Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Je domov opravdu symbolem bezpečí?

Je domov opravdu symbolem bezpečí?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Pinkasová
Šetření:19. 12. 2010 - 26. 12. 2010
Počet respondentů:94
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.98
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Prosím o vyplnění tohoto dotazníku, jehož výsledky budou použity do referátu na téma:

"Je domov opravdu symbolem bezpečí?"

Předem děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Jsou vaši rodiče rozvedení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7074,47 %74,47 %  
ano2425,53 %25,53 %  

Graf

2. Pokud byste měl/a nějaké problémy, řešil/a byste je se svými rodiči?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3436,17 %36,17 %  
ne3031,91 %31,91 %  
nevím3031,91 %31,91 %  

Graf

3. Používají vaši rodiče fyzické tresty?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6569,15 %69,15 %  
ano2930,85 %30,85 %  

Graf

4. Slyšel/a jste někdy od rodičů nějaká vulgární slova mířená na vaši osobu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2829,79 %29,79 %  
Ano, ale jen jednou2829,79 %29,79 %  
Slýchávám je často2728,72 %28,72 %  
Nevím/Nevzpomínám si1111,7 %11,7 %  

Graf

5. Stal/a jste se někdy obětí domácího násilí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7680,85 %80,85 %  
ano1819,15 %19,15 %  

Graf

6. Měl/má některý z vašich rodičů sklony k alkoholismu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6367,02 %67,02 %  
Ano, otec2728,72 %28,72 %  
Ano, matka44,26 %4,26 %  

Graf

7. Pokoušel/a jste se někdy o útěk z domova?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7882,98 %82,98 %  
ano1617,02 %17,02 %  

Graf

8. Byl/a jste někdy sexuálně zneužit/a někým ze své rodiny?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8895,65 %93,62 %  
ano44,35 %4,26 %  

Graf

9. Oznámkujte podle vás výchovu vašich rodičů jako ve škole.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22829,79 %29,79 %  
12728,72 %28,72 %  
32526,6 %26,6 %  
41212,77 %12,77 %  
522,13 %2,13 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.26
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.97
Směrodatná odchylka:0.98
Medián:2
Modus:2

Graf

10. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8186,17 %86,17 %  
Muž1313,83 %13,83 %  

Graf

11. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-307984,04 %84,04 %  
30-501010,64 %10,64 %  
0-1555,32 %5,32 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsou vaši rodiče rozvedení?

2. Pokud byste měl/a nějaké problémy, řešil/a byste je se svými rodiči?

3. Používají vaši rodiče fyzické tresty?

4. Slyšel/a jste někdy od rodičů nějaká vulgární slova mířená na vaši osobu?

5. Stal/a jste se někdy obětí domácího násilí?

6. Měl/má některý z vašich rodičů sklony k alkoholismu?

7. Pokoušel/a jste se někdy o útěk z domova?

8. Byl/a jste někdy sexuálně zneužit/a někým ze své rodiny?

9. Oznámkujte podle vás výchovu vašich rodičů jako ve škole.

10. Jaké je vaše pohlaví?

11. Jaký je váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsou vaši rodiče rozvedení?

2. Pokud byste měl/a nějaké problémy, řešil/a byste je se svými rodiči?

3. Používají vaši rodiče fyzické tresty?

4. Slyšel/a jste někdy od rodičů nějaká vulgární slova mířená na vaši osobu?

5. Stal/a jste se někdy obětí domácího násilí?

6. Měl/má některý z vašich rodičů sklony k alkoholismu?

7. Pokoušel/a jste se někdy o útěk z domova?

8. Byl/a jste někdy sexuálně zneužit/a někým ze své rodiny?

9. Oznámkujte podle vás výchovu vašich rodičů jako ve škole.

10. Jaké je vaše pohlaví?

11. Jaký je váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Pinkasová, J.Je domov opravdu symbolem bezpečí? (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://je-domov-opravdu-sym.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.