Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Je vaše domácnost ekologická?

Je vaše domácnost ekologická?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iva Kubová
Šetření:16. 12. 2014 - 30. 12. 2014
Počet respondentů:166
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.93
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:89,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Rádi bychom prostřednictvím tohoto průzkumu zmapovali stav českých domácností v ohledu na ekologický způsob života.

Odpovědi respondentů

1. Jaký druh odpadu třídíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plast14687,95 %87,95 %  
papír14386,14 %86,14 %  
sklo12575,3 %75,3 %  
tetrapack6136,75 %36,75 %  
bioodpad5533,13 %33,13 %  
hliník2414,46 %14,46 %  
netřídím148,43 %8,43 %  

Graf

2. Považujete třídění odpadu za užitečné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15090,36 %90,36 %  
nevím95,42 %5,42 %  
ne74,22 %4,22 %  

Graf

3. Jak zacházíte s nebezpečným odpadem?

např. chemikálie, baterie, léky

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odvážím ho na sběrné místo11770,48 %70,48 %  
vyhodím ho do směsného odpadu4024,1 %24,1 %  
skladuji ho doma95,42 %5,42 %  

Graf

4. V čem většinou odnášíte nákupy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastní plátěná taška, košík, přepravka, ...9054,22 %54,22 %  
vlastní igelitová taška, vícekrát použitá6036,14 %36,14 %  
nová igelitová taška přímo z obchodu169,64 %9,64 %  

Graf

5. Čím svítíte?

Vyberte nejvíce využívaný způsob svícení.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žárovky10865,06 %65,06 %  
zářivky5734,34 %34,34 %  
jinak (svíčka, petrolejová lampa, ...)10,6 %0,6 %  

Graf

6. Zavíráte při čištění zubů vodovodní kohoutek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12776,51 %76,51 %  
někdy2112,65 %12,65 %  
ne1810,84 %10,84 %  

Graf

7. Zajímáte se o ekologické čistící prostředky pro úklid domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, jsou drahé5533,13 %33,13 %  
ano, ale nepoužívám je5130,72 %30,72 %  
ano, používám je3219,28 %19,28 %  
ne, nejsou účinné2816,87 %16,87 %  

Graf

8. Nakupujete lokální potraviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, občas10060,24 %60,24 %  
ano, pravidelně2313,86 %13,86 %  
ne, nemám možnost1911,45 %11,45 %  
ne, jsou drahé127,23 %7,23 %  
ne, nechci127,23 %7,23 %  

Graf

9. Jakým způsobem se většinou dopravujete po městě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
MHD (autobus, metro, tramvaj, ...)11368,07 %68,07 %  
pěšky9758,43 %58,43 %  
autem5231,33 %31,33 %  
na kole63,61 %3,61 %  

Graf

10. Kolik používáte aut?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19356,02 %56,02 %  
03923,49 %23,49 %  
22414,46 %14,46 %  
3 a více106,02 %6,02 %  

Graf

11. Jakým způsobem vytápíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plyn7042,17 %42,17 %  
jinak3420,48 %20,48 %  
elektřina3319,88 %19,88 %  
dřevo137,83 %7,83 %  
uhlí84,82 %4,82 %  
tepelné čerpadlo74,22 %4,22 %  
spalování odpadu10,6 %0,6 %  

Graf

12. Myslíte si, že se chováte ekologicky?

Ohodnoťte se jako ve škole

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný6840,96 %40,96 %  
dobrý6438,55 %38,55 %  
dostatečný2012,05 %12,05 %  
výborný116,63 %6,63 %  
nedostatečný31,81 %1,81 %  

Graf

13. Uveďte vaše pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12073,17 %72,29 %  
muž4426,83 %26,51 %  

Graf

14. Kolik je vám let

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-309658,9 %57,83 %  
30-402314,11 %13,86 %  
40-502112,88 %12,65 %  
méně než 202112,88 %12,65 %  
50 a více21,23 %1,2 %  

Graf

15. Kolik členů je ve vaší domácnosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25131,29 %30,72 %  
44426,99 %26,51 %  
33420,86 %20,48 %  
5 a více2414,72 %14,46 %  
1106,13 %6,02 %  

Graf

16. Jaké je vaše dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské7143,83 %42,77 %  
střední s maturitou6640,74 %39,76 %  
základní169,88 %9,64 %  
střední s výučním listem95,56 %5,42 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

14. Kolik je vám let

  • odpověď méně než 20:
    • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 16. Jaké je vaše dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký druh odpadu třídíte?

2. Považujete třídění odpadu za užitečné?

3. Jak zacházíte s nebezpečným odpadem?

4. V čem většinou odnášíte nákupy?

5. Čím svítíte?

6. Zavíráte při čištění zubů vodovodní kohoutek?

7. Zajímáte se o ekologické čistící prostředky pro úklid domácnosti?

8. Nakupujete lokální potraviny?

9. Jakým způsobem se většinou dopravujete po městě?

10. Kolik používáte aut?

11. Jakým způsobem vytápíte?

12. Myslíte si, že se chováte ekologicky?

13. Uveďte vaše pohlaví

14. Kolik je vám let

15. Kolik členů je ve vaší domácnosti?

16. Jaké je vaše dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký druh odpadu třídíte?

2. Považujete třídění odpadu za užitečné?

3. Jak zacházíte s nebezpečným odpadem?

4. V čem většinou odnášíte nákupy?

5. Čím svítíte?

6. Zavíráte při čištění zubů vodovodní kohoutek?

7. Zajímáte se o ekologické čistící prostředky pro úklid domácnosti?

8. Nakupujete lokální potraviny?

9. Jakým způsobem se většinou dopravujete po městě?

10. Kolik používáte aut?

11. Jakým způsobem vytápíte?

12. Myslíte si, že se chováte ekologicky?

13. Uveďte vaše pohlaví

14. Kolik je vám let

15. Kolik členů je ve vaší domácnosti?

16. Jaké je vaše dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kubová, I.Je vaše domácnost ekologická? (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://je-vase-domacnost-ekologicka.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.