Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Je pro Vás práce drogou?

Je pro Vás práce drogou?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Licková
Šetření:13. 09. 2011 - 13. 10. 2011
Počet respondentů:241
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prosím o vyplnění dotazníku na téma workoholismus. Jedná se o stručný osobnostní test, který ovšem nehodnotí, zda jste, či nejste ,,závislý na práci“. Získaná data použiji pro svou seminární práci z psychologie. Po vyhodnocení výsledků budete mít možnost i Vy porovnat své odpovědi s odpovědmi ostatních. Někoho možná výsledky inspirují i k hlubšímu zamyšlení.
 

P.S. Přestože se workoholismus může projevit i v mladším věku, pro porovnatelnost výsledků omezuji tento dotazník na 18 let a více.
 

Odpovědi respondentů

1. Práci dělám raději sám, než abych se o ni podělil:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většinou16166,8 %66,8 %  
Málokdy4920,33 %20,33 %  
Vždy2811,62 %11,62 %  
Nikdy31,24 %1,24 %  

Graf

2. Snažil(a) jsem se naplnit očekávání mých rodičů:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většinou13154,36 %54,36 %  
Málokdy5924,48 %24,48 %  
Vždy2811,62 %11,62 %  
Nikdy239,54 %9,54 %  

Graf

3. Vypadá to, že jsem stále ve spěchu a v honičce s časem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většinou11648,13 %48,13 %  
Málokdy7832,37 %32,37 %  
Vždy4619,09 %19,09 %  
Nikdy10,41 %0,41 %  

Graf

4. Když nedělám nějakou práci, mám pocity viny:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Málokdy9740,25 %40,25 %  
Většinou8936,93 %36,93 %  
Nikdy3213,28 %13,28 %  
Vždy239,54 %9,54 %  

Graf

5. Hodně mě rozladí, když udělám třeba i jen malou chybu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většinou11146,06 %46,06 %  
Málokdy8033,2 %33,2 %  
Vždy4016,6 %16,6 %  
Nikdy104,15 %4,15 %  

Graf

6. Dělám více věcí současně (např. obědvám, píši poznámky a při tom ještě telefonuji):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většinou10744,4 %44,4 %  
Málokdy9137,76 %37,76 %  
Vždy3112,86 %12,86 %  
Nikdy124,98 %4,98 %  

Graf

7. Rozčiluje mě pomalé tempo a laxnost lidí v mém okolí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většinou9740,25 %40,25 %  
Málokdy6727,8 %27,8 %  
Vždy6727,8 %27,8 %  
Nikdy104,15 %4,15 %  

Graf

8. Pokračuji v práci i tehdy, kdy kolegové říkají, že ,,padla“:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Málokdy10945,23 %45,23 %  
Většinou8234,02 %34,02 %  
Nikdy4217,43 %17,43 %  
Vždy83,32 %3,32 %  

Graf

9. Když mám přerušit nedokončenou práci, jsem podrážděný/á:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většinou11346,89 %46,89 %  
Málokdy7430,71 %30,71 %  
Vždy3614,94 %14,94 %  
Nikdy187,47 %7,47 %  

Graf

10. Při práci si stanovuji přísné vlastní termíny (vysoké cíle) a pracuji pod jejich tlakem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Málokdy10041,49 %41,49 %  
Většinou8936,93 %36,93 %  
Nikdy3112,86 %12,86 %  
Vždy218,71 %8,71 %  

Graf

11. Trávím čas přemýšlením o tom, co všechno ještě musím udělat:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většinou12652,28 %52,28 %  
Málokdy6828,22 %28,22 %  
Vždy4317,84 %17,84 %  
Nikdy41,66 %1,66 %  

Graf

12. Je pro mne těžké uvolnit se, když nepracuji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Málokdy10041,49 %41,49 %  
Nikdy8836,51 %36,51 %  
Většinou4016,6 %16,6 %  
Vždy135,39 %5,39 %  

Graf

13. Strávím více času prací než zábavou s přáteli, rodinou a volnočasovými činnostmi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Málokdy9539,42 %39,42 %  
Většinou7932,78 %32,78 %  
Nikdy3815,77 %15,77 %  
Vždy2912,03 %12,03 %  

Graf

14. Pracuji, nebo se chci uplatnit v oboru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Humanitní obory, školství, sociální vědy6727,8 %27,8 %  
Ekonomie, obchod, bankovnictví6426,56 %26,56 %  
Jiné3614,94 %14,94 %  
Technické obory, stavebnictví, průmysl, doprava3112,86 %12,86 %  
Přírodovědné obory, zemědělství 197,88 %7,88 %  
Zdravotnictví145,81 %5,81 %  
Zdravotnictví104,15 %4,15 %  

Graf

15. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena18777,59 %77,59 %  
Muž5422,41 %22,41 %  

Graf

16. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25 let14258,92 %58,92 %  
26-30 let4217,43 %17,43 %  
31-40 let3112,86 %12,86 %  
41-50 let229,13 %9,13 %  
51 let a více41,66 %1,66 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Práci dělám raději sám, než abych se o ni podělil:

2. Snažil(a) jsem se naplnit očekávání mých rodičů:

3. Vypadá to, že jsem stále ve spěchu a v honičce s časem:

4. Když nedělám nějakou práci, mám pocity viny:

5. Hodně mě rozladí, když udělám třeba i jen malou chybu:

6. Dělám více věcí současně (např. obědvám, píši poznámky a při tom ještě telefonuji):

7. Rozčiluje mě pomalé tempo a laxnost lidí v mém okolí:

8. Pokračuji v práci i tehdy, kdy kolegové říkají, že ,,padla“:

9. Když mám přerušit nedokončenou práci, jsem podrážděný/á:

10. Při práci si stanovuji přísné vlastní termíny (vysoké cíle) a pracuji pod jejich tlakem:

11. Trávím čas přemýšlením o tom, co všechno ještě musím udělat:

12. Je pro mne těžké uvolnit se, když nepracuji:

13. Strávím více času prací než zábavou s přáteli, rodinou a volnočasovými činnostmi:

14. Pracuji, nebo se chci uplatnit v oboru:

15. Jsem:

16. Věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Práci dělám raději sám, než abych se o ni podělil:

2. Snažil(a) jsem se naplnit očekávání mých rodičů:

3. Vypadá to, že jsem stále ve spěchu a v honičce s časem:

4. Když nedělám nějakou práci, mám pocity viny:

5. Hodně mě rozladí, když udělám třeba i jen malou chybu:

6. Dělám více věcí současně (např. obědvám, píši poznámky a při tom ještě telefonuji):

7. Rozčiluje mě pomalé tempo a laxnost lidí v mém okolí:

8. Pokračuji v práci i tehdy, kdy kolegové říkají, že ,,padla“:

9. Když mám přerušit nedokončenou práci, jsem podrážděný/á:

10. Při práci si stanovuji přísné vlastní termíny (vysoké cíle) a pracuji pod jejich tlakem:

11. Trávím čas přemýšlením o tom, co všechno ještě musím udělat:

12. Je pro mne těžké uvolnit se, když nepracuji:

13. Strávím více času prací než zábavou s přáteli, rodinou a volnočasovými činnostmi:

14. Pracuji, nebo se chci uplatnit v oboru:

15. Jsem:

16. Věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Licková, B.Je pro Vás práce drogou? (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://je-pro-vas-prace-drogou.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.