Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Japonské kulturní standardy - pohled Čechů na Japonce

Japonské kulturní standardy - pohled Čechů na Japonce

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Irena
Šetření:06. 08. 2009 - 08. 08. 2009
Počet respondentů:1
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento dotazník na téma "japonské kulturní standardy" je určen pro všechny, kteří mají osobní zkušenost s japonskou kulturou. Jeho cílem je identifikace japonských kulturních standardů (norem chování, jednání, myšlení) z českého pohledu. Výsledky dotazníku budou použity pro účely mé diplomové práce na stejnojmenné téma.

Předem moc děkují za věnovaný čas a ochotu spolupracovat.

Odpovědi respondentů

1. Máte osobní zkušenost s japonskou kulturou/s komunikací s Japonci?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze zprostředkovaně1100 %100 %  

Graf

2. V jaké životní oblasti se setkáváte s příslušníky japonského národa? (práce, rodina, přátele...)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobně s Japonci neetkávám1100 %100 %  

Graf

3. Atmosféra jednání s japonskými partnery v pracovní oblasti by se dala podle Vás označit jako:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše formální1100 %100 %  

Graf

4. Mimo pracovní sféru je komunikace s příslušníky japonského národa podle Vás

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše formální1100 %100 %  

Graf

5. Jaké vlastnosti jsou podle Vás typické pro Japonce?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přesnost, úcta, zvrácenost1100 %100 %  

Graf

6. Jaké vlastnosti se Vám na Japoncích líbí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přesnost, úcta1100 %100 %  

Graf

7. Jaké vlastnosti Japonců se Vám naopak nelíbí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvrácený smysl pro humor, zvrácené sex.praktiktiky1100 %100 %  

Graf

8. V čem jsou podle Vás zásadní kulturní odlišnosti mezi Čechy a Japonci?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
naše individualita vs. jejich uniformita1100 %100 %  

Graf

9. Je podle Vašeho názoru pro Japonce typické projevování emocí na veřejnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jak kdy1100 %100 %  

Graf

10. Myslíte si, že Japonci na rozdíl od Čechu dodržují časové termíny více nebo méně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více1100 %100 %  

Graf

11. Zaskočilo Vás někdy něco ve způsobu chování Japonců? Můžete uvést příklad?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvrácené sexuální praktiky které se líbí jen jim1100 %100 %  

Graf

12. Na co je podle Vašeho mínění třeba dávat pozor při komunikaci s Japonci?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
abych je neurazil1100 %100 %  

Graf

13. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
241100 %100 %  

Graf

14. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž1100 %100 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

, I.Japonské kulturní standardy - pohled Čechů na Japonce (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://japonske-kulturni-standardy-pohled-cechu-na-japonce.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.