Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jan Masaryk - film vs. realita

Jan Masaryk - film vs. realita

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marek Černovský
Šetření:29. 04. 2019 - 06. 05. 2019
Počet respondentů:120
Počet otázek (max/průměr):20 / 8.73
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:72,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je anonymí, interaktivní (čísla otázek jdou na přeskáčku dle odpovědí) a nezabere více než dvě minuty. Budu vděčný za každé vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Viděl/a jste film Masaryk (2016)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8570,83 %70,83 %  
Ano3529,17 %29,17 %  

Graf

2. Řekl/a byste, že děj filmu odpovídá reálným historickým událostem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1952,78 %15,83 %  
spíše nesouhlasím925 %7,5 %  
nevím616,67 %5 %  
souhlasím25,56 %1,67 %  

Graf

3. Víte, kdo to byl Jan Masaryk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7790,59 %64,17 %  
Ne89,41 %6,67 %  

Graf

4. Souhlasíte s tvrzením, že Jan Masaryk byl závislý na kokainu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím4558,44 %37,5 %  
spíše nesouhlasím1823,38 %15 %  
nesouhlasím79,09 %5,83 %  
spíše souhlasím56,49 %4,17 %  
souhlasím22,6 %1,67 %  

Graf

5. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž450 %3,33 %  
Žena450 %3,33 %  

Graf

6. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 25675 %5 %  
26 - 35112,5 %0,83 %  
< 18112,5 %0,83 %  

Graf

7. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou450 %3,33 %  
Vysokoškolské Mgr. / Ing.225 %1,67 %  
Vyšší odborné DiS.112,5 %0,83 %  
Vysokoškolské Bc.112,5 %0,83 %  

Graf

8. Souhlasíte s tvrzením, že Jan Masaryk byl psychicky nevyrovnaný a nezodpovědný?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2735,06 %22,5 %  
spíše nesouhlasím2633,77 %21,67 %  
spíše souhlasím1620,78 %13,33 %  
nesouhlasím67,79 %5 %  
souhlasím22,6 %1,67 %  

Graf

9. Souhlasíte s tvrzením, že vztahy Jana Masaryka a Edvarda Beneše se po Mnichovské dohodě výrazně zhoršily?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3950,65 %32,5 %  
spíše souhlasím2025,97 %16,67 %  
spíše nesouhlasím1012,99 %8,33 %  
souhlasím79,09 %5,83 %  
nesouhlasím11,3 %0,83 %  

Graf

10. Souhlasíte s tvrzením, že Jan Masaryk se na přelomu let 1938 a 1939 nervově zhroutil a léčil se v americkém sanatoriu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím5368,83 %44,17 %  
spíše souhlasím1418,18 %11,67 %  
souhlasím56,49 %4,17 %  
spíše nesouhlasím45,19 %3,33 %  
nesouhlasím11,3 %0,83 %  

Graf

11. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž4457,14 %36,67 %  
Žena3342,86 %27,5 %  

Graf

12. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 253950,65 %32,5 %  
26 - 352025,97 %16,67 %  
46 - 60810,39 %6,67 %  
< 1845,19 %3,33 %  
61 - více45,19 %3,33 %  
36 - 4522,6 %1,67 %  

Graf

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou3038,96 %25 %  
Vysokoškolské Bc.2025,97 %16,67 %  
Vysokoškolské Mgr. / Ing.1215,58 %10 %  
Základní911,69 %7,5 %  
Vysokoškolské doktorské PhD.45,19 %3,33 %  
Vyšší odborné DiS.11,3 %0,83 %  
Střední odborné bez maturity11,3 %0,83 %  

Graf

14. Vymysleli si podle Vás tvůrci filmu některou či některé z následujících dějových linek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jan Masaryk byl závislý na kokainu1441,18 %11,67 %  
Jan Masaryk se na přelomu let 1938 a 1939 nervově zhroutil a léčil se v americkém sanatoriu1235,29 %10 %  
Jan Masaryk byl psychicky nevyrovnaný a nezodpovědný926,47 %7,5 %  
Vztahy Jana Masaryka a Edvarda Beneše se po Mnichovské dohodě výrazně zhoršily926,47 %7,5 %  
Nevymysleli si žádnou617,65 %5 %  
Vymysleli si všechny12,94 %0,83 %  

Graf

15. Myslíte si, že Vám film pomohl lépe poznat osobu Jana Masaryka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1748,57 %14,17 %  
nevím1131,43 %9,17 %  
spíše nesouhlasím411,43 %3,33 %  
souhlasím25,71 %1,67 %  
nesouhlasím12,86 %0,83 %  

Graf

16. Myslíte si, že Vám film pomohl lépe poznat události z let 1937 - 1939?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1234,29 %10 %  
spíše nesouhlasím1234,29 %10 %  
souhlasím720 %5,83 %  
nevím38,57 %2,5 %  
nesouhlasím12,86 %0,83 %  

Graf

17. Jak byste film Masaryk ohodnotili? (výborný = 100%, chvalitebný = 80% atd.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý1440 %11,67 %  
chvalitebný1028,57 %8,33 %  
dostatečný617,14 %5 %  
výborný411,43 %3,33 %  
nedostatečný12,86 %0,83 %  

Graf

18. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž2057,14 %16,67 %  
Žena1542,86 %12,5 %  

Graf

19. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 251131,43 %9,17 %  
46 - 60822,86 %6,67 %  
26 - 35617,14 %5 %  
36 - 45514,29 %4,17 %  
61 - více38,57 %2,5 %  
< 1825,71 %1,67 %  

Graf

20. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou1542,86 %12,5 %  
Vysokoškolské Mgr. / Ing.617,14 %5 %  
Vysokoškolské doktorské PhD.411,43 %3,33 %  
Vysokoškolské Bc.38,57 %2,5 %  
Základní38,57 %2,5 %  
Vyšší odborné DiS.25,71 %1,67 %  
Střední odborné bez maturity25,71 %1,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Viděl/a jste film Masaryk (2016)?

 • odpověď Ano:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jan Masaryk byl závislý na kokainu na otázku 14. Vymysleli si podle Vás tvůrci filmu některou či některé z následujících dějových linek?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jan Masaryk se na přelomu let 1938 a 1939 nervově zhroutil a léčil se v americkém sanatoriu na otázku 14. Vymysleli si podle Vás tvůrci filmu některou či některé z následujících dějových linek?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 15. Myslíte si, že Vám film pomohl lépe poznat osobu Jana Masaryka?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 15. Myslíte si, že Vám film pomohl lépe poznat osobu Jana Masaryka?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 16. Myslíte si, že Vám film pomohl lépe poznat události z let 1937 - 1939?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 16. Myslíte si, že Vám film pomohl lépe poznat události z let 1937 - 1939?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrý na otázku 17. Jak byste film Masaryk ohodnotili? (výborný = 100%, chvalitebný = 80% atd.)
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi chvalitebný na otázku 17. Jak byste film Masaryk ohodnotili? (výborný = 100%, chvalitebný = 80% atd.)
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muž na otázku 18. Jaké je Vaše pohlaví?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žena na otázku 18. Jaké je Vaše pohlaví?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18 - 25 na otázku 19. Jaký je Váš věk?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střední s maturitou na otázku 20. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 2. Řekl/a byste, že děj filmu odpovídá reálným historickým událostem?

3. Víte, kdo to byl Jan Masaryk?

 • odpověď Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 4. Souhlasíte s tvrzením, že Jan Masaryk byl závislý na kokainu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 4. Souhlasíte s tvrzením, že Jan Masaryk byl závislý na kokainu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 8. Souhlasíte s tvrzením, že Jan Masaryk byl psychicky nevyrovnaný a nezodpovědný?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 8. Souhlasíte s tvrzením, že Jan Masaryk byl psychicky nevyrovnaný a nezodpovědný?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 8. Souhlasíte s tvrzením, že Jan Masaryk byl psychicky nevyrovnaný a nezodpovědný?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 9. Souhlasíte s tvrzením, že vztahy Jana Masaryka a Edvarda Beneše se po Mnichovské dohodě výrazně zhoršily?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 9. Souhlasíte s tvrzením, že vztahy Jana Masaryka a Edvarda Beneše se po Mnichovské dohodě výrazně zhoršily?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 9. Souhlasíte s tvrzením, že vztahy Jana Masaryka a Edvarda Beneše se po Mnichovské dohodě výrazně zhoršily?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 10. Souhlasíte s tvrzením, že Jan Masaryk se na přelomu let 1938 a 1939 nervově zhroutil a léčil se v americkém sanatoriu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 10. Souhlasíte s tvrzením, že Jan Masaryk se na přelomu let 1938 a 1939 nervově zhroutil a léčil se v americkém sanatoriu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muž na otázku 11. Jaké je Vaše pohlaví?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žena na otázku 11. Jaké je Vaše pohlaví?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18 - 25 na otázku 12. Jaký je Váš věk?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 26 - 35 na otázku 12. Jaký je Váš věk?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střední s maturitou na otázku 13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysokoškolské Bc. na otázku 13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysokoškolské Mgr. / Ing. na otázku 13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

10. Souhlasíte s tvrzením, že Jan Masaryk se na přelomu let 1938 a 1939 nervově zhroutil a léčil se v americkém sanatoriu?

 • odpověď nevím:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 26 - 35 na otázku 12. Jaký je Váš věk?

12. Jaký je Váš věk?

 • odpověď 18 - 25:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysokoškolské Bc. na otázku 13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Viděl/a jste film Masaryk (2016)?

2. Řekl/a byste, že děj filmu odpovídá reálným historickým událostem?

3. Víte, kdo to byl Jan Masaryk?

4. Souhlasíte s tvrzením, že Jan Masaryk byl závislý na kokainu?

8. Souhlasíte s tvrzením, že Jan Masaryk byl psychicky nevyrovnaný a nezodpovědný?

9. Souhlasíte s tvrzením, že vztahy Jana Masaryka a Edvarda Beneše se po Mnichovské dohodě výrazně zhoršily?

10. Souhlasíte s tvrzením, že Jan Masaryk se na přelomu let 1938 a 1939 nervově zhroutil a léčil se v americkém sanatoriu?

11. Jaké je Vaše pohlaví?

12. Jaký je Váš věk?

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

14. Vymysleli si podle Vás tvůrci filmu některou či některé z následujících dějových linek?

15. Myslíte si, že Vám film pomohl lépe poznat osobu Jana Masaryka?

16. Myslíte si, že Vám film pomohl lépe poznat události z let 1937 - 1939?

17. Jak byste film Masaryk ohodnotili? (výborný = 100%, chvalitebný = 80% atd.)

18. Jaké je Vaše pohlaví?

19. Jaký je Váš věk?

20. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Viděl/a jste film Masaryk (2016)?

2. Řekl/a byste, že děj filmu odpovídá reálným historickým událostem?

3. Víte, kdo to byl Jan Masaryk?

4. Souhlasíte s tvrzením, že Jan Masaryk byl závislý na kokainu?

8. Souhlasíte s tvrzením, že Jan Masaryk byl psychicky nevyrovnaný a nezodpovědný?

9. Souhlasíte s tvrzením, že vztahy Jana Masaryka a Edvarda Beneše se po Mnichovské dohodě výrazně zhoršily?

10. Souhlasíte s tvrzením, že Jan Masaryk se na přelomu let 1938 a 1939 nervově zhroutil a léčil se v americkém sanatoriu?

11. Jaké je Vaše pohlaví?

12. Jaký je Váš věk?

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

14. Vymysleli si podle Vás tvůrci filmu některou či některé z následujících dějových linek?

15. Myslíte si, že Vám film pomohl lépe poznat osobu Jana Masaryka?

16. Myslíte si, že Vám film pomohl lépe poznat události z let 1937 - 1939?

17. Jak byste film Masaryk ohodnotili? (výborný = 100%, chvalitebný = 80% atd.)

18. Jaké je Vaše pohlaví?

19. Jaký je Váš věk?

20. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Černovský, M.Jan Masaryk - film vs. realita (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://jan-masaryk-film-vs-realita.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.