Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pro zaměstnance restaurací

Pro zaměstnance restaurací

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Soukupová
Šetření:16. 11. 2010 - 15. 12. 2010
Počet respondentů:27
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.19
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:46,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům


Ráda bych Vás poprosila o vyplnění dotazníku který mi pomůže při vypracování mé diplomové práce na téma Analýza dodržování zásad HACCP v gastronomické praxi.
Jsem si vědoma, že povaha některých otázek je velmi osobní, ale i přesto bych Vás ráda požádala o pravdivé odpovědi, protože jedině ty mi dovolí zpracovat a vyhodnotit potřebné závěry.
 

Odpovědi respondentů

1. Pracuji či jsem pracoval/a v gastronomickém provozu (restaurace, jídelny, fastfoody, atd.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2696,3 %96,3 %  
ne13,7 %3,7 %  

Graf

2. Moje pozice byla (pokud jste pracovali na více pozicích, uvažujte prosím tu nejvyšší):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kuchař, číšník (řadový zaměstnanec)1765,38 %62,96 %  
Vedoucí provozu519,23 %18,52 %  
Řídící pracovník27,69 %7,41 %  
Kuchař, číšník (řadový zaměstnanec13,85 %3,7 %  
Pomocná síla, neodborná pozice13,85 %3,7 %  

Graf

3. Po dobu práce v tomto provozu jsem vlastnil/a zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství (potravinářský průkaz)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, byl požadován zaměstnavatelemotázka č. 4, Ano, byl mi doporučen zaměstnavatelemotázka č. 4, Ne, ale byl mi doporučen zaměstnavatelem → konec dotazníku, Ne, zaměstnavatel ho nepožadovalotázka č. 5, Ne, nevím, co to jeotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, byl požadován zaměstnavatelem2180,77 %77,78 %  
Ne, zaměstnavatel ho nepožadoval27,69 %7,41 %  
Ne, ale byl mi doporučen zaměstnavatelem13,85 %3,7 %  
Ne, nevím, co to je13,85 %3,7 %  
Ano, byl mi doporučen zaměstnavatelem13,85 %3,7 %  

Graf

4. Pokud jste někdy obdrželi potravinářský průkaz: Jak důkladně jste byli lékařem seznámeni s povinnostmi při manipulaci s potravinami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec1150 %40,74 %  
Spíše důkladně 731,82 %25,93 %  
Důkladně29,09 %7,41 %  
Nedůkladně14,55 %3,7 %  
Velmi důkladně 14,55 %3,7 %  

Graf

5. Když jsem naposledy onemocněl/a rýmou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přechodil/a jsem ji, i když vím, že bych neměla manipulovat s potravinami1040 %37,04 %  
Vzal/a jsem si v práci na pár dní volno936 %33,33 %  
Přechodil/a jsem ji, nevidím v tom žádné riziko416 %14,81 %  
Okamžitě jsem nahlásil/a zaměstnavateli svoji pracovní neschopnost a léčil/a jsem se doma28 %7,41 %  

Graf

6. Byl/a jste někdy svědkem porušení hygienických zásad v provozu (nebo jste je porušil sám)? Pokud ano z jakého důvodu se tak podle vás stalo? (Lze zvolit více odpovědí.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy jsem zásady manipulace s potravinami neporušil/a (dodržovat zvýšenou hygienu při práci, jakékoli onemocnění hlásit zaměstnavateli, dbát na osobní čistotou, zachovávat zdravotnické pokyny o hygieně)1040 %37,04 %  
O nic nešlo, požadavky jsou přehnané728 %25,93 %  
Má vlastní nezodpovědnost nebo lenost520 %18,52 %  
Forma nátlaku ze strany zaměstnavatele (kvůli časté nemocnosti bych měl/a strach o místo)416 %14,81 %  
Neumožňoval to provoz (např. nemám čas si stále mýt ruce)416 %14,81 %  
Forma nátlaku ze strany zaměstnavatele (nemůžu si dovolit být kvůli každému zakašlání nemocný/á – finance)312 %11,11 %  
Forma nátlaku ze strany zaměstnavatele (v práci máme odměny za 100% docházku14 %3,7 %  

Graf

7. V provozu, ve kterém jsem pracoval/a (pracuji) jsme používali systém bezpečnosti potravin HACCP:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, certifikovanýotázka č. 8, Ano, necertifikovaný (nebo nejsem si jist/a, jestli byl certifikovaný)otázka č. 8, Ne, nepoužívaliotázka č. 10, Zavedení bylo (je) plánovanéotázka č. 8, Nevímotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, certifikovaný936 %33,33 %  
Nevím936 %33,33 %  
Ano, necertifikovaný (nebo nejsem si jist/a, jestli byl certifikovaný)728 %25,93 %  

Graf

8. Byl/a jsem zaměstnavatelem nebo nadřízeným seznámen/a s fungováním systému HACCP:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nebyl/a jsem vůbec seznámen/aotázka č. 10, Byl/a jsem seznámen/a jen okrajověotázka č. 9, Byl/a jsem seznámen/a na vstupním školeníotázka č. 9, Byl/a jsem seznámen/a na pravidelných školeníchotázka č. 9, Byl/a jsem seznámen/a a sám/sama se účastním vedení záznamůotázka č. 9, Ne, nebyl/a jsem seznámen/aotázka č. 10, Nepoužívali jsme nebo nevím zda-li jsme používali HACCPotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Byl/a jsem seznámen/a a sám/sama se účastním vedení záznamů 743,75 %25,93 %  
Byl/a jsem seznámen/a na vstupním školení531,25 %18,52 %  
Byl/a jsem seznámen/a jen okrajově 212,5 %7,41 %  
Ne, nebyl/a jsem seznámen/a16,25 %3,7 %  
Nebyl/a jsem vůbec seznámen/a16,25 %3,7 %  

Graf

9. Při vedení záznamů v HACCP:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Snažil/a jsem se dodržovat všechny předepsané postupy, ale ne vždy je to možné964,29 %33,33 %  
Vedení HACCP jsem se neúčastnil/a214,29 %7,41 %  
Byl/a jsem vždy svědomitý/á, dodržoval/a jsem všechny předepsané postupy17,14 %3,7 %  
Často předepsané postupy obcházím, jsou zdlouhavé17,14 %3,7 %  
Předepsané postupy nedodržuji, pouze vedu potřebné záznamy, je to pro mě zbytečnost17,14 %3,7 %  

Graf

10. Při práci v gastronomii jsem byl/a svědkem (lze zvolit více odpovědí):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozmrazování potravin při pokojové teplotě1352 %48,15 %  
Používání nevyhovujících (zkažených, prošlých ) potravin1248 %44,44 %  
Nemocní zaměstnanci pracovali s potravinami1040 %37,04 %  
Přeplňování mrazáků či chladících boxů1040 %37,04 %  
Výskytu hmyzu, hlodavců či jiných živočichů v kuchyni728 %25,93 %  
Nevyhovující prostředí kuchyně (loupající se zdi, plíseň na stěnách)624 %22,22 %  
Skladování čerstvých vajec společně s ostatními potravinami624 %22,22 %  
Skladování čistících prostředků v blízkosti potravin520 %18,52 %  
Nic z uvedeného416 %14,81 %  
Krájení syrového masa na zeleninovém úseku312 %11,11 %  
a mnoho dalšího14 %3,7 %  

Graf

11. Co by podle Vás zlepšilo či usnadnilo dodržování, postupů při vedení HACCP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravidelná školení všech zaměstnanců1352 %48,15 %  
Zjednodušení systému 1144 %40,74 %  
Speciálně vyškolený pracovník520 %18,52 %  
Speciální software, e – HACCP416 %14,81 %  
nevím28 %7,41 %  

Graf

12. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1872 %66,67 %  
Muž728 %25,93 %  

Graf

13. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 26 let1872 %66,67 %  
27 - 35 let624 %22,22 %  
46 - 55 let14 %3,7 %  

Graf

14. V gastro provozu (provozech) jsem pracoval/a (sečtěte celkovou praxi):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 5 let1560 %55,56 %  
Do 1 roku520 %18,52 %  
6 - 10 let312 %11,11 %  
Více než 10 let28 %7,41 %  

Graf

15. Nejvyšší dokončené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou1352 %48,15 %  
Vysokoškolské520 %18,52 %  
Základní312 %11,11 %  
Vyučení bez maturity312 %11,11 %  
Vyučení s maturitou14 %3,7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Soukupová, M.Pro zaměstnance restaurací (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://jen-pro-pracovniky-v.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.