Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Je cyklistka Vaším oblíbeným sportem?

Je cyklistka Vaším oblíbeným sportem?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Kloiberová
Šetření:04. 05. 2010 - 15. 05. 2010
Počet respondentů:51
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.57
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

mé jméno je Veronika Kloiberová a tímto bych Vás chtěla poprosit o vyplnění krátkého dotazníku. Tímto průzkumem bych ráda zjistila, jak je cyklistika oblíbená mezi širokou veřejností a také to, zda má smysl budovat nové cyklostezky. Dotazník Vám zabere pouze pár minut. 

Odpovědi respondentů

1. Jezdíte rádi na kole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano (pokračujte v otázce č. 2)otázka č. 2, ne (přejděte na otázku č. 4)otázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano (pokračujte v otázce č. 2)4078,43 %78,43 %  
ne (přejděte na otázku č. 4)1121,57 %21,57 %  

Graf

2. Kterou cyklistiku preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
silniční3177,5 %60,78 %  
terénní922,5 %17,65 %  

Graf

3. Jak často jezdíte na kole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jedenkrát za týden1435 %27,45 %  
jednou za měsíc1332,5 %25,49 %  
vícekrát do týdne820 %15,69 %  
jednou za půl roku a méně512,5 %9,8 %  

Graf

4. Proč nejezdíte na kole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jezdím2650,98 %50,98 %  
málo času1733,33 %33,33 %  
nebaví mě to 917,65 %17,65 %  
málo cyklostezek611,76 %11,76 %  
špatná fyzička59,8 %9,8 %  

Graf

5. Jezdíte na in-line?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3568,63 %68,63 %  
ano1631,37 %31,37 %  

Graf

6. Uvítali byste nárůst cyklostezek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3976,47 %76,47 %  
ne1223,53 %23,53 %  

Graf

7. Když by se ve Vašem okolí vybudovala nová cyklostezka, motivovalo by Vás to k častější procházce nebo projížďce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, oprášila bych kolo či brusle1733,33 %33,33 %  
ano, jsem vášnivý cyklista či bruslař, moc by mě to potěšila1733,33 %33,33 %  
nevím, záleží na čase1427,45 %27,45 %  
ne, nezajímá mě to611,76 %11,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jezdíte rádi na kole?

2. Kterou cyklistiku preferujete?

3. Jak často jezdíte na kole?

4. Proč nejezdíte na kole?

5. Jezdíte na in-line?

6. Uvítali byste nárůst cyklostezek?

7. Když by se ve Vašem okolí vybudovala nová cyklostezka, motivovalo by Vás to k častější procházce nebo projížďce?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jezdíte rádi na kole?

2. Kterou cyklistiku preferujete?

3. Jak často jezdíte na kole?

4. Proč nejezdíte na kole?

5. Jezdíte na in-line?

6. Uvítali byste nárůst cyklostezek?

7. Když by se ve Vašem okolí vybudovala nová cyklostezka, motivovalo by Vás to k častější procházce nebo projížďce?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kloiberová, V.Je cyklistka Vaším oblíbeným sportem? (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://je-cyklistka-vasim-oblibenym-sportem.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.