644,04 %43,84 %  
obec do 3000 3315,14 %15,07 %  
obec do 25 000 2611,93 %11,87 %  
obec do 100 000 209,17 %9,13 %  
obec do 500 000167,34 %7,31 %  
obec do 10 000 146,42 %6,39 %  
obec do 50 000 135,96 %5,94 %  

Graf

30. Ve kterém kraji bydlíte? (Kde trávíte 80 % svého času)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha9443,12 %42,92 %  
Pardubický3114,22 %14,16 %  
Moravskoslezský167,34 %7,31 %  
Jihomoravský156,88 %6,85 %  
Středočeský135,96 %5,94 %  
Ústecký135,96 %5,94 %  
Plzeňský83,67 %3,65 %  
Jihočeský83,67 %3,65 %  
Zlínský41,83 %1,83 %  
Královéhradecký41,83 %1,83 %  
Liberecký31,38 %1,37 %  
Zahraničí31,38 %1,37 %  
Olomoucký20,92 %0,91 %  
Karlovarský20,92 %0,91 %  
Vysočina10,46 %0,46 %  
Slovensko10,46 %0,46 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Odkud jste se o pojmu domácí násilí dozvěděl / setkal/a s informacemi „Domácí násilí“? V případě více odpovědí vyberte jednu, odkud vás domácí násilí nejvíc zasáhlo nebo zanechalo nejvíce informací.

 • odpověď Mám s domácím násilím osobní zkušenost (oběť, násilník, svědek):
  • 10.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oběť na otázku 4. Můžete prosím uvést jakou máte osobní zkušenost? Připomínám anonymitu dotazníku.
  • 10.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 7. Jednalo se o násilí, které bylo stále častější?
  • 10.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fyzickému na otázku 8. K jaké formě násilí mezi partnery nejčastěji docházelo?
  • zobrazit další souvislosti
  • 10.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Psychickému na otázku 8. K jaké formě násilí mezi partnery nejčastěji docházelo?
  • 10.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Průměrně zajištěni na otázku 9. Jaké bylo celkové zajištění domácnosti, ve které se odehrálo násilí
  • 10.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, odešel/la jsem ze vztahu na otázku 5. Dochází v současné době ještě k násilí ve vztahu s partnerem/kou?

4. Můžete prosím uvést jakou máte osobní zkušenost? Připomínám anonymitu dotazníku.

 • odpověď Oběť:
  • 12.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, odešel/la jsem ze vztahu na otázku 5. Dochází v současné době ještě k násilí ve vztahu s partnerem/kou?

7. Jednalo se o násilí, které bylo stále častější?

 • odpověď Ano:
  • 13.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fyzickému na otázku 8. K jaké formě násilí mezi partnery nejčastěji docházelo?

11. Domníváte se, že se obětí domácího násilí obvykle stávají „puťky“ nebo „bačkory“, které si nechají všechno líbit?

 • odpověď Spíše ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepřikláním se k žádné, neumím to posoudit. na otázku 22. Bylo toho poslední dobou na něj/ní moc. Není divu, že mu prostě ´ujela ruka´! Tato častá fráze omlouvá nepřiměřené chování. Ke které reakci na tuto frázi se přikláníte?

13. Víte o nové právní úpravě ochrany osob před domácím násilím?

 • odpověď Ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, ochrana oběti je dostatečná na otázku 14. Vidíte přínos v nové právní úpravě ochrany osob před domácím násilím?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, ochrana oběti potřebuje zlepšit na otázku 14. Vidíte přínos v nové právní úpravě ochrany osob před domácím násilím?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, ochrana oběti je nedostatečná na otázku 14. Vidíte přínos v nové právní úpravě ochrany osob před domácím násilím?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemohu posoudit na otázku 14. Vidíte přínos v nové právní úpravě ochrany osob před domácím násilím?

29. V jak velké obci bydlíte? Velikost podle počtu obyvatel. (odhadem, pokud nevíte)

 • odpověď nad 500 000:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Praha na otázku 30. Ve kterém kraji bydlíte? (Kde trávíte 80 % svého času)

30. Ve kterém kraji bydlíte? (Kde trávíte 80 % svého času)

 • odpověď Praha:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nad 500 000 na otázku 29. V jak velké obci bydlíte? Velikost podle počtu obyvatel. (odhadem, pokud nevíte)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, co si představit pod pojmem „Domácí násilí“?

2. Kolikrát jste se za posledních 12 měsíců setkal/a s pojmem „Domácí násilí“?

3. Odkud jste se o pojmu domácí násilí dozvěděl / setkal/a s informacemi „Domácí násilí“? V případě více odpovědí vyberte jednu, odkud vás domácí násilí nejvíc zasáhlo nebo zanechalo nejvíce informací.

4. Můžete prosím uvést jakou máte osobní zkušenost? Připomínám anonymitu dotazníku.

5. Dochází v současné době ještě k násilí ve vztahu s partnerem/kou?

7. Jednalo se o násilí, které bylo stále častější?

8. K jaké formě násilí mezi partnery nejčastěji docházelo?

9. Jaké bylo celkové zajištění domácnosti, ve které se odehrálo násilí

10. Souhlasíte s názorem: „Domácí násilí mezi dospělými osobami je vážný netolerovatelný problém, který by měl řešit stát?

11. Domníváte se, že se obětí domácího násilí obvykle stávají „puťky“ nebo „bačkory“, které si nechají všechno líbit?

12. Víte, jak se zachovat tváří v tvář domácímu násilí?

13. Víte o nové právní úpravě ochrany osob před domácím násilím?

14. Vidíte přínos v nové právní úpravě ochrany osob před domácím násilím?

15. Z následujících institucí vyberte DVĚ, které se podle Vás NEJVÍCE zasazují o řešení problémů domácího násilí. Pokud nevíte, vyberte "Nedovedu posoudit".

16. Setkal jste se v poslední době s nějakou kampaní proti domácímu násilí?

17. Kde jste se setkal s kampaní proti domácímu násilí?

18. Říká vám něco „Avon proti domácímu násilí“?

19. Myslíte si, že je kampaň Avonu užitečná?

20. Souhlasíte s názorem: „Pro nezúčastněnou osobu (příbuzní, přátelé, sousedé) je často těžké rozpoznat domácí násilí od méně závažných rodinných potyček/sporů."

21. Souhlasíte s názorem: „Lidé mají být shovívaví k domácímu násilí, protože to je soukromá věc a rodina si ji vyřeší stejně sama.

22. Bylo toho poslední dobou na něj/ní moc. Není divu, že mu prostě ´ujela ruka´! Tato častá fráze omlouvá nepřiměřené chování. Ke které reakci na tuto frázi se přikláníte?

23. Souhlasíte s názorem: „Domácího násilí se dopouštějí jen lidé s nízkými příjmy, nebo bez vzdělání

24. Jste tolerantní k domácímu násilí, protože se nechcete vměšovat do cizích záležitostí? (zamyslete se nad svými pocity a aktuálním chováním)

25. Uveďte prosím pohlaví.

26. Kolik je vám let?

27. Uveďte Vaše dokončené vzdělání (např. student střední školy má dokončené základní vzdělání)

28. Váš rodinný stav:

29. V jak velké obci bydlíte? Velikost podle počtu obyvatel. (odhadem, pokud nevíte)

30. Ve kterém kraji bydlíte? (Kde trávíte 80 % svého času)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, co si představit pod pojmem „Domácí násilí“?

2. Kolikrát jste se za posledních 12 měsíců setkal/a s pojmem „Domácí násilí“?

3. Odkud jste se o pojmu domácí násilí dozvěděl / setkal/a s informacemi „Domácí násilí“? V případě více odpovědí vyberte jednu, odkud vás domácí násilí nejvíc zasáhlo nebo zanechalo nejvíce informací.

4. Můžete prosím uvést jakou máte osobní zkušenost? Připomínám anonymitu dotazníku.

5. Dochází v současné době ještě k násilí ve vztahu s partnerem/kou?

7. Jednalo se o násilí, které bylo stále častější?

8. K jaké formě násilí mezi partnery nejčastěji docházelo?

9. Jaké bylo celkové zajištění domácnosti, ve které se odehrálo násilí

10. Souhlasíte s názorem: „Domácí násilí mezi dospělými osobami je vážný netolerovatelný problém, který by měl řešit stát?

11. Domníváte se, že se obětí domácího násilí obvykle stávají „puťky“ nebo „bačkory“, které si nechají všechno líbit?

12. Víte, jak se zachovat tváří v tvář domácímu násilí?

13. Víte o nové právní úpravě ochrany osob před domácím násilím?

14. Vidíte přínos v nové právní úpravě ochrany osob před domácím násilím?

15. Z následujících institucí vyberte DVĚ, které se podle Vás NEJVÍCE zasazují o řešení problémů domácího násilí. Pokud nevíte, vyberte "Nedovedu posoudit".

16. Setkal jste se v poslední době s nějakou kampaní proti domácímu násilí?

17. Kde jste se setkal s kampaní proti domácímu násilí?

18. Říká vám něco „Avon proti domácímu násilí“?

19. Myslíte si, že je kampaň Avonu užitečná?

20. Souhlasíte s názorem: „Pro nezúčastněnou osobu (příbuzní, přátelé, sousedé) je často těžké rozpoznat domácí násilí od méně závažných rodinných potyček/sporů."

21. Souhlasíte s názorem: „Lidé mají být shovívaví k domácímu násilí, protože to je soukromá věc a rodina si ji vyřeší stejně sama.

22. Bylo toho poslední dobou na něj/ní moc. Není divu, že mu prostě ´ujela ruka´! Tato častá fráze omlouvá nepřiměřené chování. Ke které reakci na tuto frázi se přikláníte?

23. Souhlasíte s názorem: „Domácího násilí se dopouštějí jen lidé s nízkými příjmy, nebo bez vzdělání

24. Jste tolerantní k domácímu násilí, protože se nechcete vměšovat do cizích záležitostí? (zamyslete se nad svými pocity a aktuálním chováním)

25. Uveďte prosím pohlaví.

26. Kolik je vám let?

27. Uveďte Vaše dokončené vzdělání (např. student střední školy má dokončené základní vzdělání)

28. Váš rodinný stav:

29. V jak velké obci bydlíte? Velikost podle počtu obyvatel. (odhadem, pokud nevíte)

30. Ve kterém kraji bydlíte? (Kde trávíte 80 % svého času)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Pelčáková, H.Postoj české společnosti k domácímu násilí (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://jaky-mate-postoj-k-domacimu-nasili.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.