Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Je naše postava důležitá?

Je naše postava důležitá?

Pro všechny chovatele psů - soutěžní dotazník
Zúčastněte se krátkého dotazníku o sbírání psích exkrementů a soutěžte o čokolády Seed and Bean

(cca 1 minuta, veřejné výsledky, jen pro chovatele psů)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vojtěch Krampera
Šetření:07. 04. 2010 - 14. 04. 2010
Počet respondentů:157
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:90,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník by měl zodpovědět na otázku, jak je vnímána důležitost štíhlé postavy v dnešním, médii formovaném, světě.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12982,17 %82,17 %  
muž2817,83 %17,83 %  

Graf

2. Jsi spokojený/á se svou postavou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9057,32 %57,32 %  
ano6742,68 %42,68 %  

Graf

3. Myslíš, že je důležité, jak tvoje postava vypadá?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13485,35 %85,35 %  
ne2314,65 %14,65 %  

Graf

4. Ovlivňují podle tebe média názor veřejnosti na ideální postavu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14592,36 %92,36 %  
ne127,64 %7,64 %  

Graf

5. Chtěl(a) bys vypadat, co se postavy týče, jako lidé z módních časopisů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9761,78 %61,78 %  
ano6038,22 %38,22 %  

Graf

6. Jaká postava se ti líbí u opačného pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
štíhlá9761,78 %61,78 %  
na postavě mi nezáleží3421,66 %21,66 %  
s mírnou nadváhou2515,92 %15,92 %  
obézní10,64 %0,64 %  

Graf

7. Pokud by ses rozhodoval(a) jako šéf firmy mezi dvěma jinak shodnými uchazeči, přednost by dostal?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na postavě mi nezáleží12478,98 %78,98 %  
štíhlý/á3321,02 %21,02 %  

Graf

8. Myslíš, že získání vytouženého partnera, dobrého zaměstnání nebo jiných životních úspěchů závisí na štíhlé postavě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9862,42 %62,42 %  
ano5937,58 %37,58 %  

Graf

9. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 3913082,8 %82,8 %  
0 - 182012,74 %12,74 %  
39 - 5974,46 %4,46 %  

Graf

10. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské8956,69 %56,69 %  
vysokoškolské5535,03 %35,03 %  
základní138,28 %8,28 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Věk

  • odpověď 0 - 18:
    • 7.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 10. Vzdělání

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Jsi spokojený/á se svou postavou?

3. Myslíš, že je důležité, jak tvoje postava vypadá?

4. Ovlivňují podle tebe média názor veřejnosti na ideální postavu?

5. Chtěl(a) bys vypadat, co se postavy týče, jako lidé z módních časopisů?

6. Jaká postava se ti líbí u opačného pohlaví?

7. Pokud by ses rozhodoval(a) jako šéf firmy mezi dvěma jinak shodnými uchazeči, přednost by dostal?

8. Myslíš, že získání vytouženého partnera, dobrého zaměstnání nebo jiných životních úspěchů závisí na štíhlé postavě?

9. Věk

10. Vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Jsi spokojený/á se svou postavou?

3. Myslíš, že je důležité, jak tvoje postava vypadá?

4. Ovlivňují podle tebe média názor veřejnosti na ideální postavu?

5. Chtěl(a) bys vypadat, co se postavy týče, jako lidé z módních časopisů?

6. Jaká postava se ti líbí u opačného pohlaví?

7. Pokud by ses rozhodoval(a) jako šéf firmy mezi dvěma jinak shodnými uchazeči, přednost by dostal?

8. Myslíš, že získání vytouženého partnera, dobrého zaměstnání nebo jiných životních úspěchů závisí na štíhlé postavě?

9. Věk

10. Vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Krampera, V.Je naše postava důležitá? (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://je-nase-postava-dulezita.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.