Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jazyková specifika internetové komunikace

Jazyková specifika internetové komunikace

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jitka Ptáčková
Šetření:12. 02. 2010 - 19. 02. 2010
Počet respondentů:132
Počet otázek (max/průměr):12 / 12.09
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
chtěla bych Vás poprosit o vyplnění krátkého dotazníku o emailové komunikaci. Výsledky průzkumu poslouží k bakalářské práci na téma Jazyková specifika internetové komunikace.
Děkuji za Váš čas.
Jitka Ptáčková, Univerzita Jana Amose Komenského 2010
 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž7153,38 %53,79 %  
Žena6246,62 %46,97 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-26 let5944,36 %44,7 %  
27-36 let4332,33 %32,58 %  
Do 18 let1712,78 %12,88 %  
37-50 let118,27 %8,33 %  
Více než 50 let32,26 %2,27 %  

Graf

3. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské5642,11 %42,42 %  
Vysokoškolské5239,1 %39,39 %  
Základní1712,78 %12,88 %  
Vyšší odborné86,02 %6,06 %  

Graf

4. Jak často pracujete s počítačem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každý den12795,49 %96,21 %  
Několikrát do týdne64,51 %4,55 %  

Graf

5. Jak často píšete a čtete emaily?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každý den10075,19 %75,76 %  
Několikrát do týdne2821,05 %21,21 %  
Několikrát do měsíce53,76 %3,79 %  

Graf

6. Jak často píšete a čtete běžnou psanou korespondenci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně často7657,14 %57,58 %  
Několikrát do měsíce2921,8 %21,97 %  
Každý den1612,03 %12,12 %  
Několikrát do týdne129,02 %9,09 %  

Graf

7. Vnímáte rozdíl v použití jazyka v emailu a běžně psané korespondenci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale nepříliš výrazně6347,37 %47,73 %  
Ano, velmi výrazně4433,08 %33,33 %  
Nevnímám2317,29 %17,42 %  
Nevím32,26 %2,27 %  

Graf

8. Používáte při psaní emailů diakritiku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8765,41 %65,91 %  
Někdy3425,56 %25,76 %  
Ne129,02 %9,09 %  

Graf

9. Znáte a používáte v emailové komunikaci smajlíky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6145,86 %46,21 %  
Někdy5541,35 %41,67 %  
Znám, ale nepoužívám1712,78 %12,88 %  

Graf

10. Znáte a používáte v emailové komunikaci anglické zkratky (BTW, FYI apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Znám, ale nepoužívám4533,83 %34,09 %  
Někdy4332,33 %32,58 %  
Ano2821,05 %21,21 %  
Neznám a nepoužívám1712,78 %12,88 %  

Graf

11. Využíváte formátování textu při psaní emailu (tučné písmo, větší písmo, rozdělení do odstavců)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy5440,6 %40,91 %  
Ano4735,34 %35,61 %  
Ne3224,06 %24,24 %  

Graf

12. V čem vidíte rozdíly mezi emailovou a běžnou psanou korespondencí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Emailová komunikace je rychlejší12896,24 %96,97 %  
Emailem se jednodušeji píše více příjemcům11284,21 %84,85 %  
Emailem lze posílat i přílohy – obrázky, fotky, hudbu10981,95 %82,58 %  
Pokud mám připojení k internetu, je email zdarma8966,92 %67,42 %  
Email je dostupný pouze pro lidi s počítačem, internetem a znalostmi v této oblasti4030,08 %30,3 %  
Jiný1813,53 %13,64 %  
Email je neosobní1612,03 %12,12 %  
Email je pro pracovní a písemná korespondence pro soukromou komunikaci107,52 %7,58 %  
Žádný nevidím21,5 %1,52 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Pohlaví

  • odpověď Muž:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiný na otázku 12. V čem vidíte rozdíly mezi emailovou a běžnou psanou korespondencí?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Vzdělání

4. Jak často pracujete s počítačem?

5. Jak často píšete a čtete emaily?

6. Jak často píšete a čtete běžnou psanou korespondenci?

7. Vnímáte rozdíl v použití jazyka v emailu a běžně psané korespondenci?

8. Používáte při psaní emailů diakritiku?

9. Znáte a používáte v emailové komunikaci smajlíky?

10. Znáte a používáte v emailové komunikaci anglické zkratky (BTW, FYI apod.)?

11. Využíváte formátování textu při psaní emailu (tučné písmo, větší písmo, rozdělení do odstavců)?

12. V čem vidíte rozdíly mezi emailovou a běžnou psanou korespondencí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Vzdělání

4. Jak často pracujete s počítačem?

5. Jak často píšete a čtete emaily?

6. Jak často píšete a čtete běžnou psanou korespondenci?

7. Vnímáte rozdíl v použití jazyka v emailu a běžně psané korespondenci?

8. Používáte při psaní emailů diakritiku?

9. Znáte a používáte v emailové komunikaci smajlíky?

10. Znáte a používáte v emailové komunikaci anglické zkratky (BTW, FYI apod.)?

11. Využíváte formátování textu při psaní emailu (tučné písmo, větší písmo, rozdělení do odstavců)?

12. V čem vidíte rozdíly mezi emailovou a běžnou psanou korespondencí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Ptáčková, J.Jazyková specifika internetové komunikace (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://jazykova-specifika-internetove-komunikace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.