Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jíte králičí maso?

Jíte králičí maso?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Strádalová
Šetření:01. 03. 2016 - 11. 03. 2016
Počet respondentů:527
Počet otázek (max/průměr):11 / 8.26
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:93,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás tímto požádala o vyplnění krátkého anonymního dotazníku. Pracuji na bakalářské práci s názvem Oblíbenost králičího masa. Pomocí dotazníku bych ráda zjistila, jak jsme na tom s konzumací a oblibou králičího masa.

Děkuji předem za Vaši spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena38773,43 %73,43 %  
muž14026,57 %26,57 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 59 let47890,7 %90,7 %  
0 - 17 let305,69 %5,69 %  
60 a více let193,61 %3,61 %  

Graf

3. Kde žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve městě35166,6 %66,6 %  
na venkově17633,4 %33,4 %  

Graf

4. Které maso máte nejraději?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kuřecí32160,91 %60,91 %  
hovězí20438,71 %38,71 %  
vepřové19637,19 %37,19 %  
rybí18134,35 %34,35 %  
králičí12022,77 %22,77 %  
jiné407,59 %7,59 %  

Graf

5. Ochutnali jste někdy králičí maso?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano49293,36 %93,36 %  
ne356,64 %6,64 %  

Graf

6. Proč jste nikdy neochutnali králičí maso?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neláká mě1850 %3,42 %  
z etického hlediska1644,44 %3,04 %  
je těžce dostupné25,56 %0,38 %  

Graf

7. Máte rádi králičí maso?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano35772,41 %67,74 %  
ne13627,59 %25,81 %  

Graf

8. Z jakého důvodu máte rádi králičí maso?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chutná mi29181,28 %55,22 %  
je dietní4011,17 %7,59 %  
je pro mě lechce dostupné277,54 %5,12 %  

Graf

9. Z jakého důvodu nemáte rádi králičí maso?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nechutná mi7857,35 %14,8 %  
z etického hlediska5439,71 %10,25 %  
je těžce dostupné42,94 %0,76 %  

Graf

10. Jak často jíte králičí maso?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [několikrát týdně → konec dotazníku, 1 x týdně → konec dotazníku, 1 x měsíčněotázka č. 11, příležitostněotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příležitostně24869,27 %47,06 %  
1 x měsíčně9125,42 %17,27 %  
1 x týdně185,03 %3,42 %  
několikrát týdně10,28 %0,19 %  

Graf

11. Proč nejíte králičí maso častěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je těžce dostupné14241,89 %26,94 %  
nevyžaduji jej tak často13640,12 %25,81 %  
je moc drahé5516,22 %10,44 %  
obávám se o kvalitu masa61,77 %1,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Ochutnali jste někdy králičí maso?

 • odpověď ne:
  • 15.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi z etického hlediska na otázku 6. Proč jste nikdy neochutnali králičí maso?
  • 14.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi neláká mě na otázku 6. Proč jste nikdy neochutnali králičí maso?

7. Máte rádi králičí maso?

 • odpověď ne:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nechutná mi na otázku 9. Z jakého důvodu nemáte rádi králičí maso?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi z etického hlediska na otázku 9. Z jakého důvodu nemáte rádi králičí maso?

8. Z jakého důvodu máte rádi králičí maso?

 • odpověď chutná mi:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi je moc drahé na otázku 11. Proč nejíte králičí maso častěji?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Kde žijete?

4. Které maso máte nejraději?

5. Ochutnali jste někdy králičí maso?

6. Proč jste nikdy neochutnali králičí maso?

7. Máte rádi králičí maso?

8. Z jakého důvodu máte rádi králičí maso?

9. Z jakého důvodu nemáte rádi králičí maso?

10. Jak často jíte králičí maso?

11. Proč nejíte králičí maso častěji?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Kde žijete?

4. Které maso máte nejraději?

5. Ochutnali jste někdy králičí maso?

6. Proč jste nikdy neochutnali králičí maso?

7. Máte rádi králičí maso?

8. Z jakého důvodu máte rádi králičí maso?

9. Z jakého důvodu nemáte rádi králičí maso?

10. Jak často jíte králičí maso?

11. Proč nejíte králičí maso častěji?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Strádalová, V.Jíte králičí maso? (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://jite-kralici-maso.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.