Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > japonská podniková kultura v českém prostředí

japonská podniková kultura v českém prostředí

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dana Rendlová
Šetření:02. 04. 2009 - 09. 04. 2009
Počet respondentů:11
Počet otázek (max/průměr):15 / 3.36
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:9,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, dotazník na téma: japonská podniková kultura v českém prostředí je určen pracovníkům japonských společností působících na českém území a je součástí mé diplomové práce. Otázky jsou zaměřeny na získání informací o japonské kultuře. Předem děkuji za Váš čas při vyplnění dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Jak často přicházíte do styku s japonskými partnery či spolupracovníky

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [denněotázka č. 2, několikrát do týdneotázka č. 2, méně častootázka č. 2, nikdy jsem s nimi nesetkal/a → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy jsem s nimi nesetkal/a763,64 %63,64 %  
nikdy jsem s nimi nejednal/a218,18 %18,18 %  
méně často19,09 %9,09 %  
denně19,09 %9,09 %  

Graf

2. Atmosféru jednání s japonským partnerem byste označili jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neformální s uvolněnou atmosférou150 %9,09 %  
formální150 %9,09 %  

Graf

3. Japonce byste vzhledem k jejich způsobu jednání a rozhodování označili spíše jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracovníky jednající kolektivně2100 %18,18 %  

Graf

4. Pokud jste se někdy účastnil/a rozhodovacího procesu vedeného Japonci, označil/a byste jej jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
srovnatelně dlouhý s českými podnikovými standardy150 %9,09 %  
zbytečně zdlouhavý, protože plánování by mělo být až další fází150 %9,09 %  

Graf

5. Charatkerizovali byste Japonce v podnikové sféře jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
improvizátory - dodržování termínů a norem není důležité, je potřeba především splnit cíl150 %9,09 %  
občasné prodloužení termínů a odchýlení od norem není překážkou splnění cíle150 %9,09 %  

Graf

6. Myslíte si, že máte pod japonským vedením prostor pro samostatnost, tvůrčí činnost a improvizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemohu posoudit150 %9,09 %  
ano, ve své práci se mohu dobře seberealizovat150 %9,09 %  

Graf

7. Sponzoruje společnost nějaké podnikové události, např. večírky či jiná setkání zaměstnanců pro upevnění pracovních vztahů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, pravidelněotázka č. 8, ano, ale pouze výjimečněotázka č. 8, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, pravidelně2100 %18,18 %  

Graf

8. Pokud ano a máte možnost poznat Japonce i mimo pracovní sféru, charakterizovali byste je pak jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přátelští, ale komunikace je stále vedena pouze na formální úrovni150 %9,09 %  
velmi přátelští, komunikace je zcela neformální150 %9,09 %  

Graf

9. Pokud ne, uvítali byste konání těchto událostí z hlediska seznámení se s Japonci a s jejich kulturou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

10. Poskytuje společnost pravidelně školení svým kmenových zaměstnanců

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, školení se neúčastním vůbec nebo zcela výjimečně150 %9,09 %  
ano, i pomocí rotace pro seznámení s jinými pracovními místy a úkoly150 %9,09 %  

Graf

11. V rámci celoživotního vzdělávání se v Japonsku zaměstnanci seznamují i s jinými pracovními místy a náplní práce než běžně vykonávají, což výrazně zlepšuje jejich kvalifikaci, uvítali byste tento systém i ve Vašem podniku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, myslím si, že každý by se měl soustředit pouze na svoji práci a tu neustále zdokonalovat150 %9,09 %  
zmíměný systém u nás již funguje150 %9,09 %  

Graf

12. Přizpůsobili se Japonci dle Vašeho názoru českým podnikovým standardům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne, více zachovávají své podnikové standardy150 %9,09 %  
ano, ale pouze v některých ohledech150 %9,09 %  

Graf

13. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25150 %9,09 %  
26150 %9,09 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:25.5
Minimum:25
Maximum:26
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.5
Směrodatná odchylka:0.71
Medián:25.5
Modus:25

Graf

14. Pracovní pozice

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sekretarka150 %9,09 %  
HR specialist, asistentka managementu150 %9,09 %  

Graf

15. Společnost

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a.s.150 %9,09 %  
T.RAD Czech150 %9,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Rendlová, D.japonská podniková kultura v českém prostředí (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://japonska-podnikova-kultura-v-ceskem-prostredi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.