Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jednodenní akce pro nematuritní ročníky

Jednodenní akce pro nematuritní ročníky

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Rousková
Šetření:16. 04. 2012 - 23. 04. 2012
Počet respondentů:105
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6460,95 %60,95 %  
muž4139,05 %39,05 %  

Graf

2. Jaký ročník střední školy navštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
druhý ročník5451,43 %51,43 %  
třetí ročník3230,48 %30,48 %  
první ročník1918,1 %18,1 %  

Graf

3. Získáváte rádi nové informace formou přednášek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5653,33 %53,33 %  
ano2321,9 %21,9 %  
spíše ne1716,19 %16,19 %  
ne98,57 %8,57 %  

Graf

4. Chtěl/a byste se zúčastnit přednášky na téma - Růst a snižování veřejného dluhu (problémy a rizika)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6057,14 %57,14 %  
ano4542,86 %42,86 %  

Graf

5. Chtěl/a byste se zúčastnit přednášky na téma – Evropská Unie (historie, instituce, rozšíření)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5855,24 %55,24 %  
ano4744,76 %44,76 %  

Graf

6. /a byste se zúčastnit „Spanilé jízdy“ (student VŠE přednáší o VŠE, národohospodářské fakultě, katedře a ekonomii obecně)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5754,29 %54,29 %  
ano4845,71 %45,71 %  

Graf

7. Získáváte rádi nové informace formou vlastního zjišťování (např. chození po výletech, navštěvování památek…)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4946,67 %46,67 %  
ano2725,71 %25,71 %  
spíše ne2321,9 %21,9 %  
ne65,71 %5,71 %  

Graf

8. Chtěl/a byste se zúčastnit poznávací stezky v rámci ekonomiky (Stezka zvídavých ekonomů – zjišťování informací z oblasti ekonomiky, chození po Praze, plnění úkolů)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5552,38 %52,38 %  
ne5047,62 %47,62 %  

Graf

9. Pokud ano, absolvovali byste Stezku zvídavých ekonomů raději ve skupinkách, nebo po jednotlivcích?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve skupince7990,8 %75,24 %  
po jednotlivcích89,2 %7,62 %  

Graf

10. Používal/a byste v průběhu Stezky zvídavých ekonomů mobilní telefon či internet k zjišťování informací?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3942,86 %37,14 %  
spíše ano3235,16 %30,48 %  
spíše ne1415,38 %13,33 %  
ne66,59 %5,71 %  

Graf

11. Pokud byste si na závěr mohli vybrat, zúčastnili byste se raději:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jedné z přednášek6360 %60 %  
stezky zvídavých ekonomů4240 %40 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Jaký ročník střední školy navštěvujete?

3. Získáváte rádi nové informace formou přednášek?

4. Chtěl/a byste se zúčastnit přednášky na téma - Růst a snižování veřejného dluhu (problémy a rizika)?

5. Chtěl/a byste se zúčastnit přednášky na téma – Evropská Unie (historie, instituce, rozšíření)?

6. /a byste se zúčastnit „Spanilé jízdy“ (student VŠE přednáší o VŠE, národohospodářské fakultě, katedře a ekonomii obecně)?

7. Získáváte rádi nové informace formou vlastního zjišťování (např. chození po výletech, navštěvování památek…)?

8. Chtěl/a byste se zúčastnit poznávací stezky v rámci ekonomiky (Stezka zvídavých ekonomů – zjišťování informací z oblasti ekonomiky, chození po Praze, plnění úkolů)?

9. Pokud ano, absolvovali byste Stezku zvídavých ekonomů raději ve skupinkách, nebo po jednotlivcích?

10. Používal/a byste v průběhu Stezky zvídavých ekonomů mobilní telefon či internet k zjišťování informací?

11. Pokud byste si na závěr mohli vybrat, zúčastnili byste se raději:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Jaký ročník střední školy navštěvujete?

3. Získáváte rádi nové informace formou přednášek?

4. Chtěl/a byste se zúčastnit přednášky na téma - Růst a snižování veřejného dluhu (problémy a rizika)?

5. Chtěl/a byste se zúčastnit přednášky na téma – Evropská Unie (historie, instituce, rozšíření)?

6. /a byste se zúčastnit „Spanilé jízdy“ (student VŠE přednáší o VŠE, národohospodářské fakultě, katedře a ekonomii obecně)?

7. Získáváte rádi nové informace formou vlastního zjišťování (např. chození po výletech, navštěvování památek…)?

8. Chtěl/a byste se zúčastnit poznávací stezky v rámci ekonomiky (Stezka zvídavých ekonomů – zjišťování informací z oblasti ekonomiky, chození po Praze, plnění úkolů)?

9. Pokud ano, absolvovali byste Stezku zvídavých ekonomů raději ve skupinkách, nebo po jednotlivcích?

10. Používal/a byste v průběhu Stezky zvídavých ekonomů mobilní telefon či internet k zjišťování informací?

11. Pokud byste si na závěr mohli vybrat, zúčastnili byste se raději:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rousková, M.Jednodenní akce pro nematuritní ročníky (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://jednodenni-akce-pro-nematuri.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.