Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jazyková škola v Orlové

Jazyková škola v Orlové

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Beáta Krmášková
Šetření:08. 02. 2011 - 08. 03. 2011
Počet respondentů:64
Počet otázek (max/průměr):17 / 11.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
Jsem studentkou 5. ročníku Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava zabývající se ve své diplomové práci návrhem marketingového plánu nově vznikající jazykové školy. Velice ráda bych Vám položila několik otázek. Dotazník je zcela anonymní. Není-li uvedeno jinak, označte křížkem pouze jednu odpověď.
Děkuji Vám za Vaši ochotu a čas strávený vyplňováním.
 

Odpovědi respondentů

1. Studujete/studoval/a jste cizí jazyk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5789,06 %89,06 %  
ne710,94 %10,94 %  

Graf

2. Uveďte prosím jaký jazyk.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
angličtina814,04 %12,5 %  
anglický814,04 %12,5 %  
němčina58,77 %7,81 %  
Německý58,77 %7,81 %  
anglický jazyk23,51 %3,13 %  
němčinu23,51 %3,13 %  
německý jazyk23,51 %3,13 %  
německý, anglický, ruský23,51 %3,13 %  
Anglický, německý a ruský 11,75 %1,56 %  
anglický,ruský,německý11,75 %1,56 %  
ostatní odpovědi angličtina, němčina
Anglický,německý
angličtina, němčina, slovenština, romština
anglický, francouzský
anglický německý
angličtina, ruština
ruský,německý
angličtina, němčina, ruština
angličtinu, němčinu
angličtinu
Aj, Fj
ruština
francouzsky, anlický
anglický, ruský, německý
francozština, němčina
anglický, německý
polský
AJ, NJ
německý, francouzský
německý, ruský, anglický
angličtina, francouzština, španělština
2136,84 %32,81 % 

Graf

3. Zatrhněte jakým způsobem se cizí jazyk učíte/učili jste se.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve škole (ZŠ, SŠ, VŠ)4782,46 %73,44 %  
navštěvuji jazykový kurz58,77 %7,81 %  
nyní v práci v rámi jazykového kurzu11,75 %1,56 %  
ve škole, i samostudium za pomoci internetu11,75 %1,56 %  
individuální výuka vyučujícím11,75 %1,56 %  
ZŠ,SŠ,VŠ, doma, v zahraničí, jazykovka11,75 %1,56 %  
samostudium11,75 %1,56 %  

Graf

4. Uvažovali byste o návštěvování kurzu cizího jazyka v Orlové?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3656,25 %56,25 %  
ne2843,75 %43,75 %  

Graf

5. Jaký jazyk byste chtěl/a studovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
angičtina3186,11 %48,44 %  
němčina1541,67 %23,44 %  
francouština719,44 %10,94 %  
španělština38,33 %4,69 %  
ruština38,33 %4,69 %  

Graf

6. O jakou formu výuky byste měl/a zájem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
konverzace s rodilým mluvčím1438,89 %21,88 %  
obecný skupinový kurz1233,33 %18,75 %  
konverzace616,67 %9,38 %  
příprava k certifikátu 38,33 %4,69 %  
obchodní jazyk 12,78 %1,56 %  

Graf

7. Měl/a byste zájem o jazykový kurz zakončený cetifikátem? (např. PET, KET, FCE, CAE)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2158,33 %32,81 %  
ne1541,67 %23,44 %  

Graf

8. Jaká je Vámi přijatelná cena za kurz cizího jazyka (za 1 semestr, 1x týdně, 2 vyučovací hodiny (90 min), celkem 18 výukových bloků)?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5000822,22 %12,5 %  
3500513,89 %7,81 %  
6000411,11 %6,25 %  
200038,33 %4,69 %  
400038,33 %4,69 %  
300038,33 %4,69 %  
250025,56 %3,13 %  
800025,56 %3,13 %  
650025,56 %3,13 %  
450012,78 %1,56 %  
ostatní odpovědi 3600
5500
1500
38,33 %4,69 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4355.88
Minimum:2000
Maximum:8000
Variační rozpětí:6000
Rozptyl:2169812.83
Směrodatná odchylka:1473.03
Medián:4250
Modus:5000

Graf

9. Na které jazykové dovednosti by měl být kladen největší důraz ohodnoťte prosím na stupnici důležitosti od 1 – 5 (1 nejvíce důležité, 5 - nejméně důležité)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
čtení2.3060.823
písemný projev2.1110.765
gramatika2.0831.243
poslech2.5281.527
slovní zásoba1.4720.805
ústní projev, konverzace1.2780.867

Graf

10. Která část dne by Vám nejvíce vyhovovala pro návštěvu kurzu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v podvečer 17:00 – 21:002055,56 %31,25 %  
odpoledne 12:00 – 16:00 hod1541,67 %23,44 %  
dopoledne 8:00 – 12:00 hod513,89 %7,81 %  

Graf

11. Který den v týdnu by Vám nejvíce vyhovoval pro návštěvu kurzu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středa1644,44 %25 %  
čtvrtek1233,33 %18,75 %  
úterý1027,78 %15,63 %  
pátek822,22 %12,5 %  
pondělí616,67 %9,38 %  

Graf

12. Kde byste hledali informace o jazykovém kurzu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet2055,56 %31,25 %  
reference od známých, příbuzných, přátel1336,11 %20,31 %  
internet i reference12,78 %1,56 %  
televize12,78 %1,56 %  
letáky12,78 %1,56 %  

Graf

13. Seřaďte prosím jednotlivé faktory podle důležitosti při výběru jazykového kurzu na stupnici od 1 - 7 (1 nejvíce důležité, 7 - nejméně důležité)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
cena2.6113.404
kvalifikace lektora2.3892.571
velikost skupiny4.3332.5
pověst jazykové školy4.1392.231
vzdálenost od bydliště43
vybavenost školy5.5281.749
nabídka kurzů54.556

Graf

14. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4773,44 %73,44 %  
muž1726,56 %26,56 %  

Graf

15. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 252945,31 %45,31 %  
26 – 351421,88 %21,88 %  
36 – 451015,63 %15,63 %  
46 – 5569,38 %9,38 %  
56 – a více57,81 %7,81 %  

Graf

16. Jaký je Váš hrubý měsíční příjem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 001 – 20 000 Kč2031,25 %31,25 %  
10 001 – 15 000 Kč1929,69 %29,69 %  
do 10 000 Kč1421,88 %21,88 %  
20 001 – 25 000 Kč812,5 %12,5 %  
25 001 a více Kč34,69 %4,69 %  

Graf

17. Máte nějaké připomínky, nebo návrhy pro nově vznikájící jazykovou školu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ani ne

bude to určitě dobrý přínos pro naše děti ale i dospělé

Kvalitní lektory, v případě nemoci adekvátní náhrady, vhodné prostory (především vzduch a teplota), dobrá dostupnost, aktuální www, profily účastníků kurzů na www, obsah vyúky, úkoly i slovíčka v elektronické formě jako doplnění kurzu pro každého účastníka kurzu.

Mluvit, mluvit, mluvit, pouze biflováním gramatiky se student jazyk nenaučí

ne

ne

nemám

Nemám informace o nově vznikající škole, takže se nemohu vyjádřit

Připomínky ani návrhy nemám, žiji v Praze a na střední školu jsem chodila v Orlové v letech 1962 až 1965. Během našeho studia na SŠ jsme byli v jazycích velmi chabě vzděláváni,také proto doufám, že každá snaha o znalost jakéhokoliv jazyka je přínosná a jazyková škola v Orlové bude příjemným místem pro všechny, kteří nechtějí být "němí"........... Byla jsem vyzvána k odpovědi na dotazník......... odpovídám a zdravím do Orlové, Vl. Žídková

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Uvažovali byste o návštěvování kurzu cizího jazyka v Orlové?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi konverzace s rodilým mluvčím na otázku 6. O jakou formu výuky byste měl/a zájem?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi obecný skupinový kurz na otázku 6. O jakou formu výuky byste měl/a zájem?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Měl/a byste zájem o jazykový kurz zakončený cetifikátem? (např. PET, KET, FCE, CAE)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Měl/a byste zájem o jazykový kurz zakončený cetifikátem? (např. PET, KET, FCE, CAE)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 3600 - 5000 > na otázku 8. Jaká je Vámi přijatelná cena za kurz cizího jazyka (za 1 semestr, 1x týdně, 2 vyučovací hodiny (90 min), celkem 18 výukových bloků)?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi čtení=2 na otázku 9. Na které jazykové dovednosti by měl být kladen největší důraz ohodnoťte prosím na stupnici důležitosti od 1 – 5 (1 nejvíce důležité, 5 - nejméně důležité)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi čtení=3 na otázku 9. Na které jazykové dovednosti by měl být kladen největší důraz ohodnoťte prosím na stupnici důležitosti od 1 – 5 (1 nejvíce důležité, 5 - nejméně důležité)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi gramatika =1 na otázku 9. Na které jazykové dovednosti by měl být kladen největší důraz ohodnoťte prosím na stupnici důležitosti od 1 – 5 (1 nejvíce důležité, 5 - nejméně důležité)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi písemný projev=2 na otázku 9. Na které jazykové dovednosti by měl být kladen největší důraz ohodnoťte prosím na stupnici důležitosti od 1 – 5 (1 nejvíce důležité, 5 - nejméně důležité)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi poslech=1 na otázku 9. Na které jazykové dovednosti by měl být kladen největší důraz ohodnoťte prosím na stupnici důležitosti od 1 – 5 (1 nejvíce důležité, 5 - nejméně důležité)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi slovní zásoba=1 na otázku 9. Na které jazykové dovednosti by měl být kladen největší důraz ohodnoťte prosím na stupnici důležitosti od 1 – 5 (1 nejvíce důležité, 5 - nejméně důležité)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ústní projev, konverzace=1 na otázku 9. Na které jazykové dovednosti by měl být kladen největší důraz ohodnoťte prosím na stupnici důležitosti od 1 – 5 (1 nejvíce důležité, 5 - nejméně důležité)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi odpoledne 12:00 – 16:00 hod na otázku 10. Která část dne by Vám nejvíce vyhovovala pro návštěvu kurzu?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi v podvečer 17:00 – 21:00 na otázku 10. Která část dne by Vám nejvíce vyhovovala pro návštěvu kurzu?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi čtvrtek na otázku 11. Který den v týdnu by Vám nejvíce vyhovoval pro návštěvu kurzu?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi středa na otázku 11. Který den v týdnu by Vám nejvíce vyhovoval pro návštěvu kurzu?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi úterý na otázku 11. Který den v týdnu by Vám nejvíce vyhovoval pro návštěvu kurzu?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi internet na otázku 12. Kde byste hledali informace o jazykovém kurzu?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi reference od známých, příbuzných, přátel na otázku 12. Kde byste hledali informace o jazykovém kurzu?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi cena=1 na otázku 13. Seřaďte prosím jednotlivé faktory podle důležitosti při výběru jazykového kurzu na stupnici od 1 - 7 (1 nejvíce důležité, 7 - nejméně důležité)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi cena=2 na otázku 13. Seřaďte prosím jednotlivé faktory podle důležitosti při výběru jazykového kurzu na stupnici od 1 - 7 (1 nejvíce důležité, 7 - nejméně důležité)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi kvalifikace lektora=1 na otázku 13. Seřaďte prosím jednotlivé faktory podle důležitosti při výběru jazykového kurzu na stupnici od 1 - 7 (1 nejvíce důležité, 7 - nejméně důležité)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi kvalifikace lektora=2 na otázku 13. Seřaďte prosím jednotlivé faktory podle důležitosti při výběru jazykového kurzu na stupnici od 1 - 7 (1 nejvíce důležité, 7 - nejméně důležité)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nabídka kurzů=7 na otázku 13. Seřaďte prosím jednotlivé faktory podle důležitosti při výběru jazykového kurzu na stupnici od 1 - 7 (1 nejvíce důležité, 7 - nejméně důležité)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi pověst jazykové školy=4 na otázku 13. Seřaďte prosím jednotlivé faktory podle důležitosti při výběru jazykového kurzu na stupnici od 1 - 7 (1 nejvíce důležité, 7 - nejméně důležité)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi velikost skupiny=4 na otázku 13. Seřaďte prosím jednotlivé faktory podle důležitosti při výběru jazykového kurzu na stupnici od 1 - 7 (1 nejvíce důležité, 7 - nejméně důležité)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vybavenost školy=6 na otázku 13. Seřaďte prosím jednotlivé faktory podle důležitosti při výběru jazykového kurzu na stupnici od 1 - 7 (1 nejvíce důležité, 7 - nejméně důležité)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vzdálenost od bydliště=5 na otázku 13. Seřaďte prosím jednotlivé faktory podle důležitosti při výběru jazykového kurzu na stupnici od 1 - 7 (1 nejvíce důležité, 7 - nejméně důležité)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi angičtina na otázku 5. Jaký jazyk byste chtěl/a studovat?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi němčina na otázku 5. Jaký jazyk byste chtěl/a studovat?

5. Jaký jazyk byste chtěl/a studovat?

 • odpověď angičtina:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 3600 - 5000 > na otázku 8. Jaká je Vámi přijatelná cena za kurz cizího jazyka (za 1 semestr, 1x týdně, 2 vyučovací hodiny (90 min), celkem 18 výukových bloků)?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi čtení=3 na otázku 9. Na které jazykové dovednosti by měl být kladen největší důraz ohodnoťte prosím na stupnici důležitosti od 1 – 5 (1 nejvíce důležité, 5 - nejméně důležité)
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi v podvečer 17:00 – 21:00 na otázku 10. Která část dne by Vám nejvíce vyhovovala pro návštěvu kurzu?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi písemný projev=2 na otázku 9. Na které jazykové dovednosti by měl být kladen největší důraz ohodnoťte prosím na stupnici důležitosti od 1 – 5 (1 nejvíce důležité, 5 - nejméně důležité)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi gramatika =1 na otázku 9. Na které jazykové dovednosti by měl být kladen největší důraz ohodnoťte prosím na stupnici důležitosti od 1 – 5 (1 nejvíce důležité, 5 - nejméně důležité)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi konverzace s rodilým mluvčím na otázku 6. O jakou formu výuky byste měl/a zájem?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi reference od známých, příbuzných, přátel na otázku 12. Kde byste hledali informace o jazykovém kurzu?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nabídka kurzů=7 na otázku 13. Seřaďte prosím jednotlivé faktory podle důležitosti při výběru jazykového kurzu na stupnici od 1 - 7 (1 nejvíce důležité, 7 - nejméně důležité)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vybavenost školy=6 na otázku 13. Seřaďte prosím jednotlivé faktory podle důležitosti při výběru jazykového kurzu na stupnici od 1 - 7 (1 nejvíce důležité, 7 - nejméně důležité)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi obecný skupinový kurz na otázku 6. O jakou formu výuky byste měl/a zájem?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi čtvrtek na otázku 11. Který den v týdnu by Vám nejvíce vyhovoval pro návštěvu kurzu?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi pověst jazykové školy=4 na otázku 13. Seřaďte prosím jednotlivé faktory podle důležitosti při výběru jazykového kurzu na stupnici od 1 - 7 (1 nejvíce důležité, 7 - nejméně důležité)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi cena=2 na otázku 13. Seřaďte prosím jednotlivé faktory podle důležitosti při výběru jazykového kurzu na stupnici od 1 - 7 (1 nejvíce důležité, 7 - nejméně důležité)

8. Jaká je Vámi přijatelná cena za kurz cizího jazyka (za 1 semestr, 1x týdně, 2 vyučovací hodiny (90 min), celkem 18 výukových bloků)?

 • odpověď < 1500 - 3000 >:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Uvažovali byste o návštěvování kurzu cizího jazyka v Orlové?

9. Na které jazykové dovednosti by měl být kladen největší důraz ohodnoťte prosím na stupnici důležitosti od 1 – 5 (1 nejvíce důležité, 5 - nejméně důležité)

 • odpověď slovní zásoba=1:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi vybavenost školy=6 na otázku 13. Seřaďte prosím jednotlivé faktory podle důležitosti při výběru jazykového kurzu na stupnici od 1 - 7 (1 nejvíce důležité, 7 - nejméně důležité)
 • odpověď ústní projev, konverzace=1:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obecný skupinový kurz na otázku 6. O jakou formu výuky byste měl/a zájem?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Měl/a byste zájem o jazykový kurz zakončený cetifikátem? (např. PET, KET, FCE, CAE)
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi gramatika =1 na otázku 9. Na které jazykové dovednosti by měl být kladen největší důraz ohodnoťte prosím na stupnici důležitosti od 1 – 5 (1 nejvíce důležité, 5 - nejméně důležité)
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi písemný projev=2 na otázku 9. Na které jazykové dovednosti by měl být kladen největší důraz ohodnoťte prosím na stupnici důležitosti od 1 – 5 (1 nejvíce důležité, 5 - nejméně důležité)
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi poslech=1 na otázku 9. Na které jazykové dovednosti by měl být kladen největší důraz ohodnoťte prosím na stupnici důležitosti od 1 – 5 (1 nejvíce důležité, 5 - nejméně důležité)
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi čtvrtek na otázku 11. Který den v týdnu by Vám nejvíce vyhovoval pro návštěvu kurzu?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi cena=2 na otázku 13. Seřaďte prosím jednotlivé faktory podle důležitosti při výběru jazykového kurzu na stupnici od 1 - 7 (1 nejvíce důležité, 7 - nejméně důležité)
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi kvalifikace lektora=1 na otázku 13. Seřaďte prosím jednotlivé faktory podle důležitosti při výběru jazykového kurzu na stupnici od 1 - 7 (1 nejvíce důležité, 7 - nejméně důležité)
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi kvalifikace lektora=2 na otázku 13. Seřaďte prosím jednotlivé faktory podle důležitosti při výběru jazykového kurzu na stupnici od 1 - 7 (1 nejvíce důležité, 7 - nejméně důležité)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi slovní zásoba=1 na otázku 9. Na které jazykové dovednosti by měl být kladen největší důraz ohodnoťte prosím na stupnici důležitosti od 1 – 5 (1 nejvíce důležité, 5 - nejméně důležité)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi čtení=2 na otázku 9. Na které jazykové dovednosti by měl být kladen největší důraz ohodnoťte prosím na stupnici důležitosti od 1 – 5 (1 nejvíce důležité, 5 - nejméně důležité)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi středa na otázku 11. Který den v týdnu by Vám nejvíce vyhovoval pro návštěvu kurzu?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi odpoledne 12:00 – 16:00 hod na otázku 10. Která část dne by Vám nejvíce vyhovovala pro návštěvu kurzu?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi němčina na otázku 5. Jaký jazyk byste chtěl/a studovat?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi konverzace s rodilým mluvčím na otázku 6. O jakou formu výuky byste měl/a zájem?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nabídka kurzů=7 na otázku 13. Seřaďte prosím jednotlivé faktory podle důležitosti při výběru jazykového kurzu na stupnici od 1 - 7 (1 nejvíce důležité, 7 - nejméně důležité)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vybavenost školy=6 na otázku 13. Seřaďte prosím jednotlivé faktory podle důležitosti při výběru jazykového kurzu na stupnici od 1 - 7 (1 nejvíce důležité, 7 - nejméně důležité)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 3600 - 5000 > na otázku 8. Jaká je Vámi přijatelná cena za kurz cizího jazyka (za 1 semestr, 1x týdně, 2 vyučovací hodiny (90 min), celkem 18 výukových bloků)?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi pověst jazykové školy=4 na otázku 13. Seřaďte prosím jednotlivé faktory podle důležitosti při výběru jazykového kurzu na stupnici od 1 - 7 (1 nejvíce důležité, 7 - nejméně důležité)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi angičtina na otázku 5. Jaký jazyk byste chtěl/a studovat?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi v podvečer 17:00 – 21:00 na otázku 10. Která část dne by Vám nejvíce vyhovovala pro návštěvu kurzu?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi internet na otázku 12. Kde byste hledali informace o jazykovém kurzu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Studujete/studoval/a jste cizí jazyk?

3. Zatrhněte jakým způsobem se cizí jazyk učíte/učili jste se.

4. Uvažovali byste o návštěvování kurzu cizího jazyka v Orlové?

5. Jaký jazyk byste chtěl/a studovat?

6. O jakou formu výuky byste měl/a zájem?

7. Měl/a byste zájem o jazykový kurz zakončený cetifikátem? (např. PET, KET, FCE, CAE)

8. Jaká je Vámi přijatelná cena za kurz cizího jazyka (za 1 semestr, 1x týdně, 2 vyučovací hodiny (90 min), celkem 18 výukových bloků)?

9. Na které jazykové dovednosti by měl být kladen největší důraz ohodnoťte prosím na stupnici důležitosti od 1 – 5 (1 nejvíce důležité, 5 - nejméně důležité)

10. Která část dne by Vám nejvíce vyhovovala pro návštěvu kurzu?

11. Který den v týdnu by Vám nejvíce vyhovoval pro návštěvu kurzu?

12. Kde byste hledali informace o jazykovém kurzu?

13. Seřaďte prosím jednotlivé faktory podle důležitosti při výběru jazykového kurzu na stupnici od 1 - 7 (1 nejvíce důležité, 7 - nejméně důležité)

14. Jaké je Vaše pohlaví?

15. Jaký je Váš věk?

16. Jaký je Váš hrubý měsíční příjem?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Studujete/studoval/a jste cizí jazyk?

3. Zatrhněte jakým způsobem se cizí jazyk učíte/učili jste se.

4. Uvažovali byste o návštěvování kurzu cizího jazyka v Orlové?

5. Jaký jazyk byste chtěl/a studovat?

6. O jakou formu výuky byste měl/a zájem?

7. Měl/a byste zájem o jazykový kurz zakončený cetifikátem? (např. PET, KET, FCE, CAE)

8. Jaká je Vámi přijatelná cena za kurz cizího jazyka (za 1 semestr, 1x týdně, 2 vyučovací hodiny (90 min), celkem 18 výukových bloků)?

9. Na které jazykové dovednosti by měl být kladen největší důraz ohodnoťte prosím na stupnici důležitosti od 1 – 5 (1 nejvíce důležité, 5 - nejméně důležité)

10. Která část dne by Vám nejvíce vyhovovala pro návštěvu kurzu?

11. Který den v týdnu by Vám nejvíce vyhovoval pro návštěvu kurzu?

12. Kde byste hledali informace o jazykovém kurzu?

13. Seřaďte prosím jednotlivé faktory podle důležitosti při výběru jazykového kurzu na stupnici od 1 - 7 (1 nejvíce důležité, 7 - nejméně důležité)

14. Jaké je Vaše pohlaví?

15. Jaký je Váš věk?

16. Jaký je Váš hrubý měsíční příjem?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Krmášková, B.Jazyková škola v Orlové (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://jazykova-skola-v-orlove.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.