Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jíte Biopotraviny?

Jíte Biopotraviny?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Pálenská
Šetření:28. 05. 2012 - 04. 06. 2012
Počet respondentů:103
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

tento krátký průzkum zaměřený na Biopotraviny bude použit k vypracování práce do Společensko-vědního semináře.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7774,76 %74,76 %  
muž2625,24 %25,24 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-254644,66 %44,66 %  
do 182322,33 %22,33 %  
26-352019,42 %19,42 %  
36-4587,77 %7,77 %  
46 a více65,83 %5,83 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské5048,54 %48,54 %  
základní2524,27 %24,27 %  
vysokoškolské2120,39 %20,39 %  
vyučen/a76,8 %6,8 %  

Graf

4. Víte co jsou to Biopotraviny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10299,03 %99,03 %  
ne10,97 %0,97 %  

Graf

5. Odkud jste se o nich dozvěděl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet7370,87 %70,87 %  
letáky/časopisy6765,05 %65,05 %  
televize/rádio5654,37 %54,37 %  
od známých3735,92 %35,92 %  
ze školy/z práce2423,3 %23,3 %  
od lékaře54,85 %4,85 %  

Graf

6. Kupujete Biopotraviny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6260,19 %60,19 %  
ano4139,81 %39,81 %  

Graf

7. Jak často kupujete Biopotraviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy4846,6 %46,6 %  
méně než 1 x za měsíc2019,42 %19,42 %  
1 x měsíčně1918,45 %18,45 %  
1 x týdně1413,59 %13,59 %  
denně21,94 %1,94 %  

Graf

8. Proč kupujete Biopotraviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné nekupuji5149,51 %49,51 %  
jsou zdravější3231,07 %31,07 %  
jsem pro ekologické zemědělství2827,18 %27,18 %  
jsou chutnější2524,27 %24,27 %  
je to moderní21,94 %1,94 %  

Graf

9. Proč nekupujete Biopotraviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsou příliš drahé5452,43 %52,43 %  
stačí mi obyčejné potraviny3634,95 %34,95 %  
Biopotraviny kupuji2827,18 %27,18 %  
v mém okolí nejsou k dostání87,77 %7,77 %  
nechutnají mi54,85 %4,85 %  

Graf

10. Co je pro Vás při koupi Biopotravin důležité?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chuť4240,78 %40,78 %  
cena3533,98 %33,98 %  
doporučení (od lékaře/známých)1817,48 %17,48 %  
obal43,88 %3,88 %  
značka43,88 %3,88 %  

Graf

11. Vyhovuje Vám nabídka Biopotravin ve Vašem okolí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5957,28 %57,28 %  
ne4442,72 %42,72 %  

Graf

12. Co by Vás přimělo nakupovat Biopotraviny častěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
snížení cen7875,73 %75,73 %  
větší nabídka 3433,01 %33,01 %  
větší dostupnost2625,24 %25,24 %  
více informací 2019,42 %19,42 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Kupujete Biopotraviny?

 • odpověď ano:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 x týdně na otázku 7. Jak často kupujete Biopotraviny?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem pro ekologické zemědělství na otázku 8. Proč kupujete Biopotraviny?
 • odpověď ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 7. Jak často kupujete Biopotraviny?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádné nekupuji na otázku 8. Proč kupujete Biopotraviny?

7. Jak často kupujete Biopotraviny?

 • odpověď nikdy:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádné nekupuji na otázku 8. Proč kupujete Biopotraviny?

8. Proč kupujete Biopotraviny?

 • odpověď žádné nekupuji:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 7. Jak často kupujete Biopotraviny?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Víte co jsou to Biopotraviny?

5. Odkud jste se o nich dozvěděl/a?

6. Kupujete Biopotraviny?

7. Jak často kupujete Biopotraviny?

8. Proč kupujete Biopotraviny?

9. Proč nekupujete Biopotraviny?

10. Co je pro Vás při koupi Biopotravin důležité?

11. Vyhovuje Vám nabídka Biopotravin ve Vašem okolí?

12. Co by Vás přimělo nakupovat Biopotraviny častěji?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Víte co jsou to Biopotraviny?

5. Odkud jste se o nich dozvěděl/a?

6. Kupujete Biopotraviny?

7. Jak často kupujete Biopotraviny?

8. Proč kupujete Biopotraviny?

9. Proč nekupujete Biopotraviny?

10. Co je pro Vás při koupi Biopotravin důležité?

11. Vyhovuje Vám nabídka Biopotravin ve Vašem okolí?

12. Co by Vás přimělo nakupovat Biopotraviny častěji?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pálenská, M.Jíte Biopotraviny? (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://jite-biopotraviny.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.