Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > JAZYKOVÉ ZNALOSTI STUDENTŮ Pdf v ČR

JAZYKOVÉ ZNALOSTI STUDENTŮ Pdf v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Sochorová
Šetření:03. 11. 2014 - 03. 12. 2014
Počet respondentů:22
Počet otázek (max/průměr):76 / 51.86
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:30,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosíme Vás o pravdivé vyplnění dotazníku k jazykovým znalostem studentů pedagogických fakult. Dotazník je zcela anonymní a je určen studentům pedagodických fakult, převážně na bakalářském programu, kteří nemají jako aprobaci cizí jazyk. 

Děkujeme za Váš čas a vstřícnost, studenti Pdf UHK.

Odpovědi respondentů

1. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24627,27 %27,27 %  
23313,64 %13,64 %  
20313,64 %13,64 %  
21313,64 %13,64 %  
2529,09 %9,09 %  
2229,09 %9,09 %  
2629,09 %9,09 %  
2714,55 %4,55 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:23.1
Minimum:20
Maximum:26
Variační rozpětí:6
Rozptyl:3.36
Směrodatná odchylka:1.83
Medián:23.5
Modus:24

Graf

2. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1881,82 %81,82 %  
muž418,18 %18,18 %  

Graf

3. Ročník

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5836,36 %36,36 %  
3522,73 %22,73 %  
1418,18 %18,18 %  
2313,64 %13,64 %  
429,09 %9,09 %  

Graf

4. Obor:

Jaký obor na Pdf studujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Aplikovaná geografie313,64 %13,64 %  
Speciální pedagogika29,09 %9,09 %  
Geografie29,09 %9,09 %  
historie, český jazyk14,55 %4,55 %  
čj-hv14,55 %4,55 %  
zsv-geo14,55 %4,55 %  
Chemie14,55 %4,55 %  
už žadny14,55 %4,55 %  
Geografie-historie14,55 %4,55 %  
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ: Dějepis - Zeměpis14,55 %4,55 %  
ostatní odpovědi Anglický a ruský jazyk
Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ
biologie
AJ-NJ
Socialni pedagogika
Učitelství pro 1.stupeň ZŠ
čj-on
výtvarná výchova
836,36 %36,36 % 

Graf

5. Město, ve kterém studujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Liberec731,82 %31,82 %  
Praha418,18 %18,18 %  
Ústí nad Labem313,64 %13,64 %  
Olomouc313,64 %13,64 %  
Brno29,09 %9,09 %  
Plzeň14,55 %4,55 %  
Hradec Králové14,55 %4,55 %  
Zlín14,55 %4,55 %  

Graf

6. Typ VŠ:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pedagogická magistr1045,45 %45,45 %  
Pedagogická bakalář940,91 %40,91 %  
Pedagogická14,55 %4,55 %  
bakalář nepedagogický14,55 %4,55 %  
přírodovědecká bakalář14,55 %4,55 %  

Graf

7. Od dětství jsem se s cizím jazykem setkával:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cizí jazyky na ZŠ1986,36 %86,36 %  
cizí jazyk již v MŠ418,18 %18,18 %  
Aj313,64 %13,64 %  
v bilingvní rodině14,55 %4,55 %  
nj, aj14,55 %4,55 %  
němčina, angličtina14,55 %4,55 %  
Angličtina14,55 %4,55 %  
AJ, NJ14,55 %4,55 %  
prevazne nemcina14,55 %4,55 %  

Graf

8. Absolvoval/a jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osmileté gymnázium522,73 %22,73 %  
ekonomickou SŠ418,18 %18,18 %  
čtyřleté gymnázium418,18 %18,18 %  
šestileté gymnázium29,09 %9,09 %  
SOS prof. Svejcara14,55 %4,55 %  
SOŠ14,55 %4,55 %  
+ pomaturitní jazykové studium14,55 %4,55 %  
SPŠS14,55 %4,55 %  
uměleckoprůmyslová14,55 %4,55 %  
obor socialni pece - pecovatelska cinnost14,55 %4,55 %  
pedagogickou14,55 %4,55 %  
SUPŠ14,55 %4,55 %  

Graf

9. Na SŠ jsem se v rámci výuky učil/a následující jazyky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
angličtinu1986,36 %86,36 %  
němčinu1568,18 %68,18 %  
francouzštinu418,18 %18,18 %  
ruštinu313,64 %13,64 %  
španělština14,55 %4,55 %  
latinu14,55 %4,55 %  

Graf

10. Na SŠ jsem se mimo školní výuku učil/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ruštinu418,18 %18,18 %  
angličtinu418,18 %18,18 %  
španělštinu313,64 %13,64 %  
nic29,09 %9,09 %  
francouzsštinu29,09 %9,09 %  
němčinu29,09 %9,09 %  
mimo výuku žádné jiné14,55 %4,55 %  
žádný14,55 %4,55 %  
zadne14,55 %4,55 %  
žádné14,55 %4,55 %  
Italštinu14,55 %4,55 %  
latinu, španělštinu14,55 %4,55 %  
nic naštěstí14,55 %4,55 %  

Graf

11. Na základní škole jsem měl/a na výběr z:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
němčiny2090,91 %90,91 %  
angličtiny1881,82 %81,82 %  
francouzštiny418,18 %18,18 %  
neměla jsem výběr14,55 %4,55 %  
ruštiny14,55 %4,55 %  

Graf

12. Na ZŠ jsem se učil/a angličtinu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1568,18 %68,18 %  
ne731,82 %31,82 %  

Graf

13. Kolik let ses učil/a angličtinu na ZŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6853,33 %36,36 %  
5320 %13,64 %  
716,67 %4,55 %  
216,67 %4,55 %  
116,67 %4,55 %  
916,67 %4,55 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.54
Minimum:2
Maximum:7
Variační rozpětí:5
Rozptyl:1.44
Směrodatná odchylka:1.2
Medián:6
Modus:6

Graf

14. Kolik hodin týdně ses učil/a angličtinu na ZŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31066,67 %45,45 %  
2426,67 %18,18 %  
416,67 %4,55 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.77
Minimum:2
Maximum:3
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.19
Směrodatná odchylka:0.44
Medián:3
Modus:3

Graf

15. Na základní škole jsem se učil/a němčinu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 16, neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1463,64 %63,64 %  
ne836,36 %36,36 %  

Graf

16. Kolik let ses učil/a němčinu na ZŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6642,86 %27,27 %  
2214,29 %9,09 %  
4214,29 %9,09 %  
3214,29 %9,09 %  
117,14 %4,55 %  
817,14 %4,55 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.5
Minimum:2
Maximum:6
Variační rozpětí:4
Rozptyl:2.82
Směrodatná odchylka:1.68
Medián:5
Modus:6

Graf

17. Kolik hodin v týdnu?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3750 %31,82 %  
1214,29 %9,09 %  
4214,29 %9,09 %  
5214,29 %9,09 %  
217,14 %4,55 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.08
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.99
Směrodatná odchylka:1
Medián:3
Modus:3

Graf

18. Na základní škole jsem se učil/a ruštinu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 19, neotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2195,45 %95,45 %  
ano14,55 %4,55 %  

Graf

19. Kolik let ses učil/a ruštinu na ZŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21100 %4,55 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2
Minimum:2
Maximum:2
Variační rozpětí:0
Rozptyl:0
Směrodatná odchylka:
Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /webroot/vyplnto.cz/web/www/functions.php on line 1487
0
Medián:2
Modus:2

Graf

20. Kolik hodin v týdnu?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11100 %4,55 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:1
Minimum:1
Maximum:1
Variační rozpětí:0
Rozptyl:0
Směrodatná odchylka:
Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /webroot/vyplnto.cz/web/www/functions.php on line 1487
0
Medián:1
Modus:1

Graf

21. Na ZŠ jsem se učil ještě jiný cizí jazyk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 22, neotázka č. 25].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1986,36 %86,36 %  
ano313,64 %13,64 %  

Graf

22. Jaký další cizí jazyk jsem se na ZŠ učil?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
francouzštinu133,33 %4,55 %  
fj133,33 %4,55 %  
aj133,33 %4,55 %  

Graf

23. Kolik let a kolik hodin v týdnu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 roky, 2 týdně133,33 %4,55 %  
2roky 4x133,33 %4,55 %  
2 1 týdně133,33 %4,55 %  

Graf

24. Na střední škole jsem měl/a na výběr z:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
angličtiny571,43 %22,73 %  
němčiny571,43 %22,73 %  
francouzštiny457,14 %18,18 %  
ruštiny228,57 %9,09 %  
výběr nebyl, německé gymnázium, k tomu povinně angličtina114,29 %4,55 %  

Graf

25. Na SŠ jsem se učil/a angličtinu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 26, neotázka č. 28].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2090,91 %90,91 %  
ne29,09 %9,09 %  

Graf

26. Kolik let ses učil/a angličtinu na SŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41575 %68,18 %  
6210 %9,09 %  
8210 %9,09 %  
115 %4,55 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.44
Minimum:4
Maximum:8
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.2
Směrodatná odchylka:1.1
Medián:4
Modus:4

Graf

27. Kolik hodin týdně ses učil/a angličtinu na SŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4840 %36,36 %  
3735 %31,82 %  
2315 %13,64 %  
5210 %9,09 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.44
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.61
Směrodatná odchylka:0.78
Medián:3.5
Modus:4

Graf

28. Na střední škole jsem se učil/a němčinu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 29, neotázka č. 31].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1568,18 %68,18 %  
ne731,82 %31,82 %  

Graf

29. Kolik let ses učil/a němčinu na SŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41066,67 %45,45 %  
6213,33 %9,09 %  
716,67 %4,55 %  
316,67 %4,55 %  
216,67 %4,55 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.23
Minimum:3
Maximum:6
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.69
Směrodatná odchylka:0.83
Medián:4
Modus:4

Graf

30. Kolik hodin v týdnu?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3746,67 %31,82 %  
4426,67 %18,18 %  
1816,67 %4,55 %  
216,67 %4,55 %  
516,67 %4,55 %  
3.516,67 %4,55 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.5
Minimum:3
Maximum:5
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.42
Směrodatná odchylka:0.65
Medián:3
Modus:3

Graf

31. Na střední škole jsem se učil/a ruštinu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 32, neotázka č. 34].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1986,36 %86,36 %  
ano313,64 %13,64 %  

Graf

32. Kolik let ses učil/a ruštinu na SŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4266,67 %9,09 %  
1133,33 %4,55 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:3
Směrodatná odchylka:1.73
Medián:4
Modus:4

Graf

33. Kolik hodin v týdnu?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3266,67 %9,09 %  
2133,33 %4,55 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2.67
Minimum:2
Maximum:3
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.33
Směrodatná odchylka:0.58
Medián:3
Modus:3

Graf

34. Na SŠ jsem se učil/a ještě jiný cizí jazyk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 35, neotázka č. 38].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1463,64 %63,64 %  
ano836,36 %36,36 %  

Graf

35. Jaký cizí jazyk to byl?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
francouzština225 %9,09 %  
španělštinu112,5 %4,55 %  
francouzštinu112,5 %4,55 %  
fj112,5 %4,55 %  
španělština112,5 %4,55 %  
latina112,5 %4,55 %  
latina, francouzština112,5 %4,55 %  

Graf

36. Kolik let a kolik hodin týdně?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3, 2xtýdně112,5 %4,55 %  
6 let, 4 hodiny týdně112,5 %4,55 %  
2 roky, 1 týdně112,5 %4,55 %  
4 roky 4 hodiny112,5 %4,55 %  
2 roky 2x týdně112,5 %4,55 %  
1 rok, 2 hodiny týdně112,5 %4,55 %  
2 roky, 3 hodiny112,5 %4,55 %  
4, 4112,5 %4,55 %  

Graf

37. Na vysoké škole mám výběr z:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
angličtiny6100 %27,27 %  
němčiny6100 %27,27 %  
ruštiny466,67 %18,18 %  
francouzštiny466,67 %18,18 %  
španělštiny233,33 %9,09 %  
latiny116,67 %4,55 %  

Graf

38. Na vysoké škole se učím angličtinu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 39, neotázka č. 42].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1568,18 %68,18 %  
ne731,82 %31,82 %  

Graf

39. Kolik let se učíš angličtinu na VŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1853,33 %36,36 %  
2320 %13,64 %  
5320 %13,64 %  
316,67 %4,55 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:2.17
Směrodatná odchylka:1.47
Medián:1
Modus:1

Graf

40. Kolik hodin týdně?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2640 %27,27 %  
1533,33 %22,73 %  
10213,33 %9,09 %  
516,67 %4,55 %  
416,67 %4,55 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.69
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:6.23
Směrodatná odchylka:2.5
Medián:2
Modus:2

Graf

41. Na VŠ se angličtinu učím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
povinně853,33 %36,36 %  
kvůli zkoušce746,67 %31,82 %  

Graf

42. Na vysoké škole se učím němčinu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 43, neotázka č. 46].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1672,73 %72,73 %  
ano627,27 %27,27 %  

Graf

43. Kolik let se učím němčinu VŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1350 %13,64 %  
5233,33 %9,09 %  
2116,67 %4,55 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2.5
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:3.9
Směrodatná odchylka:1.97
Medián:1.5
Modus:1

Graf

44. Kolik hodin týdně?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2350 %13,64 %  
1116,67 %4,55 %  
10116,67 %4,55 %  
3116,67 %4,55 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3.33
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:11.07
Směrodatná odchylka:3.33
Medián:2
Modus:2

Graf

45. Na VŠ se učím němčinu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kvůli zkoušce233,33 %9,09 %  
dobrovolně233,33 %9,09 %  
povinně233,33 %9,09 %  

Graf

46. Na vysoké škole se učím ruštinu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 47, neotázka č. 50].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1986,36 %86,36 %  
ano313,64 %13,64 %  

Graf

47. Kolik let se učím ruštinu na VŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2133,33 %4,55 %  
1133,33 %4,55 %  
5133,33 %4,55 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2.67
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:4.33
Směrodatná odchylka:2.08
Medián:2
Modus:2

Graf

48. Kolik hodin v týdnu?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2266,67 %9,09 %  
10133,33 %4,55 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4.67
Minimum:2
Maximum:10
Variační rozpětí:8
Rozptyl:21.33
Směrodatná odchylka:4.62
Medián:2
Modus:2

Graf

49. Na VŠ se ruštinu učím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrovolně133,33 %4,55 %  
povinně133,33 %4,55 %  
kvůli zkoušce133,33 %4,55 %  

Graf

50. Na vysoké škole se učím francouzštinu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 51, neotázka č. 54].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne22100 %100 %  

Graf

51. Kolik let se na VŠ učím francouzštinu?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

52. Kolik hodin v týdnu?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

53. Francouzštinu se na VŠ učím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

54. Na VŠ se učím ještě jiný cizí jazyk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 55, neotázka č. 57].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1986,36 %86,36 %  
ano313,64 %13,64 %  

Graf

55. Jaký další cizí jazyk to je?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
španělštinu133,33 %4,55 %  
španělština133,33 %4,55 %  
latina133,33 %4,55 %  

Graf

56. Kolik let a kolik hodin týdně?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4, 4xtýdně133,33 %4,55 %  
1rok a 1 hodina týdně133,33 %4,55 %  
1,5 roku, 1 hodina týdně133,33 %4,55 %  

Graf

57. Sám pracuji na rozvoji svých jazykových dovedností:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 58, neotázka č. 60].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1463,64 %63,64 %  
ne836,36 %36,36 %  

Graf

58. Jak a kde?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

četba v cizím jazyce, placené hodiny konverzace

četba, poslech

čtení knížek a internetových článků v angličtině, filmy anglický dabing s anglickými titulky

Doma

Doma, v práci. Čtu, sleduji cizojazyčné programy v originále, píšu dopisy a statusy na sociálních sítích v cizích jazycích, vyučuji cizí jazyky.

Doučuji jazyk. Jezdím do Německa.

filmy, hudba, přátelé-cizinci, cestování...

Navštěvuji konverzační kurz a mám doučování z ruštiny

pobyt v zahraničí

Prazdniny travim brigadami v zahranici (Rakousko)

při konverzaci s erasmus studenty

sama doma

Sleduji seriály v originálním znění. Čtu komiksy v angličtně.

studijní a jazykové pobyty, doučování, seriály v aj

59. Kolik hodin v týdnu?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2321,43 %13,64 %  
1321,43 %13,64 %  
3214,29 %9,09 %  
417,14 %4,55 %  
817,14 %4,55 %  
1017,14 %4,55 %  
3017,14 %4,55 %  
16817,14 %4,55 %  
244417,14 %4,55 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:19.5
Minimum:1
Maximum:168
Variační rozpětí:167
Rozptyl:2252.09
Směrodatná odchylka:47.46
Medián:3
Modus:2

Graf

60. Na ZŠ jsem byl/a spokojen/a s výukou cizích jazyků

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1254,55 %54,55 %  
souhlasím627,27 %27,27 %  
nesouhlasím29,09 %9,09 %  
spíše nesouhlasím29,09 %9,09 %  

Graf

61. Na výuce jazyků na ZŠ se mi obecně líbilo:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sympatický vyučující1045,45 %45,45 %  
efektivní hodiny (hodně jsem se naučil)1045,45 %45,45 %  
zajímavé hodiny1045,45 %45,45 %  
využití v budoucnu1045,45 %45,45 %  
baví mě jazyky940,91 %40,91 %  
motivace vyučujícím836,36 %36,36 %  
aktivní hodiny627,27 %27,27 %  
komunikativní hodiny418,18 %18,18 %  
nemusel jsem nic dělat418,18 %18,18 %  
využití v současnosti313,64 %13,64 %  
možnost jazykové návaznosti29,09 %9,09 %  
nic14,55 %4,55 %  
získání certifikátu14,55 %4,55 %  
pouze poslední 2 roky14,55 %4,55 %  

Graf

62. Na ZŠ se mi na výuce cizích jazyků obecně nelíbilo:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
učebnice522,73 %22,73 %  
"těžký" jazyk418,18 %18,18 %  
špatná motivace učitelem418,18 %18,18 %  
nemusel jsem nic dělat418,18 %18,18 %  
nezajímavé hodiny418,18 %18,18 %  
nebaví mě jazyky418,18 %18,18 %  
nepřipravenost učitele313,64 %13,64 %  
nesympatický vyučující29,09 %9,09 %  
výuka odpoledne29,09 %9,09 %  
výuka nenavazovala co se týče úrovně29,09 %9,09 %  
špatná jazyková úroveň učitele14,55 %4,55 %  
nic mi tak nevadilo14,55 %4,55 %  
aktivní hodiny14,55 %4,55 %  
nevidím možnost využití14,55 %4,55 %  
asi není nic, co by se mi nelíbilo14,55 %4,55 %  
žádné14,55 %4,55 %  
chyběl mi lepší tréning konverzace a výslovnosti14,55 %4,55 %  
nevím, proč se učit cizí jazyk14,55 %4,55 %  

Graf

63. Na SŠ jsem byl/a spokojen/a s výukou cizích jazyků:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím731,82 %31,82 %  
spíše nesouhlasím731,82 %31,82 %  
spíše souhlasím731,82 %31,82 %  
nesouhlasím14,55 %4,55 %  

Graf

64. Na výuce jazyků na SŠ se mi obecně líbilo:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
využití v budoucnu1359,09 %59,09 %  
využití v současnosti1045,45 %45,45 %  
baví mě jazyky940,91 %40,91 %  
aktivní hodiny836,36 %36,36 %  
zajímavé hodiny836,36 %36,36 %  
sympatický vyučující836,36 %36,36 %  
komunikativní hodiny627,27 %27,27 %  
efektivní hodiny (hodně jsem se naučil)627,27 %27,27 %  
rodilý mluvčí522,73 %22,73 %  
motivace vyučujícím522,73 %22,73 %  
možnost zahraničních výjezdů418,18 %18,18 %  
nemusel jsem nic dělat418,18 %18,18 %  
získání certifikátu313,64 %13,64 %  
možnost jazykové návaznosti29,09 %9,09 %  
to samy jako u zakladni14,55 %4,55 %  
němčina byla výborná, angličtina méně14,55 %4,55 %  

Graf

65. Na SŠ se mi na výuce cizích jazyků obecně nelíbilo:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezajímavé hodiny940,91 %40,91 %  
výuka jazykovou úrovní nenavazovala836,36 %36,36 %  
učebnice731,82 %31,82 %  
špatná motivace učitelem731,82 %31,82 %  
nemusel jsem nic dělat731,82 %31,82 %  
nesympatický vyučující522,73 %22,73 %  
nepřipravenost učitele418,18 %18,18 %  
nebaví mě jazyky29,09 %9,09 %  
nic14,55 %4,55 %  
rovnez14,55 %4,55 %  
musel jsem se moc učit14,55 %4,55 %  
angličtina - střídání učitelů, nenávaznost, špatný přístup učitele14,55 %4,55 %  
nic takového nebylo, na SŠ jsem byla s výukou spokojená14,55 %4,55 %  
nevidím možnost využití14,55 %4,55 %  
každý rok jiný učitel14,55 %4,55 %  
caste stridani profesoru14,55 %4,55 %  
výuka odpoledne14,55 %4,55 %  

Graf

66. Na VŠ jsem spokojen/a s výukou cizích jazyků:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1150 %50 %  
nevím627,27 %27,27 %  
spíše nesouhlasím418,18 %18,18 %  
nesouhlasím14,55 %4,55 %  

Graf

67. Na výuce cizích jazyků na VŠ se mi obecně líbí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
využití v budoucnu1045,45 %45,45 %  
využití v současnosti836,36 %36,36 %  
sympatický vyučující836,36 %36,36 %  
komunikativní hodiny731,82 %31,82 %  
zajímavé hodiny731,82 %31,82 %  
baví mě jazyky627,27 %27,27 %  
efektivní hodiny (hodně jsem se naučil)522,73 %22,73 %  
aktivní hodiny418,18 %18,18 %  
rodilý mluvčí313,64 %13,64 %  
nemusel jsem nic dělat29,09 %9,09 %  
motivace vyučujícím29,09 %9,09 %  
nemám cizí jazyk14,55 %4,55 %  
neučastním se14,55 %4,55 %  
možnost jazykové návaznosti14,55 %4,55 %  
získání certifikátu14,55 %4,55 %  
možnost zahraničních výjezdů14,55 %4,55 %  

Graf

68. Na VŠ se mi na výuce cizích jazyků obecně nelíbí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výuka odpoledne731,82 %31,82 %  
výuka nenavazovala jazykovou úrovní627,27 %27,27 %  
nezajímavé hodiny522,73 %22,73 %  
špatná motivace učitelem522,73 %22,73 %  
nepřipravenost učitele418,18 %18,18 %  
nesympatický vyučující313,64 %13,64 %  
učebnice313,64 %13,64 %  
nebaví mě jazyky29,09 %9,09 %  
malá šance na zapsání cizího jazyka14,55 %4,55 %  
každý jazyk jen jeden rok - rychlé tempo a nedostatek procvičování14,55 %4,55 %  
nezaměřeno na odbornou stránku14,55 %4,55 %  
žádné výhrady14,55 %4,55 %  
musel jsem se moc učit14,55 %4,55 %  
nemusel jsem nic dělat14,55 %4,55 %  
nic mi to nedává14,55 %4,55 %  

Graf

69. Pro vylepšení výuky cizích jazyků na českých školách bych doporučil/a:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

aprobovanost učitelů, aktivní hodiny zaměřené na komunikaci, možnost setkat se s rodilým mluvčím

Asi nic

dat detem najevo, že cizí jazyk je jen nástor - prostredek k dorozumění. více se tedy soustředit na samotnou možnost uchopení jazyka v praxi tj. exkurze, výměnné pobyty, kde pochopí, že důležité je umět mluvit.. na co znát složitou gramatiku, kdyz jí vlastne k beznému životu v zahraničí nebudou potrebovat? (pokud ano naučí se jí lépe za pochodu... )

důraz na komunikaci, vhodně vybrat učebnici, kvalitní učitel

Kvalitní učitele

lepší učitele

lepší učitele, interaktivní metody, rodilé mluvčí

nevím

oddělit úrovně žáků

Rodilé mluvčí, výjezdové pobyty v rodinách

Vice moznosti komunikovat s rodilym mluvcim + zahranicni vyjezdy, staze, vymenne pobyty.

70. Mám následující jazykové certifikáty:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
IELTS (7.5), FCE, PET114,29 %4,55 %  
DELF114,29 %4,55 %  
Německá maturitní zkouška na úrovni C1114,29 %4,55 %  
statni maturita z aj... B1?114,29 %4,55 %  
žádné114,29 %4,55 %  
Nemcina 114,29 %4,55 %  
nemám114,29 %4,55 %  

Graf

71. V angličtině dosahuji úrovně podle SERRJ:

A1 – Člověk umí říci základní fráze o sobě. A2 - Člověk umí jednoduše konverzovat a číst texty o sobě, okolí, nakupování, objednávání jídel. Píše jednoduché dopisy. Ovládá minulý čas. B1 - Rozumí řeči týkající se aktuálních záležitostí, umí vyjádřit pocity. Dorozumí se v běžných životních situacích, volně diskutuje o tématech, která jsou mu známá, bez větších problémů rozumí rodilým mluvčím. Umí používat podmiňovací způsob. B2 - Většinou rozumí i televizi, filmům, běžným textům. Plynule konverzuje o problémech, napíše podrobný text. Zná odbornou terminologii. C1- Rozumí i nestrukturovanému projevu, rádiu, televizi. Rozumí literárním i odborným textům. Flexibilně komunikuje. Je schopen podrobně hovořit o různých tématech.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B1940,91 %40,91 %  
A2522,73 %22,73 %  
B2418,18 %18,18 %  
C129,09 %9,09 %  
A114,55 %4,55 %  
angličtinu jsem se neučil14,55 %4,55 %  

Graf

72. V němčině dosahuji úrovně podle SERRJ:

A1 – Člověk umí říci základní fráze o sobě. A2 - Člověk umí jednoduše konverzovat a číst texty o sobě, okolí, nakupování, objednávání jídel. Píše jednoduché dopisy. Ovládá minulý čas. B1 - Rozumí řeči týkající se aktuálních záležitostí, umí vyjádřit pocity. Dorozumí se v běžných životních situacích, volně diskutuje o tématech, která jsou mu známá, bez větších problémů rozumí rodilým mluvčím. Umí používat podmiňovací způsob. B2 - Většinou rozumí i televizi, filmům, běžným textům. Plynule konverzuje o problémech, napíše podrobný text. Zná odbornou terminologii. C1- Rozumí i nestrukturovanému projevu, rádiu, televizi. Rozumí literárním i odborným textům. Flexibilně komunikuje. Je schopen podrobně hovořit o různých tématech.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
A1836,36 %36,36 %  
B1418,18 %18,18 %  
němčinu jsem se neučil418,18 %18,18 %  
C1313,64 %13,64 %  
B229,09 %9,09 %  
A214,55 %4,55 %  

Graf

73. V ruštině dosahuji úrovně podle SERRJ:

A1 – Člověk umí říci základní fráze o sobě. A2 - Člověk umí jednoduše konverzovat a číst texty o sobě, okolí, nakupování, objednávání jídel. Píše jednoduché dopisy. Ovládá minulý čas. B1 - Rozumí řeči týkající se aktuálních záležitostí, umí vyjádřit pocity. Dorozumí se v běžných životních situacích, volně diskutuje o tématech, která jsou mu známá, bez větších problémů rozumí rodilým mluvčím. Umí používat podmiňovací způsob. B2 - Většinou rozumí i televizi, filmům, běžným textům. Plynule konverzuje o problémech, napíše podrobný text. Zná odbornou terminologii. C1- Rozumí i nestrukturovanému projevu, rádiu, televizi. Rozumí literárním i odborným textům. Flexibilně komunikuje. Je schopen podrobně hovořit o různých tématech.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ruštinu jsem se neučil1568,18 %68,18 %  
A1418,18 %18,18 %  
A229,09 %9,09 %  
B114,55 %4,55 %  

Graf

74. Ve francouzštině dosahuji úrovně dle SERRJ:

A1 – Člověk umí říci základní fráze o sobě. A2 - Člověk umí jednoduše konverzovat a číst texty o sobě, okolí, nakupování, objednávání jídel. Píše jednoduché dopisy. Ovládá minulý čas. B1 - Rozumí řeči týkající se aktuálních záležitostí, umí vyjádřit pocity. Dorozumí se v běžných životních situacích, volně diskutuje o tématech, která jsou mu známá, bez větších problémů rozumí rodilým mluvčím. Umí používat podmiňovací způsob. B2 - Většinou rozumí i televizi, filmům, běžným textům. Plynule konverzuje o problémech, napíše podrobný text. Zná odbornou terminologii. C1- Rozumí i nestrukturovanému projevu, rádiu, televizi. Rozumí literárním i odborným textům. Flexibilně komunikuje. Je schopen podrobně hovořit o různých tématech.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
francouzštinu jsem se neučil1777,27 %77,27 %  
B129,09 %9,09 %  
A229,09 %9,09 %  
A114,55 %4,55 %  

Graf

75. Případně doplň, jaké úrovně dosahuješ v dalších jazycích:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

AJ - C2!! Latina - už A1 :)

Italstina - zaklady

nic

Slovenský jazyk - rodilý mluvčí

španělština - A2

španělština - B1

španělština A1

76. Nyní máš prostor se s námi podělit o další své názory a zkušenosti týkající se tohoto tématu.

Odpověď je dobrovolná.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

jazyk je nástroj jako třeba sekera, není potřeba jí mít pořád nabroušenou u sebe, když se vlastně nepoužívá.

Podle mě výuka jazyka na škole není dostatečná. Na zš je jí málo, na sš není dost kvalitní a na vš téměř není šance se jí věnovat. Mimoškolní výuka je pro mnoho lidí nadstandard a ne každý je schopný nebo vůbec ochotný se vzdělávat sám. Proto si myslím, že by se zároveň se zlepšením celého vzdělávacího systému měla také celkově zlepšit výuka jazyků.

vadí mi poinná angličtině, proč nejde vybrat si mezi R, NJ či AJ ....aby se všichni z té debilní angličtiny nezbláznili

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sochorová, K.JAZYKOVÉ ZNALOSTI STUDENTŮ Pdf v ČR (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://jazykove-znalosti-studentu-p.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.