Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Japonské kulturní standardy - pohled Čechů na Japonce

Japonské kulturní standardy - pohled Čechů na Japonce

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Irena
Šetření:06. 08. 2009 - 08. 08. 2009
Počet respondentů:1
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento dotazník na téma "japonské kulturní standardy" je určen pro všechny, kteří mají osobní zkušenost s japonskou kulturou. Jeho cílem je identifikace japonských kulturních standardů (norem chování, jednání, myšlení) z českého pohledu. Výsledky dotazníku budou použity pro účely mé diplomové práce na stejnojmenné téma.

Předem moc děkují za věnovaný čas a ochotu spolupracovat.

Odpovědi respondentů

1. Máte osobní zkušenost s japonskou kulturou/s komunikací s Japonci?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze zprostředkovaně1100 %100 %  

Graf

2. V jaké životní oblasti se setkáváte s příslušníky japonského národa? (práce, rodina, přátele...)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobně s Japonci neetkávám1100 %100 %  

Graf

3. Atmosféra jednání s japonskými partnery v pracovní oblasti by se dala podle Vás označit jako:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše formální1100 %100 %  

Graf

4. Mimo pracovní sféru je komunikace s příslušníky japonského národa podle Vás

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše formální1100 %100 %  

Graf

5. Jaké vlastnosti jsou podle Vás typické pro Japonce?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přesnost, úcta, zvrácenost1100 %100 %  

Graf

6. Jaké vlastnosti se Vám na Japoncích líbí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přesnost, úcta1100 %100 %  

Graf

7. Jaké vlastnosti Japonců se Vám naopak nelíbí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvrácený smysl pro humor, zvrácené sex.praktiktiky1100 %100 %  

Graf

8. V čem jsou podle Vás zásadní kulturní odlišnosti mezi Čechy a Japonci?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
naše individualita vs. jejich uniformita1100 %100 %  

Graf

9. Je podle Vašeho názoru pro Japonce typické projevování emocí na veřejnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jak kdy1100 %100 %  

Graf

10. Myslíte si, že Japonci na rozdíl od Čechu dodržují časové termíny více nebo méně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více1100 %100 %  

Graf

11. Zaskočilo Vás někdy něco ve způsobu chování Japonců? Můžete uvést příklad?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvrácené sexuální praktiky které se líbí jen jim1100 %100 %  

Graf

12. Na co je podle Vašeho mínění třeba dávat pozor při komunikaci s Japonci?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
abych je neurazil1100 %100 %  

Graf

13. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
241100 %100 %  

Graf

14. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž1100 %100 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

, I.Japonské kulturní standardy - pohled Čechů na Japonce (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://japonske-kulturni-standardy-pohled-cechu-na-japonce.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.