Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jan Hus

Jan Hus

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lukáš Vyoral
Šetření:20. 07. 2013 - 31. 07. 2013
Počet respondentů:288
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.81
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:71,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Jsem administrátorem webu www.hus2015.cz a pro účely tzv. husovského trienia, Husova výročí, zpracovávám názory na jeho osobnost. Proto jsem vytvořil i tento dotazník.

 

Můžeme začít.

Odpovědi respondentů

1. Znáte osobu M. Jana Husa?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano28799,65 %99,65 %  
ne10,35 %0,35 %  

Graf

2. Byl podle Vás Hus kacířem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne22879,17 %79,17 %  
nevím3311,46 %11,46 %  
ano279,38 %9,38 %  

Graf

3. Čím se podle Vás Hus provinil?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ničim4013,89 %13,89 %  
neprovinil62,08 %2,08 %  
podle mě ničím41,39 %1,39 %  
Neprovinil se.31,04 %1,04 %  
Neprovinil se31,04 %1,04 %  
-31,04 %1,04 %  
nicim31,04 %1,04 %  
nevím20,69 %0,69 %  
Tím, že říkal pravdu.20,69 %0,69 %  
mluvil pravdu20,69 %0,69 %  
ostatní odpovědi Ničím!
Hlásal pravdu.
Kritizoval církev
kázal Boží Slovo
Neprovinil se, jeho názory i kritika byly objektivní a opodstatněné.
Podle mne byl Hus reformátorem církve a veřejně vyslovil názory, které se neslučovaly s názory tehdejší církve.
co já vím, musel bych znát soudobé zákony, abych věděl, co bylo a nebylo trestné...
on se provinil?
domníval se, že kněz musí být ve stavu milosti, aby bohoslužba byla platná - tj. že předpokládal, že mešní oběť závisí na knězi
Urazil mocné, řekl jim věci, co oni nechtěli slyšet a neodvolal je.
dovolil si kritizovat Církev
Jeho teze otřásaly stanoveným řádem světa. Který byl považován za jediný, nezpochybnitelný a neměnný. A to je trnem oku vždy pro ty kdož jsou na vrcholu.
Podle mě? Ničím.
Bol v nesprávnej dobe na nesprávnom mieste. Primárne išlo o ekleziologický konflikt medzi mocenskou univerzálnou cirkvou a lokálnou cirkvou, ktorá bojovala za oprávnené požiadavky. Niektoré teologické pozície Husa by som však určite nezastával.
Kritikou hierarchie a neřádů v církvi.
nebyl zkorumpovatelný...na rozdíl od tehdejší římské církve
To je těžké. U předchozí otázky zda byl kacířem jsem napsal že ne, třebaže podle definice toho slova samozřejmě kacířem byl. Z dnešního pohledu jeho reformátorské snahy nebyly proviněním, proto bych ho nepovažoval za kacíře, a proto se ničím neprovinil.
Zastával mylný názor, že kněz, který je ve stavu hříchu, nemůže platně sloužit a udělovat svátosti.
podle mě ničím, ale podle tehdejších představitelů církve, zpochybňováním církevních autorit
Měl myšlenky a ideje, které lidi jeho doby nemohli pochopit a většina ani nechtěla.
Nezvládnutím pýchy.
odsuzováním církve
brojil proti církevní vrchnosti
Nasral církev tím, že si pustil hubu na špacír
říkal pravdu, která se nelibila
ničím.. možná jen moc mluvit, což se církvi nelíbilo
Postavil se proti tehdejší křesťanské ideologii, kritizoval církev, hlásal návrat k hodnotám prvotní církve.
Některé věci, které říkal, odporovaly tenkrát platnému oficiálnímu názoru katolické církve.
pevností ducha
Leda neuposlechnutím vyšších církevních autorit, za což však přijal osobní odpovědnost.
tím že říkal pravdu
Odmítl se podvolit autoritě.
zpochybňoval řadu církevních pořádků, které neměly oporu v Písmu (odpustky, mnohoobročnictví).
hlásal to, co se nelíbilo - měl velkou moc
V kontextu dnešní doby ničím. V kontextu své doby nejspíš tím, že nerespektoval církevní autority.
Ničím, pouze upřednostnil zákon o pravdě a svědomí před světskou mocí.
Říkal nevhodné věci v nevhodnou dobu, co vím o jeho požadavcích, tak si myslím, že jindy by i mohl mít naději na úspěch
vlastním uvažováním
Tím,že hlásal pravdu,což se nelíbilo církví.
předběhl myšlení své doby a jeho názory se příliš lišili od názorů nejmocnějšího tj. církve
Došlo k herezi, svátosti podávané hříšným knězem měly být neplatné
Nevím, těžko dnes soudit. Asi byl v některých názorech příliš radikální až fanatický.
nonkonformitou
byl příliš radikální
Teologicky nekonformními názory, které navazovaly na tehdy velmi nepříznivě hodnoceného Johna Wycliffa.
nebol zaslepeny, predstihol dobu
byl upřímný, takový "papež František" své doby
..
nemohu si vzpomenout
neposlouchal církev, ale Boha
V té době, že kázal proti církvi-odpustky atd.
Neprovinil, nebo pokud chcete, byl příliš rozumný na svou dobu a kritizoval církev a dogmata, což se nevyplácelo.
Příliš vyhrocené učení o svátostech a platnosti jejich vysluhování.
nebyl součástí mainstreamu
nevím o ničem, čím by se skutečně provinil, naopak myslím, že usiloval o dobrou věc
řekl nahlas co všichni věděli a ukázal prohnilost církve
tim, ze mluvil neco jineho nez se libilo vladcum, mel proste jen jiny nazor
rikal veci v te dobe nepripustne
Postavil se mocným
kázání proti bohatství církve, čímž se ovšem neprovinil, ale záminka dobrá
říkal nahlas věcy, který se ostatním lidem nelíbyly
ničím, byl nepohodlný svými názory v době, kdy nebyla svoboda projevu
hereticka uceni ktere odmitl odvolat
remanencí
Kázal názory, které nebyly kompatibilní s názory tehdejší církve, která se snažila ovládnout lid mocensky prostřednictvím strachu.
kdo ví jaká je pravda
Postavil se klerofašismu (ničím)
neprovinil se nijak, byl nepohodlný tehdejší církvi
Nicim. Dostal se do sparu zlocinneho spolceni Cirkev
byl příliš moudrý na svou dobu, tím se znelíbil církvi, ukazoval na její nedostatky
vyvolaval socialni nepokoje, neplnil vernost biskupovi, nejbohatsi knez v Praze a nadaval na bohatstvi "chudsich" knezi"
láskou pro lidi kolem sebe, vírou za dobro
říkal co si myslí a to se nesmělo
Takto položené otázky se těžko zodpovídají. Z hlediska teologických sporů jeho doby, ve které žil kacířem byl, dnes bychom takové věci posuzovali a hodnotili zcela jinak.
vyslovil iný ako oficiálny názor
Neprovinil se, spíše chyboval.
chtěl navrátit církev do původního stavu.
jeho názory byly lidsky dobré, ale podával je tím stylem, že jich zneužíval jen pro zviditelnění vlastní osoby.
Kritika církve, postavení se proti autoritám
bol v nesprávnom čase na nesprávnom mieste—ale to nie je ipso facto vina, ale nešťastie.
Jeho tvrzení by mohla mít donatistické důsledky, pokud by byla vztažena na kněžské úkony.
z dnešního pohledu ničím, kázal z bible tak, jak se soudobé církvi nehodilo a nelíbilo, reformace pro ni znamenala mimo jiné ztrátu moci
byl názorově napřed před ostatními
tím, že říkal nepříjemné a nepohodlné věci ve své době
Postavil se establishmentu církve
Odvahou uznat, že předešlý život sloužil lži
mel pravdu
naštval tehdejší establishment
kritizoval katolickou církev a její tehdejší způsoby života
narodil se v blbý době. "Lidé" nebyly ochotni připustit si pravdu kterou hlásal..
postavil se proti konání katolické církve, hlásal "nové učení", kritika katolické církve a věrouky
kázal proti dosavadním církevním pravidlům
Neměl rád oheň?
nedržel hubu a krok
Ničím, byl kacířem pouze ze soudobého hlediska. Z hlediska katolicismu se provinil tím, že tvrdil, že kněz nemůže udělit svátosti, žije-li v hříchu.
Neposlušnosťou.
snažil se prosadit dobro za jakoukoliv cenu
Podle mě ničím, podle tehdejších mocenských struktur asi viditelnou kritikou
nešel s davem
Vzepřel se autoritě římsko-katolické církve, v té době něco nemyslitelného.
Postavil se proti církevní hierarchii.
Třeba remanační nauka a pak jiné Viklifovské inspirace.
"Nedržel hubu a krok"... Nehodil se do plánů mocných.
Reálně ničím
Hledal drahou milost Kristovu a odmítal popření jeho cesty, které bylo implicitně vyžadováno v rámci konformity s církevními nepořádky.
Z mého pohledu se neprovinil ničím.
dobrou vůlí
Byl neposlušný vůči oficiální církvi.
říkat pravdu se nevyplácí
tím, že se odvážil vzepřít církvi
byl moc chytrý
De facto ničím.
Umenšil význam biskupského úřadu, což nejspíš nebylo moco po chuti mocnějším
Postavil se proti církvi jako instituci. To se samozřejmě nelbilo papalášům.
ničím, měl pokrokové názory, které předeběhly jeho dobu a tak musel být odstraněn
všim moznym
dle mého ničím - reformní pohledy na církev byly vždy a budou zlo..
byl průkopník - doba ho nepochopila
Napadením platnosti svátostí a tím i lidskou jistotu v jejich působení.
Posuzoval jednání lidí z hlediska Boží pravdy, která nás přesahuje.
ničím zač by zasluhoval smrt - odmyslíme-li problematiku církevního řádu
byl proti prodávání odpustků, vůbec chtěl církev víc přiblížit k lidem
Neposlušnost vůči autoritě (nadřízeným). Kázání v rozporu s katolickou naukou tehdejší tradice.
Přílišnou snahou, aby byl slyšen
neprovinil se ničím, protože říkal pravdu ( nahlas kritizoval nešvary v církvi )
neprovinil se ničím, z hlediska tehdejší církve byl nepohodlným disidentem
Postavením se proti "společenským konvencím" své doby, určovaným vedením římské církve.
Zdůrazňoval prohřešky vysokých představitelů církve
poukazoval na nedostatky církve
V mládí holdoval alkoholu a nezřízené zábavě, bohatě to však převážil přínosem další části svého života.
štval církev
V podstatě ničím
ničím, jen si stál za svými názory, což se každému nelíbilo
Říkal to, co si myslel.
Ničím, pouze šlápl tehdejším mocným na kuří oko
pravdou
ničím, řekl pravdu a stál si ve slově
špatná doba, nové myšlenky
Složitá otázka na víc než jeden řádek. Podle učení tehdejší církve nepochybně kacířem byl. Řekněme, že poněkud předběhl dobu. V 16. století by ho už pravděpodobně nikdo neupaloval.
nicim, jen zil ve spatne dobe a pro jeho nazory se nenaslo pochopeni, vyznamny clovek ktery predesel svou dobu
Nicim zasadnim
Kázal proti nešvarům, které se děly v církvi - odpustky
Vystupoval proti církevním autoritám
Věřil jinak a v něco jiného, než se v té době od duchovních očekávalo, neplnil nesmyslné povinnosti.
záleží, proti komu
vystupoval proti zkažené církvi
podle mne ničím, v jeho době v odlišnosti názorů
Řikal své nesouhlasné názory ohledně některých praktik církve veřejně a nahlas.
říkal něco, co nebylo běžné v jeho době
Ničím.
vlastním názorem
Nenabídl koncilu žádnou relevantní protihodnotu za to, že uzná kacířství. Spravil by to měšec tolarů anebo nějaké území na jihu Itálie.
byl ve špatnou dobu na špatném místě
Hlásal to, co církev považovala za kacířské
ničím - mluvil pravdu a doplatil na to,některým pravda vadí
měl svůj názor, za který se nebál postavit
samostatným myšlením :-)
že říkal pravdu o církvi
nešukal ministranty
Špatně položená otázka: kacířství není o vinně, kacířství je z definice vybočování od uznavaného paradigmatu (viz. encyklopedie)
"Provinil" nebude zrovna ten správný výraz. Stál si za svou pravdou, která se ovšem neslučovala s učením katolické církve a ta to tehdy řešila dost radikálně.
Ničím - pouze byl pro katolickou církev příliš všímavý a nonkonformní
Ničím. Kázal slovo Boží, a to zkorumpované církevní papaláše štvalo.
pravdou, říkal to, co ostatní nechtěli slyšet
tím, že vystupoval veřejně proti církvi, která netoleruje jiné myšlenkové názory, než které sama upřednostňuje.
Asi nechtěl oblbovat lidi vírou tak, jak to chtěli na vyšších místech.
Vzhledem k tomu, že existence Boha je velice nepravděpodobná, pak se "provinil" pouze odlišným názorem na neexistující a v té době většinově nepřijatelnou interpretací.
měl vytky vůči tehdejší podobě katolické církve
Byl spíše nepohodlný a odvážný, když řekl Zikmundovi před celým koncilem otevřeně, že je hříšník.
kázzal proti velmi mocné církvi
"provinil" se tím, že říkal nahlas věci, které vyšší instance nerady slyší
Kritikou své katolické církve a kritiokou chování představitelů církve
prilis nahlas kritizoval pomery cirkve
chtěl reformovat církev
Kritizováním církve.
záleží na tom, co se považuje za vinu, na úhlu pohledu. Neprovinil.
v kontextu doby vybočoval a to se tehdy nenosilo
Sel si za svym
měl jiné názory než většina tamní společnosti
Ze se nenarodil ve 21 st. :D
Řekl co si myslí
Nonkonformností.
znelíbil se vrchnosti, resp. církevní vrchnosti
propagoval sice správné myšlenky, ale ve špatné době
ničím doopravdy, byl nevinen
kacirstvim
podle mě ničím. Prostě vyjádřil svůj názor a to bylo správné
tím že mluvil nahlas to co si myslel a čemu věřil
neodvolal své učení
neprovinil se, mluvil jen to, čemu také věřil
rikal pravdu
moc mluvit
Šel proti nesmyslnému jednani církve, která z věřících těžila těžila velke penize.
Ve špatné době na špatném místě.
Říkal pravdu těm, kdo hlásali lži pro svůj prospěch
Odklon od učení katolické církve
ničím říkal pravdu
otevřeným kritizováním
neprovinil se, kazal pravdu a to se nekomu nelibilo
chtěl změny v církvi, které se to nelíbilo
Žil ve špatné době
kázal v nesouladu s církevním učením
V řadě věroučných bodů převzal teze již církví odsouzeného Jana Viklefa...
tak to vážně netuším, z dnešního pohledu zřejmě ničím
vytvářel si vlastní verzi křesťanského náboženství
Podle mě se ničím neprovinil.
ničím, jen neříkal to, co chtěli lidé z církve slyšet
Vlastním výkladem Evangelia (=bludy), například, že nehodný kněz není knězem, nebo učením o predestinaci (bez ohledu na to co dělám můj osud je předem rozhodnut..)
ničím se neprovinil
Šel proti proudu.
říkal pravdu ve špatné době a to se církvi nelibilo
Kacíř je ten, kdo se rozchází s oficiálním učením církve a on se bezpochyby rozcházel. To, jak drasticky to tehdy řešili, je druhá věc. Pravdou je, že některá kacířská učení byla skutečně nebezpečná, což vyvolávalo vůči jakémukoli kacířství histerii.
Hus se provinil? To je pro mne novinka. Leda snad tím, že holt nedržel ústa a krok.
ničím - oběť doby, politiky, nesmíme zapomínat na shodu nešťastných náhod na koncilu...
šel proti proudu
vzepřel se oficiální církevní diktatuře
Upozornil na nekalé praktiky v tehdejší církvi.
22076,39 %76,39 % 

Graf

4. Hus byl odsouzen:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nespravedlivě16256,25 %56,25 %  
V souladu s církevním právem, avšak nespravedlivě11740,63 %40,63 %  
Spravedlivě62,08 %2,08 %  
Spravedlivě, avšak v rozporu s církevním právem31,04 %1,04 %  

Graf

5. Jan Hus je pro mne:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
významný kazatel21373,96 %73,96 %  
náboženský reformátor20771,88 %71,88 %  
původce reformace v Českých zemích17360,07 %60,07 %  
sociální reformátor9031,25 %31,25 %  
největší Čech227,64 %7,64 %  
kacíř103,47 %3,47 %  
nezajímavá osobnost72,43 %2,43 %  
zločinec10,35 %0,35 %  

Graf

6. Znáte projekt Husovského trienia? (www.hus2015.cz)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne26391,32 %91,32 %  
ano258,68 %8,68 %  

Graf

7. Znáte nějaký webový odkaz, stránku o M. Janu Husovi?

(formát webové adresy)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12955,36 %44,79 %  
neznám2410,3 %8,33 %  
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus114,72 %3,82 %  
-52,15 %1,74 %  
http://www.husinec.cz/mistr-jan-hus/31,29 %1,04 %  
www.wikipedia.cz31,29 %1,04 %  
bohužel ne20,86 %0,69 %  
http://www.janhus.cz/20,86 %0,69 %  
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ján_Hus10,43 %0,35 %  
http://www.hus2015.cz/; http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus; 10,43 %0,35 %  
ostatní odpovědi ..
celou řadu
http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus
ne kromě těch na Wikipedii
ano
je jich plno :)
blok jakub sluka
neznám, ale wikipedie je jistota
wikipedia.cz
neznám a musím vám sdělit, že toto jsou naprosto děsné otázky které člověka nutí Husa buď vyzdvihovat do nebe nebo odsuzovat. Tento dotazník nedává prostor pro vlastní pohled, pro různé interpretace jeho díla, života a osobnosti!
nie
.
asi jen wiki... na internetu jsem o něm nic nehledala
www.spisovatele.cz, www.wikipedie.cz, www.husinec.cz
www.theopedia.com/John_Huss‎
kromě wikipedie ne
ne:(
www.husitstvi.cz
ano, ale ne nic kvalitního..
wikipedie, jinak jsem zatím nepotřebovala nic vyhledávat, takže nevím..
http://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/jan-hus/
neznám, nezajímám se
vlastně ani ne, ale celkem zajímavé jsou pojednání o Husovi a husictví pocházející z okruhu pravoslavné církve.
Neznám, na intertnetu příliš odborné články nevyhledávám.
Na webu jsem zatím žádný odkaz nehledala, ale nepochybuji o tom, že se o něm dá mnohé dohledat.
www.jan-hus.cz
ne přímo
neznám žádný takový
je ich mnoho
z hlavy ne, od čeho je Google? A k tomu samozřejmě spousta knih...
nenapada me zadna vyjma wikipedia
http://necyklopedie.wikia.com/wiki/Jan_Hus
http://www.hus2015.cz
neznám žádnou
wikepedia
Ne.
Nikdy jsem nehledala stránku o J. Husovi, o žádné nevím, ale jsem si jistá, že určitě existují mnohé...
wikipedie
urcite neco bude na wikipedii :)
Wikipedia.org
z hlavy nikoliv.
ne, k čemu? wiki?
přímo o jeho osobě nikoli. V Brně je však škola Jana Husa:)
www.historie.cz
wikipedie :D
https://www.facebook.com/pages/Jan-Hus/39834118261?fref=ts
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10123417216-svetci-a-svedci/208562211000022-mistr-jan-hus/;http://www.ceskatelevize.cz/porady/10169539755-dvaasedmdesat-jmen-ceske-historie/208572232200011-jan-hus/
Snad jen wikipedii
nevím
Stránku z knihy budiž. Webovou ne.
z hlavy? Ne.
cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus
5222,32 %18,06 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte osobu M. Jana Husa?

2. Byl podle Vás Hus kacířem?

3. Čím se podle Vás Hus provinil?

4. Hus byl odsouzen:

5. Jan Hus je pro mne:

6. Znáte projekt Husovského trienia? (www.hus2015.cz)

7. Znáte nějaký webový odkaz, stránku o M. Janu Husovi?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte osobu M. Jana Husa?

2. Byl podle Vás Hus kacířem?

3. Čím se podle Vás Hus provinil?

4. Hus byl odsouzen:

5. Jan Hus je pro mne:

6. Znáte projekt Husovského trienia? (www.hus2015.cz)

7. Znáte nějaký webový odkaz, stránku o M. Janu Husovi?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vyoral, L.Jan Hus (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://jan-hus.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.