Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Je hodnocení pracovního výkonu přežitek ?

Je hodnocení pracovního výkonu přežitek ?

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iveta Rousová
Šetření:11. 11. 2010 - 06. 12. 2010
Počet respondentů:189
Počet otázek (max/průměr):27 / 23.7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, ráda bych Vás požádala o několik minut Vašeho času.  

 

Tento průzkum si klade za cíl zjistit zkušenosti, postoje a názory na pracovní hodnocení. JE ANONYMNÍ a jeho výsledky budou použity v praktické části mé diplomové práce.

Děkuji Vám za spolupráci

Iveta Rousová

Odpovědi respondentů

1. V současné době se ve Vaší firmě hodnocení pracovníků

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [neprovádíotázka č. 10, provádí se pouze neformálně, neboť není nastaven žádný jednotný systém, metody ani kritériaotázka č. 2, probíhá formálně; jsou stanovena jasná pravidla, způsob, kritéria i perioda pro opakováníotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neprovádí7841,27 %41,27 %  
probíhá formálně; jsou stanovena jasná pravidla, způsob, kritéria i perioda pro opakování7137,57 %37,57 %  
provádí se pouze neformálně, neboť není nastaven žádný jednotný systém, metody ani kritéria4021,16 %21,16 %  

Graf

2. Perioda, po které se pravidelné hodnocení opakuje je stanovena

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 x za rok5852,25 %30,69 %  
více než 1 x za rok4338,74 %22,75 %  
za období delší než 1 rok109,01 %5,29 %  

Graf

3. Kritéria pro hodnocení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsou odlišná a vztahují se k pracovnímu zařazení (jiná kritéria pro účetní, jiná pro asistentky...)5549,55 %29,1 %  
jsou shodná pro všechny pracovní pozice2926,13 %15,34 %  
nevím2724,32 %14,29 %  

Graf

4. Stupnice používaná při hodnocení -

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
není používána žádná hodnotící stupnice5852,25 %30,69 %  
má lichý počet stupňů3935,14 %20,63 %  
má sudý počet stupňů1412,61 %7,41 %  

Graf

5. Hodnocení provádí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bezprostřední nadřízený8172,97 %42,86 %  
více hodnotitelů1816,22 %9,52 %  
jiná osoba než bezprostřední nadřízený1210,81 %6,35 %  

Graf

6. Hodnocení probíhá

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím4742,34 %24,87 %  
na všech úrovních řízení ve stejném časovém období3935,14 %20,63 %  
zahajuje se u nejnižších pozic, top management je hodnocen na závěr1715,32 %8,99 %  
zahajuje se u top managementu a poté se pokračuje k nižším pozicím87,21 %4,23 %  

Graf

7. S výsledkem hodnocení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem seznámen a můj případný nesouhlas se dále projednává6760,36 %35,45 %  
jsem seznámen, ale nemám žádnou možnost se k němu vyjádřit2724,32 %14,29 %  
není zvykem v naší firmě zaměstnance seznamovat 1715,32 %8,99 %  

Graf

8. Při posledním hodnocení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
probíhal hodnotící pohovor v příjemné atmosféře, bez jakýchkoli rušivých vlivů5549,55 %29,1 %  
hodnotící pohovor neprobíhal3531,53 %18,52 %  
probíhal hodnotící pohovor v neklidném prostředí při plnění běžných pracovních povinností (telefony, zákazníci, kolegové)2118,92 %11,11 %  

Graf

9. Pravidelné hodnocení pracovníků ve Vaší firmě

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je důležitou součástí personální politiky, která má vliv na odměňování i další rozvoj5650,45 %29,63 %  
provádí se, ale jeho výsledky nemají žádný vliv na odměňování nebo další rozvoj5549,55 %29,1 %  

Graf

10. Charakterizujte podle Vašeho názoru svého zaměstnavatele

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
běžný zaměstnavatel, který platí za odvedenou práci9248,68 %48,68 %  
váží si svých zaměstnanců bez ohledu na pozici, kterou zastávají, respektuje je, snaží se vytvářet optimální podmínky pro výkon práce 6735,45 %35,45 %  
potřebuje zaměstnance jen na práci, víc se o ně nezajímá3015,87 %15,87 %  

Graf

11. Máte dobrý pocit, že pracujete v této firmě

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10052,91 %52,91 %  
nevím6433,86 %33,86 %  
ne2513,23 %13,23 %  

Graf

12. Myslíte si, že jste za svůj pracovní výkon spravedlivě hodnoceni a odměňováni

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7238,1 %38,1 %  
nevím5931,22 %31,22 %  
ne5830,69 %30,69 %  

Graf

13. Znáte pracovní cíle, kterých máte dosáhnout

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15984,13 %84,13 %  
ne3015,87 %15,87 %  

Graf

14. Máte pocit, že si Vás zaměstnavatel váží jako partnera

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7338,62 %38,62 %  
nevím6534,39 %34,39 %  
ne5126,98 %26,98 %  

Graf

15. Pociťujete pracovní uznání

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9550,26 %50,26 %  
ano9449,74 %49,74 %  

Graf

16. Máte dostatek informací k chystaným změnám, které by se Vás, jako zaměstnance, mohly dotýkat

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7238,1 %38,1 %  
ne6232,8 %32,8 %  
nevím5529,1 %29,1 %  

Graf

17. Uvítal(a) byste nějaký prostor k hodnocení svého nadřízeného

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13571,43 %71,43 %  
ne5428,57 %28,57 %  

Graf

18. Setkali jste se během své pracovní dráhy se 180 nebo 360stupňovou zpětnou vazbou

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, zatím jsem se nesetkal(a)12063,49 %63,49 %  
ano, jako hodnocený5730,16 %30,16 %  
ano, jako hodnotitel3116,4 %16,4 %  

Graf

19. Co Vás nejvíce motivuje v zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mzda/plat a další benefity poskytované zaměstnavatelem7238,1 %38,1 %  
potřeba seberealizace4222,22 %22,22 %  
jistota pracovního místa3518,52 %18,52 %  
pocit uznání a ocenění2211,64 %11,64 %  
potřeba někam patřit94,76 %4,76 %  
jiný důvod 94,76 %4,76 %  

Graf

20. Co podle Vás nejvíce ohrožuje spokojenost a pracovní klima na Vašem pracovišti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mezilidské vztahy7640,21 %40,21 %  
chování nadřízených5126,98 %26,98 %  
stres2915,34 %15,34 %  
psychická náročnost2111,11 %11,11 %  
nic21,06 %1,06 %  
fyzická náročnost práce21,06 %1,06 %  
ostatní vlivy - vývoj ekonomiky atp10,53 %0,53 %  
finanční podmínky10,53 %0,53 %  
nevím, asi nic10,53 %0,53 %  
nevím10,53 %0,53 %  
vnější faktory určující vývoj hodnoty firmy10,53 %0,53 %  
vztahy i chování nadřízených10,53 %0,53 %  
spokojenost ohraožují všechny jmenované položky10,53 %0,53 %  
nezajem vyssiho mngt., stres, neschopnost jinych10,53 %0,53 %  

Graf

21. Svoji budoucnost

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spojuji jednoznačně s firmou a nehledám jiné zaměstnání12063,49 %63,49 %  
stav mi nevyhovuje, uvažuji o změně a při první možné příležitosti firmu opustím6936,51 %36,51 %  

Graf

22. Za svoji práci jste odměňování

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
platem (státní zaměstnanec, příspěvkové nebo rozpočtové organizace)10153,44 %53,44 %  
mzdou (nestátní sektor)8846,56 %46,56 %  

Graf

23. Váš pracovní vztah řeší především

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zákoník práce16587,3 %87,3 %  
zákon o služebním poměru2412,7 %12,7 %  

Graf

24. Pracujete na pozici

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
řízené; odpovídáte jen za výsledky své práce13772,49 %72,49 %  
řídící; máte odpovědnost i za podřízené zaměstnance5227,51 %27,51 %  

Graf

25. Ve firmě pracujete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 7 let9148,15 %48,15 %  
1 až 7 let8042,33 %42,33 %  
méně než 1 rok189,52 %9,52 %  

Graf

26. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 až 49 let9349,21 %49,21 %  
nad 50 let6333,33 %33,33 %  
18 až 29 let3317,46 %17,46 %  

Graf

27. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10957,67 %57,67 %  
muž8042,33 %42,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Stupnice používaná při hodnocení -

 • odpověď není používána žádná hodnotící stupnice:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi není zvykem v naší firmě zaměstnance seznamovat na otázku 7. S výsledkem hodnocení

7. S výsledkem hodnocení

 • odpověď jsem seznámen a můj případný nesouhlas se dále projednává:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi probíhal hodnotící pohovor v příjemné atmosféře, bez jakýchkoli rušivých vlivů na otázku 8. Při posledním hodnocení

11. Máte dobrý pocit, že pracujete v této firmě

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Máte pocit, že si Vás zaměstnavatel váží jako partnera

15. Pociťujete pracovní uznání

 • odpověď ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Máte dobrý pocit, že pracujete v této firmě
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi potřebuje zaměstnance jen na práci, víc se o ně nezajímá na otázku 10. Charakterizujte podle Vašeho názoru svého zaměstnavatele

21. Svoji budoucnost

 • odpověď spojuji jednoznačně s firmou a nehledám jiné zaměstnání:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi psychická náročnost na otázku 20. Co podle Vás nejvíce ohrožuje spokojenost a pracovní klima na Vašem pracovišti
 • odpověď stav mi nevyhovuje, uvažuji o změně a při první možné příležitosti firmu opustím:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Máte dobrý pocit, že pracujete v této firmě

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V současné době se ve Vaší firmě hodnocení pracovníků

2. Perioda, po které se pravidelné hodnocení opakuje je stanovena

3. Kritéria pro hodnocení

4. Stupnice používaná při hodnocení -

5. Hodnocení provádí

6. Hodnocení probíhá

7. S výsledkem hodnocení

8. Při posledním hodnocení

9. Pravidelné hodnocení pracovníků ve Vaší firmě

10. Charakterizujte podle Vašeho názoru svého zaměstnavatele

11. Máte dobrý pocit, že pracujete v této firmě

12. Myslíte si, že jste za svůj pracovní výkon spravedlivě hodnoceni a odměňováni

13. Znáte pracovní cíle, kterých máte dosáhnout

14. Máte pocit, že si Vás zaměstnavatel váží jako partnera

15. Pociťujete pracovní uznání

16. Máte dostatek informací k chystaným změnám, které by se Vás, jako zaměstnance, mohly dotýkat

17. Uvítal(a) byste nějaký prostor k hodnocení svého nadřízeného

18. Setkali jste se během své pracovní dráhy se 180 nebo 360stupňovou zpětnou vazbou

19. Co Vás nejvíce motivuje v zaměstnání

20. Co podle Vás nejvíce ohrožuje spokojenost a pracovní klima na Vašem pracovišti

21. Svoji budoucnost

22. Za svoji práci jste odměňování

23. Váš pracovní vztah řeší především

24. Pracujete na pozici

25. Ve firmě pracujete

26. Váš věk

27. Jste

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V současné době se ve Vaší firmě hodnocení pracovníků

2. Perioda, po které se pravidelné hodnocení opakuje je stanovena

3. Kritéria pro hodnocení

4. Stupnice používaná při hodnocení -

5. Hodnocení provádí

6. Hodnocení probíhá

7. S výsledkem hodnocení

8. Při posledním hodnocení

9. Pravidelné hodnocení pracovníků ve Vaší firmě

10. Charakterizujte podle Vašeho názoru svého zaměstnavatele

11. Máte dobrý pocit, že pracujete v této firmě

12. Myslíte si, že jste za svůj pracovní výkon spravedlivě hodnoceni a odměňováni

13. Znáte pracovní cíle, kterých máte dosáhnout

14. Máte pocit, že si Vás zaměstnavatel váží jako partnera

15. Pociťujete pracovní uznání

16. Máte dostatek informací k chystaným změnám, které by se Vás, jako zaměstnance, mohly dotýkat

17. Uvítal(a) byste nějaký prostor k hodnocení svého nadřízeného

18. Setkali jste se během své pracovní dráhy se 180 nebo 360stupňovou zpětnou vazbou

19. Co Vás nejvíce motivuje v zaměstnání

20. Co podle Vás nejvíce ohrožuje spokojenost a pracovní klima na Vašem pracovišti

21. Svoji budoucnost

22. Za svoji práci jste odměňování

23. Váš pracovní vztah řeší především

24. Pracujete na pozici

25. Ve firmě pracujete

26. Váš věk

27. Jste

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Rousová, I.Je hodnocení pracovního výkonu přežitek ? (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://je-hodnoceni-pracovniho-vykonu-prezitek-.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.