Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jídlo jako trend - jaký máte vztah k jídlu?

Jídlo jako trend - jaký máte vztah k jídlu?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Denisa Vidová
Šetření:11. 04. 2018 - 27. 04. 2018
Počet respondentů:394
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

jsme studentky Ekonomické fakulty VŠB-TUO a následující dotazník tvoří součást naší seminární práce, která se nazývá: „Jídlo jako trend“. Prosíme všechny dotazované o vyplnění našeho anonymního dotazníku a uvedení pravdivých informací. 

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že zdravá výživa je moderní trend?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano26266,5 %66,5 %  
možná9223,35 %23,35 %  
ne4010,15 %10,15 %  

Graf

2. Kde se nejčastěji stravujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doma35690,36 %90,36 %  
v restauraci225,58 %5,58 %  
jiné123,05 %3,05 %  
fastfoody30,76 %0,76 %  
street food (stánky)10,25 %0,25 %  

Graf

3. Kolikrát denně jíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3x - 5x28071,07 %71,07 %  
více než 5x6115,48 %15,48 %  
méně než 3x5313,45 %13,45 %  

Graf

4. Hlídáte si, co jíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy19449,24 %49,24 %  
ano12431,47 %31,47 %  
ne7619,29 %19,29 %  

Graf

5. Preferujete nějaký specifický druh stravy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne31980,96 %80,96 %  
vegetariánství369,14 %9,14 %  
jiné194,82 %4,82 %  
veganství123,05 %3,05 %  
bio71,78 %1,78 %  
raw10,25 %0,25 %  

Graf

6. Kde berete inspiraci pro vaření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
recepty na internetu25765,23 %65,23 %  
klasické knižní kuchařky12331,22 %31,22 %  
sociální sítě10727,16 %27,16 %  
nevařím6315,99 %15,99 %  
food blogy5112,94 %12,94 %  
články256,35 %6,35 %  

Graf

7. Co je pro vás rozhodující při výběru (nákupu) jídla? Ohodnoťte jednotlivé položky podle důležitosti na stupnici 1-5. (1= velmi důležité, 2 = důležité, 3 = spíše důležité, 4 = spíše nedůležité, 5 = nedůležité)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
cena2.480.945
chuť1.4240.62
kvalita1.7560.748
čerstvost1.5990.702
vzhled2.3451.084
kalorie3.6091.385
značka3.7561.128
zkušenost1.9851.243
doporučení2.851.016
dostupnost2.361.038

Graf

8. Fotíte si to, co jíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne20050,76 %50,76 %  
někdy17845,18 %45,18 %  
ano164,06 %4,06 %  

Graf

9. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena28672,59 %72,59 %  
muž10827,41 %27,41 %  

Graf

10. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-2421855,33 %55,33 %  
25-3410526,65 %26,65 %  
35-44287,11 %7,11 %  
45-54194,82 %4,82 %  
65 a více123,05 %3,05 %  
méně než 15 let71,78 %1,78 %  
55-6451,27 %1,27 %  

Graf

11. Jaký je váš měsíční příjem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevydělávám11128,17 %28,17 %  
méně než 10 000 Kč8521,57 %21,57 %  
více než 25 000 Kč6616,75 %16,75 %  
15 000 Kč - 19 999 Kč4812,18 %12,18 %  
10 000 Kč - 14 999 Kč399,9 %9,9 %  
20 000 Kč - 25 000 Kč369,14 %9,14 %  
více ne 25 000 Kč92,28 %2,28 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Fotíte si to, co jíte?

  • odpověď ne:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné na otázku 2. Kde se nejčastěji stravujete?
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 65 a více na otázku 10. Kolik je vám let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že zdravá výživa je moderní trend?

2. Kde se nejčastěji stravujete?

3. Kolikrát denně jíte?

4. Hlídáte si, co jíte?

5. Preferujete nějaký specifický druh stravy?

6. Kde berete inspiraci pro vaření?

7. Co je pro vás rozhodující při výběru (nákupu) jídla? Ohodnoťte jednotlivé položky podle důležitosti na stupnici 1-5. (1= velmi důležité, 2 = důležité, 3 = spíše důležité, 4 = spíše nedůležité, 5 = nedůležité)

8. Fotíte si to, co jíte?

9. Pohlaví

10. Kolik je vám let?

11. Jaký je váš měsíční příjem?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že zdravá výživa je moderní trend?

2. Kde se nejčastěji stravujete?

3. Kolikrát denně jíte?

4. Hlídáte si, co jíte?

5. Preferujete nějaký specifický druh stravy?

6. Kde berete inspiraci pro vaření?

7. Co je pro vás rozhodující při výběru (nákupu) jídla? Ohodnoťte jednotlivé položky podle důležitosti na stupnici 1-5. (1= velmi důležité, 2 = důležité, 3 = spíše důležité, 4 = spíše nedůležité, 5 = nedůležité)

8. Fotíte si to, co jíte?

9. Pohlaví

10. Kolik je vám let?

11. Jaký je váš měsíční příjem?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Vidová, D.Jídlo jako trend - jaký máte vztah k jídlu? (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://jidlo-jako-trend-jaky-mate-v.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.