Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > japonská podniková kultura v českém prostředí

japonská podniková kultura v českém prostředí

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dana Rendlová
Šetření:02. 04. 2009 - 09. 04. 2009
Počet respondentů:11
Počet otázek (max/průměr):15 / 3.36
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:9,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, dotazník na téma: japonská podniková kultura v českém prostředí je určen pracovníkům japonských společností působících na českém území a je součástí mé diplomové práce. Otázky jsou zaměřeny na získání informací o japonské kultuře. Předem děkuji za Váš čas při vyplnění dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Jak často přicházíte do styku s japonskými partnery či spolupracovníky

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [denněotázka č. 2, několikrát do týdneotázka č. 2, méně častootázka č. 2, nikdy jsem s nimi nesetkal/a → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy jsem s nimi nesetkal/a763,64 %63,64 %  
nikdy jsem s nimi nejednal/a218,18 %18,18 %  
méně často19,09 %9,09 %  
denně19,09 %9,09 %  

Graf

2. Atmosféru jednání s japonským partnerem byste označili jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neformální s uvolněnou atmosférou150 %9,09 %  
formální150 %9,09 %  

Graf

3. Japonce byste vzhledem k jejich způsobu jednání a rozhodování označili spíše jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracovníky jednající kolektivně2100 %18,18 %  

Graf

4. Pokud jste se někdy účastnil/a rozhodovacího procesu vedeného Japonci, označil/a byste jej jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
srovnatelně dlouhý s českými podnikovými standardy150 %9,09 %  
zbytečně zdlouhavý, protože plánování by mělo být až další fází150 %9,09 %  

Graf

5. Charatkerizovali byste Japonce v podnikové sféře jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
improvizátory - dodržování termínů a norem není důležité, je potřeba především splnit cíl150 %9,09 %  
občasné prodloužení termínů a odchýlení od norem není překážkou splnění cíle150 %9,09 %  

Graf

6. Myslíte si, že máte pod japonským vedením prostor pro samostatnost, tvůrčí činnost a improvizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemohu posoudit150 %9,09 %  
ano, ve své práci se mohu dobře seberealizovat150 %9,09 %  

Graf

7. Sponzoruje společnost nějaké podnikové události, např. večírky či jiná setkání zaměstnanců pro upevnění pracovních vztahů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, pravidelněotázka č. 8, ano, ale pouze výjimečněotázka č. 8, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, pravidelně2100 %18,18 %  

Graf

8. Pokud ano a máte možnost poznat Japonce i mimo pracovní sféru, charakterizovali byste je pak jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přátelští, ale komunikace je stále vedena pouze na formální úrovni150 %9,09 %  
velmi přátelští, komunikace je zcela neformální150 %9,09 %  

Graf

9. Pokud ne, uvítali byste konání těchto událostí z hlediska seznámení se s Japonci a s jejich kulturou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

10. Poskytuje společnost pravidelně školení svým kmenových zaměstnanců

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, školení se neúčastním vůbec nebo zcela výjimečně150 %9,09 %  
ano, i pomocí rotace pro seznámení s jinými pracovními místy a úkoly150 %9,09 %  

Graf

11. V rámci celoživotního vzdělávání se v Japonsku zaměstnanci seznamují i s jinými pracovními místy a náplní práce než běžně vykonávají, což výrazně zlepšuje jejich kvalifikaci, uvítali byste tento systém i ve Vašem podniku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, myslím si, že každý by se měl soustředit pouze na svoji práci a tu neustále zdokonalovat150 %9,09 %  
zmíměný systém u nás již funguje150 %9,09 %  

Graf

12. Přizpůsobili se Japonci dle Vašeho názoru českým podnikovým standardům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne, více zachovávají své podnikové standardy150 %9,09 %  
ano, ale pouze v některých ohledech150 %9,09 %  

Graf

13. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25150 %9,09 %  
26150 %9,09 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:25.5
Minimum:25
Maximum:26
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.5
Směrodatná odchylka:0.71
Medián:25.5
Modus:25

Graf

14. Pracovní pozice

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sekretarka150 %9,09 %  
HR specialist, asistentka managementu150 %9,09 %  

Graf

15. Společnost

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a.s.150 %9,09 %  
T.RAD Czech150 %9,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rendlová, D.japonská podniková kultura v českém prostředí (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://japonska-podnikova-kultura-v-ceskem-prostredi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.