Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Je finanční gramotnost studentů ekonomických oborů vyšší?

Je finanční gramotnost studentů ekonomických oborů vyšší?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:František Gregor
Šetření:23. 12. 2010 - 07. 01. 2011
Počet respondentů:78
Počet otázek (max/průměr):25 / 23.97
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

Cílem průzkumu je zhodnocení úrovně finanční gramotnosti studentů vysokých škol, specificky pak otestování hypotézy, zda jsou studenti vysokých škol ekonomického zaměření finančně gramotnější než zbytek veřejnosti. Současně se průzkum pokusí odpovědět i na otázku, zda je finační gramotnost u studentů ekonomických oborů  vyšší než u studentů škol odlišných (neekonomických) oborů či nikoli.

 

Průzkum poslouží jako podklad pro zpracování semestrální práce na kurz 5IE312 - Ekonomie a psychologie I. vyučovaném v zimním semestru 2010/2011 na Vysoké škole ekonomické v Praze.

 

Dotazník je určen pouze studentům vysokých škol bakalářského a magisterského stupně studia jakéhokoli zaměření.
 

 

Odpovědi respondentů

1. Máte alespoň přibližnou představu, jak vysokými peněžními prostředky v současné době disponujete (včetně bankovních účtů apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ano6684,62 %84,62 %  
Spíše ano1215,38 %15,38 %  

Graf

2. Víte, jaká je přibližná výše Vašich měsíčních příjmů a výdajů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5165,38 %65,38 %  
Spíše ano2633,33 %33,33 %  
Spíše ne11,28 %1,28 %  

Graf

3. Děláte si finanční rozpočet na plánované výdaje, které Vás potkají v horizontu 1-3 měsíců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze ve vybraných obdobích (např. léto, Vánoce)2937,18 %37,18 %  
Někdy ano, ale není to pravidlem2633,33 %33,33 %  
Ne, nedělám1721,79 %21,79 %  
Ano, dělám67,69 %7,69 %  

Graf

4. Pakliže si děláte finanční rozpočet, sledujete jeho dodržování? Co děláte v případě jeho překročení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, sleduji. Pakliže rozpočet překročím, vytvořím rozpočet nový, popřípadě se snažím snížit některé výdaje2430,77 %30,77 %  
Sleduji jak kdy. V případě překročení se snažím o nápravu (snížení výdajů, nový rozpočet)1823,08 %23,08 %  
Nesleduji1519,23 %19,23 %  
Sleduji jen výrazná překročení rozpočtu1114,1 %14,1 %  
Ano, sleduji. Při překročení nedělám nic56,41 %6,41 %  
Ano, sleduji. Rozpočet nikdy nepřekročím56,41 %6,41 %  

Graf

5. Vytváříte si alespoň částečné rezervy na neplánované výdaje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy ano4152,56 %52,56 %  
Ano, vždy3038,46 %38,46 %  
Ne, nikdy78,97 %8,97 %  

Graf

6. Přemýšlel(a) jste již o zajištění na stáří?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3038,46 %38,46 %  
Spíše ne2025,64 %25,64 %  
Spíše ano1620,51 %20,51 %  
Ne1215,38 %15,38 %  

Graf

7. Víte, jaký je základní rozdíl mezi financování starobních důchodů pomocí průběžného systému tzv. Pay As You Go (PAYG) a fondového systému?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nevím3241,03 %41,03 %  
Spíše ano2228,21 %28,21 %  
Spíše ne1417,95 %17,95 %  
Ano, vím přesně1012,82 %12,82 %  

Graf

8. Je podle Vás pro financování důchodů efektivnější průběžný anebo fondový systém?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím3646,15 %46,15 %  
Nelze přesně říci, záleží na dané situaci (demografický vývoj, aj.)1823,08 %23,08 %  
Kombinace obou těchto systémů1721,79 %21,79 %  
Průběžný systém (PAYG)78,97 %8,97 %  
Fondový systém67,69 %7,69 %  

Graf

9. Dokázal(a) byste říci, co z následujícího patří mezi finanční produkty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spotřebitelský úvěr6684,62 %84,62 %  
Stavební spoření6380,77 %80,77 %  
Běžný účet5773,08 %73,08 %  
Životní pojištění4962,82 %62,82 %  
Kreditní karta3848,72 %48,72 %  
Debetní karta3544,87 %44,87 %  
Cestovní pojištění2329,49 %29,49 %  

Graf

10. Víte, jaký je rozdíl mezi debetní a kreditní kartou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, kreditní karta není vázána na účet a má tzv. úvěrový rámec, karta debetní naopak na účet vázána je a klient může disponovat pouze penězi na tomto účtu, vyjma situace, kdy má s bankou sjednán tzv. kontokorent6583,33 %83,33 %  
Ano, kreditní karta není vázána na účet a má tzv. úvěrový rámec, karta debetní naopak na účet vázána je a klient může disponovat pouze penězi na tomto účtu a nikdy jinak810,26 %10,26 %  
Nevím33,85 %3,85 %  
Ano, mezi kartou kreditní a kartou debetní není žádný rozdíl, karty se liší pouze dle výše částky, kterou klient na svém účtu disponuje11,28 %1,28 %  
Ano, obě karty jsou téměř totožné, rozdílem je, že s kreditní kartou se dá platit na tzv. imprinterech11,28 %1,28 %  

Graf

11. Jak byste reagoval(a) při ztrátě platební karty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nechal(a) bych kartu zablokovat7191,03 %91,03 %  
Kontaktoval(a) bych pobočku banky5874,36 %74,36 %  
Kontaktoval(a) bych Policii ČR1215,38 %15,38 %  

Graf

12. Uložíte-li si u banky 1. ledna na běžném účtu 1 000 000,- Kč, je pro Vás výhodnější, aby Vám banka připisovala 2% úrok čtvrtletně nebo 8% procentní úrok ke konci roku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2% úrok čtvrtletně6279,49 %79,49 %  
Obojí je stejně výhodné1114,1 %14,1 %  
8% úrok ke konci roku56,41 %6,41 %  

Graf

13. Předpokládejte, že máte uložené peněžní prostředky na běžném účtu u některé z bank působících v ČR. Je v takovém případě Váš vklad pojištěn?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Banky v ČR musejí mít vždy sjednané pojištění vkladů5469,23 %69,23 %  
Nevím1620,51 %20,51 %  
Pouze pokud je banka certifikována ČNB jako „A+“ tedy tzv. bezriziková banka33,85 %3,85 %  
Pouze pokud má daná banka sjednáno dobrovolné pojišťění vkladů33,85 %3,85 %  
V ČR neexistuje pojištění vkladů na běžných účtech22,56 %2,56 %  

Graf

14. Co by pro Vás bylo klíčové při zřizování bankovního úvěru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
RPSN (roční procentuální sazba nákladů)5469,23 %69,23 %  
Výše měsíčních splátek4658,97 %58,97 %  
Úroková sazba p.a.4355,13 %55,13 %  
Poplatky bance za sjednání a vedení úvěru 4152,56 %52,56 %  
Velikost instituce (banky) či její důvěryhodnost3848,72 %48,72 %  
Doporučení přátel či známých1823,08 %23,08 %  

Graf

15. Jste majitelem/majitelkou studentského nebo jiného běžného účtu? Pokud ano, kolik nabídek od různých institucí jste při výběru banky porovnával(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepamatuji se1721,79 %21,79 %  
Tři1721,79 %21,79 %  
Dvě1519,23 %19,23 %  
Čtyři a více1215,38 %15,38 %  
Jednu1215,38 %15,38 %  
Nejsem majitelem/majitelkou žádného účtu56,41 %6,41 %  

Graf

16. Pakliže podepisujete smlouvu, čtete důkladně vše, co je ve smlouvě napsáno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většinou ano4152,56 %52,56 %  
Ano, vždy2329,49 %29,49 %  
Spíše ne1215,38 %15,38 %  
Nikdy nebo zřídkakdy22,56 %2,56 %  

Graf

17. Představte si, že chcete k 31. 12. 2010 co nejvíce zhodnotit svůj vklad 100 000,- Kč. Vyberte dle Vás nejvýhodnější situaci (riziko a daň z úroku zanedbejte): A) 1. 1. 2010 vklad 100 000,- Kč na běžný účet úročený 1x ročně úrokovou sazbou 5 % p.a., inflace za rok 2010 je rovna 3 %, roční poplatek za vedení účtu je 0,1 % z vložené částky; B) 1. 1. 2010 vklad 100 000,- Kč na běžný účet úročený 1x ročně úrokovou sazbou 5,5 % p.a., inflace za rok 2010 je rovna 4 %, roční poplatek za vedení účtu je 0,1 % z vložené částky; C) 1. 1. 2010 vklad 100 000,- Kč na běžný účet úročený 1x ročně úrokovou sazbou 4,75 % p.a., inflace za rok 2010 je rovna 3 %, roční poplatek za vedení účtu je nulový

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Situace A je nejvýhodnější3342,31 %42,31 %  
Nevím2835,9 %35,9 %  
Situace C je nejvýhodnější1114,1 %14,1 %  
Situace A a C jsou obě stejně výhodné a zároveň nejvýhodnější33,85 %3,85 %  
Situace B je nejvýhodnější33,85 %3,85 %  

Graf

18. Jste žena/muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5671,79 %71,79 %  
Muž2228,21 %28,21 %  

Graf

19. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23-25 let3544,87 %44,87 %  
21-22 let2835,9 %35,9 %  
20 let a méně911,54 %11,54 %  
26 a více let67,69 %7,69 %  

Graf

20. Studujete VŠ ekonomického zaměření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 21, Neotázka č. 22].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4051,28 %51,28 %  
Ne3848,72 %48,72 %  

Graf

21. Jaký je obor Vašeho studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podniková ekonomika, management, marketing, účetnictví, obchod2050 %25,64 %  
Ekonomie, veřejná správa, regionální rozvoj1332,5 %16,67 %  
Jiné615 %7,69 %  
Finance, bankovnictví, kapitálové trhy12,5 %1,28 %  

Graf

22. Jaký je obor Vašeho studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Matematika, fyzika, technické obory (stavebnictví, strojírenství, chemicko-technologické obory)1334,21 %16,67 %  
Sociologie, psychologie, filozofie, pedagogika, historie, literatura, cizí jazyky1128,95 %14,1 %  
Jiné513,16 %6,41 %  
Lékařství, biologie, fyzioterapie, geografie, geologie513,16 %6,41 %  
Právo, právní věda, politologie, mezinárodní studia410,53 %5,13 %  

Graf

23. V jakém ročníku studia se právě nacházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve čtvrtém2734,62 %34,62 %  
Ve druhém1924,36 %24,36 %  
Ve třetím1620,51 %20,51 %  
V pátém911,54 %11,54 %  
V prvním78,97 %8,97 %  

Graf

24. Studujete na veřejné nebo na soukromé VŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Veřejné6889,47 %87,18 %  
Soukromé810,53 %10,26 %  

Graf

25. Absolvoval(a) jste již někdy kurz či předmět zaměřený na ekonomii či finance (osobní, veřejné, základy bankovnictví aj.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3747,44 %47,44 %  
Ne2734,62 %34,62 %  
Absolvoval jsem kurz alespoň částečně zaměřený na tuto problematiku1417,95 %17,95 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Víte, jaká je přibližná výše Vašich měsíčních příjmů a výdajů?

 • odpověď Ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sociologie, psychologie, filozofie, pedagogika, historie, literatura, cizí jazyky na otázku 22. Jaký je obor Vašeho studia?

3. Děláte si finanční rozpočet na plánované výdaje, které Vás potkají v horizontu 1-3 měsíců?

 • odpověď Ne, nedělám:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesleduji na otázku 4. Pakliže si děláte finanční rozpočet, sledujete jeho dodržování? Co děláte v případě jeho překročení?

9. Dokázal(a) byste říci, co z následujícího patří mezi finanční produkty?

 • odpověď Kreditní karta:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Debetní karta na otázku 9. Dokázal(a) byste říci, co z následujícího patří mezi finanční produkty?
 • odpověď Životní pojištění:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cestovní pojištění na otázku 9. Dokázal(a) byste říci, co z následujícího patří mezi finanční produkty?

20. Studujete VŠ ekonomického zaměření?

 • odpověď Ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ekonomie, veřejná správa, regionální rozvoj na otázku 21. Jaký je obor Vašeho studia?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podniková ekonomika, management, marketing, účetnictví, obchod na otázku 21. Jaký je obor Vašeho studia?
 • odpověď Ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Matematika, fyzika, technické obory (stavebnictví, strojírenství, chemicko-technologické obory) na otázku 22. Jaký je obor Vašeho studia?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sociologie, psychologie, filozofie, pedagogika, historie, literatura, cizí jazyky na otázku 22. Jaký je obor Vašeho studia?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte alespoň přibližnou představu, jak vysokými peněžními prostředky v současné době disponujete (včetně bankovních účtů apod.)?

2. Víte, jaká je přibližná výše Vašich měsíčních příjmů a výdajů?

3. Děláte si finanční rozpočet na plánované výdaje, které Vás potkají v horizontu 1-3 měsíců?

4. Pakliže si děláte finanční rozpočet, sledujete jeho dodržování? Co děláte v případě jeho překročení?

5. Vytváříte si alespoň částečné rezervy na neplánované výdaje?

6. Přemýšlel(a) jste již o zajištění na stáří?

7. Víte, jaký je základní rozdíl mezi financování starobních důchodů pomocí průběžného systému tzv. Pay As You Go (PAYG) a fondového systému?

8. Je podle Vás pro financování důchodů efektivnější průběžný anebo fondový systém?

9. Dokázal(a) byste říci, co z následujícího patří mezi finanční produkty?

10. Víte, jaký je rozdíl mezi debetní a kreditní kartou?

11. Jak byste reagoval(a) při ztrátě platební karty?

12. Uložíte-li si u banky 1. ledna na běžném účtu 1 000 000,- Kč, je pro Vás výhodnější, aby Vám banka připisovala 2% úrok čtvrtletně nebo 8% procentní úrok ke konci roku?

13. Předpokládejte, že máte uložené peněžní prostředky na běžném účtu u některé z bank působících v ČR. Je v takovém případě Váš vklad pojištěn?

14. Co by pro Vás bylo klíčové při zřizování bankovního úvěru?

15. Jste majitelem/majitelkou studentského nebo jiného běžného účtu? Pokud ano, kolik nabídek od různých institucí jste při výběru banky porovnával(a)?

16. Pakliže podepisujete smlouvu, čtete důkladně vše, co je ve smlouvě napsáno?

17. Představte si, že chcete k 31. 12. 2010 co nejvíce zhodnotit svůj vklad 100 000,- Kč. Vyberte dle Vás nejvýhodnější situaci (riziko a daň z úroku zanedbejte): A) 1. 1. 2010 vklad 100 000,- Kč na běžný účet úročený 1x ročně úrokovou sazbou 5 % p.a., inflace za rok 2010 je rovna 3 %, roční poplatek za vedení účtu je 0,1 % z vložené částky; B) 1. 1. 2010 vklad 100 000,- Kč na běžný účet úročený 1x ročně úrokovou sazbou 5,5 % p.a., inflace za rok 2010 je rovna 4 %, roční poplatek za vedení účtu je 0,1 % z vložené částky; C) 1. 1. 2010 vklad 100 000,- Kč na běžný účet úročený 1x ročně úrokovou sazbou 4,75 % p.a., inflace za rok 2010 je rovna 3 %, roční poplatek za vedení účtu je nulový

18. Jste žena/muž?

19. Jaký je Váš věk?

20. Studujete VŠ ekonomického zaměření?

21. Jaký je obor Vašeho studia?

23. V jakém ročníku studia se právě nacházíte?

24. Studujete na veřejné nebo na soukromé VŠ?

25. Absolvoval(a) jste již někdy kurz či předmět zaměřený na ekonomii či finance (osobní, veřejné, základy bankovnictví aj.)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte alespoň přibližnou představu, jak vysokými peněžními prostředky v současné době disponujete (včetně bankovních účtů apod.)?

2. Víte, jaká je přibližná výše Vašich měsíčních příjmů a výdajů?

3. Děláte si finanční rozpočet na plánované výdaje, které Vás potkají v horizontu 1-3 měsíců?

4. Pakliže si děláte finanční rozpočet, sledujete jeho dodržování? Co děláte v případě jeho překročení?

5. Vytváříte si alespoň částečné rezervy na neplánované výdaje?

6. Přemýšlel(a) jste již o zajištění na stáří?

7. Víte, jaký je základní rozdíl mezi financování starobních důchodů pomocí průběžného systému tzv. Pay As You Go (PAYG) a fondového systému?

8. Je podle Vás pro financování důchodů efektivnější průběžný anebo fondový systém?

9. Dokázal(a) byste říci, co z následujícího patří mezi finanční produkty?

10. Víte, jaký je rozdíl mezi debetní a kreditní kartou?

11. Jak byste reagoval(a) při ztrátě platební karty?

12. Uložíte-li si u banky 1. ledna na běžném účtu 1 000 000,- Kč, je pro Vás výhodnější, aby Vám banka připisovala 2% úrok čtvrtletně nebo 8% procentní úrok ke konci roku?

13. Předpokládejte, že máte uložené peněžní prostředky na běžném účtu u některé z bank působících v ČR. Je v takovém případě Váš vklad pojištěn?

14. Co by pro Vás bylo klíčové při zřizování bankovního úvěru?

15. Jste majitelem/majitelkou studentského nebo jiného běžného účtu? Pokud ano, kolik nabídek od různých institucí jste při výběru banky porovnával(a)?

16. Pakliže podepisujete smlouvu, čtete důkladně vše, co je ve smlouvě napsáno?

17. Představte si, že chcete k 31. 12. 2010 co nejvíce zhodnotit svůj vklad 100 000,- Kč. Vyberte dle Vás nejvýhodnější situaci (riziko a daň z úroku zanedbejte): A) 1. 1. 2010 vklad 100 000,- Kč na běžný účet úročený 1x ročně úrokovou sazbou 5 % p.a., inflace za rok 2010 je rovna 3 %, roční poplatek za vedení účtu je 0,1 % z vložené částky; B) 1. 1. 2010 vklad 100 000,- Kč na běžný účet úročený 1x ročně úrokovou sazbou 5,5 % p.a., inflace za rok 2010 je rovna 4 %, roční poplatek za vedení účtu je 0,1 % z vložené částky; C) 1. 1. 2010 vklad 100 000,- Kč na běžný účet úročený 1x ročně úrokovou sazbou 4,75 % p.a., inflace za rok 2010 je rovna 3 %, roční poplatek za vedení účtu je nulový

18. Jste žena/muž?

19. Jaký je Váš věk?

20. Studujete VŠ ekonomického zaměření?

21. Jaký je obor Vašeho studia?

23. V jakém ročníku studia se právě nacházíte?

24. Studujete na veřejné nebo na soukromé VŠ?

25. Absolvoval(a) jste již někdy kurz či předmět zaměřený na ekonomii či finance (osobní, veřejné, základy bankovnictví aj.)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Gregor, F.Je finanční gramotnost studentů ekonomických oborů vyšší? (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://je-financni-gramotno.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.