Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jaký vliv má současná výchova dětí v raném věku na vývoj řeči

Jaký vliv má současná výchova dětí v raném věku na vývoj řeči

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiřina Jehličková
Šetření:18. 10. 2015 - 01. 11. 2015
Počet respondentů:106
Počet otázek (max/průměr):21 / 11.98
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím vás o vyplnění dotazníku, týkající se výchovy dětí v rodině, který  bude jednou ze součástí disertační práce na téma vývoje řeči u dětí v současnosti. Práce má za cíl zkoumat nejčastější příčiny řečových obtíží u dnešních dětí a navrhnout řešení, preventivní opatření, která by těmto obtížím předcházela.

Mnohokrát děkuji za váš čas, který budete tomuto dotazniku věnovat.

Odpovědi respondentů

1. Máte dítě/děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6359,43 %59,43 %  
ne4340,57 %40,57 %  

Graf

2. Má / mělo vaše dítě potíže s řečí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5078,13 %47,17 %  
ano1421,88 %13,21 %  

Graf

3. Jsou tyto potíže způsobeny nějakým postižením?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, neznáme příčinu1066,67 %9,43 %  
ano, dědičně320 %2,83 %  
ano, po porodu213,33 %1,89 %  

Graf

4. Jakého charakteru byly / jsou tyto potíže:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
začalo mluvit pozdě (až po 3. roce)535,71 %4,72 %  
začalo mluvit včas, některé hlásky však dlouho neumělo428,57 %3,77 %  
nemluvilo /nemluví v některých situacích, s cizími lidmi214,29 %1,89 %  
Běžné logopedické problémy, vyřešeno logopedií17,14 %0,94 %  
jiné17,14 %0,94 %  
začalo mluvit včas, ale mělo vlastní řeč17,14 %0,94 %  
zadrhávalo/zadrhává17,14 %0,94 %  
neumí R a Ř17,14 %0,94 %  
přišla o téměř všechny zuby. nektere hlasky bez nich nevyslovi17,14 %0,94 %  
nemluví17,14 %0,94 %  

Graf

5. Připravoval/a jste se na výchovu vašeho dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, četl/a jsem si knihy o výchově dětí2641,27 %24,53 %  
ne, dám svou intuici2438,1 %22,64 %  
ano, informace jsem měl/a od rodičů, příbuzných2133,33 %19,81 %  
ano, informace jsem hledal/a na internetu1625,4 %15,09 %  
ano, informace jsem měl/a od kamarádů1422,22 %13,21 %  
ano, sledoval/a jsem odborné pořady v televizi, navštěvoval/a jsem přednášky812,7 %7,55 %  
ne, nepřemýšlel/a jsem nad tím711,11 %6,6 %  
načetla jsem, nastudovala, ale základním kritériem byla moje intuice11,59 %0,94 %  
intuice11,59 %0,94 %  
tak trochu od všeho11,59 %0,94 %  
5 let jsem pracovala jako speciální pedagog, to si člověk leccos do vlastní rodiny odnese11,59 %0,94 %  
jsem učitel11,59 %0,94 %  
mám pedagogické vzdělání, ale moc jsem se na vlastní dítě nepřipravovala11,59 %0,94 %  
studium11,59 %0,94 %  

Graf

6. K jakému výchovnému stylu se přikláníte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
demokratický - vzájemně se respektujeme, dítě má své hranice, ale zohledňuji jeho přání a potřeby4266,67 %39,62 %  
jak - kdy - někdy jsem autoritativní jindy spíše liberální1828,57 %16,98 %  
autoritativní, tradiční - vyžaduji, aby mě dítě bezpodmínečně poslouchalo, samo nemůže vědět, co je pro něj dobré34,76 %2,83 %  
liberální - dítě si může dělat co chce, ví nejlépe, co má dělat34,76 %2,83 %  
autoritativní do věku cca 5 let, potom demokratický11,59 %0,94 %  
něco mezi autoritativní a demokratický11,59 %0,94 %  
rozlišuju podle situace - někdy dítě skutečně neví, co pro pro něj dobré, v jiných oblastech si klidně může dělat, co se mu zlíbí11,59 %0,94 %  
partnerský vztah, učíme se navzájem, rodič je dítěti pevnou oporou a zároveň mu nebrání v rozletu..11,59 %0,94 %  

Graf

7. Věnoval/a jste zvláštní pozornost při výchově již od narození rozvoji některé složky osobnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, zaměřil/a jsem se na všechny oblasti stejně2946,03 %27,36 %  
ne, časem se ukáže, co dítě potřebuje1523,81 %14,15 %  
ano, zaměřil/a jsem se na rozvoj motoriky812,7 %7,55 %  
ne, myslím, že to není potřeba34,76 %2,83 %  
ano, zaměřil/a jsem se na rozvoj řeči23,17 %1,89 %  
ano, zaměřil/a jsem se na hudební dovednosti11,59 %0,94 %  
pohyb,hudba, rec11,59 %0,94 %  
ano, zaměřil/a jsem se na výtvarné dovednosti11,59 %0,94 %  
Od vseho trochu11,59 %0,94 %  
ano, zaměřila jsem se na rozvoj osobnosti, rozvoj řeči, motoriky a hudební dovednosti11,59 %0,94 %  
Ne11,59 %0,94 %  

Graf

8. Četli /čtete pohádky, příběhy svému dítěti od narození (těhotenství)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3149,21 %29,25 %  
ano, ale začali jsme číst později2641,27 %24,53 %  
ne, nikdy11,59 %0,94 %  
cca od třičtvrt roku11,59 %0,94 %  
četla, ale né pravidelně11,59 %0,94 %  
zacli jsme cist v roce a nebo povidani formou povidky co se cely den delo11,59 %0,94 %  
Vyprávěla jsem zpaměti, později četla11,59 %0,94 %  
nejprve vyprávěla, později četla 11,59 %0,94 %  

Graf

9. Od kolika let /měsíců se dívalo / dívá vaše dítě na televizi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zhruba od 2 let1828,57 %16,98 %  
zhruba od 1 roku1320,63 %12,26 %  
nelze říci, televizi máme stále puštěnou812,7 %7,55 %  
zhruba od 3 let57,94 %4,72 %  
nevím57,94 %4,72 %  
nedívá se, nemáme televizi46,35 %3,77 %  
zhruba od 6 měsíců34,76 %2,83 %  
dívalo se od 6 měsíců-3 let,poté ne,nemáme tv11,59 %0,94 %  
neměli jsme TV, občas jsme pouštěli vybrané pohádky na PC11,59 %0,94 %  
Od pocatku ma tuto moznost, televizi vsak nevenuje zatim moc pozornosti na 15 mesicich...11,59 %0,94 %  
cca od 18 měsíců11,59 %0,94 %  
od toho jednoho roku cca pouštíme občas pohádky11,59 %0,94 %  
Tak od šesti, sedmi let. Dřív televize doma nebyla. 11,59 %0,94 %  
TV nepouštíme, videa na počítači tak od necelých dvou let - hlavně záběry zvířat na YouTube, vlaky atp., později kreslené pohádky 11,59 %0,94 %  

Graf

10. Využívali jste / využíváte počítač, notebook, tablet k výchově dítěte (výukové hry, aplikace)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, zřídka2133,33 %19,81 %  
ano, občas1523,81 %14,15 %  
ne, pouze na hry1219,05 %11,32 %  
ne57,94 %4,72 %  
ano, často34,76 %2,83 %  
nemáme11,59 %0,94 %  
Nepouzivame11,59 %0,94 %  
neměli jsme počítač ani notebook11,59 %0,94 %  
ne,.nepouzivame vubec11,59 %0,94 %  
Ne, poněvadž v roce 1988 a 89 ještě nic takového v domácnostech nebylo11,59 %0,94 %  
ne, máme pouze PC a ten využíváme pro děti pouze k přehrávání pohádek11,59 %0,94 %  
v době dospívání mého dítěte nebyly tyto prostředky dostupné11,59 %0,94 %  

Graf

11. Kolik času přibližně jste věnoval/a - věnujete denně hře s dítětem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
těžko říci, hráli jsme si/hrajeme si průběžně3758,73 %34,91 %  
více jak hodinu1828,57 %16,98 %  
méně jak hodinu46,35 %3,77 %  
hraje si samo34,76 %2,83 %  
nekdy si hraje samo nekdy spolu s nami11,59 %0,94 %  

Graf

12. Mluvili jste /mluvíte na své dítě jinak, když bylo / je malé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne - snažíte se používat normální výrazy4368,25 %40,57 %  
ano - používal/a, používáte "miminkovské" výrazy, opakujete zvuky po dítěti1930,16 %17,92 %  
moc jsem na něj nemluvil/a, čekal/a jsem, až bude mluvit11,59 %0,94 %  

Graf

13. Dívali jste se / díváte te se přímo na své dítě, když s ním hovoříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, většinou, již od malička4571,43 %42,45 %  
ano, většinou1015,87 %9,43 %  
jak-kdy711,11 %6,6 %  
chtěl/a bych, ale mé dítě se na mě nikdy nedívá11,59 %0,94 %  

Graf

14. Říkali jste /říkáte dítěti klasické dětské říkanky, jako "Paci, paci"...?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, často4469,84 %41,51 %  
ano, občas1219,05 %11,32 %  
jen, když bylo úplně malé69,52 %5,66 %  
ne11,59 %0,94 %  

Graf

15. Jak jste vaše dítě nosili, když bylo malé / nosíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v náručí5790,48 %53,77 %  
v sedačce (vajíčku)1320,63 %12,26 %  
v šátku1219,05 %11,32 %  
v manduce812,7 %7,55 %  
na ruce11,59 %0,94 %  
v nůši11,59 %0,94 %  
různě, třeba "na koni"11,59 %0,94 %  
V náručí, na delší pochody v dětské sedačce na zádech11,59 %0,94 %  
Na rameni, za krkem. 11,59 %0,94 %  
a v jiném nosítku, manducu nemáme :)11,59 %0,94 %  

Graf

16. Dokud vaše dítě nechodilo /nechodí, kde nejčastěji bývalo /bývá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na zemi4165,08 %38,68 %  
v postýlce914,29 %8,49 %  
v kočárku69,52 %5,66 %  
na veliké hrací dece na zemi11,59 %0,94 %  
na zemi nebo vevelke ohradce 2,5m na 2,5 tak ze na zemi :-)11,59 %0,94 %  
na koberci nebo v závěsu (extra "chodítko")11,59 %0,94 %  
v posteli a kocaru a lehatku11,59 %0,94 %  
v náručí11,59 %0,94 %  
v ohrádce11,59 %0,94 %  
v sedačce (vajíčku)11,59 %0,94 %  

Graf

17. Jezdíte denně s dítětem autem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, vozím ho na kočárku1726,98 %16,04 %  
ano1523,81 %14,15 %  
ne, chodíme většinou pěšky1523,81 %14,15 %  
ne, chodí samo914,29 %8,49 %  
ne, nosím ho v šátku, manduce...11,59 %0,94 %  
hodně jsme jezdívali autem, protože bydlíme na vesnici11,59 %0,94 %  
Občas11,59 %0,94 %  
Už je velké. 11,59 %0,94 %  
jezdíme často, tak 2-3x týdně autem, jinak jezdí v kočárku a ti starší pěšky11,59 %0,94 %  
střídala jsem všechny uvedené způsoby11,59 %0,94 %  
dřív jsem výhradně nosila (šátek, koník), dnes oba chodí (4 a 6 let) pěšky + MHD11,59 %0,94 %  

Graf

18. Jak máte staré dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 3 roky2133,33 %19,81 %  
3 - 6 let1625,4 %15,09 %  
6 - 9 let1117,46 %10,38 %  
18 a více914,29 %8,49 %  
9 - 1246,35 %3,77 %  
12 - 1523,17 %1,89 %  

Graf

19. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 - 351828,57 %16,98 %  
40 - 501625,4 %15,09 %  
35 - 401015,87 %9,43 %  
25 - 301015,87 %9,43 %  
18 - 2557,94 %4,72 %  
50 - 5534,76 %2,83 %  
60 a více11,59 %0,94 %  

Graf

20. Kde bydlíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v krajském městě1726,98 %16,04 %  
v hlavním městě1726,98 %16,04 %  
na vesnici1320,63 %12,26 %  
v obci1015,87 %9,43 %  
v okresním městě57,94 %4,72 %  
na samotě11,59 %0,94 %  

Graf

21. Jste:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5384,13 %50 %  
muž1015,87 %9,43 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Máte dítě/děti?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Má / mělo vaše dítě potíže s řečí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, neznáme příčinu na otázku 3. Jsou tyto potíže způsobeny nějakým postižením?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, četl/a jsem si knihy o výchově dětí na otázku 5. Připravoval/a jste se na výchovu vašeho dítěte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, informace jsem hledal/a na internetu na otázku 5. Připravoval/a jste se na výchovu vašeho dítěte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, informace jsem měl/a od kamarádů na otázku 5. Připravoval/a jste se na výchovu vašeho dítěte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, informace jsem měl/a od rodičů, příbuzných na otázku 5. Připravoval/a jste se na výchovu vašeho dítěte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, dám svou intuici na otázku 5. Připravoval/a jste se na výchovu vašeho dítěte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi demokratický - vzájemně se respektujeme, dítě má své hranice, ale zohledňuji jeho přání a potřeby na otázku 6. K jakému výchovnému stylu se přikláníte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi jak - kdy - někdy jsem autoritativní jindy spíše liberální na otázku 6. K jakému výchovnému stylu se přikláníte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, časem se ukáže, co dítě potřebuje na otázku 7. Věnoval/a jste zvláštní pozornost při výchově již od narození rozvoji některé složky osobnosti?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, zaměřil/a jsem se na všechny oblasti stejně na otázku 7. Věnoval/a jste zvláštní pozornost při výchově již od narození rozvoji některé složky osobnosti?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Četli /čtete pohádky, příběhy svému dítěti od narození (těhotenství)?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, ale začali jsme číst později na otázku 8. Četli /čtete pohádky, příběhy svému dítěti od narození (těhotenství)?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, občas na otázku 10. Využívali jste / využíváte počítač, notebook, tablet k výchově dítěte (výukové hry, aplikace)?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, zřídka na otázku 10. Využívali jste / využíváte počítač, notebook, tablet k výchově dítěte (výukové hry, aplikace)?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, pouze na hry na otázku 10. Využívali jste / využíváte počítač, notebook, tablet k výchově dítěte (výukové hry, aplikace)?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi těžko říci, hráli jsme si/hrajeme si průběžně na otázku 11. Kolik času přibližně jste věnoval/a - věnujete denně hře s dítětem?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi více jak hodinu na otázku 11. Kolik času přibližně jste věnoval/a - věnujete denně hře s dítětem?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi v náručí na otázku 15. Jak jste vaše dítě nosili, když bylo malé / nosíte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi v sedačce (vajíčku) na otázku 15. Jak jste vaše dítě nosili, když bylo malé / nosíte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi v šátku na otázku 15. Jak jste vaše dítě nosili, když bylo malé / nosíte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0 - 3 roky na otázku 18. Jak máte staré dítě?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 - 6 let na otázku 18. Jak máte staré dítě?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 - 9 let na otázku 18. Jak máte staré dítě?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 25 - 30 na otázku 19. Kolik je vám let?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 30 - 35 na otázku 19. Kolik je vám let?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 35 - 40 na otázku 19. Kolik je vám let?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 40 - 50 na otázku 19. Kolik je vám let?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi na vesnici na otázku 20. Kde bydlíte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi v hlavním městě na otázku 20. Kde bydlíte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi v krajském městě na otázku 20. Kde bydlíte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi v obci na otázku 20. Kde bydlíte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zhruba od 1 roku na otázku 9. Od kolika let /měsíců se dívalo / dívá vaše dítě na televizi?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zhruba od 2 let na otázku 9. Od kolika let /měsíců se dívalo / dívá vaše dítě na televizi?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Jezdíte denně s dítětem autem?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, chodíme většinou pěšky na otázku 17. Jezdíte denně s dítětem autem?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, vozím ho na kočárku na otázku 17. Jezdíte denně s dítětem autem?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi na zemi na otázku 16. Dokud vaše dítě nechodilo /nechodí, kde nejčastěji bývalo /bývá?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano - používal/a, používáte "miminkovské" výrazy, opakujete zvuky po dítěti na otázku 12. Mluvili jste /mluvíte na své dítě jinak, když bylo / je malé?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne - snažíte se používat normální výrazy na otázku 12. Mluvili jste /mluvíte na své dítě jinak, když bylo / je malé?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, často na otázku 14. Říkali jste /říkáte dítěti klasické dětské říkanky, jako "Paci, paci"...?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, občas na otázku 14. Říkali jste /říkáte dítěti klasické dětské říkanky, jako "Paci, paci"...?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, většinou na otázku 13. Dívali jste se / díváte te se přímo na své dítě, když s ním hovoříte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, většinou, již od malička na otázku 13. Dívali jste se / díváte te se přímo na své dítě, když s ním hovoříte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 21. Jste:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 21. Jste:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Má / mělo vaše dítě potíže s řečí?

2. Má / mělo vaše dítě potíže s řečí?

 • odpověď ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, informace jsem měl/a od kamarádů na otázku 5. Připravoval/a jste se na výchovu vašeho dítěte?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, informace jsem měl/a od rodičů, příbuzných na otázku 5. Připravoval/a jste se na výchovu vašeho dítěte?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, zřídka na otázku 10. Využívali jste / využíváte počítač, notebook, tablet k výchově dítěte (výukové hry, aplikace)?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0 - 3 roky na otázku 18. Jak máte staré dítě?

13. Dívali jste se / díváte te se přímo na své dítě, když s ním hovoříte?

 • odpověď ano, většinou, již od malička:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, informace jsem hledal/a na internetu na otázku 5. Připravoval/a jste se na výchovu vašeho dítěte?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, informace jsem měl/a od kamarádů na otázku 5. Připravoval/a jste se na výchovu vašeho dítěte?

15. Jak jste vaše dítě nosili, když bylo malé / nosíte?

 • odpověď v náručí:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, informace jsem hledal/a na internetu na otázku 5. Připravoval/a jste se na výchovu vašeho dítěte?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, informace jsem měl/a od kamarádů na otázku 5. Připravoval/a jste se na výchovu vašeho dítěte?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, dám svou intuici na otázku 5. Připravoval/a jste se na výchovu vašeho dítěte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, občas na otázku 10. Využívali jste / využíváte počítač, notebook, tablet k výchově dítěte (výukové hry, aplikace)?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 30 - 35 na otázku 19. Kolik je vám let?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 35 - 40 na otázku 19. Kolik je vám let?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi zhruba od 2 let na otázku 9. Od kolika let /měsíců se dívalo / dívá vaše dítě na televizi?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, chodíme většinou pěšky na otázku 17. Jezdíte denně s dítětem autem?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, občas na otázku 14. Říkali jste /říkáte dítěti klasické dětské říkanky, jako "Paci, paci"...?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi demokratický - vzájemně se respektujeme, dítě má své hranice, ale zohledňuji jeho přání a potřeby na otázku 6. K jakému výchovnému stylu se přikláníte?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, zaměřil/a jsem se na všechny oblasti stejně na otázku 7. Věnoval/a jste zvláštní pozornost při výchově již od narození rozvoji některé složky osobnosti?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, většinou, již od malička na otázku 13. Dívali jste se / díváte te se přímo na své dítě, když s ním hovoříte?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, informace jsem měl/a od rodičů, příbuzných na otázku 5. Připravoval/a jste se na výchovu vašeho dítěte?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0 - 3 roky na otázku 18. Jak máte staré dítě?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi jak - kdy - někdy jsem autoritativní jindy spíše liberální na otázku 6. K jakému výchovnému stylu se přikláníte?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi více jak hodinu na otázku 11. Kolik času přibližně jste věnoval/a - věnujete denně hře s dítětem?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi v hlavním městě na otázku 20. Kde bydlíte?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi v krajském městě na otázku 20. Kde bydlíte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Jezdíte denně s dítětem autem?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, často na otázku 14. Říkali jste /říkáte dítěti klasické dětské říkanky, jako "Paci, paci"...?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne - snažíte se používat normální výrazy na otázku 12. Mluvili jste /mluvíte na své dítě jinak, když bylo / je malé?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 21. Jste:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, ale začali jsme číst později na otázku 8. Četli /čtete pohádky, příběhy svému dítěti od narození (těhotenství)?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi v sedačce (vajíčku) na otázku 15. Jak jste vaše dítě nosili, když bylo malé / nosíte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi na vesnici na otázku 20. Kde bydlíte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zhruba od 1 roku na otázku 9. Od kolika let /měsíců se dívalo / dívá vaše dítě na televizi?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Má / mělo vaše dítě potíže s řečí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, pouze na hry na otázku 10. Využívali jste / využíváte počítač, notebook, tablet k výchově dítěte (výukové hry, aplikace)?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi v šátku na otázku 15. Jak jste vaše dítě nosili, když bylo malé / nosíte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 - 9 let na otázku 18. Jak máte staré dítě?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 1. Máte dítě/děti?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, zřídka na otázku 10. Využívali jste / využíváte počítač, notebook, tablet k výchově dítěte (výukové hry, aplikace)?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Četli /čtete pohádky, příběhy svému dítěti od narození (těhotenství)?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi na zemi na otázku 16. Dokud vaše dítě nechodilo /nechodí, kde nejčastěji bývalo /bývá?

21. Jste:

 • odpověď žena:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, občas na otázku 10. Využívali jste / využíváte počítač, notebook, tablet k výchově dítěte (výukové hry, aplikace)?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 25 - 30 na otázku 19. Kolik je vám let?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano - používal/a, používáte "miminkovské" výrazy, opakujete zvuky po dítěti na otázku 12. Mluvili jste /mluvíte na své dítě jinak, když bylo / je malé?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi zhruba od 2 let na otázku 9. Od kolika let /měsíců se dívalo / dívá vaše dítě na televizi?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, informace jsem hledal/a na internetu na otázku 5. Připravoval/a jste se na výchovu vašeho dítěte?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, chodíme většinou pěšky na otázku 17. Jezdíte denně s dítětem autem?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, informace jsem měl/a od kamarádů na otázku 5. Připravoval/a jste se na výchovu vašeho dítěte?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi na vesnici na otázku 20. Kde bydlíte?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, pouze na hry na otázku 10. Využívali jste / využíváte počítač, notebook, tablet k výchově dítěte (výukové hry, aplikace)?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 - 9 let na otázku 18. Jak máte staré dítě?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, často na otázku 14. Říkali jste /říkáte dítěti klasické dětské říkanky, jako "Paci, paci"...?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0 - 3 roky na otázku 18. Jak máte staré dítě?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte dítě/děti?

2. Má / mělo vaše dítě potíže s řečí?

3. Jsou tyto potíže způsobeny nějakým postižením?

5. Připravoval/a jste se na výchovu vašeho dítěte?

6. K jakému výchovnému stylu se přikláníte?

7. Věnoval/a jste zvláštní pozornost při výchově již od narození rozvoji některé složky osobnosti?

8. Četli /čtete pohádky, příběhy svému dítěti od narození (těhotenství)?

9. Od kolika let /měsíců se dívalo / dívá vaše dítě na televizi?

10. Využívali jste / využíváte počítač, notebook, tablet k výchově dítěte (výukové hry, aplikace)?

11. Kolik času přibližně jste věnoval/a - věnujete denně hře s dítětem?

12. Mluvili jste /mluvíte na své dítě jinak, když bylo / je malé?

13. Dívali jste se / díváte te se přímo na své dítě, když s ním hovoříte?

14. Říkali jste /říkáte dítěti klasické dětské říkanky, jako "Paci, paci"...?

15. Jak jste vaše dítě nosili, když bylo malé / nosíte?

16. Dokud vaše dítě nechodilo /nechodí, kde nejčastěji bývalo /bývá?

17. Jezdíte denně s dítětem autem?

18. Jak máte staré dítě?

19. Kolik je vám let?

20. Kde bydlíte?

21. Jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte dítě/děti?

2. Má / mělo vaše dítě potíže s řečí?

3. Jsou tyto potíže způsobeny nějakým postižením?

5. Připravoval/a jste se na výchovu vašeho dítěte?

6. K jakému výchovnému stylu se přikláníte?

7. Věnoval/a jste zvláštní pozornost při výchově již od narození rozvoji některé složky osobnosti?

8. Četli /čtete pohádky, příběhy svému dítěti od narození (těhotenství)?

9. Od kolika let /měsíců se dívalo / dívá vaše dítě na televizi?

10. Využívali jste / využíváte počítač, notebook, tablet k výchově dítěte (výukové hry, aplikace)?

11. Kolik času přibližně jste věnoval/a - věnujete denně hře s dítětem?

12. Mluvili jste /mluvíte na své dítě jinak, když bylo / je malé?

13. Dívali jste se / díváte te se přímo na své dítě, když s ním hovoříte?

14. Říkali jste /říkáte dítěti klasické dětské říkanky, jako "Paci, paci"...?

15. Jak jste vaše dítě nosili, když bylo malé / nosíte?

16. Dokud vaše dítě nechodilo /nechodí, kde nejčastěji bývalo /bývá?

17. Jezdíte denně s dítětem autem?

18. Jak máte staré dítě?

19. Kolik je vám let?

20. Kde bydlíte?

21. Jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jehličková, J.Jaký vliv má současná výchova dětí v raném věku na vývoj řeči (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://jaky-vliv-ma-soucasna-vychov.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.