Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jazykové vzdělávání a motivace

Jazykové vzdělávání a motivace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eliška Pelikánová
Šetření:13. 01. 2014 - 20. 01. 2014
Počet respondentů:157
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jmenuji se Eliška Pelikánová, studuji na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze a momentálně pracuji na své Bakalářské práci s tématem Jazykové vzdělávání dospělých. V práci se zabývám rolí motivace v procesu vzdělávání dospělých, demotivačními faktory atp. Výsledky dotazníku budu uplatňovat v Praktické části BP. Předem všem děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ženaotázka č. 2, mužotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12177,07 %77,07 %  
muž3622,93 %22,93 %  

Graf

2. Jsem ve věkové kategorii

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [do 20 letotázka č. 3, 21-30otázka č. 3, 31-40otázka č. 3, 41-...otázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-308554,14 %54,14 %  
do 20 let3924,84 %24,84 %  
31-401710,83 %10,83 %  
41-...1610,19 %10,19 %  

Graf

3. Navštěvoval/a jste v minulosti či navštěvujete momentálně nějaký Jazykový kurz či školu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10969,43 %69,43 %  
ne4830,57 %30,57 %  

Graf

4. Zvažujete návštěvu kurzů cizího jazyka do budoucna?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12277,71 %77,71 %  
ne3522,29 %22,29 %  

Graf

5. Co je pro vás důležité při výběru Jazykové školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [cenaotázka č. 6, vzdálenost budovy od Vašeho bydlištěotázka č. 6, dobré jméno školyotázka č. 6, referenceotázka č. 6, metodika výukyotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
reference5736,31 %36,31 %  
cena3622,93 %22,93 %  
metodika výuky3421,66 %21,66 %  
vzdálenost budovy od Vašeho bydliště1912,1 %12,1 %  
dobré jméno školy117,01 %7,01 %  

Graf

6. Ke studiu cizího jazyka by mě motivoval

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [kariérní růstotázka č. 7, osobní rozvojotázka č. 7, splnění cíleotázka č. 7, zájem o daný jazykotázka č. 7, vyhlídka lépe ohodnocené práce v budoucnuotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní rozvoj6541,4 %41,4 %  
zájem o daný jazyk4226,75 %26,75 %  
vyhlídka lépe ohodnocené práce v budoucnu2415,29 %15,29 %  
kariérní růst1912,1 %12,1 %  
splnění cíle74,46 %4,46 %  

Graf

7. Ke studiu cizího jazyka by mě demotivoval

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [strach z neúspěchuotázka č. 8, časová náročnostotázka č. 8, finanční náročnostotázka č. 8, nevyhovující rozvrh (program) lekcíotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finanční náročnost5836,94 %36,94 %  
nevyhovující rozvrh (program) lekcí5736,31 %36,31 %  
časová náročnost2717,2 %17,2 %  
strach z neúspěchu159,55 %9,55 %  

Graf

8. Kdo by financoval Vaše vzdělávání v kurzu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [pouze jáotázka č. 9, částečně já a částěčně zaměstnavatelotázka č. 9, pouze zaměstnavatelotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze já13384,71 %84,71 %  
částečně já a částěčně zaměstnavatel1912,1 %12,1 %  
pouze zaměstnavatel53,18 %3,18 %  

Graf

9. Cizí jazyk (by) mi pomohl v lepším uplatnění na trhu práce.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím10063,69 %63,69 %  
spíše souhlasím4126,11 %26,11 %  
nevím63,82 %3,82 %  
nesouhlasím63,82 %3,82 %  
spíše nesouhlasím42,55 %2,55 %  

Graf

10. Jaký typ kurzu byste volil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [individuální → konec dotazníku, skupinový → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skupinový8453,5 %53,5 %  
individuální7346,5 %46,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem

2. Jsem ve věkové kategorii

3. Navštěvoval/a jste v minulosti či navštěvujete momentálně nějaký Jazykový kurz či školu?

4. Zvažujete návštěvu kurzů cizího jazyka do budoucna?

5. Co je pro vás důležité při výběru Jazykové školy?

6. Ke studiu cizího jazyka by mě motivoval

7. Ke studiu cizího jazyka by mě demotivoval

8. Kdo by financoval Vaše vzdělávání v kurzu

9. Cizí jazyk (by) mi pomohl v lepším uplatnění na trhu práce.

10. Jaký typ kurzu byste volil/a?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem

2. Jsem ve věkové kategorii

3. Navštěvoval/a jste v minulosti či navštěvujete momentálně nějaký Jazykový kurz či školu?

4. Zvažujete návštěvu kurzů cizího jazyka do budoucna?

5. Co je pro vás důležité při výběru Jazykové školy?

6. Ke studiu cizího jazyka by mě motivoval

7. Ke studiu cizího jazyka by mě demotivoval

8. Kdo by financoval Vaše vzdělávání v kurzu

9. Cizí jazyk (by) mi pomohl v lepším uplatnění na trhu práce.

10. Jaký typ kurzu byste volil/a?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pelikánová, E.Jazykové vzdělávání a motivace (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://jazykove-vzdelavani-a-motiva.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.