Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Je pomoc obětem povodní dostačující?

Je pomoc obětem povodní dostačující?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiri Vesely
Šetření:17. 04. 2010 - 24. 04. 2010
Počet respondentů:22
Počet otázek (max/průměr):11 / 4.23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

žádám Vás o vyplnění dotazníku na téma "Je pomoc obětem povodní dostačující?". Výsledky tohoto průzkumu by mi mimo jiné měly pomoci zmapovat povědomí lidí o sociální síti, která v případě zasažení povodní hraje významnou roli.

 

Děkuji

 

Jiří Veselý

Odpovědi respondentů

1. Dotkly se Vás osobně někdy povodně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1463,64 %63,64 %  
Ano836,36 %36,36 %  

Graf

2. Ve kterém roce Vás postihla povodeň?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2002228,57 %9,09 %  
1997, 2007114,29 %4,55 %  
1997114,29 %4,55 %  
1997, 2009114,29 %4,55 %  
2002, 2006114,29 %4,55 %  
2009114,29 %4,55 %  

Graf

3. Jakou škodu Vám povodeň způsobila?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mírné škody na majetku (Škody na garáži, nebytových prostorech, zahradě.)450 %18,18 %  
Střední škody na majetku ( Voda v obydlí, zničený vůz.)225 %9,09 %  
Velké škody na majetku (Zřícení domu, nařízená demolice.)112,5 %4,55 %  
Újma na zdraví112,5 %4,55 %  
nic112,5 %4,55 %  

Graf

4. Výše škody:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 20 000450 %18,18 %  
101 000 - 200 000225 %9,09 %  
201 000 - 300 000112,5 %4,55 %  
21 000 - 100 000112,5 %4,55 %  

Graf

5. Kdo Vám jako první nabídl pomoc?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodina a přátelé675 %27,27 %  
Záchranné složky 225 %9,09 %  
Obecní, městský úřad112,5 %4,55 %  
Někdo jiný 112,5 %4,55 %  

Graf

6. Jaká pomoc Vám byla nabídnuta?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fyzická pomoc583,33 %22,73 %  
Materiální350 %13,64 %  
Psychická podpora350 %13,64 %  
Náhradní bydlení350 %13,64 %  
Finanční350 %13,64 %  

Graf

7. Kdo Vám pomohl nejvíce?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodina a přátelé8100 %36,36 %  
Obecní, městský úřad112,5 %4,55 %  
Záchranné složky112,5 %4,55 %  

Graf

8. Byla podle Vás pomoc dostačující?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano562,5 %22,73 %  
ne337,5 %13,64 %  

Graf

9. Co by se podle Vás mělo změnit?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Nedostatečná protipovodňová opatření...

objektivní informovanost prostřednictvím médií

10. Váš věk:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 - 40 let675 %27,27 %  
41 - 50 let225 %9,09 %  

Graf

11. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž562,5 %22,73 %  
Žena337,5 %13,64 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Vesely, J.Je pomoc obětem povodní dostačující? (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://je-pomoc-obetem-povodni-dostacujici.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.