Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jakým způsobem se připravujete na přijímací pohovor?

Jakým způsobem se připravujete na přijímací pohovor?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikola Märzová
Šetření:14. 11. 2011 - 25. 11. 2011
Počet respondentů:78
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou 3. ročníku Vyšší odborné školy a ráda bych vás požádala o vyplnění tohoto dotazníku.

Dotazník je určen těm, kteří se na přijímací pohovor teprve připravují, ale i těm kteří se přijímacího pohovoru již zúčastnili.

Tento dotazník je součástí mé absolventské práce a je anonymní.

 

Odpovědi respondentů

1. Je pro vás příprava před přijímacím pohovorem důležitá?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7596,15 %96,15 %  
ne33,85 %3,85 %  

Graf

2. Pokud se chystáte (nebo jste se již v minulosti chystali) na přijímací pohovor, zjistíte si požadovanou náplň práce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano78100 %100 %  

Graf

3. Zjistíte si také všeobecné informace o firmě, o poskytovaných službách či výrobcích, jaké jsou cíle a hodnoty firmy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7191,03 %91,03 %  
ne78,97 %8,97 %  

Graf

4. Máte představu, jakou barvu a styl oblečení zvolit na přijímací pohovor?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6988,46 %88,46 %  
ne911,54 %11,54 %  

Graf

5. Podstoupíte před přijímacím pohovorem drobné kosmetické úpravy, např. kadeřník nebo manikúra?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4962,82 %62,82 %  
ano2937,18 %37,18 %  

Graf

6. Když se připravujete na přijímací pohovor, přečtete si předem naučnou literaturu k úspěšnému zvládnutí pohovoru?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5165,38 %65,38 %  
ano2734,62 %34,62 %  

Graf

7. Připravíte si předem odpovědi na potenciální otázky u přijímacího pohovoru?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6178,21 %78,21 %  
ne1721,79 %21,79 %  

Graf

8. Snažíte se nějakým způsobem bojovat proti nervozitě a trémě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, snažím se5773,08 %73,08 %  
ne, protože s trémou a nervozitou nemám problémy2126,92 %26,92 %  

Graf

9. Jste připraven(a) vhodným způsobem zareagovat, pokud by vám tazatel položil nevhodnou či nemístnou otázku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5671,79 %71,79 %  
ne2228,21 %28,21 %  

Graf

10. Připravíte si dotazy, na které se po skončení pohovoru chcete zeptat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5671,79 %71,79 %  
ne2228,21 %28,21 %  

Graf

11. Zúčastnili jste se již příjmacího pohovoru nebo se na přijímací pohovor teprve chystáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
již jsem se zúčastnil(a)6482,05 %82,05 %  
teprve se chystám1417,95 %17,95 %  

Graf

12. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6785,9 %85,9 %  
muž1114,1 %14,1 %  

Graf

13. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22 - 25 let4152,56 %52,56 %  
26 - 30 let1721,79 %21,79 %  
18 - 21 let1114,1 %14,1 %  
31 - 35 let56,41 %6,41 %  
41 - 45 let22,56 %2,56 %  
46 - 50 let11,28 %1,28 %  
36 - 40 let11,28 %1,28 %  

Graf

14. Do jaké skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student(ka)4355,13 %55,13 %  
pracující osoba2633,33 %33,33 %  
čerstvý(á) absolvent(ka) školy45,13 %5,13 %  
nezaměstnaná osoba33,85 %3,85 %  
osoba na mateřské dovolené22,56 %2,56 %  

Graf

15. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské vzdělání4051,28 %51,28 %  
maturita3241,03 %41,03 %  
vyšší vzdělání45,13 %5,13 %  
základní vzdělání11,28 %1,28 %  
výuční list11,28 %1,28 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

14. Do jaké skupiny patříte?

  • odpověď student(ka):
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18 - 21 let na otázku 13. Jaký je váš věk?
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi teprve se chystám na otázku 11. Zúčastnili jste se již příjmacího pohovoru nebo se na přijímací pohovor teprve chystáte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Je pro vás příprava před přijímacím pohovorem důležitá?

2. Pokud se chystáte (nebo jste se již v minulosti chystali) na přijímací pohovor, zjistíte si požadovanou náplň práce?

3. Zjistíte si také všeobecné informace o firmě, o poskytovaných službách či výrobcích, jaké jsou cíle a hodnoty firmy?

4. Máte představu, jakou barvu a styl oblečení zvolit na přijímací pohovor?

5. Podstoupíte před přijímacím pohovorem drobné kosmetické úpravy, např. kadeřník nebo manikúra?

6. Když se připravujete na přijímací pohovor, přečtete si předem naučnou literaturu k úspěšnému zvládnutí pohovoru?

7. Připravíte si předem odpovědi na potenciální otázky u přijímacího pohovoru?

8. Snažíte se nějakým způsobem bojovat proti nervozitě a trémě?

9. Jste připraven(a) vhodným způsobem zareagovat, pokud by vám tazatel položil nevhodnou či nemístnou otázku?

10. Připravíte si dotazy, na které se po skončení pohovoru chcete zeptat?

11. Zúčastnili jste se již příjmacího pohovoru nebo se na přijímací pohovor teprve chystáte?

12. Jaké je vaše pohlaví?

13. Jaký je váš věk?

14. Do jaké skupiny patříte?

15. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Je pro vás příprava před přijímacím pohovorem důležitá?

2. Pokud se chystáte (nebo jste se již v minulosti chystali) na přijímací pohovor, zjistíte si požadovanou náplň práce?

3. Zjistíte si také všeobecné informace o firmě, o poskytovaných službách či výrobcích, jaké jsou cíle a hodnoty firmy?

4. Máte představu, jakou barvu a styl oblečení zvolit na přijímací pohovor?

5. Podstoupíte před přijímacím pohovorem drobné kosmetické úpravy, např. kadeřník nebo manikúra?

6. Když se připravujete na přijímací pohovor, přečtete si předem naučnou literaturu k úspěšnému zvládnutí pohovoru?

7. Připravíte si předem odpovědi na potenciální otázky u přijímacího pohovoru?

8. Snažíte se nějakým způsobem bojovat proti nervozitě a trémě?

9. Jste připraven(a) vhodným způsobem zareagovat, pokud by vám tazatel položil nevhodnou či nemístnou otázku?

10. Připravíte si dotazy, na které se po skončení pohovoru chcete zeptat?

11. Zúčastnili jste se již příjmacího pohovoru nebo se na přijímací pohovor teprve chystáte?

12. Jaké je vaše pohlaví?

13. Jaký je váš věk?

14. Do jaké skupiny patříte?

15. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Märzová, N.Jakým způsobem se připravujete na přijímací pohovor? (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://jakym-zpusobem-se-pripravuje.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.